Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Arheometria în România- Cuvînt înainte sau "După 20 de ani" II română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) Simpozioanele de Arheometrie. Cluj-Napoca 1987-2007 .1-44 română
articol de periodic MÎRZA, Ioan (autor) "Geoarheologia" sau "Studiul geoarheometric" al vestigiilor arheologice la Cluj-Napoca. Moment aniversar (1987-2007) 45-90 română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Antrpologia fizică - trecut, prezent și perspective 91-98 română
articol de periodic FĂRCAȘ (autor) , GHERGARI, Lucreția (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TĂMAȘ, T. (autor) Studii de microfabric și compotiție fazală asupra ceramicii neolitice de la Gura Baciului 99-112 română
articol de periodic ALICU, Adrian (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MAXIM, Zoia (autor) , PICIU, Tiberiu (autor) Cercetări arheometrice în stațiunea neolitică mijlocie de las Zau de Cîmpie 113-122 română
articol de periodic SIMIHĂIAN, Marinela (autor) Investigații pedologice în unele situri arheologice din Cheile Turenilor (1998) 123-128 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Analizele nucleare ale unor obsidiane din Transilvania 129-132 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Sceptrele cruciforme eneolitice descoprite la Răsărit de Carpați 133-148 română
articol de periodic MÎRZA, Ioan (autor) Prima consemnare asupra sitului neolitic de la Brăzești (jud. Alba) (Notă) 149-150 română
articol de periodic SĂSĂRAN, Luminița (autor) , WITTENBERGER, Mihai (autor) Considerații despre prelucrarea pietrei în cultura Noua din perspectivă petrografică 151-154 română
articol de periodic IGNAT, Ioan (autor) Concluzii istorice rezultate în urma analizei petrografice a unui topor-ciocan naviform descoperit în județul Botoșani 155-160 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) , SĂSĂRAN, Luminița (autor) Cetatea Zînelor de la Covasna. Analșize petrografice asupra rocilor folosite la construirea zidurilor 161-170 română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MAXIM, Zoia (autor) , RADU, S. (autor) , TĂMAȘ, T. (autor) Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul mijlociu din Transilvania (stațiunile de la Zau de Cîmpie, jud. Mureș și Cheile Turzii, jud. Cluj) 161-262 română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TĂMAȘ, T. (autor) Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul timpuriu din România (stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, jud. Neamț) 161-161 română
articol de periodic CRANDELL, Otis (autor) Un algoritm matematico-statistic pentru interpretarea datelor geochimice. Explicații și rezultate preliminare cu date XRF și INAA 171-178 română
articol de periodic VIRAG, Cristian (autor) Materiale ceramice din G2 de la Carei-Cozard 179-190 română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice privind doua morminte descoperite în necropola de la Iclod 191-193 română
articol de periodic MUNTEAN, Marius (autor) Datele antropologice ale scleletelor din mormintele tumulare din eneoliticul final 194-196 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Analiza resurselor alimentare animaliere în cultura Starcevo-Criș din Transilvania 197-214 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere provenite din situl de la Cîrcea-Viaduct, aparținînd fazelor Vinca-Dudești II 215-219 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) , WITTENBERGER, Mihai (autor) Date arheologice și arheozoologice din gropile rituale din str. Banatului, Cluj 220-222 română
articol de periodic GUDEA, Alexandru (autor) Studiul arheozoologic al resturilor osoase ale unui cal descoperit într-un mormînt avar de la Vereșmort (Unirea II), jud. Alba 223-229 română
articol de periodic BOROȘ, Doina (autor) Dovezi arheologice privind unele elemente de decorație murală antică (Considerații tehnice) 230-233 română
articol de periodic DUCA, Voicu (autor) Mecanisme de teriorare - alterare identificate la construcții vechi din Cluj 234-238 română
articol de periodic DUCA, Voicu (autor) , MUNTEANU, Lucian (autor) Studiu petroarheometric preliminar asupra Catedralei Ortodoxe din Cluj-Napoca 239-242 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Folosirea metodelor nucleare în arheologie - stadiul mondial și posibilitățile românești 243-243 română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) Metodologii de recoltare a eșantionelor și probelor mineralogice, petrografice și pedologice din siturile arheologice 243-244 română
