Criterii căutate

  • An de publicare: 2009

Sumarul căutării

  • 194 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2009 Academia Bârlădeană, 34, anul 2009
volum de periodic 2009 Academia Bârlădeană, 35, anul 2009
volum de periodic 2009 Academia Bârlădeană, 36, anul 2009
volum de periodic 2009 Academia Bârlădeană, 37, anul 2009
volum de periodic 2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, anul 2009, seria 2008-2009 PRODAN, Dan (redactor coordonator), SETNIC, Eduard (redactor coordonator)
volum de periodic 2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, anul 2009, seria 2008-2009
volum de periodic 2009 Acta Musei Tutovensis, IV, anul 2009
volum de periodic 2009 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.10 ©
volum de periodic 2009 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.11 (CI)
volum de periodic 2009 Actualitatea Muzicală, Seria nouă, Nr.12 (CII)
volum de periodic 2009 Analele Banatului, XVII, anul 2009, seria Arheologie-Istorie lect. univ. dr., BOLDEA, Ligia (redactor), CIOBOTARU, Dan Leopold (director), Prof. Dr., DRAȘOVEAN, Florin (redactor șef, responsabil de număr), Prof. Dr., DUDAȘ, Vasile (redactor), KOPECZKY, Zsuzsanna (secretar de redacție), Prof. Dr., O`SHEA, John Michael (redactor), Conf. Dr., RĂMNEANȚU, Vasile (redactor), Prof. Dr., SCHIER, Wolfram (redactor), lect. univ. dr., TIMOC, Calin (redactor), TOMA-DEMIAN, Nicoleta (redactor), VASTAG, Wiliam (copertă)
volum de periodic 2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. în TOM: 1, anul 2009
volum de periodic 2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. în TOM: 2, anul 2009
volum de periodic 2009 Analele Buzăului, I CIOBANU, Doina (redactor), CIOBOTARU, Liliana (redactor), DRINCĂ, Tatiana (redactor), OPREA, Mădălina (redactor)
volum de periodic 2009 ANGVSTIA, nr. în TOM: 13, anul 2009, seria ISTORIE
volum de carte 2009 Ansamblul urban medieval Botoșani. Ediția a II, revizuită și adăugită, anul 2009 GRECEANU, Eugenia (autor)
volum de carte 2009 Antichitatea târzie în bazinul Prutului, anul 2009 IONIȚĂ, Ion (redactor), MAMALAUCĂ, Mircea (redactor), VORNIC, Vlad (redactor)
volum de periodic 2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, anul 2009, seria 2007-2008-2009
volum de periodic 2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, IX, anul 2009 COSTAȘ, Coralia (traducător), LUTIC, Marcel (secretar de redacție), MUNTEANU, Vasile (redactor coordonator), MUNTEANU, Victor (redactor), OLARU, Angelica (redactor)
volum de periodic 2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, anul 2009, seria 1929-2009
volum de periodic 2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, anul 2009, seria Istorie conferențiar universitar doctor, CRISTOCEA, Spiridon (redactor responsabil), DOBRE, Ionel (culegere și tehnoredactare computerizată), MĂNDESCU, Dragoș (secretar de redacție), PĂDURARU, Constantin (redactor), ZAVULOVICI, Dan (traducător în limba engleză)
volum de carte 2009 Arheologia Aeriană în România și în Europa, anul 2009 BEM, Carmen (coordonator), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (coordonator), PALMER, Rog (coordonator)
volum de carte 2009 Arheologia habitatului urban târgoviștean secolele XIV-XVIII, anul 2009 DIACONESCU, Petru Virgil (redactor)
volum de periodic 2009 Arheologia Moldovei, 2009 SPINEI, Victor (redactor)
volum de periodic 2009 Arhitectura tradițională din Dobrogea, 1, anul 2009
volum de periodic 2009 Banatica, 19, anul 2009
volum de carte 2009 Berveni- ghid cultural si istoric / Börvely-történelmi és kulturális kalauz / Berveni- a cultural and historical guide, anul 2009 GINDELE, Robert (autor), IEGAR, Diana (autor), LEVENTE, Szocz Peter (autor)
volum de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX, anul 2009
volum de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV, anul 2009
volum de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII, anul 2009
