Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 85 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Din istoria militară a Daciei Romane. Castrul roman de interior de la Gherla, anul 2008 PROTASE, Dumitru (redactor), GUDEA, Nicolae (redactor), ARDEVAN, Radu (redactor)
articol de periodic 1964 Acta Musei Napocensis: ActaMN, I DAICOVICIU, Constantin (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) O diplomă militară din Dacia Poroliossensis. Știri noi despre organizarea Daciei romane Studii 163-180 română
articol de periodic 1965 Acta Musei Napocensis: ActaMN, II PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Călugăreni (r. Tg. Mureș) Studii şi Materiale 209-214 română
articol de periodic 1965 Acta Musei Napocensis: ActaMN, II PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, A. (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Cristești pe Mureș Studii şi Materiale 257-268 română
articol de periodic 1966 Acta Musei Napocensis: ActaMN, III HOREDT, K. (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) , RUSU, Mircea (autor) , VLASSA, Nicolae (autor) Săpăturile arheologice de la Iernut Note şi discuţii 399-410 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV PROTASE, Dumitru (autor) Legiunea III Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la Provincia Dacia Studii şi Materiale 47-72 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, A. (autor) O pușculiță cu denari romani imperiali de la Cristeștii de Mureș Note şi discuţii 461-467 română
articol de periodic 1968 Acta Musei Napocensis: ActaMN, V PROTASE, Dumitru (autor) Observații în legătură cu așezările rurale din Dacia romană Note şi discuţii 505-511 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI PROTASE, Dumitru (autor) Tezaurul monetar și roman de la Tibodu (Tramsilvania). Observații și precizări Note şi discuţii 509-513 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI MIREA, Z. (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Un cimitir de incinerație din epoca romană la Iacobeni (Transilvania) Note şi discuţii 525-530 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1970 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VII HOREDT, K. (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Tezaurul de aur din epoca migrațiilor de la Cluj - Someșeni Studii şi Materiale 185-199 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1971 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VIII PROTASE, Dumitru (autor) Așezarea și cimitirul daco-roman de la Obreja ( Transilvania) Studii şi Materiale 135-160 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IX HOREDT, K. (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Al doilea mormânt princiar de la Apahida (D. Protase: partea I) Studii şi Materiale 163-177 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IX PROTASE, Dumitru (autor) Zur Chronologie und ethisch-kulturellen Deutung des Friedholes von Soporul de Câmpie (Siebenburgen) Note şi discuţii 525-532 germană (rezumat în română)
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PROTASE, Dumitru (autor) Une pièce paléochrétienne daco-romaine découverte à Palatca et le problème du christianisme chez le gothis de Transylvanie Note şi discuţii 767-773 franceză
articol de periodic 2010 Analele Banatului: AnB, XVIII, seria Arheologie-Istorie PROTASE, Dumitru (autor) Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1865-1968 33-62 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Mitropolitul Andrei Șaguna (1809-1879) 23-24 română
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Angustia (Brețcu) Studii şi Comunicări 85-88 română
articol de periodic 2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie PROTASE, Dumitru (autor) Tezaure monetare din Dacia romană și postromană 349-352 română
articol de periodic 2015 Arheologia Mileniului I p. Chr., IV, Nomads and the autochtonous in the first millennium A.D. PROTASE, Dumitru (autor) Exchange in nature and for currency in the economy of post-roman Dacia - a few considerations 267-272 engleză
articol de periodic 2002 Arhiva Someșană: ArhSom, I, seria III PROTASE, Dumitru (autor) Populația autohtonă în Dacia postromană pîmă la slavi - o scurtă privire istorică - 67-75 română
articol de periodic 1971 Banatica, 1 PROTASE, Dumitru (autor) Observații asupra așezărilor rurale din Dacia romană și postromană (sec. II-VI) pînă la venirea slavilor I. Istorie veche şi arheologie 93-105 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 PETCULESCU, Liviu (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Coiful roman de la Berzovia II. Perioada romană şi postromană 85-89 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraș-Severin) VI. Cronică arheologică şi repertorii 345-349 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru (autor) Villa rustica de la Dalboșet (jud. Caraș-Severin) VI. Cronică arheologică şi repertorii 349-359 română
articol de periodic 2003 Cercetări arheologice în județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Considerații istorice. Epoca străveche și veche 161-173 română
articol de periodic 2003 Cercetări arheologice în județul Bistrița-Năsăud, I GAIU, Corneliu (autor) , MARINESCU, George (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Iloișua (județul Bistrița-Năsăud) 243-249 română