articol de periodic MOLDOVAN, P. (autor) Valorificarea resurselor informaționale 243-243 română
articol de periodic MUREȘAN, I. (autor) Inteferențe între cercetările minelogice-geologice și arheometrie 243-243 română
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Publicații WEB de arheologie 243-243 română
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Resurse arheologice pe Internet 243-243 română
articol de periodic BĂDĂRĂU, Alexandru (autor) , CONSTANTINESCU, M. (autor) , DEZSI, Ștefan (autor) , MAN, T. (autor) , PENDEA, F. (autor) Civilizațiile preistorice și silvostepa transilvăneană - peste un secol de dispute în biogeografia istorică 244-244 română
articol de periodic CHIȘ, Gheorghe (autor) , OPROIU, T. (autor) Prelucrări actuale în arheoastronomie 244-244 română
articol de periodic CIUTĂ, M. (autor) Un experiment arheologico-judiciar la Sarmizegetusa Regia 245-245 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, M. (autor) Protostarcevo-Precriș. Analiza unor "sisteme" ale neoliticului timpuriu 245-245 română
articol de periodic MORARIU, V. (autor) Impactul modificărilor de climă asupra evenimentelor istorice 245-245 română
articol de periodic GHIȚĂ, M. (autor) , MANEA, G. (autor) , MANTU, M. (autor) Prospectări magnetometrice în așezarea Cucuteni A3 de la Scînteia de la Scînteia 246-246 română
articol de periodic ALICU, A. (autor) , MARIAN, C. (autor) Prospectări prin măsurători de rezistivitate în Piața Unirii, Cluj-Napoca 246-246 română
articol de periodic ALICU, A. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MARIAN, C. (autor) Prospectări arheometrice la Iclod 246-246 română
articol de periodic COZA, A. (autor) , MORARIU, V. (autor) Prospectarea magnetică a zonei din nord-vestul Clujului 246-246 română
articol de periodic SCURTU, Florin (autor) Radiografia geofizică a unei părți a orașului roman Porolissum 246-246 română
articol de periodic ALICU, A. (autor) Prelucrarea datelor obținute în urma efectuării unor prospecțiuni arheologice prin măsurarea rezistivității solului 247-247 română
articol de periodic ALICU, A. (autor) , ALICU, Dorin (autor) Rezultatele măsurătorilor arheometrice din stațiunea neolitică mijlocie de la Zau de Cîmpie 247-247 română
articol de periodic BĂRBUȚĂ, V. (autor) , JOLTEȘ, R. (autor) Asupra formelor de calcul pentru bilanțul hidric integrat 247-247 română
articol de periodic HAITĂ, Constantin (autor) Reconstituirea funcționalității spațiului locuit din siturile preistorice cu ajutorul micromorfologiei solului 247-247 română
articol de periodic CÎNTAR, A. (autor) , MĂRUIA, L. (autor) , MICLE, D. (autor) Topografia arheologică în contextul utilizării tehnologiilor moderne: stația totală și GIS 247-248 română
articol de periodic BOȘCĂNEANU, S. (autor) , CHEREJI, I. (autor) , KOSODFOY, S. (autor) Măsurarea Uraniului, Thoriului și Potasiului în datarea prin termolumiscență a ceramici. Metode măsurării Uraniului, Thoriului și Posasiului în dastarea prin termoluminiscență a ceramicii 248-250 română
articol de periodic BOROȘ, D. (autor) , COSMA, C. (autor) , DĂRĂBAN, L. (autor) , DĂRĂBANI, L. (autor) , FIAT, T. (autor) , ZNAMIROVSCHI, V. (autor) Probleme în datarea prin termoluminiscență a ceramicii 248-248 română
articol de periodic ALICU, A. (autor) , MARIAN, C. (autor) Studii radiografice și radiodendrocronologice a unor obiecte arheologice și de artă 248-248 română
articol de periodic BARBOS, D. (autor) , BENEA, V. (autor) , COSMA, C. (autor) , FLORESCU, C. (autor) , GLIGOR, M. (autor) , TIMAR, A. (autor) Metoda termoluminiscenței în datarea ceramicii 250-250 română
articol de periodic BOȘCĂNEANU, S. (autor) , CHEREJI, I. (autor) , KOSODFOY, S. (autor) Evaluarea dozei interne de iradiere a probelor de ceramică în scopul datării prin termoluminiscență a ceramicii 250-250 română
articol de periodic CR, C. (autor) Dobîndirea magnetismului termoremanent de către structurile de combustie regăsite în contexte arheologice și potențialul informativ oferit datării arheomagnetice - studiu de caz 250-250 română