volum de periodic 2009 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXI, anul 2009
volum de periodic 2009 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXII, anul 2009
volum de periodic 2009 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXIII, anul 2009
volum de periodic 2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, anul 2009, seria archaeologica
volum de periodic 2009 Brukenthal Acta Musei, IV, anul 2009, seria 1
volum de periodic 2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII, anul 2009
volum de periodic 2009 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XX, nr. în TOM: 1-2, anul 2009, Serie Nouă BAKER, Ruxandra (traducător), IOSIPESCU, Raluca (redactor responsabil), MIHAI, Dana (editor), ȘERBAN, Ruxandra (tehnoredactor)
volum de periodic 2009 Buletinul Muzeului Județean „Teohari Antonescu" Giurgiu, XV, anul 2009, Serie nouă
volum de periodic 2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 1, anul 2009, seria arheologie
volum de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale, VII, anul 2009
volum de periodic 2009 Caietele Blaga, XII, nr. în TOM: 12, anul 2009 MĂRGINEANU, Ion (redactor responsabil), POP, Mioara (redactor responsabil), ȘALAPI, Constantin (redactor responsabil)
volum de carte 2009 Călăreții stepelor. Sarmații în spațiul nord-pontic/ Horsemen of the steppes. The Sarmatians in the north-pontic region, anul 2009 BÂRCĂ, Vitalie (autor), SYMONENKO, Oleksandr (autor)
volum de carte 2009 Călătorii și explorațiuni arheologice în Muscel, anul 2009 BUTCULESCU, Dimitrie (autor), MĂNDESCU, Dragoș (editor)
volum de carte 2009 Călușul - emblemă identitară, anul 2009 ȘTIUCĂ, Narcisa Alexandra (autor)
volum de carte 2009 Căpleni. Ghid cultural si istoric / Kaplony. Történelmi és kulturális kalauz / Capleni. A Cultural and Historical Guide, anul 2009 GINDELE, Robert (autor), IEGAR, Diana (autor), MARTA, Liviu (autor), SARANDI, Tamas (autor), SZILAGYI, Levente (autor), SZOCS, Peter Levente (coordonator)
volum de periodic 2009 Carpica, XXXVIII, anul 2009
volum de carte 2009 Catalogul expoziției ,,Necunoscutul Dimitrie Berea”, anul 2009 MAȘEK, Lucian (organizator), PARIZESCU, Vasile (organizator)
volum de carte 2009 Căuaș. Ghid cultural si istoric / Érkávás. Történelmi és kulturális kalauz / Cauas. A Cultural and Historical Guide, anul 2009 GINDELE, Robert (autor), IEGAR, Diana (autor), MARTA, Liviu (autor), SARANDI, Tamas (autor), SZILAGYI, Levente (autor), SZOCS, Peter Levente (coordonator)
volum de periodic 2009 Cercetări Arheologice, XVI, anul 2009
volum de periodic 2009 Cercetări arheologice în București, VIII, anul 2009
volum de carte 2009 Cercetări arheologice pe Câlniștea, anul 2009, Schitu - Bila - Cămineasca, seria Monografii POPA, Traian (autor), SCHUSTER, Cristian (autor)
volum de periodic 2009 Cercetări Numismatice, XV, anul 2009, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009)
volum de carte 2009 Ceremonialul la curtea lui Carol I de Hohenzollern (1866-1914), anul 2009 NIȚELEA, Mădălina (autor)
volum de carte 2009 Cetățile dacice din Munții Șureanu, anul 2009, seria Bibliotheca Musei Devensis VIII PESCARU, Eugen (autor), RUSU-PESCARU, Adriana (autor)
volum de carte 2009 Contributions à la Bibliographie Interdisciplinaire du Paléolithique, Épipaléolithique et Mesolithique de la Roumanie et la Republique Moldova, anul 2009 CÂRCIUMARU, Marin (autor), NIȚU, Elena Cristina (autor)
volum de periodic 2009 Corviniana. Acta Musei Corvinensis, XIII, anul 2009 BARON, Mircea (redactor), CERIȘER, Nicolae (redactor responsabil), DIACONESCU, Dragoș (redactor), LAZĂR, Ioachim (redactor), LUCA, Sabin Adrian (redactor), ROMAN, Cristian (secretar de redacție), ROMAN, Delia Maria (redactor), TINCU, Sorin (redactor)
volum de periodic 2009 Crisia, XXXIX, anul 2009
volum de carte 2009 Cronica Cercetărilor Arheologice, anul 2009, Campania 2008