articol de periodic 2003 Cercetări arheologice în județul Bistrița-Năsăud, I GAIU, Corneliu (autor) , MARINESCU, George (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Săpăturile de la Archiud "Hănsuri" comuna Teaca, judetul Bistrița-Năsăud 251-256 română
articol de periodic 1960 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 4, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PROTASE, Dumitru (autor) Ein Grab aus dem V. Jh. aus Cepari (Transsilvanien) Notes et informations 569-575 germană
articol de periodic 1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PROTASE, Dumitru (autor) Considération sur les rites funéraires des Daces 173-197 franceză
articol de periodic 1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PROTASE, Dumitru (autor) Le coorti I Hispanorum milliaria e I Ulpiorum in Dacia Notes et informations 505-508 italiană
articol de periodic 1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PROTASE, Dumitru (autor) Considérations sur la continuité des Daco-Romains en Dacie post-aurélienne, à la lumière des recherches archéologiques et numismatiques 177-195 franceză
articol de periodic 1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PROTASE, Dumitru (autor) Le cimetière de Soporul de Câmpie un nouveau témoignage de la présence des Daces en Dacie Romaine Études 291-317 franceză
articol de periodic 1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PROTASE, Dumitru (autor) Troupes auxiliares originaires des provinces germaniques dans l'armée de Dacie Notes et discussions 323-328 franceză
articol de carte 1998 La politique èdilitaire dans les provinces de l`Empire romain IIème - IVème siècles après J.-C. (Politică edilitară în provinciile Imperiului Roman între secolele II-IV p. Chr), La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae. Actes du IIIe Colloque Roumano-Suisse, seria Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie 3 PROTASE, Dumitru (autor) Un village daco-romain des IIe-IVe siecles a Obreja en Transylvanie 80-100 franceză
articol de periodic 1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Castrul roman de la Bîncovenești 57- română
articol de periodic 1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Morminte din epoca romană la Toldal (jud. Mureș) 85- română
articol de periodic 1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor din 1977 privind perioada stăpînirii romane, efectuate de Muzeul județean Mureș 75- română
articol de periodic 1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Considerations sur la romanisation en Dacie 53- franceză
articol de periodic 1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Morești. Grabungen in einen vor-und fruhgeschichtlichen Siedlung in Siebenburgen - Horedt Kurt 739- română
articol de periodic 1981-1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Les rapports entre la Dacie et Rome jusqua'aux guerres de Trajan contre Decebal 41- franceză
articol de periodic 1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Castrul roman și așezarea civilă de la Brîncovenești (jud. Mureș) Săpăturile din anii 1970-1987 73-169 română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice VĂTĂȘIANU, Virgil (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) , RUSU, Mircea (autor) Șantierul arheologic Rodna. Raport 1955 211-218 română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) Două inscripții latine inedite de la Ilișua 319-324 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche PROTASE, Dumitru (autor) , ȚIGĂRA, I. (autor) Săpăturile de la Soporul de Câmpie (r. Turda, reg. Cluj) 424-434 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche MACREA, Mihail (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Șantierul Alba Iulia și împrejurimi 435-452 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) , ȚIGĂRA, I. (autor) Șantierul arheologic Soporul de Câmpie (r. Turda, reg. Cluj) 383-396 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Alba-Iulia 397-406 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) , VLASSA, Nicolae (autor) Săpăturile de la Lechința de Mureș și Cipău (r. Luduș, reg. Cluj) 445-452 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice MACREA, Mihail (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) , RUSU, Mircea (autor) Șantierul arheologic Porolissum 361-390 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) Săpăturile de la Alba Iulia 407-410 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Soporul de Câmpie (r. Turda, reg. Cluj) 423-430 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Soporul de Câmpie (r. Turda, reg. Cluj) 527-536 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) , MARINESCU, George (autor) , GAIU, Corneliu (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Ilișua (jud. Bistrița Năsăud) 289-292 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice PROTASE, Dumitru (autor) , ARDEVAN, Radu (autor) Săpăturile de salvare de la Gherla 299-303 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 2 PROTASE, Dumitru (autor) , ZRÎNYI, A. (autor) Castrul roman de la Brâncovenești, jud. Mureș 295-298 română
articol de periodic 1993 Revista Bistriței: RB, VII COCIȘ, Sorin (autor) , GAIU, Corneliu (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Fibule din castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 51-61 română, franceză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței: RB, VIII PROTASE, Dumitru (autor) Considerații privind antroponomastica traco-dacică și originea etnică a purtătorilor din inscripțiile Daciei romane 35-38 română, franceză
