Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 32 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2005 De-a lungul frontierei. La aniversarea de 10 ani de colaborare între localitățile de frontieră ale județelor Arad și Bekes/ Hatar menten. Arad es Bekes megyek hatar menti telepulesei egyuttmukodesenek, anul 2005 HÜGEL, Peter (autor), MUREȘAN, Augustin (autor), DEMȘEA, Dan (autor), LASCU, Horia (autor), ȘERBAN, Virgil (autor), OARCEA, Felicia (autor), GUJDAR, Gabriella (traducător), TAPASZTO, Erno (traducător), HUSZARIK, Pavel (traducător)
articol de periodic 1997 Analele Banatului: AnB, V, seria Arheologie-Istorie DEMȘEA, Dan (autor) Constantin Missici în mișcarea națională - contribuții documentare 359-368 română
articol de periodic 2002-2003 Analele Banatului: AnB, X-XI, nr. 2, seria Arheologie-Istorie DEMȘEA, Dan (autor) , URSACHI HUM, Franz (autor) Zilele de preludiu ale bătăliei din data de 9 august 1849 de lângă cetatea Timișoarei Istorie medie, modernă şi contemporană 463-471 română
articol de periodic 2004 Analele Banatului: AnB, X-XI-2, seria arheologie-istorie DEMȘEA, Dan (autor) , URSACHI HUM, Franz (autor) Zilele de preludiu ale bătăliei din Data de 9 august 1849, de lîngă cetatea Timișoarei 463-469 română
articol de periodic 2008 Analele Banatului: AnB, XVI, seria Arheologie-Istorie DEMȘEA, Dan (autor) Protopopii Petru Rațiu și Ioan Berceanu în mișcarea națională din Arad (1857-1889) 271-277 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1996 Banatica, 14 DEMȘEA, Dan (autor) , DUMESCU, Florin (autor) Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigație a fluviului Dunărea între localitățile Moldova Veche și Turnu Severin (1874-1879) 235-243 română
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Aradul și avionul Vlaicu III Studii şi articole 691-710 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" DEMȘEA, Dan (autor) Corespondența lui Nicolae Densușianu cu intelectualii bănățeni și crișeni (1882-1897) Studii şi articole 195-200 română, franceză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Revoluție și mișcare națională la Arad în 1848-luna martie (încercare de descifrare a mecanismelor) Studii şi articole 27-32 română, franceză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Premisele cooperării militare româno-austriece la Mureșul Inferior (aprilie - octombrie 1848) Studii şi articole 45-55 română, franceză
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Programul național al lui Ioan Tomici pentru eparhiile Arad, Timișoara și Vîrșeț (martie - aprilie 1848) Studii şi articole - Istorie 433-437 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiș în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932) Istorie 395-402 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Inițiative muzeale arădene până la 1881. Colecții, colecționari, donatori, cercetători, expoziții. MUZEOLOGIE 903-908 română, franceză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Avocatul Lazăr Petco în mișcarea națională românească din părțile Băii de Criș, ale Devei și ale Aradului (1835-1895) – contribuții Istorie medievală 400-421 română, franceză
articol de periodic 2002 Zărandul, II, seria etnologie DEMȘEA, Dan (autor) O istorie socio-umană a comunei Săvârșin 262-294 română
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII DEMȘEA, Dan (autor) Manuscrisul autobiografic, din 1929, a lui Teodor Victor Păcățian (1852-1941)
articol de periodic 1978 Ziridava, IX DEMȘEA, Dan (autor) Participări arădene la lupta pentru unitate cultural-națională între 1850-1960
articol de periodic 1978 Ziridava, X DEMȘEA, Dan (autor) Locuri legate de lupta poporului român pentru libertate și unitate națională pe teritoriul județului Arad
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI DEMȘEA, Dan (autor) Începuturile "Asociațiunii naționale arădene pentru cultura poporului român"
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII DEMȘEA, Dan (autor) Delegații arpdani la adunarea națională de la Alba Iulia - antecedentele biografice ele nor categorii socio-profesionale
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII DEMȘEA, Dan (autor) Un inventator român în domeniul transporturilor - Lazăr Popovici din Arad
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX DEMȘEA, Dan (autor) Locuiri și vetre în Munții Zarandului sau "lumea lui Horea" la 1784-1785
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI DEMȘEA, Dan (autor) Implicațiile economice și culturale ale bîncii "Gloria" din Lipova în funcționarea stațiunii balneare
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI DEMȘEA, Dan (autor) O plachetă dedicată doctorului în drept Mihai Mărcuș - prefectul județului Arad (iunie 1922)
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI DEMȘEA, Dan (autor) Populația șvăbească (germană) din Banat - Cine sunt, cînd au venit și de unde ? - Greffner Otto
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI DEMȘEA, Dan (autor) Rommel - Greffner Otto
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII DEMȘEA, Dan (autor) Semnificația juridico-politică a actelor Unirii de la 1 Decembrie 1918
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII DEMȘEA, Dan (autor) Funcționarii români în structurile de conducere administrativ-politică și juridică de pe teritoriul comitatului Arad (1846-1894)
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII DEMȘEA, Dan (autor) Un istoric al parcurilor și frădinilor decorative din teritoriul județelului Arad (secolele XVIII-XX). Obiectivele din afara orașului Arad
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV DEMȘEA, Dan (autor) Proletariatul arădean din domeniile industriilor, comerțului, transportului și cel al intermedierilor /1847-1872). Aspectul statistic și etno-confesional
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV DEMȘEA, Dan (autor) Funcșionarii principali de pe teritoriul județului Arad între auromatism lingistic și centralism (1860-1884)
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV DEMȘEA, Dan (autor) Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. (renemorările unui participant - Ilie Chebeleu)
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV DEMȘEA, Dan (autor) Date genealogice și istorico-documentare referotoare la familia învățătorului și preotului Ioan Silviu Tomuția din Lupești - Arad (1889-1971)