Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 33 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2005 Populații de origine stepică din Perioada de Tranziție și Epoca Bronzului pe teritoriul României - o abordare antropologică, anul 2005 COMȘA, Alexandra (autor), MĂRGĂRIT, Dan (editor)
volum de carte 2001 The archaeology of fire in the bronze age of Romania, anul 2001, seria Monograph Series SCHUSTER, Christian (autor), COMȘA, Alexandra (autor), POPA, Traian (autor)
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Christian (autor) Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epoxcii metalelor, pe teritoriul României Al IV-lea seminar naţional de etnoarheologie „Rit şi ritual funerar - ofranda funerară din morminte” 279-288 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Alexandra (autor) The interrelations between burial orientations and astronomy in the Balkan Region 159-176 engleză
articol de periodic 2000 ANGVSTIA, 5, seria arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținînd epocii bronzului, descoperite la Păuleni 173-176 română
articol de periodic 2000 ANGVSTIA, 5, seria arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la mormîntul de copil descoperit la Zoltan (Cultura Noua) 199-201 română
articol de periodic 2000 ANGVSTIA, nr. 5, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținând epocii bronzului descoperite la Păuleni Arheologie 173-177 română
articol de periodic 2000 ANGVSTIA, nr. 5, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la mormântul de copil descoperit la Zoltan (cultura Noua) Arheologie 199-203 română
articol de periodic 2002 ANGVSTIA, 7, seria arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) 311-319 română
articol de periodic 2002 ANGVSTIA, nr. 7, seria ARHEOLOGIE COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) Arheologie 311-321 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COMȘA, Alexandra (autor) Antrpologia fizică - trecut, prezent și perspective 91-98 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind doua morminte descoperite în necropola de la Iclod 191-193 română
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind unele schelete eneolitice, descoperite în campania anului 1962 în necropola de la Radovanu-La Muscalu Analize antropologice / Anthropological analysis 412-421 română, engleză
articol de periodic 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare COMȘA, Alexandra (autor) Arheologia și antropologia 66-68 română
articol de periodic 2017 Cercetări Arheologice, XXIV COMȘA, Alexandra (autor) , OȚA, Silviu (autor) Despre un mormânt descoperit la Pecica-Hăblău (Mănăstirea lui Ahtum), județul Arad 229-246 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2021 Cercetări Arheologice, XXVIII OȚA, Silviu (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) , BALTĂ, Zizi (autor) , TĂTARU, Cristiana (autor) , ARDEȚ, Adrian (autor) , NEGREI, Dimitrie (autor) , LEONTI, Iulian (autor) Câteva observații privind unele morminte de copii descoperite în necropola de la Caransebeș-Centru în anul 2017, pe baza analizelor antropologice și fizico-chimice STUDII / STUDIES 291-312 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Alexandra (autor) Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia Arheologie 65-70 română, engleză
articol de periodic 2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) , SEMUC, Cătălina (autor) The bearers of the tumular ochire burials. Some social aspects 102-105 engleză
articol de periodic 2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
articol de periodic 2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Antropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials drin Sultana-Movila Mare 45-56 engleză
articol de periodic 2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cultura Catacombnaia pe teritoriul României. O abordare antropologică 57-66 română
articol de periodic 2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Trephination in the bronze age of Romania 87-98 engleză
articol de periodic 2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the burials from Ripiceni 180- engleză
articol de periodic 2009 Litua - Studii și Cercetări, XII COMȘA, Alexandra (autor) Cranial trauma from the neolithic times tip up to the bronze age of Romania I. Arheologie 103-110 engleză
articol de periodic 2018 Litua - Studii și Cercetări, XX SCHUSTER, Christian (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung I. Arheologie 189-208 germană
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI COMȘA, Alexandra (autor) Paleopatologie umană ilustrată prin cazuri din aria central balcanică - Hosovski E., Mikic Z. 477-479 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Alexandra (autor) Evgenije Hošovski și Zivko Mikic, PALEOPATOLOGIJA ČOVEKA ILUSTROVANA NALAZIMA SA PODRUČJA CENTRALNOG BALKANA, Uzice, 1995, 219 p., 30 pl. RECENZII 477-479 română
articol de periodic 2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Alexandra (autor) Some considerations about the cave burials in the Bronze Age of Romania Materiale şi cercetări arheologice 121-129 engleză
articol de periodic 2013 Mousaios, XVIII COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Gender and funerary inventory in the bronze age of Southern România. An archaeological and anthropological Approach 79-103 engleză
articol de periodic 2012 Peuce, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice rezultate din studiul necropolei hallstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea) 209-234 română
articol de periodic 2013 Peuce, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă COMȘA, Alexandra (autor) Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (cultura Babadag) descoperite la Garvăn–Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea) 327-342 română
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , SEMUC, Cătălina (autor) Zu den bestattungssitten der tei-kultur 59-70 germană
articol de periodic 2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I SCHUSTER, Christian (autor) , ȘERBĂNESCU, Done (autor) , MORINTZ, Alexandru (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
articol de periodic 2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the human cranial fragment discovered in the dwelling no. 4 during the archaeological campaign of 1972 at Radovanu – Gorgana a doua 95-104 engleză (şi un rezumat în română)
articol de periodic 2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valeriu Sîrbu COMȘA, Alexandra (autor) Getae-Dacians and the after world 133-139 engleză