articol de periodic 1997 Revista Bistriței: RB, X-XI GAIU, Corneliu (autor) , MARINESCU, George (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 27-110 română, franceză
articol de periodic 2007 Revista Bistriței: RB, XXI-1, Arheologie PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Orheiu Bistriței 93-111 română, engleză
articol de periodic 2007 Revista Bistriței: RB, XXI-1, Arheologie PROTASE, Dumitru (autor) Das römische Kastell von Orheiu Bistriței 112-173 germană
articol de periodic 2008 Revista Bistriței: RB, XXII PROTASE, Dumitru (autor) Archiud. Săpăturile arheologice din anii 1961 și 1963-1966 la "Fundătură" 115-177 română, germană
articol de periodic 2010 Revista Bistriței: RB, XXIV PROTASE, Dumitru (autor) Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis 163-169 română, franceză
articol de periodic 2011 Revista Bistriței: RB, XXV PROTASE, Dumitru (autor) Un cimitir de incinerație slav din sec. VIII-IX la Soporu de Cîmpie 197-202 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis PROTASE, Dumitru (autor) Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia Studii şi articole 191-202 română, franceză
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis PROTASE, Dumitru (autor) Frontierele provinciei Dacia în timpul împăratului Traian Studii şi articole 113-120 română, franceză
articol de periodic 1959 Studii Clasice: StCl PROTASE, Dumitru (autor) Sclavii în opera lui Euripide și concepția sa despre sclavaj Comunicări şi studii 77-90 română, franceză, rusă
articol de periodic 1961 Studii Clasice: StCl PROTASE, Dumitru (autor) Formes particulières de l'art romain provincial en Dacie Comunicări şi studii 133-141 franceză
articol de periodic 1959 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, iulie-decembrie PROTASE, Dumitru (autor) Un mormânt din secolul V la Cepari (Transilvania) Discuţii şi Note 475-485 română
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, iulie-decembrie PROTASE, Dumitru (autor) Un nou tip de medalion funerar roman în Dacia Studii 323-333 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 MACREA, Mihail (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Castrul roman de la Orheiul Bistriței (r. Bistrița, reg. Cluj) Cercetări arheologice de teren 113-121 română
articol de periodic 1968 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 PROTASE, Dumitru (autor) Elemente etnice trace și ilire în ala II Pannoniorum din Dacia Discuţii şi Note 339-344 română
articol de periodic 1968 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 PROTASE, Dumitru (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un castru roman de pământ la Livezile, pe granița de nord a Daciei Discuţii şi Note 531-540 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 PROTASE, Dumitru (autor) Octavian Floca, Wanda Wolski, Aedicula funerară în Dacia romană. BMI, 42, 1973, 3 RECENZII 427-428 română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie PROTASE, Dumitru (autor) G. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976 RECENZII 285-286 română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie PROTASE, Dumitru (autor) Emilian Popescu, Inscripțiile grecești și latine din secolele IV-XIII descoperite în România, București, 1976 RECENZII 462-464 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie PROTASE, Dumitru (autor) Ilirii în Dacia romană pe temeiul datelor epigrafice Studii 497-503 română
articol de periodic 1985 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie PROTASE, Dumitru (autor) Date noi despre ala I Tungrorum Frontoniana în Dacia Materiale şi cercetări arheologice 249-253 română
articol de periodic 1985 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie PROTASE, Dumitru (autor) Observații privind inscripția ,,creștină'' de la Napoca Discuţii 332-337 română
articol de periodic 1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, II PROTASE, Dumitru (autor) Nicolae Drăganu (1884-1939) 59-65 română
articol de periodic 1986 Thraco-Dacica, VII, nr. 1-2 PROTASE, Dumitru (autor) „Decebalus per Scorilo” în lumina vechilor și noilor interpretări DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 146-153 română
articol de periodic 2000 Tibiscum, X, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie. Volum omagial dedicat memoriei lui Marian Gumă, coleg și prieten, seria Etnografie-Istorie PROTASE, Dumitru (autor) Gânduri despre Constantin Daicoviciu la centenarul nașterii sale II. Arheologie II. Epoca Romană 295-297 română
articol de periodic 2005 Tibiscum, XII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie PROTASE, Dumitru (autor) Schimbul în natură și pe bază de momedă în economia Daciei postromane Numismatică 295-301 română, franceză
articol de periodic 2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI PROTASE, Dumitru (autor) 1900 de ani de la integrarea Daciei în imperiul roman II. Istoria românilor 39-41 română
articol de periodic 2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII PROTASE, Dumitru (autor) A few opinions regarding the historical interpretation of Trajan's Column 30-36 engleză
articol de periodic 2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI PROTASE, Dumitru (autor) Stabilirea unor comunități de daci liberi pe teritoriul Daciei postromane 78-87 română