Thraco-Dacica, XV, nr. în TOM: 1-2, 1994


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Nota redacției 6 română
articol de periodic VALENTIN, Dergacev (autor) Arheologia Republicii Moldova. Retrospectivă istorică (The Archaeology of the Republic of Moldavia. A historical Retrospect) Studii 18 română
articol de periodic ILIE, Borziac (autor) Paleoliticul și mezoliticul în spațiul dintre Nistru și Prut (The Paleolithic and the Mesolithic in the Dnjestr-Pruth Area of Moldova) Studii 40 română
articol de periodic OLGA, Larina (autor) Neoliticul pe teritoriul Republicii Moldova (The Neolithic on the territory of the Republic of Moldova) Studii 66 română
articol de periodic VICTOR, Sorokin (autor) Culturile eneolitice din Moldova (The Moldavian Aeneolitic Cultures) Studii 92 română
articol de periodic IGOR, Manzura (autor) Culturi eneolitice în zona de stepă (Aeneolithic Cultures of the Steppe Area) Studii 102 română
articol de periodic IGOR, Manzura (autor) Manifestări culturale în perioada de tranziție (Cultural manifestations during the transition period) Studii 120 română
articol de periodic VALENTIN, Dergacev (autor) Epoca bronzului. Perioada timpurie (The Early Bronze Age) Studii 140 română
articol de periodic EUGENIU, Sava (autor) Epoca Bronzului - perioada mijlocie și târzie, sec. XVII - XII i.e.n. (Middle and Late Bronze Age, 17th -12th centuries B.C.) Studii 158 română
articol de periodic OLEG, Levițki (autor) Culturile din epoca Hallstattului timpuriu și mijlociu (Cultures of the Early and Middle Hallstatt) Studii 214 română
articol de periodic MARK, Tkaciuk (autor) Manifestările culturale din sec. V- I a. Chr. (Cultural aspects from the Vth - I centuries B.C.) Studii 256 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , IOAN, Andrițoiu (autor) , GH., Popilian (autor) Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1993 CRONICA (CHRONJQUE) 263 română
articol de periodic SAVIANA, Diamandi (autor) , CĂLIN, Marius (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) , COMȘA, Alexandru (autor) , VALERIU, Sârbu (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Reuniuni științifice interne și internaționale CRONICA (CHRONJQUE) 268 română
articol de periodic IRINA, Kaluzkaia (autor) To the Memory of Professor Leonid A Gindin CRONICA (CHRONJQUE) 270 engleză
articol de periodic ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) 271 română