Marisia, IX, 1979, seria arheologie-istorie-etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Congresul al XII-lea al P.C.R., eveniment de însemnate istorică în viața partidului, a întregului popor .9- română
articol de periodic VEREȘ, Nicolae (autor) Victoria revoluției de eliberare națională și socială antifascistă și antimperialistă 13- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (II) 27- română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Depozitul de bronzuri de la Țigău (com. Lechința, jud. Bistrișa-Năsăud) 39- română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Problema ceramicii mormintelor scitice don Transilvania 43- română
articol de periodic HOREDT, Kurt (autor) Die spatromischen Siedlingen in Siebenburgen (II) 63- germană
articol de periodic BALTAG, Gheorghe (autor) Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighișoara 75- română
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Așezarea feudală timpurie de la Vermeș (jud. Bistrița-Năsăud) 123- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Voivodeni (județul Mureș) 127- română
articol de periodic STANCA, Vasile (autor) Aspecte ale unității și continuității poporului român oglindite în literatura noastră veche 137- română
articol de periodic TODEA, Eugen (autor) Din opera lui Toader Zugrav în județul Mureș 151- română
articol de periodic RANCA, Ioan (autor) Conscripția militară din vara anului 1784 în centrul și răsăritul Transilvaniei și urmările ei 155- română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul metalografic al unor monede antice și medievale despoperite în Podișul Transilvaniei 170- română
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Posesiunile obștești ale țăranilor de pe teritoriul actualului județ uireș în perioada 1785-1820 175- română
articol de periodic HOLIRCA, Aurel (autor) Școala din regiunea Mureșului superior în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea 209- română
articol de periodic GRAMA, Viorel (autor) , MOLDOVAN, Liviu (autor) Situația oierilor români transilvăneni în Țara Românească pe timpul domniei lui Ioan Caragea (1812-1818) 237- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Situația și activitatea Regimentului II românesc de graniță în perioada 1816-1847 247- română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Statuia lui Avram Iancu 263- română
articol de periodic URECHE, Lazăr (autor) Bursierii Fondurilor grăcicerești năsăudene în perioada existenței Districtului românesc al Năsăudului (1861-1876) 269- română
articol de periodic GOȚIA, Dorin (autor) Contribuția "ASTREI" la dezvoltarea interferențelor culturale româno-austriece și rimâno-germane (1861-1918) 287- română
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) , ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Corespondența dintre Ioan Micu Moldovan și Simion Mihali (II) 303- română
articol de periodic BELCIUG, Pompei (autor) , DOBRESCU, Vasile (autor) Contribuții teoretice și praxtologice ale economistului Vasile C. Osvadă la evoluția structurilor social-agrare din Transilvania 321- română
articol de periodic STOICA, Adrian (autor) Relațiile politice între vechea Românie ți Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 331- română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului 347- română
articol de periodic PAL-ANTAL, Alexandru (autor) Consiliul național maghiar din Tîrgu Mureș și atitudinea sa față de Unirea Transilvaniei cu România 383- română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) Acțiuni ale Consiliului Dirigent în vederea reglementării exploatării gazului metan din Cîmpia Transilvaniei (1919-1920) 399- română
articol de periodic ȘTIRBAN, Marcel (autor) Raporturile dintre țărani și marii proprietari în cîteva judeșe din Transilvania (1919-1921) reconstituite în temeiul unor documente de arhivă 407- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Aplicarea Legii de reformă agrară din 1921 în așezările județului Mureș 443- română
articol de periodic POPA, Vasile (autor) Urmările reformei agrare din 1921 în fostul județ Tărnava Mare 475- română
articol de periodic PĂUN, Nicolae (autor) Capitalul străin în industria forestieră 485- română
articol de periodic HEISS, Susanne (autor) Tendințe de dezvoltare ale școlii românești după 1918 - expresie a unității naționale 499- română
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România (1934-1944) 519- română
articol de periodic URDEA, Silvia (autor) Pledoarii pentru traduceri reciproce româno-maghiare în presa interbelică 543- română
articol de periodic SZABO, Mihai (autor) Reghinul între cele două războaie mondiale 555- română
articol de periodic GAL, Cornelia (autor) Lupta înfrățită a oamenilor muncii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor, împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 565- română
articol de periodic TARISZNYAS, Marton (autor) Despre plutăritul practicat în zona Gheorgheni 579- română
articol de periodic POP, Vasile (autor) Obiceiuri ale vieții de familie din Cîmpia Transilvaniei 589- română
articol de periodic GHERMAN, Traian (autor) Sărbătoarea boului sau boul ferecat 599- română
articol de periodic POP, Valer (autor) Împletitul funiilor la Băla 619- română
articol de periodic CUCEU, Ion (autor) Terminologia populară referitoare la povestit 625- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) , MERA, Eugen (autor) Descoperiri arheologice la Ibănești - Mureș 639- română
articol de periodic ZRINYI, Andrei (autor) Un mic depozit de bronzuri de la Sîmbriaș (jud. Mureș) 641- română
articol de periodic POP, Constantin (autor) O aplică reprezentînd pe Iuppiter 645- română
articol de periodic GROZAV, Mihai (autor) De la Burebista la epoca postmodernă - Macrea M. 651- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) East-Carpathian Territory during theb fifth and eleventh Centuries - Teodor Dan 653- română
articol de periodic BONIȘ, Johanna (autor) Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfășuare și urmări - Benko S., Demeny L., Vekov K. 657- română
articol de periodic PONCEA, Traian-Valentin (autor) România și Tripla alianță - Caza Gh., Rădulescu-Zoner Ș. 661- română