volum de carte 2009 Cronica lui Dressler, anul 2009 CHINDRIȘ, Loredana (redactor)
volum de periodic 2009 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie, anul 2009
volum de periodic 2009 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie, anul 2009
volum de periodic 2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII, anul 2009
volum de periodic 2009 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 53, anul 2009
volum de carte 2009 Dacii din Curbura Carpaților. Catalog expoziție 2009, anul 2009 CRIȘAN, Viorica (redactor), SÂRBU, Valeriu (redactor)
volum de carte 2009 Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești, anul 2009 ANTONESCU, Romulus (autor)
volum de carte 2009 Die römerzeitlichen Siedlung von Csengersima–Petea / Așezarea romană din Csengersima-Petea, anul 2009 GINDELE, Robert (autor)
volum de carte 2009 Documentele Institutului Social Banat-Crișana, anul 2009, Corespondență ALBERT, Carmen (autor)
volum de periodic 2009 Drobeta, XIX, anul 2009, seria arheologie-istorie
volum de periodic 2009 Dunărea de Jos, 89, iulie
volum de periodic 2009 Dunărea de Jos, 90, august
volum de periodic 2009 Dunărea de Jos, 91, septembrie
volum de carte 2009 Ecsed. Ghid cultural si istoric / Ecsed. Történelmi és kulturális kalauz / Ecsed. A Cultural and Historical Guide, anul 2009 LUKACS, Jozsef (autor), SZOCS, Peter Levente (coordonator)
volum de carte 2009 Experți acreditați în domenii ale patrimoniului cultural mobil, anul 2009 ANDREI, Vasile (tehnoredactor), BURLACU, Anișoara (editor), CATANĂ, Odeta (copertă), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (coordonator)
volum de carte 2009 Fauna Depresiunii Baia Mare și a zonelor limitrofe: studiu taxonomic, ecologic, biogeografic și de ocrotire a faunei, anul 2009 ARDELEAN, Gavril (autor), BERES, Iosif (autor), LAPOSI, Alexandru (autor)
volum de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. în TOM: 1, martie, anul 2009
volum de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. în TOM: 2, iunie, anul 2009
volum de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. în TOM: 3, septembrie, anul 2009
volum de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. în TOM: 4, decembrie, anul 2009
volum de carte 2009 Gisements du paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, anul 2009, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis BORZIAC, Ilie (autor), CHIRICA, Vasile (autor)
volum de carte 2009 Gisements du Paleolithique Superior recent entre le Dniestr et la Tissa, anul 2009, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XXII BORZIAC, Ilie (autor), CHIRICA, Vasile (autor)
volum de carte 2009 Hunedorenii și Marea Unire din 1918, anul 2009 LAZĂR, Ioachim (autor), MORAR, Nicolae Marcel (autor)
volum de periodic 2009 Hyperion, 27, nr. în TOM: 1-2-3, anul 2009, Revistă de cultură ALECSA, Lucian (redactor șef adjunct), BOARIU, Ciprian (tehnoredactor), CORLAT, Nicolae (redactor șef adjunct), DORIAN, Gellu (redactor șef), MANOLACHE, Ciprian (redactor), PRICOPIE, Elena (redactor), ROTARU, Andra (redactor), SCUTELNICU, Vlad (secretar de redacție)
volum de periodic 2009 Hyperion, 27, nr. în TOM: 4-5-6, anul 2009 ALECSA, Lucian (redactor șef adjunct), BOARIU, Ciprian (tehnoredactor), CORLAT, Nicolae (redactor șef adjunct), DORIAN, Gellu (redactor șef), MANOLACHE, Ciprian (redactor), PRICOPIE, Elena (redactor), ROTARU, Andra (redactor), SCUTELNICU, Vlad (secretar de redacție)
volum de periodic 2009 Hyperion, 27, nr. în TOM: 7-8-9, anul 2009 ALECSA, Lucian (redactor șef adjunct), BOARIU, Ciprian (tehnoredactor), CORLAT, Nicolae (redactor șef adjunct), DORIAN, Gellu (redactor șef), MANOLACHE, Ciprian (redactor), PRICOPIE, Elena (redactor), ROTARU, Andra (redactor), SCUTELNICU, Vlad (secretar de redacție)
