Marisia, XI-XII, 1981-1982, seria arheologie-istorie-etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind cunoașterea istoriei multimilenare a poporului român .5- română
articol de periodic ZRINYI, Andrei (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din valea superioară a Mureșului: săpăturile de la Goreni (co. Botoș) 17- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania 31- română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Les rapports entre la Dacie et Rome jusqua'aux guerres de Trajan contre Decebal 41- franceză
articol de periodic BALTAG, Gheorghe (autor) , HARHOIU, R. (autor) , PETICĂ, Mihai (autor) Ceramica din secolele IV-V e.n. din așezarea de la Sighișoara - Dealul Viilor 51- română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul pieselor de podoabă din metal prețios descoperit la Ghirbom (com. Berghin, jud. Alba) 61- română
articol de periodic BONIS, Johanna (autor) Date privind breasla plugarilor din Tîrgu Mureș 69- română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Cartea veche românească pe Valea Nirajului, document al continuității de viață și cultură națională 91- română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Mozaicurile Sarmizegetusei și căturarii români la 1825 99- română
articol de periodic NIȚU, Valeriu (autor) Contribuția lui Timotei Cipariu la argumentarea intedisciplinară a etnogenezei șpi continuității popurului român 105- română
articol de periodic PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea vieții politice și culturale a românilor sighișoreni în epoca modernă (1848-1914) 111- română
articol de periodic MOLDOVAN, Liviu (autor) Recensămîntul populației transilvănene din 1850-1851 127- română
articol de periodic PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Activitatea politică a lui Iacob Bologa 145- română
articol de periodic RANCA, Ioan (autor) Date noi privind lupta pentru egala îndreptățire a națiunii și limbii române în comitatele Alba de Jos, Dăbîca, Tîrnava, Turda și în scaunele Murel și Ciuc-Giurgeu și Cașin în anul 1861 165- română
articol de periodic TANCO, Teodor (autor) Organizarea Districtului românesc autonom năsăudean (1861-1976) 197- română
articol de periodic RETEGAN, Simion (autor) Școlile sătești din zona Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 213- română
articol de periodic DOBRESCU, Vasile (autor) Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar (1872-1918) II 235- română
articol de periodic PONCEA, Traian-Valentin (autor) Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în timpul dualismului austro-ungar (II) 279- română
articol de periodic STOICA, Adrian (autor) Atitudinea mișcării socialiste și muncitorești din vechea Românie față de mișcarea muncitorească din Transilvania 299- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Mișcări țărănești în Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul anului 1918 343- română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) Preocupările Consiliului Dirigent în domeniul comunicațiilor 373- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Aplicarea legii de reformă agrară din 1921 celor în drept 391- română
articol de periodic BATHORY, Ludovic (autor) Politica de achiziții pe piața de stat a cărbunelui, evoluția ărețurilor și lupta de concurență între societățile carbonifere (1919-1929) 407- română
articol de periodic NETEA, Vasile (autor) Începutul și dezvoltarea presei române mureșene 433- română
articol de periodic SZABO, Mihai (autor) Reghinul între cele două războaie mondiale. Viața culturală 449- română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Aurel Filimon (1891-1946). Activitatea sa etnografică oglindită în documente 461- română
articol de periodic BELCIUG, Pompei (autor) Cultură populară și cultură de masă în contextul revoluției științifico-tehnice 473- română
articol de periodic VLĂDUȚIU, Ion (autor) Aspecte etnografice cu privire la creșterea animalelor în Carpații Orientali 499- română
articol de periodic NICOLA, Ioan (autor) Un vechi ritual agrar din Transilvania - Boul înstruțat 527- română
articol de periodic POP, V. (autor) Catalogul colecției de catrințe și fote a Muzeului județean Mureș 585- română
articol de periodic PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea relațiilor româno-germane în timpul revoluției burgheză-democratice de la 1848. O scrisoare adresată de al G. Golescu ministrului afacerilor externe al Germaniei 631- română
articol de periodic MERA, Eugen (autor) Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului. Ibăneștii la 1918 643 română
articol de periodic ȘTIRBAN, Marcel (autor) Virgil Madgearu și concepția sa despre caracterul economiei românești în perioada 1918-1938 655 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) Plăci comemorative în județul Mureș 665 română
articol de periodic GAL, Cornelia (autor) Case tărgumureșene legate de mișcarea muncitorească 673 română
articol de periodic GROZAV, Mihai (autor) Autohtonii în Dacia - Protase D. 681 română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Etnogeneza românilor - Rusu I. 685 română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Continuitatea românilor - Stoicescu N. 687- română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Constituirea statelor feudale românești 691- română
articol de periodic GRIGORESCU, Flora (autor) Cetăți medievale din Țara Românească (sec. XIII-XVI) - Cantacuzino Gh. 695- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Virstus Romana Rediviva - Tanco Teodor 699- română
articol de periodic PONCEA, Traian-Valentin (autor) Politica de apărare națională a României în contextul european interbelic (1919-1939) - Zaharia Gh., Botoran V. 703- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș (1981) 707- română