Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2005 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 RUS, Traian (autor) Simion Balint. Mărturii documentare Miscellanea 281-300 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2007 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 41-44-II, seria historica 2004-2007 RUS, Traian (autor) Ioan Micu Moldovan și școala din satul natal Documenta 295-302 română
articol de periodic 2009 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 45-46-II, seria 2008-2009 RUS, Traian (autor) Ioan Micu Moldovan. Pronunciamentul de la Blaj Miscellanea 155-168 română
articol de periodic 2009 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 45-46-II, seria 2008-2009 RUS, Traian (autor) Ioan Micu Moldovan și școala din satul natal Documenta 309-328 română
articol de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, Volum cuprinzând comunicări prezentate în cadrul sesiunii științifice consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (6-7 martie 1981), seria Istorie RUS, Traian (autor) , URECHE, Gelu (autor) , CALINCOF, Eleonora (autor) Ecoul răscoalei din 1907 în presa germană din Banat 69-80 română
articol de periodic 1974 Arhiva Someșană: ArhSom, II, seria II RUS, Traian (autor) Don activitatea lui George Coșbuc la Casa Școalelor 291-298 română
articol de periodic 1975 Arhiva Someșană: ArhSom, III, seria II RUS, Traian (autor) Problema agrară în nordul Transilvaniei în perioada 1940-1944 35- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV RUS, Traian (autor) Cîteva aspecte privind frămîntările țărănești din județul Năsăud în perioada interbelică 400- română
articol de periodic 1988 File de Istorie, V RUS, Traian (autor) Din activitatea gazetei "Săptămîna" (1928-1944) 171- română
articol de periodic 1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Structura agrară la sfîeșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în comitatul Mureș-Turda 181- română
articol de periodic 1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Problema agrară și situația țărănimii în jud. Mureș-Turda în perioada 1919-1921 267- română
articol de periodic 1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Frîmîntări țărănești în județul Mureș în perioada 1922-1940 451- română
articol de periodic 1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Aplicarea Legii de reformă agrară din 1921 în așezările județului Mureș 443- română
articol de periodic 1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Preocupări pentru tipărirea operei lui Gheorghe Șincai, în secolul al XIX-lea 705- română
articol de periodic 1981-1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Aplicarea legii de reformă agrară din 1921 celor în drept 391- română
articol de periodic 1983-1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Raporturile agrare după aplicarea legii de reformă agrarăî din 1921 în județul Mureș 329-348 română
articol de periodic 1987 Revista arhivelor: RA, 49, nr. 2 RUS, Traian (autor) Aspecte ale luptei moților pentru pământ oglindite în documentele de arhivă Studii şi Comunicări 164-171 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 3 RUS, Traian (autor) Noi documente privind activitatea tipografică a lui Gheorghe Asachi Documente 398-406 română
articol de periodic 1997 Revista arhivelor: RA, 59, nr. 1 RUS, Traian (autor) George Coșbuc referendar. Mărturii documentare Documente 179-184 română
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis RUS, Traian (autor) Considerații privind caracterul plebiscitar, democratic al alegerilor și activității Consiliilor Naționale Române Studii şi articole 425-442 română, franceză
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI RUS, Traian (autor) Iulian Marțian - mărturii documentare 231-340 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI RUS, Traian (autor) Reuniunea femeilor române de pe Valea Someșului Mare 341-346 română
articol de periodic 1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie RUS, Traian (autor) Memoriul universitarilor români din 1890 și opinia publică europeană 145- română
articol de periodic 1976 Ziridava, VI RUS, Traian (autor) Noi date despre Ioan Slavici