articol de periodic DINAN, Elisabeth (autor) Lithic technology and raw material use from early Neolithic sites in the Banat and Oltenia 251-252 engleză
articol de periodic CHEREJI, I. (autor) , DREVE, S. (autor) Erori accidentale și incertitudini în determinarea arheometrică pe baza analizelor de C14 251-251 română
articol de periodic MANTU, M. (autor) Cronologia absolută a neoliticul românesc și conexiunile sale cu lumea egeo-anatoliană 251-251 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) , MÎRZA, Ioan (autor) Unelte neolitice cioplite (necorneene), descoperite în Bazinul someșan (date petrografice și arheologice) 251-251 română
articol de periodic BOBOȘ, I. (autor) Axes made of eclogite rocks from the Bronze Age 252-252 engleză
articol de periodic D'AMICO, Claudio (autor) Eclogites and jades as prehistoric implements in Europe. A case of petrology applied to Cultural Heritage 252-252 engleză
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , COMAN, L. (autor) , GHERGARI, Lucreția (autor) Petrografia unor ciocane și dălți neolitice 252-252 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) , MÎRZA, Ioan (autor) Date petroarheologice în stațiunea de la Gura Baciului 252-253 română
articol de periodic BORODI, G. (autor) , BURDA, I. (autor) , COCIU, L. (autor) , DĂRĂBAN, L. (autor) , DOBOȘ, D. (autor) , FIAT, T. (autor) , ZNAMIROVSCHI, V. (autor) Metode fizice de control a pietrelor prețiose și semiprețioase 253-253 română
articol de periodic MÎRZA, Ioan (autor) Andezitele utilizate dec daci în construcțiile sacre de la Sarmizegetusa: Petrografie și sursa 253-253 română
articol de periodic MÎRZA, Ioan (autor) Rîșnițe dacice de bazalt de Racoș 253-254 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) , TARCEA, C. (autor) , TARCEA, L. (autor) Analize mineralo-petrografice și prelucrări matematice asupra materialului litic cioplit din județul Sălaj 253-253 română
articol de periodic BEDELEAN, Horea (autor) , DAN, M. (autor) , GHERGARI, Lucreția (autor) Studiul petrografic al materialului litic ce provine din construcțiile castrului roman de la Porolissum 254-254 română
articol de periodic HRINEAC, L. (autor) Analize geoarheologice pe corneene 254-254 română
articol de periodic MÎRZA, Ioan (autor) Analiza unor probe minerale (chihlimbar, coral, sticlă) din mormîntul princiar (sec. V d. Ch.) de la Turda 254-254 română
articol de periodic CUNA, C. (autor) , CUNA, S. (autor) Studiul marmorelor vlasice vu ajurorul izotopilor stabili 13C și 18O 255-255 română
articol de periodic ROTEA, M. (autor) , SĂSĂRAN, Liana (autor) Analize geoarheometrice în așezările epicii bronzului 255-255 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) , SĂSĂRAN, Liana (autor) Analize geoarheologice la Leț 255-255 română
articol de periodic SĂSĂRAN, Liana (autor) , WITTENBERGER, Mihai (autor) Studiul geo-arheologic pe unele pise litice apatțănînd epocii bronzului tîrziu 255-256 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) , SĂSĂRAN, Liana (autor) Așezarea dacică de la Covasna. Analize petrografice asupra 256-256 română
articol de periodic GONCIAR, A. (autor) Sistematizarea microscopică a silexului. Proiect de clasificare a silexului de pe teritoriului României 256-256 română
articol de periodic MÎRZA, Ioan (autor) Analizele petroarheologice asupra unor topoare neolitice de la Brăzești 256-256 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , POPA, D. (autor) Despre analizele unor surse și obiecte de cupru din Transilvania 256-257 română
articol de periodic ROTEA, M. (autor) , SĂSĂRAN, Liana (autor) Studiul litologic al pieselor din așezarea Wietenberg de la Derșida 256-256 română
articol de periodic CIORTEA, M. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , POTRA, I. (autor) Noi analize pe obiecte de cupru din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
articol de periodic BALINT, S. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TOPAN, Gheorghe (autor) Analize metalografice ale unor piese de cupru din Transilvania 257-257 română
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) Criterii obiective și subiective în interpretarea analizelor cantitativ-calitative ale pieselor preistorice de metal 257-257 română
articol de periodic TOPAN, Gheorghe (autor) Noi analize metalografice, chimice și tehnologice pe unele piese de aramă din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
