Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, VII-VIII, seria 2008-2009 PÎNZAR, Alexandru (autor) Două hotarnice din tîrgul Botoșanilor. O încercare de reconstituire a topografiei unei zone din "tîrgul vechi" Botoșani de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 46-57 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, IX PÎNZAR, Alexandru (autor) Modernizarea administrației urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale 79-83 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X PÎNZAR, Alexandru (autor) Originea lui Stanislav de Ielova-Rotompan. O ipoteză 34-43 română
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XI PÎNZAR, Alexandru (autor) Catastihul de spovedanii al enoriașilor bisericii unui sat din Țara Loviștei, la începutul secolului al XIX-lea 84-103 română
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIII PÎNZAR, Alexandru (autor) Ascendenți prin femei ai lui Bogdan Vodă Petriceico SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE 48-51 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI PÎNZAR, Alexandru (autor) Curgerea stăpânirii: satul Rujavinți din ținutul Hotinului VARIA HISTORICA 143-149 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI PÎNZAR, Alexandru (autor) Documente din arhive pierdute copiate de Artur Gorovei VARIA HISTORICA 209-304 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI PÎNZAR, Alexandru (autor) Sigiliul armoriat al unui membru galițian al familiei Hizdeu-Hîjdău 231-240 română
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 PÎNZAR, Alexandru (autor) O abordare grafică a studiului monedelor lui Ștefan III cel Mare (Partea I) / A Graphic Approach to the Study of the Coins Issued by Stephen III („the Great”) (First Part) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 321-367 română
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 PÎNZAR, Alexandru (autor) Talerul „leu” al lui Gheorghe Duca / Gheorghe Duca’s „Lion” Thaler Numismatică medievală (Medieval numismatics) 435-443 română
articol de periodic 2008 Cercetări Numismatice: CN, XIV PÎNZAR, Alexandru (autor) Puncte de vedere asupra metrologiei monedelor divizionare moldovenești din argint și billon emise până la mijlocul secolului al XV-lea / Some Remarks About the Metrology of the Moldavian Petty Coinage Struck Until the Mid-15th Century Numismatică medievală (Medieval numismatics) 415-426 română
articol de periodic 2009 Cercetări Numismatice: CN, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) PÎNZAR, Alexandru (autor) O marcă privată moldovenească pe o monedă poloneză din secolul al XVII-lea. Câteva note despre zărăfie în Moldova / A private Moldavian mark engraved on a Polish coin from the 17th century. Some remarks on money changing in Moldavia. Numismatică medievală (Medieval numismatics) 263-272 română