Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 48 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă, anul 1995 GUMĂ, Marian (redactor), SCHUSTER, Cristian (redactor), MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (redactor), COMȘA, Alexandra (redactor), TARCAN-HRIȘCU, Carmen (redactor), OPRIȘ, Ioan Carol (redactor), ROGOZEA, Petru (redactor), RUSTOIU, Aurel (redactor), SAVA, Eugen (redactor), SZECKELY, Zsolt (redactor)
volum de carte 2005 Populații de origine stepică din Perioada de Tranziție și Epoca Bronzului pe teritoriul României - o abordare antropologică, anul 2005 COMȘA, Alexandra (autor), MĂRGĂRIT, Dan (editor)
volum de carte 1986 Symphosia Thracologica, anul 1986 Prof. Dr., BERCIU, Dumitru (redactor responsabil), Dr., ROMAN, Petre (redactor responsabil adjunct), SĂLCEANU, Ilie (redactor responsabil adjunct), COMȘA, Alexandra (secretar de redacție), LAZIN, Gheorghe (secretar de redacție), NÉMETI, IOAN (secretar de redacție), POENARU, Vasile (secretar de redacție)
volum de carte 1990 Symphosia Thracologica, anul 1990 prof. dr, BERCIU, Dumitru (redactor responsabil), Dr., ROMAN, Petre (redactor responsabil adjunct), SĂLCEANU, Ilie (redactor responsabil adjunct), COMȘA, Alexandra (secretar de redacție), LAZIN, Gheorghe (secretar de redacție), NÉMETI, IOAN (secretar de redacție), POENARU, Vasile (secretar de redacție)
volum de carte 2001 The archaeology of fire in the bronze age of Romania, anul 2001, seria Monograph Series SCHUSTER, Cristian (autor), COMȘA, Alexandra (autor), POPA, Traian (autor)
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epoxcii metalelor, pe teritoriul României Al IV-lea seminar naţional de etnoarheologie „Rit şi ritual funerar - ofranda funerară din morminte” 279-288 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului: AnB, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Alexandra (autor) The interrelations between burial orientations and astronomy in the Balkan Region 159-176 engleză
articol de periodic 2000 Angustia, 5, seria arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținînd epocii bronzului, descoperite la Păuleni 173-176 română
articol de periodic 2000 Angustia, 5, seria arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la mormîntul de copil descoperit la Zoltan (Cultura Noua) 199-201 română
articol de periodic 2002 Angustia, 7, seria arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) 311-319 română
articol de periodic 2019 Angustia, 23 COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la unele dintre descoperirile funerare ale Epocii Bronzului de la Păuleni-Ciuc (jud. Harghita) STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE 109-186 română
articol de periodic 2015 Arheologia Mileniului I p. Chr., IV, Nomads and the autochtonous in the first millennium A.D. COMȘA, Alexandra (autor) An overview regardind the anthopological investigations about the sarnatians in the Muntenia and Moldova funerary finds 145-166 engleză
articol de periodic 2016 Arheologia Mileniului I p. Chr., V, Identități și schimburi culturale în mileniul I p. Chr. COMȘA, Alexandra (autor) Symbolic trepanations in the first milenium A.D. Of South-East Europe 321-335 engleză
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis: BMN, XXVII COMȘA, Alexandra (autor) Antrpologia fizică - trecut, prezent și perspective 91-98 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis: BMN, XXVII COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind doua morminte descoperite în necropola de la Iclod 191-193 română
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind unele schelete eneolitice, descoperite în campania anului 1962 în necropola de la Radovanu-La Muscalu Analize antropologice / Anthropological analysis 412-421 română, engleză
articol de periodic 2021 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XV COMȘA, Alexandra (autor) Ion Tuțulescu, Manifestări timpurii ale bronzului în zona deluroasă și montană a Olteniei, Editura Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea, 2021, ISBN 978-606-016-045-8 // Early Manifestations of the Bronze Age in the Hilly and Mountaineous Region of Oltenia, Antim Ivireanu Printing Press, Râmnicu Vâlcea, 2021, ISBN 978-606-016-045-8 Arheologie & Numismatică / Archaeology & Numismatics 127-129 română
articol de carte 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare COMȘA, Alexandra (autor) Arheologia și antropologia 66-68 română
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind scheletul din mormântul nr. 4 de la Drăgănești-Olt 46-54 română
articol de carte 1999 Cercetări arheologice în aria nord-tracă COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice ale scheletelor din necropola getică de la Stolniceni (raionul Hâncești, Republica Moldova) 537-550 română
articol de periodic 2017 Cercetări Arheologice: CA, XXIV COMȘA, Alexandra (autor) , OȚA, Silviu (autor) Despre un mormânt descoperit la Pecica-Hăblău (Mănăstirea lui Ahtum), județul Arad 229-246 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2021 Cercetări Arheologice: CA, XXVIII, nr. 1 OȚA, Silviu (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) , BALTĂ, Zizi (autor) , TĂTARU, Cristiana (autor) , ARDEȚ, Adrian (autor) , NEGREI, Dimitrie (autor) , LEONTI, Iulian (autor) Câteva observații privind unele morminte de copii descoperite în necropola de la Caransebeș-Centru în anul 2017, pe baza analizelor antropologice și fizico-chimice STUDII / STUDIES 291-312 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Alexandra (autor) Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia Arheologie 65-70 română, engleză
articol de periodic 2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) , SEMUC, Cătălina (autor) The bearers of the tumular ochire burials. Some social aspects 102-105 engleză
articol de periodic 2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
articol de periodic 2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Antropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials drin Sultana-Movila Mare 45-56 engleză
