Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, VII-VIII, 2009, seria 2008-2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-9 română
articol de periodic PRĂJINARU, Ioan (autor) Noi contribuții la cunoașterea originii oiconimului Botoșani 15-25 română
articol de periodic BOTEZATU, Daniel (autor) Ocolul domnesc al Botoșanilor 26-45 română
articol de periodic PÎNZAR, Alexandru (autor) Două hotarnice din tîrgul Botoșanilor. O încercare de reconstituire a topografiei unei zone din "tîrgul vechi" Botoșani de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 46-57 română
articol de periodic VIERU, Nicoleta (autor) , VIERU, Paul (autor) Zonele funcționale ale municipiului Botoșani (I) 58-75 română
articol de periodic MELNICIUC, Aurel (autor) Un fragment de vas cu motive antropomorfe din așezarea de faza Cucuteni A-B de la Ripiceni (jud. Botoșani) 76-78 română
articol de periodic CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Așezările umane în cîmpia Jijiei superioare în secolele Ii-IV d. Hr 79-83 română
articol de periodic FETCU, Ion (autor) Transilvania - străvechi pămînt românesc 84-87 română
articol de periodic CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Hoarda de Aur și spațiul nord dunărean la începutul stratalității românești 88-92 română
articol de periodic MANOLE, Gică (autor) Ștefan cel Mare - 505 ani de la trecerea în eternitate 93-98 română
articol de periodic MAXIM, Mihai (autor) Trei noi docomente turcești despre relațiile româno-otomane la sfîrșitul secolului al XVI-lea 99-116 română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Lupta de la Verbia dintre Mihai viteazul și Ieremia Movilă din luna mai 1600. Localizare în actualul județ Botoșani 117-122 română
articol de periodic FĂRTĂIȘ, Dan (autor) Stoparea atacului biologic asupra elementelor din piatră la turla bisericii Mănăstirii Dragomorna și la cimitirul acesteia 123-125 română
articol de periodic SIDORIUC, Eugenia (autor) Corsajul de rochie descoperit la Mănăstirea Probota - un reper în istoria costumului medieval românesc 126-132 română
articol de periodic BUTNARU, Viorel (autor) , SETNIC, Eduard (autor) Note numismatice (VII) 133-143 română
articol de periodic DERGACIOVA, Lilia (autor) Monede medievale moldovenești din colecții particulare din Republica Moldova (II) 144-152 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Sfîrșitul domniilor fanariote și restaurarea domniilor pămîntene în Țara Românească și Moldova (1822) 153-156 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (I) 157-167 română
articol de periodic ONOFREI, Ioan (autor) Liceul Laurian din Botoșani în perioada 1859-1989 168-190 română
articol de periodic CORNACI, Mihai (autor) Pagini cultural-identitare din istoria zonei Botoșani )a doua jumătate a secolului al IXX-lea) 191-201 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Evoluția demografică a orașului Dorohoi (1864-1916) 202-226 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Mari personalități ale Botoșanilor în Europa 227-229 română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Un document omedit referitor la căpitanul Grigore Ignat 230-231 română
articol de periodic BALANOVICI, Sergiu (autor) Personalități botoșănene în războiul de întregire a României (1916-1919) 232-238 română
articol de periodic FILIPESCU, Radu (autor) Percepția frontierei româno-sovietice în parlamentul României (1919-1934) 239-252 română
articol de periodic MANOLE, Gică (autor) Societatea națiunilor în viziunea revistei Viața Românească, anii 1929-1933 253-259 română
articol de periodic BAROI, Lidia (autor) Unele aspecte privind acțiunile organizațiilor evreiești internaționale împotriva guvernului Goga-Cuza - (I) 260-367 română
articol de periodic COAJĂ, Costel (autor) Politica bisericii ortodoxe române față de evrei (1938-1948) 268-276 română
articol de periodic MIHALACHE, Ion (autor) Însemnări memorialistice (II) 277-285 română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Octav Onicescu - File de corespondență 286-287 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Interviu luat botoșăneanului de origine Eugen G. Neculau 288-293 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Scrisoarea unui vechi și distins botoșănean - Eugen G, Neculau către subsemnatul 294-295 română
articol de periodic BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Colecții muzeale sătești din zona Botoșani 296-300 română
articol de periodic BUDĂI-DAMASCHIN, Violeta (autor) Valorificări patrimoniale la casa memorială Nicolae Iorga Botoșani 301-305 română
articol de periodic PÎRVAN, Lucica (autor) Expoziție permanentă de artă plastică redeschisă la Botoșani după 12 ani 306-308 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Aurel Dorcu (1829-2009) sau chipul frumos al modelului 309-310 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Doru Vilhem (1950-2009) sau omul, profesorul, mentorul, inspectorul 311-312 română
articol de periodic VÎNTU, Virgil (autor) Doru Vilhelm (15.09.1950-22.10-2009) 313-313 română