articol de periodic BALINT, S. (autor) , CRĂCIUN, F. (autor) , TOPAN, Gheorghe (autor) Despre prelucrarea cuprului în preistorie pe baza unor analize metalograFICE 257-257 română
articol de periodic BUGOI, R. (autor) , COJOCARU, V. (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , GRAMBOLE, D. (autor) , HERRMANN, F. (autor) Romanian archaeological gold abjects studies using microPIXE and XRF methos 258-258 engleză
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) , DĂRĂBAN, L. (autor) , FIAT, T. (autor) , MARIAN, C. (autor) , TÎRȘU, T. (autor) , ZNAMIROVSCHI, V. (autor) Analize și studii asupra elementelor majoritare din monedele de argint prin metoda activării cu neutroni și fluorescență de raze X 258-259 română
articol de periodic CIORTEA, M. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PLEȘA, D. (autor) Noi analize pe obiectele din cupru din Muzeul Banatului Montan 258-258 română
articol de periodic ROTEA, M. (autor) Atelierul de prelucrare a bronzului de la Pălatca 258-258 română
articol de periodic CIORTEA, C. (autor) , DUMITRIU, D. (autor) , ENULESCU, A. (autor) , IACOB, E. (autor) , OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) , PITICU, I. (autor) , TRACHE, L. (autor) , ZORAN, V. (autor) Analiza unor monede romane din aur prin metoda PIXE 259-259 română
articol de periodic BUGOI, R. (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, I. (autor) , RĂDULESCU, M. (autor) Folosirea metodelor nucleare pentru monedele de cupru bizantine din secolul XI 259-259 română
articol de periodic BUGOI, R. (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, I. (autor) , RĂDULESCU, M. (autor) , VOICULESCU, D. (autor) Studierea monedelor bizantine din plumb din colecția Orghidan, folosind metode nucleare 259-259 română
articol de periodic BUGOI, R. (autor) , CĂTANĂ, D. (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , PLOȘTINARU, D. (autor) , SĂSIANU, R. (autor) Archaelogical Studies on Ancient Greek Silver Coins at Bucharest Cyclotron 260-260 engleză
articol de periodic COJOCARU, V. (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Studii asupra unor monede de tip Koson folosind tehnicile XRF și PAA 260-260 română
articol de periodic BUGOI, R. (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , SASIANU, A. (autor) Technologies for forging Greek silver drachms analyzed by XRF and PIXE 260-261 engleză
articol de periodic CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , SASIANU, A. (autor) , UZONYI, I. (autor) Studii asupra unor monede de argint grecești găsite pe teritoriul României folosind tehnicile XRF și PIXE 260-260 română
articol de periodic PLEȘA, D. (autor) Determinarea elementelor metalice din ceramică prin metode spectrofotometrice (extracție-mineralizare nitro-perclorică și absorbție atomică 261-261 română
articol de periodic DUCA, Voicu (autor) , VĂDAN, A. (autor) Microstructura și textura unor ceramici din zona Rîpa Roșie 262-262 română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Ceramica eneolitică din Cheile Turzii, cultura Petrești. Aspecte mineralogice 262-263 română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , HOECK, V. (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZĂR, C. (autor) Ceramica medievală uzuală din Cetatea Oradea: studiu mineralogic 263-263 română
articol de periodic COZAR, O (autor) , GHERGARI, Lucreția (autor) , HOECK, V. (autor) , IONESCU, Corina (autor) , SIMON, V. (autor) Transformări termice în ceramica epocii bronzului de la Ilișua 263-263 română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , HORCK, V. (autor) , IONESCU, Corina (autor) , PRECUP, C. (autor) , SIMION, V. (autor) Studiu comparativ asupra unor fragmente ceramice aparținătoare epocii brinzului din Transilvania 263-263 română
articol de periodic BUGOI, R. (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, I. (autor) Archaeological Studies on Ancient Glassy Materials using Bucharest Cyclotron 264-264 engleză
articol de periodic BOROȘ, D. (autor) , DUCA, Voicu (autor) , FĂRTĂIȘ, D. (autor) Cercetări asupra microstructurii unor probe de ceramică Cucuteni 264-264 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul mărgelelor de sticlă descoperite în cimitirul roman de la Alba Iulia 264-264 română
