Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 47 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1995 Fortifications de refuge et etablisements fortifies du Premier Âge du Fer en Transylvanie, anul 1995, seria Bibliotheca Thracologica 12 VASILIEV, Valentin (autor)
volum de carte 1992 Repertoriul arheologic al județului Cluj, anul 1992, seria Biblioteca Musei Napocensis CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), BĂRBULESCU, Mihai (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), VASILIEV, Valentin (autor), WINKLER, Iudita (autor)
volum de carte 2002 Solotvino-”Cetate” (Ucraina Transcarpatică). Așezările din epoca bronzului, a doua vârstă a fierului și din evul mediu, anul 2002, seria Bibliotheca Thracologica 33 VASILIEV, Valentin (autor), RUSTOIU, Aurel (autor), BALAGURI, Eduard A. (autor), COMȘA, Călin (autor)
volum de periodic 1994 Thraco-Dacica, XV, nr. în TOM: 1-2, anul 1994 ROMAN, Petre (redactor șef), ALEXIANU, Marius (redactor șef adjunct), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), GHINOIU, Ion (redactor), NÉMETI, IOAN (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (redactor), SÂMPETRU, Mihai (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), TOMA, Ion (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), URSOIU, Lili Aurelia (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Thraco-Dacica, XVII, nr. în TOM: 1-2, anul 1996 ROMAN, Petre (redactor șef), SÂMPETRU, Mihai (redactor responsabil adjunct), ALEXIANU, Marius (redactor), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), DIAMANDI, Saviana (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), MEDELEȚ, Florin (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), TOMA, Ion (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), URSOIU, Lili Aurelia (secretar de redacție)
volum de periodic 1998 Thraco-Dacica, XIX, nr. în TOM: 1-2, anul 1998 ROMAN, Petre (redactor șef), ZAHARIADE, Mihail (redactor șef adjunct), ALEXIANU, Marius (redactor), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), CHRISTMANN, Elmar (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), DIAMANDI, Saviana (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), MEDELEȚ, Florin (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), SCHUSTER, Cristian (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), URSOIU, Lili Aurelia (secretar de redacție)
volum de periodic 2001 Thraco-Dacica, XXII, nr. în TOM: 1-2, anul 2001 ROMAN, Petre (redactor șef), SCHUSTER, Cristian (redactor responsabil adjunct), ALEXIANU, Marius (redactor), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), CHRISTMANN, Elmar (redactor), DERGAVIOV, Valentin (redactor), DIAMANDI, Saviana (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), MEDELEȚ, Florin (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), PORUCIUC, Adrian (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), ZAHARIADE, Mihail (redactor)
articol de periodic 1966 Acta Musei Napocensis: ActaMN, III VASILIEV, Valentin (autor) Un nou mormânt scitic descoperit la Batoș Note şi discuţii 411-420 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV SEREȘ, A. (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Materiale arheologice de pe teritoriul comunei Crizbav Note şi discuţii 425-429 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV VASILIEV, Valentin (autor) Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 477-480 română
articol de periodic 1968 Acta Musei Napocensis: ActaMN, V VASILIEV, Valentin (autor) Vestigii daco-romane din secolul IV e.n. la Suatu Note şi discuţii 513-516 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI VASILIEV, Valentin (autor) O piesă sculpturală de factură celtică Note şi discuţii 451- română
articol de periodic 1970 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VII VASILIEV, Valentin (autor) Podoabe de metal prețios din morminte scitice în Transilvania Studii şi Materiale 41-63 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IX VASILIEV, Valentin (autor) Das skythische Gräberfeld von Blaj. Die Beziehungen von Grabbeigaben und -bräuchen zu den skythischen Gräberfeldern des nördlichen Schwarzmeergebiets Studii şi Materiale 65-99 germană
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X VASILIEV, Valentin (autor) Despre cuțitașele curbe din Hallstatt-ul târziu Note, discuţii, recenzii 523-527 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV VASILIEV, Valentin (autor) Despre interpretarea pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul României 101-106 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI VASILIEV, Valentin (autor) Pumnalele akinakes din Transilvania Studii 11-37 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII GAIU, C. (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Așezarea fortificată din prima vârstă a fierului de la Ciceu - Corabia, jud. Bistrița-Năsăud Studii 31-63 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII VASILIEV, Valentin (autor) Despre pumnale hallstattiene târzii sau "pumnale Akinakes" Note şi discuţii 267-375 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX VASILIEV, Valentin (autor) În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania Note şi discuţii 261-269 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania Studii 33-57 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI ALEDEA, Ioan (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Note despre așezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) Studii 49-61 română
articol de periodic 1986 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXII-XXIII, seria 1985-1886 VASILIEV, Valentin (autor) Descoperiri arheologice cu semnificație cultică în așezarea din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) Studii 79-90 română
articol de periodic 1994 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie VASILIEV, Valentin (autor) Despre câteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului în Transilvania Studii 37-47 română
articol de periodic 2004 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare VASILIEV, Valentin (autor) Despre grupul cultural Igrița Arheologie preistorică 133-140 română