volum de periodic 2009 Hyperion, 27, nr. în TOM: 10-11-12, anul 2009 ALECSA, Lucian (redactor șef adjunct), CORLAT, Nicolae (redactor șef adjunct), DORIAN, Gellu (redactor șef), MANOLACHE, Ciprian (redactor), PRICOPIE, Elena (redactor), ROTARU, Andra (redactor), SCUTELNICU, Vlad (secretar de redacție)
volum de periodic 2009 I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educație, Implicare), 5
volum de carte 2009 Impact de l'imprimerie et rayonemment intellectuel des Pays Roumains, I, anul 2009 ANCA, Ivan (tehnoredactor), HERDA, Elena (redactor), MIHAIL, Zamfira (coordonator), SIMION, Lidia (redactor), SIUPIUR, Elena (coordonator)
volum de carte 2009 Integrare, autonomie și dialog intercultural. Lucrările Simpozionului Internațional de Antropologie Culturală din 21 - 23 mai 2008 de la Arad, anul 2009 COLTA, Elena Rodica (redactor responsabil), HÜGEL, Peter (redactor șef), JAVORKA, Iorgovan (traducător), JURIC, Jiva (traducător), MARGIT, Biro (traducător)
volum de carte 2009 Interferențe Ovidiene, anul 2009, Studii, note, texte și (pre)texte ovidiene BUZOIANU, Livia (editor)
volum de periodic 2009 Intermedia, 2009 MAN, Călin (autor)
volum de periodic 2009 Istros, XV, anul 2009
volum de carte 2009 Itinera in praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo anno, anul 2009 BODI, George (editor), COTIUGĂ, Vasile (editor), TENCARIU, Felix-Adrian (editor)
volum de periodic 2009 Libraria, VIII, anul 2009
volum de periodic 2009 Litua - Studii și Cercetări, XII, anul 2009
volum de carte 2009 Mala Kopanya / Vyacheslav Kotigorosko, anul 2009 CIUBOTĂ, Viorel (coordonator)
volum de carte 2009 Marin Gherasim, anul 2009 GHERASIM, Marin (redactor)
volum de periodic 2009 Marisia, XXIX , anul 2009, seria arheologie
volum de periodic 2009 Marmatia, 9, nr. în TOM: 1, anul 2009, seria Arheologie ARDELEANU, Marius (redactor), BOBÎNĂ, Bogdan (redactor), CARDOȘ, Raul (redactor), POP, Dan (secretar de redacție), RUSU, Viorel (redactor șef)
volum de carte 2009 Meșteri populari din județul Arad, anul 2009 SABĂU, Sorin (autor)
volum de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea, anul 2009
volum de carte 2009 Modele culturale și realități cotidiene în societatea românească (secolele XV - XIX), anul 2009 CRĂCIUN, Ioan (editor), FĂTU, Dragoș (tehnoredactor), NEAGOE, Claudiu (coordonator), NEAGOE, Daniela Florina (corector)
volum de periodic 2009 Mousaios, XIV, anul 2009
volum de carte 2009 Muzee și colecții din România / Museums and collections in România, anul 2009 DUȚU, Aurelia (editor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (editor)
volum de periodic 2009 Muzeul Național, XXI, anul 2009
volum de carte 2009 Near and beyond the Roman frontier. Proceedings of a colloquim held in Târgoviște, 16–17 october 2008, anul 2009 MATEI-POPESCU, Florian (editor), ȚENTEA, Ovidiu (editor)
volum de periodic 2009 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 36
volum de carte 2009 Obiceiuri din viața omului în Maramureș, I, anul 2009 DĂNCUȘ, Mihai (redactor)
volum de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, anul 2009, seria științele naturii profesor universitar doctor, ANDRIESCU, Ionel (membru în Comitetul de Redacție), doctor, CHIMIȘLIU, Cornelia (redactor șef), profesor, ÇOBANOĞLU-ÖZYİĞİTOĞLU, Gülșah (referent), profesor universitar doctor, CODREA, Vlad (referent), cercetător, CODREANU-BĂLCESCU, Doina (referent), profesor universitar doctor, CORNEANU, Gabriel (referent), profesor universitar doctor, CORNEANU, Mihaela (referent), lect. univ. dr., COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (membru în Comitetul de Redacție, referent), profesor universitar doctor, DERJANSCHI, Valeriu (membru în Comitetul de Redacție), profesor universitar doctor, ILIEV, Ivan (referent), MOGOȘEANU, Gima (secretar de redacție), cercetător, MUNTEANU, Dan (membru în Comitetul de Redacție), cercetător, MURARIU, Dumitru (membru în Comitetul de Redacție), cercetător, NEGREA, Ștefan (referent), profesor universitar doctor, PISICĂ, Constantin (referent), POPESCU, Aurelian (secretar de redacție), POPESCU, Daniela (tehnoredactor), RIDICHE, Mirela Sabina (secretar de redacție), doctor, SAS, Istvan (editor asociat), cercetător, ŠUSTEK, Zbyšek (membru în Comitetul de Redacție), cercetător, TATOLE, Victoria (referent), profesor universitar doctor, TOMA, Constantin (membru în Comitetul de Redacție), profesor universitar doctor, VARVARA, Mircea (membru în Comitetul de Redacție), VLĂDUȚ, Alina (corector), profesor universitar doctor, ZHELEV, Peter (referent)