articol de periodic VIRAG, C. (autor) Materialele neolitice de la Carei - Cozard. Analize de pigmenți 264-264 română
articol de periodic BOROȘ, D. (autor) Dovezi arheologice privind unele elemente de decorație murală antică )considerații tehnice) 265-265 română
articol de periodic BOTA, E. (autor) , CIONGRADI, Carmen (autor) , VOIȘAN, V. (autor) Moneda ca fondare în epoca romană 265-265 română
articol de periodic CIUTĂ, M. (autor) Tehnici de fondare și construire a locuințelor de suprafață în cadrul așezării Coțofeni de la Șeușa - Gorgan 265-265 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, M. (autor) Ritualuri de fondare în neoliticul românesc 265-265 română
articol de periodic ROMAN, C. (autor) , ROMAN, D. (autor) Un complex de fondare descoperit la Hunedoara - Castelul Corvinilor 265-266 română
articol de periodic CIUTĂ, Beatrice (autor) Analize arheobotanice efectuate pe macroresturi vegetale provenite din situl Templul Liber Pater. Utilizarea speciei Vitis vinifera în cadrul libațiilor 266-266 română
articol de periodic CIUTĂ, Beatrice (autor) Cîteva considerații de ordin paleoentobotanic privind utilizarea fructelor de Querqus sp. În cadrul dietei umane în perioada preistoriei 266-266 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Posibilități de stabilire a numărului minim de indivizi (NMI) pentru fiecare specie determinată în cadrul unui material arheozoologic bine definit cultural 266-267 română
articol de periodic DOMOKOS, C. (autor) , KESSLER, Eugen (autor) , MOLDVAI, M. (autor) Date osteometrice la familia Corvidae (Aves) 266-266 română
articol de periodic MONAH, Felicia (autor) Determinations archeobotaniques pour la station neolithique de Parța 266-266 franceză
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) Contribuții biometrice asupra lui Canis familiaris în Late-ul getic din Cîmpia Română 267-267 română
articol de periodic BEJENARU, L. (autor) Date morfometrice privind unele specii de animale vînate în Evul Mediu, din România 267-267 română
articol de periodic GAL, E. (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Studii osteometrice asupra resturilor de păsări răpitoaare de zi provenite din siturile arheologice de pe teritoriul României 267-267 română
articol de periodic MOISE, D. (autor) Analiza osteometrică a scheletelor de căine din așezarea getică de la Vadul Anei - Brănești 267-267 română
articol de periodic MOISE, D. (autor) Parametrii de cuantificare în arheozoologie: numpr de resturi (N.R,) și număr minim de indivizi (N.M.I.) 267-267 română
articol de periodic RADU, Valentin (autor) Fișă osteologică pentru arheologie. Contribuții la osteometria platicii /Abramis brama danubii, Pavlov - 1956) 267-267 română
articol de periodic BEJENARU, L. (autor) Variabilitatea morfometrică a speciei Bos taurus, în Moldova medievală 268-268 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Considerații privind materialul osteologic hallstattian de la Zau de Cîmpie 268-268 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) , LAZAROVICI, A. (autor) Studiu biometric asupra bovinelor domestice de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 268-268 română
articol de periodic GAL, E. (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Observații privind studiile biometrice asupra oaselor de păsări din stațiunile neolitice din SE-ul României 268-268 română
articol de periodic GAL, E. (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Studii osteometrice și paleoornitologice asupra unor resturi de păsări din situri paleolitice din zona Brașovului 268-268 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Analize faunistice asupra materialului osteologic din stațiunea dacică de la Merești (jud. Harghita) 269-269 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Date arheozoologice în așezarea Starcevo-Criș de la Ocna Sibiului 269-269 română
articol de periodic GUDEA, Alexandru (autor) Locuința și animalele domestice - o perspectivă din punct de vedere arheozoologic asupra unor posibile "modele" de explatare a animaslelor întîlnite în perioada romană 269-270 română
articol de periodic GAL, E. (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Studii osteometrice la păsări în Arheozoologie 269-269 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Determinări faunistice în situl de la Tărtăria 270-270 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Materiale faunistice din locuințele epocii bronzului 270-270 română
