Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, 1992-1994, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-11 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , LUCA, Lucian Petru (autor) Așezarea neolitică de la Iosaș-Anele (jud. Arad) Studii şi articole 13-24 română, franceză
articol de periodic POP, Horea (autor) Sisteme defensive dacice în Depresiunea Șimleului (jud. Sălaj) Studii şi articole 25-41 română, engleză
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Strategia lui Traian în războaiele dacice Studii şi articole 43-47 română, franceză
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Fortificația dacică de la Crizbav "Dealul Eroilor" (Heldenburg) jud. Brașov Studii şi articole 49-64 română, franceză
articol de periodic TROHANI, George (autor) Așezări geto-dacice apărate natural și fortificate din Muntenia Studii şi articole 65-75 română, franceză
articol de periodic BOULEY, Elisabeth (autor) La gladiature et la venatio en Mésie inferieure et en Dacie à partir du règne de Trajan Studii şi articole 77-95 franceză
articol de periodic BARBUTI, Nicola (autor) Plinio e Traiano. Aspetti di una ristrutturazione ideologica tra vecchi e nuovi valori politici Studii şi articole 97-104 italiană
articol de periodic MAYER, Marc (autor) Trajano e Hispana. Algunas novedadades significativas Studii şi articole 105-111 spaniolă
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Frontierele provinciei Dacia în timpul împăratului Traian Studii şi articole 113-120 română, franceză
articol de periodic LIPOVAN, Ion (autor) Ceramică provincială romană ștampilată de la Ampelum Studii şi articole 121-135 română, franceză
articol de periodic RUSU, Adriana (autor) Les Illyriens en Dacie Studii şi articole 137-152 franceză
articol de periodic LIPOVAN, Ion (autor) Reliefuri și statuete votive din ceramică glazurată descoperite la Ampelum Studii şi articole 153-160 română, franceză
articol de periodic NEMEȘ, Emil (autor) Orientali la Ulpia Traiană Studii şi articole 161-169 română, franceză
articol de periodic PESCARU, Eugen (autor) , RUSU, Adriana (autor) Des orientaux dans le pagus romain de Micia Studii şi articole 171-180 franceză
articol de periodic POP, Constantin (autor) Religie și urbanism în Dacia romană Studii şi articole 181-192 română, franceză
articol de periodic PALAMARIU, Olimpia (autor) Informații documentare referitoare la unele descoperiri de monedă antică în județul Hunedoara (prima jumătate a sec. XIX- prima jumătate a sec. XX) Studii şi articole 193-199 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Nicolae Densușianu privind difuzarea chestionarului istoric și strângerea datelor pentru "Dacia Preistorică" Studii şi articole 201-217 română, franceză
articol de periodic NEMEȘ, Emil (autor) 70 de ani de la înființarea muzeului de arheologie din Sarmizegetusa Studii şi articole 219-222 română, franceză
articol de periodic PALAMARIU, Olimpia (autor) Dr. Octavian Floca - Colecționar și pasionat cercetător numismat Studii şi articole 223-225 română, franceză
articol de periodic ENESCU, Radu (autor) Hispanitate și românitate Studii şi articole 227-233 română
articol de periodic PINTER, Zeno Karl (autor) Spada medievală din mormîntul de călăreț de la Deva. Considerații tipologice și cronologice Studii şi articole 235-246 română, germană
articol de periodic PĂDUREANU, Dominuț (autor) Noi considerații pe marginea unor referiri la români în "Ottokars Österreichische Reimchronik" (1285-1309) Studii şi articole 247-257 română, franceză
articol de periodic NÄGLER, Doina (autor) Ideea unității europene în cartea secolelor al XV-lea și al XVI-lea Studii şi articole 259-263 română, franceză
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Religie și diplomație în Țările Române (sec. XVI) Studii şi articole 265-273 română, franceză
articol de periodic BICHICEAN, Gheorghe (autor) Religia românilor din Transilvania în cuprinsul constituțiilor aprobate (Dieta din anul 1653) Studii şi articole 275-282 română, franceză
articol de periodic ALB, Vasile Dan (autor) , CRIȘAN, Sorin Ioan (autor) Cîteva aspecte ale ortodoxismului și greco-catolicismului, în Transilvania, în prima jumatate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 283-289 română, engleză
articol de periodic FIRCZAK, Gheorghe (autor) Raționalism și preiluminism în Transilvania secolului al XVII-lea Studii şi articole 291-298 română, franceză
articol de periodic PÎRVULESCU, Dorina (autor) Zugravi de formație brîncovenească în Banatul primei jumătăți a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 299-307 română, franceză
articol de periodic CÎMPEANU, Remus (autor) Tineri români la școlile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea Studii şi articole 309-329 română, engleză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Cărți vechi românești, de prevestire, aflate în patrimoniul bibliofil hunedorean Studii şi articole 331-336 română, franceză
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Spade și săbii din colecțiile muzeului devean Studii şi articole 337-343 română, franceză
articol de periodic DREGHICIU, Doina (autor) Scrieri ale lui Gheorghe Șincai în patrimoniul bibliofil al județului Alba Studii şi articole 345-359 română, franceză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Cărți manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean Studii şi articole 361-373 română, franceză
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) Biserica și slujitorii ei în apărarea vieții social politice a Românilor hunedoreni Studii şi articole 375-382 română, germană
articol de periodic LASCU, Horea (autor) Documente sibiene despre răscoala lui Horea Studii şi articole 383-389 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Din răsunetul răscoalei populare din 1784 în presa suedeză și daneză Studii şi articole 391-398 română, germană
articol de periodic CÎMPEANU, Remus (autor) Între certitudini și confuzii. Din nou despre răscoala lui Horea Studii şi articole 399-406 română, engleză
articol de periodic BIȚU, Voichița (autor) Două diplome ale trădării Studii şi articole 407-413 română, franceză
articol de periodic CRIȘAN, Eugenia (autor) Centenarul răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan în presa românească sibiană Studii şi articole 415-421 română, franceză