volum de carte 2009 Oltenița, anul 2009 ȘERBĂNESCU, Done (redactor)
volum de carte 2009 Pasiunile unor colecționari, anul 2009 FLORESCU, Eugenia (autor), RĂU, Viorel (autor)
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 211, decembrie, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1, ianuarie, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 2, februarie, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 3, martie, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 4, aprile, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 5, mai, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 6, iunie, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 7, iulie, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 8, august, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 9, septembrie, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 10, octombrie, anul 2009
volum de periodic 2009 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 11, noiembrie, anul 2009
volum de carte 2009 Patrimoniu multietnic/ Egyűttélő népek kulturális ő rő ksége / Multiethnic cultural heritage / Polietnichna spadshchina, anul 2009 BĂLU, Daniela (autor), CIUBOTĂ, Viorel (coordonator), HORVAT, Liuba (autor), KINCES, Diana (autor), SIKE, Tamás (autor), SZILAGYI, Levente (autor)
volum de periodic 2009 Patrimonium Apulense, IX
volum de periodic 2009 Periscop, II, nr. în TOM: 1, martie, anul 2009 CARPEN, P. (redactor), CONSTANTIN, I. (redactor), DUMITRU, V. (redactor), IONESCU, D. (redactor), MANEA, M. (redactor), MITRAN, C. (redactor), MUȘAT, V. (secretar de redacție), NEGHIU, P. (redactor), PAVEL, I. (redactor), POPA, Ioan (redactor șef)
volum de periodic 2009 Periscop, II, nr. în TOM: 2, mai, anul 2009 CARPEN, P. (redactor), CONSTANTIN, I. (redactor), DUMITRU, V. (redactor), IONESCU, D. (redactor), MANEA, M. (redactor), MITRAN, C. (redactor), MUȘAT, V. (secretar de redacție), NEGHIU, P. (redactor), PAVEL, I. (redactor), POPA, Ioan (redactor șef)
volum de periodic 2009 Periscop, II, nr. în TOM: 3, septembrie, anul 2009 CARPEN, P. (redactor), CONSTANTIN, I. (redactor), DUMITRU, V. (redactor), IONESCU, D. (redactor), MANEA, M. (redactor), MITRAN, C. (redactor), MUȘAT, V. (secretar de redacție), NEGHIU, P. (redactor), PAVEL, I. (redactor), POPA, Ioan (redactor șef)
volum de periodic 2009 Periscop, II, nr. în TOM: 4, octombrie - decembrie, anul 2009 CARPEN, P. (redactor), CONSTANTIN, I. (redactor), DUMITRU, V. (redactor), IONESCU, D. (redactor), MANEA, M. (redactor), MITRAN, C. (redactor), MUȘAT, V. (secretar de redacție), NEGHIU, P. (redactor), PAVEL, I. (redactor), POPA, Ioan (redactor șef)
volum de carte 2009 Personalități ale orașului Covasna, anul 2009 CORNEA, Luminița (autor), LĂCĂTUȘU, Ioan (autor), LUCA, Ioan (autor)
volum de periodic 2009 Peuce, VII, anul 2009, seria istorie-arheologie
volum de carte 2009 Pictorialul amintirilor, anul 2009 PRALEA, Camelia Elena (redactor)
volum de literatură gri 2009 Pliant „A Dévai vár”, anul 2009
volum de periodic 2009 Pontica, XLII, anul 2009, seria supplementum I
volum de carte 2009 Prima carte pentru Zorleni, anul 2009 DIACONU, Sidonia Elena (autor), GHERGHE, Gheorghe (autor)
volum de carte 2009 Regizor, anul 2009 CERNESCU, Dinu (autor)
volum de carte 2009 Repertoriul național al patrimoniului cultural imaterial / Patrimoine Culturel Immatériel de Roumanie, anul 2009 ISPAS, Sabina (coordonator)