articol de periodic IVAN, L. (autor) , PETRESCU, A. (autor) , PLĂTÎNEA, L. (autor) , RIȘCUȚIA, C. (autor) , RIȘCUȚIA, I. (autor) Fotosterotomia, metodă de investigație morfologică a craniului și scheletului postcranial în sprijinul cercetărilor de arheometrie 270-270 română
articol de periodic BĂDOCAN, I. (autor) , BINDEA, Diana (autor) Determinări antropologice preliminare a unor morminte de la "Polus" - Florești 271-271 română
articol de periodic IACOB, F. (autor) , MARIN, M. (autor) , MAXIM, Zoia (autor) Un model de bază de date pentru antropologie 271-271 română
articol de periodic PONTA, C. (autor) Conservarea obiectelor de patrimoniu prin polimerizarea radioindusă a acidului poliacrilic "in situ" 271-271 română
articol de periodic MOISE, I. (autor) , PETRUC, E. (autor) , PONTA, C. (autor) Dezinsectizarea obiectelor de patrimonmiu la "instalația de iradiere cu scopuri multiple" 271-271 română
articol de periodic RIȘCUȚIA, C. (autor) , RIȘCUȚIA, I. (autor) Indicatori antropologici de vechime și ciontinuitate ai populației românești din Munții Apuseni (Bazinul Arieșului și Crișului Alb) 271-271 română
articol de periodic DUCA, Voicu (autor) Cîțiva factori extrinseci care influenșează procesele de alterare - deteriorare din paramentul monumentelor 272-273 română
articol de periodic CROITORU, I. (autor) , DUCA, M. (autor) , DUCA, Voicu (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Factori de deteriorare a materialelor puse în operă la monumentele din Cluj-Napoca 272-272 română
articol de periodic DUCA, Voicu (autor) Mecanisme de deteriorare - alterare identificate la construcțiile vechi din Cluj 273-273 română
articol de periodic MIHAIU, L. (autor) Importanța măsurătorilor factorilor de microclimat în stabilirea tratamentelor de conservare 273-273 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TARCEA, L. (autor) Noi orientări în stocarea și prelucrarea pe calculator a informațiilor arheologice (Proiect Zeus 2) 273-273 română
articol de periodic ANGELESCU, M. (autor) Încercare de restituție tridimensională a stîncii de la Histria 274-274 română
articol de periodic DIMA, S. (autor) Prelucrarea informatică a indexurilor în arheologie 274-274 română
articol de periodic FILIPESCU, V. (autor) Program de reconstituire automată a planurilor de complexe 274-274 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) Prelucrări matematico-statistice ale ceramicii de la Trușești 274-275 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TARCEA, L. (autor) Probleme legate de stocarea și prelucrarea statistică a datelor arheologice 274-274 română
articol de periodic FILIPESCUV. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TARCEA, L. (autor) APL-WIN - varianta programului de aplicații pe Windows 274-274 română
articol de periodic GOGU, R. (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) Aplicații ale sistemelor Geografice în Arheologie 275-275 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Prelucrări statistice din baze de date cantitative 275-276 română
articol de periodic HRISTIAN, C. (autor) , PANDREA, S. (autor) Relațiile dintre comunitățiler Boian și Gumelnița. O nouă abordare care pornește de la analiza statistică a așezărilor și fazelor celor două culturi 275-275 română
articol de periodic RADU, S. (autor) Date statistice privind factura ceramicii în stațiunea cde la Zau de Cîmpie 275-275 română
articol de periodic WITTENBERGER, Mihai (autor) Date matematice privind caramica culturii Noua 275-275 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Studiu tipologic asupra lucuințelor dacice din Estul Transilvaniei 277-277 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) Calcule demografice privind populațiile neo-eneolitice 277-278 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , SUCIU, C. (autor) Muzeul virtual cu expoziția "Sancuare neolitice din România" 277-277 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Ceramica dacică și "numărul de aur" 278-278 română
