Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 26 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1997 Așezări neolitice pe Valea Mureșului (I). Habitatul turdășean de la Orăștie - Dealul Pemilor (punct x2), anul 1997 LUCA SABIN, Adrian (autor), SONOC, Alexandru (traducător)
volum de carte 1998 Istorie și tradiție în spațiul românesc, anul 1998, Comunicările sesiunii "Zielle antropologiei românești". Morminte, monumente funerare și ritualuri de înmormântare. Sibiu, 17-19 octombrie 1997 SIRBU, Valeriu (autor), COMSA, Eugen (autor), LUCA, Sabin Adrian (autor), COMSA, Alexandra (autor), SONOC, Alexandru (autor), ZUGRAVU, Nelu (autor), BESLIU, Petre Munteanu (autor), MAIOR, Carmina (autor), GANGOLEA, Cornelia (autor), GEORGESCU, Laurenția (autor), SOROSTINEAN, Valeria (autor), PUICIN, Laurențiu (autor), GRANCEA, Mihaela (autor), PAVELESCU, Gheorghe (autor), MAIER, Laura (autor), PAVELESCU, Amalia (autor), AVRAM, Sultana (corodonator)
articol de periodic 2016 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 52-II, seria historica POPA, Andrei (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Some Paintings from the Collection of the Brukenthal National Museum Sibiu and the relation with two Habsburg Coronation Medals Studies 106-132 engleză
articol de periodic 2013 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 2 SONOC, Alexandru (autor) Portretul lui Jan III Sobieski, regele Poloniei, de Johann Säger (1717) Patrimoniu 307-322 română, engleză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 SONOC, Alexandru (autor) , CHIRIAC, Mihai (autor) Scurte considerații asupra unor piese sculpturale romane provinciale din județul Sibiu Patrimoniu 475-490 română, engleză
articol de periodic 2007 Analele Banatului: AnB, XV, seria Arheologie-Istorie SONOC, Alexandru (autor) Observații referitoare la unele podoabe descoperite în necropolele populației daco-romane și în cele ale dacilor liberi 97-130 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie PINTER ZENO, Karl (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Un monument funerar de epocă romană zidit sub portalul colateralei nordice a bisericii gotice din Orăștie 223-238 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, IX SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la tradiția depunerii " obolului șui Charon" în necropolele Apulum I și Apulum II .7-23 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, IX SONOC, Alexandru (autor) Considerații atnoarheologice cu privire la monedele descoperite în mormintele romane provinciale din Dacia și în mormintele barbare din regiunile învecinate 43-110 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, IX SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la unele aspecte de viață cotidiană din Dacia romană 131-152 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, XXXIX NATEA, Gheorghe (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Cîteva medalioane devoționale descoperite în mormintele din cripta bisericii romano-catolice "Sf. Treime" din Sibiu și semnificația lor cultural-istorică 203-270 română
articol de periodic 2012 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, LVIII SONOC, Alexandru (autor) Medalioane devoționale și medalii provenite din descoperiri argeologice din nunicipiul Sibiu 259-286 română
articol de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, I, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la propunerile de clasificare a mormintelor din necropolelor romane provinciale din Dacia 89-112 română
articol de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Monumentele romane zidite în biserica din Dîrlos (jud. Sibiu) 113-139 română
articol de periodic 2007 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, II, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) Cîteva aspecte simbolice și juridice referitoare la amenajarea mormintelor romane provinciale (cu specială privire la cele din Dacia și din partea dobrogeană a provinciei Moesia inferior) 131-152 română
articol de periodic 2008 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, III, seria 1 GRIȘCAN, Alexandru (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Clișee mitologizante din istoria militară a geto-dacilor în context aniversar (1986) 115-154 română
articol de periodic 2008 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
articol de periodic 2009 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, IV, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la unele aspecte ale imaginarului funerar roman provincial și ale comerțului cu vin și sare în Dacia Română și în regiunile barbare învecinate 121-140 română
articol de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, V, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) O brățară cu monede maghiare revoluționare emise în 1849 din vechea colecție numismatică a muzeului național Brukenthal și semnificația ei cultural-istorică 115-135 română
articol de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, V, seria 1 BAN, Minodora (autor) , SONOC, Alexandru (autor) , ȚIPLIC, Dorina (autor) Unele observații cu privire la colecția de lucrări în ghips a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu 915-934 română
articol de periodic 2012 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VII, seria 1 SCHULER, Radu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) The rescue of a popular occult book (brontologion/gromovnik) of the early 19th century 729-737 engleză
articol de periodic 2009 Cercetări Numismatice: CN, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) SONOC, Alexandru (autor) Ein Armband mit in 1849 gepragten ungarischen Revolutionsmunzen aus der alten numismatischen Sammlung des Brukenthal-nationalmuseums aus Hermannstadt und seine kulturgesichtliche Bedeutung Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 275-292 germană
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SONOC, Alexandru (autor) Veteranii romani de la gurile Dunării - Branga Nicolae 617-622 română
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis SONOC, Alexandru (autor) Considerații privind simbolistica pisicii în antichitatea Europei și în estul bazinului Mării Mediterane Studii şi articole 191-203 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis GEORGESCU, Adrian (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Inelul sigilar cu reprezentare zoomorfă descoperit în necropola tumulară noricopannonică de la Cașolț (jud. Sibiu) Studii şi articole 377-400 română, germană
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis SONOC, Alexandru (autor) Matthias Seefelder, Optium. Eine Kulturgeschichte, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München, 1990, 288 p., 14,80 DM. Recenzii, cronică 705-710 română
articol de periodic 2003 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Un fragment de monument funerar roman descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu) Istorie Veche şi Arheologie 259-264 română, franceză
articol de periodic 2005 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis SONOC, Alexandru (autor) Morți fără morminte, morminte fără morți. Citeva considerații asupra problemei cenotafelor din necropolele romane provinciale din Dacia Studii şi articole. Istorie veche şi arheologie 231-254 română, germană