volum de periodic 2009 Restitutio, 2, anul 2009
volum de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII, anul 2009
volum de periodic 2009 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. în TOM: 1-2, anul 2009, Revista Monumentelor Istorice, 2009
volum de periodic 2009 Revista Restauratorilor Maghiari din Transilvania / Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, VIII-IX, anul 2009
volum de carte 2009 Revoluția română din decembrie 1989 - ediția a treia revizuită și adăugită, anul 2009 ȘIMĂNDAN, Emil (autor)
volum de periodic 2009 Romanoslavica, XLIV, anul 2009 BARBORICĂ, Corneliu (redactor), DABROWSKI, Mieczyslaw (redactor), DINU, Camelia (secretar de redacție), GĂMULESCU, Dorin (redactor), KARAGHIOZOV, Panaiot (redactor), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), MILIN, Jiva (redactor), PETRICĂ, Ion (redactor), SEDAKOVA, Irina (redactor), ȘOPTEREANU, Virgil (redactor), VINȚELER, Onufrie (redactor)
volum de periodic 2009 Romanoslavica, XLV, anul 2009 Prof. Dr., GEAMBAȘU, Constantin (redactor), Conf. Dr., MANGIULEA, Mariana (redactor), Prof. Dr., MITU, Mihai (redactor), OLTEANU, Antoaneta (redactor responsabil)
volum de periodic 2009 Romeo și Julieta la Mizil, 2, anul 2009, Concursul Național de Poezie, Epigrame și Calambururi, Ediția a II-a, 2008-2009 BĂDICIOU, Laurențiu (coordonator)
volum de carte 2009 Satu Mare. Amprentele trecutului / Szatmárnémeti. A múlt lenyomatai / Satu Mare. Traces of the past, anul 2009 IEGAR, Diana (autor), SARANDI, Tamas (autor), SZOCS, Peter Levente (coordonator)
volum de carte 2009 Satul românesc și maghiar în contextul integrării în Uniunea Europeană - program transfrontalier de conservare a identității culturale locale, anul 2009 COLTA, Elena Rodica (redactor responsabil), CSOBAI, Elena (colaborator), GYORGY, Ando (colaborator), HĂLMĂGEAN, Gabriel (colaborator), MARTIN, Emilia (colaborator), SABĂU, Sorin (colaborator)
volum de periodic 2009 s-au razgandit Studii de Știință și Cultură, V, nr. în TOM: 1, anul 2009
volum de periodic 2009 s-au razgandit Studii de Știință și Cultură, V, nr. în TOM: 2, anul 2009
volum de periodic 2009 s-au razgandit Studii de Știință și Cultură, V, nr. în TOM: 3, anul 2009
volum de periodic 2009 s-au razgandit Studii de Știință și Cultură, V, nr. în TOM: 4, anul 2009
volum de carte 2009 Sigilii sătești și comunale din comitatul Arad și împrejurimi (secolele XVII - XIX), anul 2009, seria Științele Auxiliare ale Istoriei HORNOIU, Florin (ilustrații), MAN, Călin (copertă), MUREȘAN, Augustin (autor), POPOVICI, Ioan (autor)
volum de carte 2009 Sinteze 1994-2008, anul 2009 OGRĂZEANU, Ciprian (redactor), PETRICĂ, Oana-Gabriela (redactor)
volum de carte 2009 Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale, anul 2009 MATEI, Dan (autor)
volum de carte 2009 Standarde și recomandări în documentarea bunurilor culturale, anul 2009 MATEI, Dan (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor)
volum de periodic 2009 Studii Clasice, XLV, anul 2009
volum de periodic 2009 Studii de Preistorie, 6, anul 2009
volum de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV, anul 2009
volum de periodic 2009 Țara Bârsei, 2009
volum de periodic 2009 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, IV, nr. în TOM: 1-2, anul 2009 BĂLTUȚĂ, Steliana (redactor), DORIAN, Gellu (secretar de redacție), FEDIUC, Mihai (redactor), ILIE, Ion (director), LUPU, Constantin (redactor), MIHALACHE, Margareta (redactor), PAVELIUC OLARIU, Angela (redactor), PRICOPIE, Elena (redactor), ȚURCAN, Cornelia (culegere)
volum de periodic 2009 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, IV, nr. în TOM: 3-4, anul 2009 BĂLTUȚĂ, Steliana (redactor), DORIAN, Gellu (secretar de redacție), FEDIUC, Mihai (redactor), ILIE, Ion (director), LUPU, Constantin (redactor), MIHALACHE, Margareta (redactor), PAVELIUC OLARIU, Angela (redactor), PRICOPIE, Elena (redactor), ȚURCAN, Cornelia (culegere)