articol de periodic 1983 Carpica, XV VASILIEV, Valentin (autor) Problema scitică în opera lui Vasile Pârvan 47-50 română
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă VASILIEV, Valentin (autor) Cercetările din 1994 de la Frumușeni, jud. Arad 218-221 română
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă VASILIEV, Valentin (autor) Așezarea fortificată de la Șona 279-280 română
articol de carte 1997 Cercetări arheologice în aria nord-tracă VASILIEV, Valentin (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) , KOTIGOROSKO, Viaceslav (autor) Săpăturile arheologice de la Slatina (Solotvino) - Ucraina transcarpatică, campania 1996 340-364 română
articol de carte 1999 Cercetări arheologice în aria nord-tracă VASILIEV, Valentin (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) , BALAGURI, E. A. (autor) , MAKARA, M.P. (autor) , MARINA, V. (autor) Săpăturile arheologice de la Solotvino/Slatina (Ucraina Transcarpatică) - Campania din 1998 345-362 română
articol de periodic 1993 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, X, ARTICLES AND STUDIES PRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIRST EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM "ARCHAEOLOGICAL RESEARCH REGARDING THE POPULATIONS OF THE LATE BRONZE AGE - NOUA - SABATINOVKA - COSLOGENI CULTURAL COMPLEX", 15-19 OCTOBER 1991. ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie Studii şi articole 101-123 franceză
articol de periodic 1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă VASILIEV, Valentin (autor) A.I. Terenozkin, Die Kimmerier, Verlag „Naukova dumka”, Kiev, 1976, 224 S., 97 Textabbildungen. Comptes rendus 372-374 germană
articol de carte 1996 Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Sudosteuropa, nr. 1 VASILIEV, Valentin (autor) Quelques aspects de la cu/ture Basarabi en regardent surtout la Transylvanie 137-142 franceză
articol de periodic 1974 File de Istorie, III VASILIEV, Valentin (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Necropola scitică de la Ozd 89- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin (autor) Un mormînt din perioada finală a bronzului descoperit la Șeica Mică 83- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin (autor) Grupul scitic din Transilvania 87- română
articol de periodic 1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Noi descoperiri scitice în Valea Mureșului 51- română
articol de periodic 1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Necropola de la Băița și problema tracizării enclavei scitice din Transilvania 49- română
articol de periodic 1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Descoperiri cu caracter scitic la Tiur 753- română
articol de periodic 1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Problema ceramicii mormintelor scitice don Transilvania 43- română
articol de periodic 1973 Materiale și Cercetări Arheologice DAICOVICIU, Constantin (autor) , CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) , FERENCZI, Ștefan (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , GLODARIU, Ion (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, jud. Hunedoara (1960-1966) 061-086 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice VASILIEV, Valentin (autor) , ALDEA, I. Alexandru (autor) , CIUGUDEAN, Horia (autor) Cercetări în așezarea fortificată din prima vârstă a fierului de la Teleac (jud. Alba) 155-158 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice VASILIEV, Valentin (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Raport asupra cercetărilor de la Chendu, com. Bălăușeri (jud. Mureș) 172-173 română
articol de carte 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, seria arheologie VASILIEV, Valentin (autor) De nouveau a propos de quelques aspects concernant la chronologie du Premier age du fer en Transylvanie 85-98 Franceză - Română
articol de periodic 2005 Revista Bistriței: RB, XIX VASILIEV, Valentin (autor) Despre cîteva aspecte referitoare la grupul scitic din aria intracarpatică a Transilvaniei Arheologie 71-76 română, franceză
articol de periodic 2008 Revista Bistriței: RB, XXII VASILIEV, Valentin (autor) Cîteva observații asupra tipului de vas bitronconic caracteristic Culturii Gava 29-35 română, franceză
articol de periodic 2011 Revista Bistriței: RB, XXV VASILIEV, Valentin (autor) Despre afirmații recente priovind cronologia așezării de la Teleac și probleme de etică elementară 130-138 română
articol de periodic 2014 Revista Bistriței: RB, XXVIII VASILIEV, Valentin (autor) Betrachtungen zur Deutung mancher Materialgattungen und Vorgänge der späten Bronze- und frühen Hallstattzeit 93-102 germană, română
articol de periodic 2014 Revista Bistriței: RB, XXVIII VASILIEV, Valentin (autor) , GAIU, Corneliu (autor) , MARINESCU, George (autor) Archäologisches Experiment zur widerstandskraft und Leistungsfähigkeit von Bronzeäxten 112-123 germană, română
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis CHIȚU, L. (autor) , WINKLER, Iudita (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) , BORDA, A. (autor) "Villa rustica" de la Aiud. Cîteva observații privind "villae-le rusticae" din Dacia Superior Istorie Veche şi Arheologie 59-85 română, germană
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis FLOCA, Octavian (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Amfiteatrul militar de la Micia Istorie Veche şi Arheologie 121-152 română, germană
articol de periodic 1973 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis BADEA, Anton (autor) , MAN, Ion (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Două noi morminte scitice descoperite la Teiuș Studii şi articole 27-43 română, germană
articol de periodic 1986-1987 Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul României (II) Studii şi articole 64-80 română, franceză
articol de periodic 1997 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, I VASILIEV, Valentin (autor) Quelques problèmes concernant le premier âge du fer en Transylvanie intracarpatique THE PRE-THRACIAN AND THRACO-GETO-DACIAN CIVILIZATION 504-511 franceză