articol de periodic MIKLOSIK, Elena (autor) Cîteva portrete semnate de Dimitrie Turcu, aflate în muzeul Banatului Studii şi articole 423-429 română, franceză
articol de periodic IONESCU, Doina (autor) Considerații privind colecția de icoane pe sticlă aflate la Muzeul din Deva Studii şi articole 431-445 română, franceză
articol de periodic HOMORODEAN, Mircea (autor) , NISTOR, Anghel (autor) , VALEA, Mircea (autor) Toponimie hunedoreană (II) Studii şi articole 447-504 română, franceză
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Tendințe de unitate religioasă la românii din Transilvania în timpul revoluției de la 1848 Studii şi articole 505-511 română, engleză
articol de periodic VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor) , VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 Studii şi articole 513-528 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) O conscripție din anii 1850 și 1857 din Ilia Studii şi articole 529-566 română
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Dimitrie Moldovan - fiu al Devei. Rolul lui în viața politică a Transilvaniei din perioada 1848-1867 Studii şi articole 567-621 română, germană
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul pedagogic hunedorean între anii 1848-1883 Studii şi articole 623-660 română, franceză
articol de periodic CRIȘAN, Vasile (autor) Reviste pedagogice sibiene. Foișoara Telegraful Roman (1876-1877) Studii şi articole 661-667 română, franceză
articol de periodic ORGA, Valentin-Gabriel (autor) Ioan Moța - Tabloul interzis al unui destin de naționalist ardelean (I) Studii şi articole 669-690 română, franceză
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Aradul și avionul Vlaicu III Studii şi articole 691-710 română, franceză
articol de periodic GOȚIA, Dorin (autor) Din activitatea Astrei în perioada 1914-1918 Studii şi articole 711-726 română
articol de periodic GOȚIA, Anca (autor) Idealul neatîrnării în poezia scrisorilor versificate ale soldaților români în primul război mondial Studii şi articole 727-731 română, franceză
articol de periodic BARNA, Dumitru (autor) Biserică și societate - Contribuție la actul de cultură Studii şi articole 733-767 română, franceză
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Generalul Henri Mathias Berthelot - sprijinitor al cauzei naționale românești Studii şi articole 769-782 română, franceză
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Sculptura cu tematică religioasă la salonul oficial 1924-1947 Studii şi articole 783-802 română, franceză
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Acordul de la Roma Studii şi articole 803-822 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Liviu (autor) Rolul bisericii în susținerea mișcării antirevizioniste din Transilvania în perioada interbelică Studii şi articole 823-829 română, franceză
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Reacția presei românești față de regimul hitlerist din Germania și de mișcarea pro-hitleristă din România (1933-1938) Studii şi articole 831-839 română, engleză
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Brad - Considerații pentru perioada deceniului patru al secolului XX Studii şi articole 841-862 română, franceză
articol de periodic HACMAN, Serghei (autor) Problema Basarabiei și a Bucovinei în relațiile sovieto-germane / iunie 1940-iulie1941/. Aspecte geopolitice și geostrategice Studii şi articole 863-871 română, franceză
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 1 - 10 septembrie 1944 Studii şi articole 873-909 română, franceză
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) , FIRCZAK, Gheorghe (autor) Bibliografia Anuarului Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara Studii şi articole 911-940 română, franceză
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Maria Dogaru - Din heraldica României - Album, București, 1994, 191 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 941-942 română
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Simion Retegan - Satul românesc din Transilvania ctitor de școală (1850-1867), Cluj, 1994, 271 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 942-944 română
articol de periodic PALAMARIU, Olimpia (autor) Zeljko Demo - Ostrogothic Coinage from collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina, Narodni Muzej, Ljubljana, 1994, 310 p+15 pl. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 944-945 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Simion Retegan, Sate și școli românești din Transilvania în mijlocul secolului al XIX-lea (1867-1875), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, 256 p.+ 17 planșe Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 945-948 română
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Ioan N. Ciolan, Constantin Voicu, Mihai Racovițan, Transilvania, istorie și dăinuire românescă. Documente oficiale ungare confirmă. București, 1994, p. 320. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 948-952 română
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Cornel Tatai-Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj (1750-1830), Editura Eventus, Blaj, 1995, 213 p + 72 planșe. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 952-954 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României mari. Campania armatei române din 1918-1919, Editura enciclopedică, București, 1995, 336 p. + 12 planșe foto. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 954-958 română
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Jipa Rotaru, Octavian Burcin, Vladimir Zodian, Mareșalul Ion Antonescu am făcut războiul sfânt împotriva Bolșevismului, Oradea, 1994, 203 p. + 10 imagini foto Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 958-960 română
articol de periodic IONESCU, Doina (autor) Cornel Tatai-Baltă, Secvența din arta plastică blăjeană, Editura casa de cultură Blaj, 1993, 88 p + 12 planșe. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 960-963 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1993-1994 Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 965-980 română
articol de periodic Lista abrevierilor Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 981 română, franceză