volum de carte 2009 Târgoviște Reședința Voievodală 1400-1700. Cercetări arheologice (1961-1986), anul 2009 CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor), DIACONESCU, Petru (redactor), IONESCU, Corneliu (redactor), RĂDULESCU, Venera (redactor)
volum de carte 2009 Târgu-Mureș: istorie urbană, II, anul 2009, Din anul 1850 până la Primul Război Mondial MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de periodic 2009 Teatrul Azi, nr. în TOM: 1-2, anul 2009
volum de periodic 2009 Teatrul Azi, nr. în TOM: 3-4, anul 2009
volum de periodic 2009 Teatrul Azi, nr. în TOM: 5-6-7, anul 2009
volum de periodic 2009 Teatrul Azi, nr. în TOM: 8-9-10, anul 2009
volum de periodic 2009 Teatrul Azi, nr. în TOM: 11-12, anul 2009
volum de periodic 2009 Terra Sebvs. Acta Musei Sabesieinsis, 1, anul 2009 ANGHEL, Călin (redactor), ARHIRE, Sorin (redactor), DRÂMBĂREAN, Matei (redactor), DUMITRIU-FLORIANU, Gheorghe (redactor), POPA, Cristian Ioan (redactor), SICEANU, Claudia (redactor), ȘUTEU, Călin (redactor), TOTOIANU, Radu (redactor)
volum de carte 2009 The internal planning of Roman Forts of Dacia, anul 2009, seria BIBLIOTHECA MVSEI NAPOCENSIS MARCU, Felix (autor)
volum de carte 2009 The Late Bronze Age Settlements of Petea-Csengersima, anul 2009 MARTA, Liviu (autor)
volum de carte 2009 The Roman rule to the north of the Lower Danube during the Late Roman and Early Byzantine period, anul 2009
volum de carte 2009 The Thracians in the Roman Imperial Army: From the First to the Third Century A.D., 1, anul 2009, Auxilia, seria Centrul pentru Studii Militare Romane ZAHARIADE, Mihail (autor)
volum de carte 2009 Tibiscum. Ceramica romană descoperită la Iaz „Traianu”, anul 2009 ARDEȚ, Adrian (autor)
volum de carte 2009 Treasure lost, treasure regained / Tezaure pierdute, tezaure regăsite, anul 2009 ALEXANDRESCU, Cristina (autor), IONIȚĂ, Adrian (autor), MĂGUREANU, Andrei (autor), SÂRBU, Dorin (autor), SPÂNU, Daniel (autor), TĂNĂSESCU, Bogdan (editor), ZIRRA, Ioana (traducător), ZIRRA, Vlad (autor)
volum de carte 2009 Turț / Turc / Turt, anul 2009 CIUBOTĂ, Viorel (coordonator), MARTA, Liviu (autor), TOTH, Zoltan (autor), VIRAG, Paula (autor)
volum de carte 2009 Urziceni. Ghid cultural si istoric / Csanálos. Történelmi és kulturális kalauz / Schöntal. A Cultural and Historical Guide, anul 2009 GINDELE, Robert (autor), IEGAR, Diana (autor), MARTA, Liviu (autor), SARANDI, Tamas (autor), SZILAGYI, Levente (autor), SZOCS, Peter Levente (coordonator)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 1, martie, anul 2009 BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDĂRIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor), STAMATOIU, Cristian (redactor)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 2, aprile, anul 2009 BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDĂRIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor), STAMATOIU, Cristian (redactor)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 3, mai, anul 2009 BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDĂRIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor), STAMATOIU, Cristian (redactor)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 4, iunie, anul 2009 BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DĂMĂCUȘ, Iulian (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDARIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor), STAMATOIU, Cristian (redactor)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 5, iulie, anul 2009 BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Cătălin (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), EVU, Eugen (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), LĂDARIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor), STAMATOIU, Cristian (redactor șef adjunct)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 6, august, anul 2009 AXINTE, Eugen (redactor), BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), EVU, Eugen (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDARIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor), STAMATOIU, Cristian (redactor șef adjunct)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 7, septembrie, anul 2009 AXINTE, Eugen (redactor), BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), EVU, Eugen (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDARIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor), STAMATOIU, Cristian (redactor șef adjunct)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 8, octombrie, anul 2009 AXINTE, Eugen (redactor), BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), EVU, Eugen (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDARIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor șef adjunct), STAMATOIU, Cristian (redactor)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 9, noiembrie, anul 2009 AXINTE, Eugen (redactor), BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), EVU, Eugen (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDARIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor șef adjunct), STAMATOIU, Cristian (redactor)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 10, decembrie, anul 2009 AXINTE, Eugen (redactor), BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef fondator), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), EVU, Eugen (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDARIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor șef adjunct), STAMATOIU, Cristian (redactor)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 11, decembrie, anul 2009 BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), EVU, Eugen (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDARIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor șef adjunct), STAMATOIU, Cristian (redactor)
volum de periodic 2009 Vatra Veche, I, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 2009 AXINTE, Eugen (redactor), BĂCIUȚ, Nicolae (redactor șef), CRISTESCU, Mariana (redactor), DUCAN, Răzvan (redactor), EVU, Eugen (redactor), GUGA, Romulus (redactor șef fondator), KOZAK, Mioara (redactor), LĂDĂRIU, Lazăr (redactor), MARICA, Valentin (redactor șef adjunct)
volum de carte 2009 Viața bisericească a sârbilor din Banat între anii 1865-1918, anul 2009 LUPULOVICI, Vasa (autor)
volum de carte 2009 Viața și Opera Pictorului Stavru Tarasov (1883-1961) Colecția de artă plastică a familiei pictorului, anul 2009 MITRAN, Gheorghe (autor), MOSCALIUC, Raluca (autor)
volum de periodic 2009 Vitraliu, XVII, nr. în TOM: 1-2, iunie, anul 2009 ADAM, Sergiu (redactor coordonator), BROȘTEANU, Nelu (redactor), BUCUR, Marinela (fotograf), DONEA, Constantin (redactor), IGNAT, Maria (redactor, culegere text și corectură), IORGA, Gheorghe (redactor), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), MIHĂILĂ, Anca (fotograf), MITREA, Ioan (redactor), POPA, Gheorghe (director), POPA, Mariana (redactor)
volum de periodic 2009 Vitraliu, XVII, nr. în TOM: 3-4, noiembrie, anul 2009 ADAM, Sergiu (redactor coordonator), BROȘTEANU, Nelu (redactor), BUCUR, Marinela (fotograf), DONEA, Constantin (redactor), IGNAT, Maria (redactor, culegere text și corectură), IORGA, Gheorghe (redactor), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), MIHĂILĂ, Anca (fotograf), MITREA, Ioan (redactor), POPA, Gheorghe (director), POPA, Mariana (redactor)
volum de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII, anul 2009
volum de carte 2009 Zone umede din Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare - Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț, anul 2009 BERES, Iosif (autor), BEREȘ, Marta (autor), GEORGE, Dinicu (autor), IȘTVAN, Dumitru (autor), MOISĂ, Constantin (autor), POP, Ionică (autor), TIMUR, Vasile (autor), TIVADAR, Ilie (autor), VLAD, Radu (autor)