articol de periodic 2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cultura Catacombnaia pe teritoriul României. O abordare antropologică 57-66 română
articol de periodic 2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Trephination in the bronze age of Romania 87-98 engleză
articol de periodic 2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the burials from Ripiceni 180- engleză
articol de periodic 2009 Litua - Studii și Cercetări, XII COMȘA, Alexandra (autor) Cranial trauma from the neolithic times up to the bronze age of Romania I. Arheologie 103-110 engleză
articol de periodic 2018 Litua - Studii și Cercetări, XX SCHUSTER, Cristian (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung I. Arheologie 189-208 germană
articol de periodic 2012 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 8, serie nouă OȚA, Liana (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) Un mormânt sarmatic descoperit la Călărași 97-106 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXI, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Alexandra (autor) Evgenije Hošovski și Zivko Mikic, PALEOPATOLOGIJA ČOVEKA ILUSTROVANA NALAZIMA SA PODRUČJA CENTRALNOG BALKANA, Uzice, 1995, 219 p., 30 pl. RECENZII 477-479 română
articol de periodic 2013-2014 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Alexandra (autor) Some considerations about the cave burials in the Bronze Age of Romania Materiale şi cercetări arheologice 121-129 engleză
articol de periodic 2013 Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012 COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Gender and funerary inventory in the bronze age of Southern România. An archaeological and anthropological Approach 79-103 engleză
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice rezultate din studiul necropolei hallstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea) 209-234 română
articol de periodic 2013 Peuce, 11, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă COMȘA, Alexandra (autor) Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (cultura Babadag) descoperite la Garvăn–Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea) 327-342 română
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , SEMUC, Cătălina (autor) Zu den bestattungssitten der tei-kultur 59-70 germană
articol de periodic 2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice: RCAN, I SCHUSTER, Cristian (autor) , ȘERBĂNESCU, Done (autor) , MORINTZ, Alexandru (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
articol de periodic 2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice: RCAN, II COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the human cranial fragment discovered in the dwelling no. 4 during the archaeological campaign of 1972 at Radovanu – Gorgana a doua 95-104 engleză (şi un rezumat în română)
articol de periodic 1998 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, II COMȘA, Alexandra (autor) The Variability of the Cephalic Index and Anthropological Types of the Noua Culture The Thracian World in a North-Pontic Context 57-64 engleză
articol de periodic 1991 Thraco-Dacica, XII, nr. 1-2 COMȘA, Alexandra (autor) Date cu privire la structura antropologică și la unele ritualuri funerare la geto-daci (secolele VI î.e.n. — I e.n.) (Données concernant la structure anthropologique et quelques rituels funéraires chez les Géto-Daces (VI s.av.n.è. — I s.n.è) 166 română
articol de periodic 1993 Thraco-Dacica, XIV, nr. 1-2 COMȘA, Alexandra (autor) , PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) , SAVIANA, Diamandi (autor) , VALERIU, Sârbu (autor) , MILENA, Tonkova (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Participări la reuniuni științifice interne și internaționale CRONICA (CHRONIQUE) 200 română
articol de periodic 1994 Thraco-Dacica, XV, nr. 1-2 SAVIANA, Diamandi (autor) , CĂLIN, Marius (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) , COMȘA, Alexandru (autor) , VALERIU, Sârbu (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Reuniuni științifice interne și internaționale CRONICA (CHRONJQUE) 268 română
articol de periodic 1996 Thraco-Dacica, XVII, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , L., Bogataia (autor) , ION, Niculiță (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , SULTANA, Avram (autor) , G., Popilian (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , BARTOK, Botond (autor) , HORIA, Ciugudean (autor) , GH., Dumitroaia (autor) , PORUCIUC, Adrian (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1995 Cronică 315 română
articol de periodic 2000 Thraco-Dacica, nr. 1-2 COMȘA, Alexandra (autor) MARIA CRISTESCU (1929-2000) NECROLOG 343 română
articol de periodic 2010-2011 Thraco-Dacica, XXV-XXVI, nr. 2-3 COMȘA, Alexandra (autor) , RALUCA, Kogălniceanu (autor) , NĂLBITORU, Alexandru (autor) The Burial beneath the Getic Earthen Defence Wall of the Dava from Radovanu – Gorgana Întâi 38 engleză
articol de periodic 2010-2011 Thraco-Dacica, XXV-XXVI, nr. 2-3 COMȘA, Alexandra (autor) Sultana Avram, Incursiune în antropologie Reviews 176 română
articol de periodic 2010-2011 Thraco-Dacica, XXV-XXVI, nr. 2-3 COMȘA, Alexandra (autor) SERGIU HAIMOVICI (MAY 13, 1929 – SEPTEMBER 15, 2009) NECROLOGY 188 engleză
articol de periodic 2012-2013 Thraco-Dacica, XXVII-XXVIII, nr. 4-5 COMȘA, Alexandra (autor) , ION, Țuțulescu (autor) , EL SUSI, Georgeta (autor) An Archaeological-Anthropological-Archaeozoological Study Regarding the Skeleton in the Burial No. 3 from Radovanu – Gorgana Întâi, Belonging to the Early Bronze Age 42 engleză
articol de periodic 2012-2013 Thraco-Dacica, XXVII-XXVIII, nr. 4-5 COMȘA, Alexandra (autor) DAN BOTEZATU (1931 – 2012) NECROLOGY 223 engleză
articol de periodic 2014-2015 Thraco-Dacica, XXIX-XXX, nr. 6-7 COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological Data regarding the Skeletons in the Collective Burial from Copăceni (Cluj County), of the Early Bronze Age 32 engleză
articol de periodic 2014-2015 Thraco-Dacica, XXIX-XXX, nr. 6-7 COMȘA, Alexandra (autor) Notǎ asupra unui fragment de craniu uman descoperit în cetatea Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) NOTE / NOTES 156 română