articol de periodic KADAS, Z. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , VIRAG, C. (autor) Balta Sărată. Prelucrări din bazele de date 278-278 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , KAVRUK, V. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea eneolitică de la Păuleni. Date statistice și prelucrările automate a ceramicii din cultura Cucuteni-Ariușd 279-279 română
articol de periodic MEȘTER, M. (autor) Analiza statistică a topoarelor neolitice de la Turdaș 279-279 română
articol de periodic MICLE, Dorel (autor) Portalul de arheologie ARHEOTIM 279-279 română
articol de periodic TATAR, A. (autor) , VRÎNCEANU, P. (autor) Analize statistice și încadrarea cronologică a stațiunii Moruț, com. Matei, jud. Bistrița-Năsăud 279-279 română
articol de periodic BĂLTEAN, I. (autor) O bază de date pentru utilajul litic cioplit 280-280 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Căile de comunicații dacice și statistica descoperirilor din Depresiunea Tîrgu Secvuiesc 280-281 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, M. (autor) Statistical analyses on the cucutenian ceramics of Olteni, Păuleni and Ruginoasa 280-280 engleză
articol de periodic BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda (autor) , BEJINARIU, Corina (autor) Plastica neolitică antropomorfă de la Porș și Pericei. Tipologie și metrie 281-282 română
articol de periodic BOZU, F. (autor) , BULGARU, B. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Analiza statistică a categoriilor ceramice 281-281 română
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Sisteme informatice pentru arheologie: de la off-line la on-line 281-281 română
articol de periodic CRANDELL, Otis (autor) Aplicarea unui algoritm matematico-statistic analizelor chimice a materialelor silicioase pentru a stabilii corespondențele dintre arte facte și surse 282-282 română
articol de periodic CHIȘ, D. (autor) , OPROIU, T. (autor) , TURCU, V. (autor) Bază de date și algoritmi de calcul privind interpretarea măsurătorilor astronomice de la Sarmizegetusa Regia 282-282 română
articol de periodic STĂNESCU, F. (autor) Orientări astronomice în sancuarelele antice ale dacilor 282-282 română
articol de periodic TECAR, M. (autor) , TECAR, T. (autor) Tipologia și funcționalitatea uneltelor din os și corn în așezarea Wietenberg de la Derșida 282-282 română
articol de periodic MORARIU, V. (autor) Evenimente naturale catastrofale în preistorie și istorie (partea a Ii-a). Impactul asupra sfîrșitului Imperiului Roman 283-283 română
articol de periodic CHIȘ, D. (autor) , OPROIU, T. (autor) , SZENKOVITS, F. (autor) Considerații astronomice cu privire la cadranul solar de la Biserica Calvaria (Cluj-Napoca) 283-283 română
articol de periodic CHIȘ, D. (autor) , OPROIU, T. (autor) , TURCU, V. (autor) Considerații privind răsăritul heliac al principalelor stele strălucitoare la Sarmizegetusa Regia 283-283 română
articol de periodic STĂNESCU, F. (autor) Ipoteze privind determinarea și trasarea unor direcții astronomice în sanctuarele dacilor 283-283 română
articol de periodic CHIȘ, Gheorghe (autor) , MORARIU, V. (autor) Rolul Soarelui, Lunii și stelele în Preistorice 284-284 română
articol de periodic CHIȘ, Gheorghe (autor) , CSILLIK, I. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , OPROIU, T. (autor) Orientări astronomice la Parța 284-285 română
articol de periodic MORARIU, V. (autor) Influența activității solare asupra evenimentelor preistorice și istorice 284-284 română
articol de periodic CSILLIK, I. (autor) , MAXIM, Zoia (autor) Șarpele în astroarheologie 285-285 română
articol de periodic MORARIU, V. (autor) De la Arheometrie la Arhetip 285-286 română
articol de periodic STĂNESCU, F. (autor) Atheoastronomia mesoamericană. Cunoștințe de astronomie și matematică în perioada prehispanică (Partea I-a) 285-285 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Casele satului neolitic de la Suplacu de Barcău 286-286 română
articol de periodic MATEȘ, A. (autor) Vatra casei și colțul cultic 286-287 română
articol de periodic WITTENBERGER, Mihai (autor) Casa între adăpost și sacru 286-286 română
articol de periodic ANGELSCKI, S. (autor) Semne și simboluri noncreștine în neoliticul macedonian 287-287 română
articol de periodic BOZU, F. (autor) , BULGARU, B. (autor) "Zvastica" evoluție și semnificație 287-287 română
articol de periodic NICHITA, I. (autor) Brațara, fibula - elemente de decor ale veșmîntului 287-287 română