Cercetări Numismatice: CN, XV, 2009, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009)


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 1-4 română
articol de periodic Cuprins / Content Cuprins (Content) 5-7 română, engleză
articol de periodic Lista abrevierilor / Abbreviations Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-11 română
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Octavian Iliescu (22 august 1919 – 24 iunie 2009) / Octavian Iliescu (22nd of August 1919 – 24th of June 2009) In Memoriam Octavian Iliescu 15-39 engleză
articol de periodic BARRANDON, Jean-Nöel (autor) , BLET-LEMERQUAND, Maryse (autor) , GRATUSE, Bernard (autor) , SARAH, Guillaume (autor) Nuclear Methods and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry: how can these methods contribute to the study of ancient coinages? Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 43-56 engleză
articol de periodic Dr., TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre activitatea monetăriilor vest-pontice dobrogene în perioada preromană (secolele V-I a.chr.). Un stadiu al problemei / About the activity of the western Dobrujan mints during the pre-Roman period (5th-1st century B.C.). A phase of the subject Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 57-72 română
articol de periodic Dr., MOISIL, Delia (autor) , Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Un tezaur ce include solidi de la Marcianus și Leon / A hoard including solidi of the emperors Marcianus and Leo Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 73-77 română
articol de periodic Dr., MOISIL, Delia (autor) Descoperiri monetare antice din România și din zona Balcanilor / Ancient coin finds from Romania and the Balkans area Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 79-86 română
articol de periodic Dr., GÂNDILĂ, Andrei (autor) Un tezaur de monede bizantine timpurii descoperit la Capidava / A Hoard of Early Byzantine Coins found at Capidava (Scythia) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 87-105 română
articol de periodic Dr., HADJI-MANEVA, Maja (autor) Early Byzantine Coin Circulation in Macedonia Secunda / Cirkulacija na ranovizantiski pari vo Makedonija Sekunda Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 107-132 engleză
articol de periodic Dr., CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , Dr., GEORGESCU, Migdonia (autor) , Dr., NICULESCU, Gheorghe (autor) , Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) , Dr., TOTH, Csaba (autor) The metrology of the pre-reformed coinage of the Wallachian prince Mircea the Elder, in the light of the X ray analyses of the coins kept in the collection of the Hungarian National Museum in Budapest Numismatică medievală (Medieval numismatics) 135-168 engleză
articol de periodic Dr., FERRO, Dario (autor) Sull`attribuzione al Banco di San Giorgio di alcune contromarche: un esempio di riutilizzo monetario per la zecca di Caffa. Numismatică medievală (Medieval numismatics) 169-175 italiană
articol de periodic Dr., DERGACIOVA, Lilia (autor) , TELNOV, Nicolai (autor) Monede medievale moldovenești din colecțiile particulare din Republica Moldova (III) / Mittelalterlichen moldauischen Münzen in private Sammlungen in der Republik in der Republik Moldau (III) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 177-182 română
articol de periodic Dr., PASZKIEWICZ, Borys (autor) Polish research into medieval and modern coin metal. Fineness tests Numismatică medievală (Medieval numismatics) 183-189 engleză
articol de periodic Dr., MIAZGA, Beata (autor) Polish research into medieval and modern coin metal. Analytical remarks. Numismatică medievală (Medieval numismatics) 191-195 română
articol de periodic Dr., TOMA, Corina (autor) Un tezaur monetar din secolul XV-XVII descoperit în localitatea Ghighișeni (com. Rieni, jud. Bihor) / A coin hoard from the XVth-XVIIth centuries found at Ghighișeni (Bihor County) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 197-256 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Două mici tezaure descoperite în Țara Românească / Two small hoards found in Wallachia Numismatică medievală (Medieval numismatics) 257-261 română
articol de periodic PÎNZAR, Alexandru (autor) O marcă privată moldovenească pe o monedă poloneză din secolul al XVII-lea. Câteva note despre zărăfie în Moldova / A private Moldavian mark engraved on a Polish coin from the 17th century. Some remarks on money changing in Moldavia. Numismatică medievală (Medieval numismatics) 263-272 română
articol de periodic SONOC, Alexandru (autor) Ein Armband mit in 1849 gepragten ungarischen Revolutionsmunzen aus der alten numismatischen Sammlung des Brukenthal-nationalmuseums aus Hermannstadt und seine kulturgesichtliche Bedeutung Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 275-292 germană
articol de periodic Dr., POPESCU, Laurențiu (autor) , Dr., SCHÄFFER, Erwin (autor) Semn monetar inedit datat 1918 emis de Administrația Militară în România – „MILITÄRVERWALTUNG IN RUMÄNIEN” / Eine unbekannte Münze von 1918 ausgegeben von der ‘Militärverwaltung in Rumänien’ Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 293-296 română
articol de periodic SCĂICEANU, Cristian (autor) Nicolae Ceausescu în filatelie și numismatică / Nicolae Ceașescu in Philately and Numismatics Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 297-300 română
articol de periodic Dr., PARASCHIV-GRIGORE, Eugen (autor) Patru sigilii romano-bizantine și bizantine descoperite în Dobrogea / Four Roman-Byzantine and Byzantine seals found in Dobrudja Heraldică, Sigilografie Şi Genealogie (Heraldy, Sigillography And Genealogy) 303-307 română
articol de periodic Dr., OPASCHI, Cătălina (autor) O diplomă a Ordinului Constantinian, fabulație, fascinație, impostură, ezoterism / Une diplôme de l'Ordre Constantinien, fabulation, fascination, imposture et esotérisme Heraldică, Sigilografie Şi Genealogie (Heraldy, Sigillography And Genealogy) 309-334 română
articol de periodic Dr., TROHANI, George (autor) Schiță genealogică: înrudirea familiilor Bolomey – Fotino / Esquisse généalogique: la paranté entre les familles Bolomey – Fotino Heraldică, Sigilografie Şi Genealogie (Heraldy, Sigillography And Genealogy) 335-344 română
articol de periodic Cercetări Numismatice / Style Sheet Norme editoriale (Style Sheet) 345-346 engleză