Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 38 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2016 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 52-II, seria historica MUNTEANU, Claudiu (autor) , TOMA, Corina (autor) 16th-Century Coin Hoards Discovered at Armeni and Vurpăr (Sibiu County) Studies 29-43 engleză
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 5 MUNTEANU, Claudiu (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Sibiu (II) Arheologie-Istorie; Archaeology-History 127-138 română, engleză
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 6 MUNTEANU, Claudiu (autor) Drumul armatei romane în sud-vestul Transilvaniei în timpul războaielor dacice - o ipoteză Istorie-History 71-74 română, engleză
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, IX MUNTEANU, Claudiu (autor) Informații referitoare la două tezaure monetare medievale timpurii descoperite în Transilvania 183-186 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, IX DUDĂU, Oltea (autor) , GEORGESCU, Adrian (autor) , LAZĂR, Mircea (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Monedele descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în piața mică din Sibiu în anul 2006 207-214 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, IX APOSTOL, Daniel (autor) , DUDĂU, Oltea (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede din Colecția Muzeului Castel Bran 233-244 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, XXXIX MUNTEANU, Claudiu (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Completarea tezaurului de vîrfuri de săgeți - semne monetare, descoprit în primul sfert al secolului XX la Jurilovca, județul Tulcea .7-40 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, XXXIX MUNTEANU, Claudiu (autor) , PURECE, Silviu (autor) , SZATMARI, Carol (autor) Alte monede antice și bizantine descoperite la Capidava, județul Constanța 129-134 română
articol de periodic 2012 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, LVIII MUNTEANU, Claudiu (autor) Tezaurul monetar contemporan descoperit la Sibiu - Turnișor 197-202 română
articol de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Monumentele romane zidite în biserica din Dîrlos (jud. Sibiu) 113-139 română
articol de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Reprezentări de ambarcațiuni pe doua geme antice 141-144 română
articol de periodic 2008 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
articol de periodic 2011 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VI, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Several coin finds from Transylvania 113-117 engleză
articol de periodic 2012 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VII, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Informations regarding several coin hoards unearthed in Transylvania 91-99 engleză
articol de periodic 2013 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VIII, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Is the Dacian fortress of Tilișca represented on the Traja's Column in scene CXI ? 63-68 engleză
articol de periodic 2020 Cercetări Numismatice: CN, XXVI Dr., TĂTARU, Cristiana (autor) , Dr., MUNTEANU, Claudiu (autor) Un tezaur monetar medieval descoperit în Banat / A Medieval Coin Hoard Found in Banat Numismatică medievală (Medieval numismatics) 109-119 română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede antice, medievale și moderne intrate în colecția numismatică a Muzeului Brukenthal (I) 282-287 română
articol de periodic 2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Claudiu (autor) Other double Sestertii in the Brukenthal Museum's collection Numismatics / Numismatică 139-141 engleză
articol de periodic 2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Moneda medievală și modernă de nominal mare din colecția fostului Muzeu al Asociațiunii Astra Numismatics / Numismatică 208-238 română; engleză
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Claudiu (autor) Două medalii cu chipul lui Attila din colecția Muzeului Brukenthal Numismatică 202-205 română; engleză
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Medaliile lui Franz Joseph I și ale Elisabetei de Bavaria din colecția Muzeului Național Brukenthal Numismatică 222-246 română; engleză
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Medalii dedicate regelui Ludovic al XIV-lea din colecția Muzeului Național Brukenthal Numismatics / Numismatică 162-173 română; engleză
articol de periodic 2020 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVII, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Seria medalistică „Les hommes illustres du siècle de Louis XIV” din colecția Muzeului Național Brukenthal / The medal series „Les hommes illustres du siècle de Louis XIV” from the collection of the Brukenthal National Museum Numismatics / Numismatică 167-180 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2021 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVIII, seria arheologie-istorie TOMA, Corina (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Fragmente de tezaure monetare din secolele XVIXVII păstrate în colecția Muzeului Brukenthal. Fragments of monetary hoards from the 16th-17th centuries preserved in the collection of the Brukenthal Museum Numismatică / Numismatics 130-157
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII MUNTEANU, Claudiu (autor) Indici privind transportul pietrei de carieră pe căile navigabile din provinciile renane și dunărene 129-140 română
articol de periodic 2011 Pontica, XLIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Canale navigabile artificiale romane din provinciile rename și dunărene 157-182 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV MUNTEANU, Claudiu (autor) Porturi fluviale romane din provinciile renane și dunărene (secolele I- III p Chr.) 181-260 română
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI MUNTEANU, Claudiu (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede din spațiul pontic aflate în colecția numismatică a Muzeului Național Brukenthal (secolele IV a Chr.-III P. Chr.) 479-490 română
articol de periodic 2014 Pontica, XLVII, Volum dedicat memoriei arheologului Zaharia Covacef MUNTEANU, Claudiu (autor) Iconography of the Roman Raft Varia 529-540 engleză
articol de periodic 2015-2016 Pontica, XLVIII - XLXIX TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede antice și bizantine din colecția Muzeului Național Brukenthal / Ancient and Byzantine Coins from the Brukenthal National Museum’s Collection NOMISMATA 509-526 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2017 Pontica, L PURECE, Silviu (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Două fragmente de tezaure cu drahme de Apollonia și Dyrrhachium din colecția Muzeului Național Brukenthal / Two Fragmentary Hoards with Apollonia and Dyrrhachium Drachmae from National Museum Brukenthal Collection NOMISMATA 563-572 română
articol de periodic 2018 Pontica, LI MUNTEANU, Claudiu (autor) , CROITORU, Andreea (autor) Piese din plumb aparținând unor ancore antice descoperite în Marea Neagră ARCHAEOLOGICA 211-225 română
articol de periodic 2019 Pontica, LII BUZOIANU, Livia (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Ceramică antică descoperită la Costinești, Punctul „Pescărie” / Ancient Pottery Discovered at Costinești, „Pescărie INVENTARIA ARCHAEOLOGICA 195 - 212 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2019 Pontica, LII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Despre un tezaur din colecția numismatică a Muzeului Național Brukenthal / On a Hoard from the Numismatic Collection of the National Museum Brukenthal NUMISMATICA 319 - 332 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2003 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Un fragment de monument funerar roman descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu) Istorie Veche şi Arheologie 259-264 română, franceză
articol de periodic 2003 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor) Considerații referitoare la un tezaur monetar probabil descoperit în județul Mureș Istorie Veche şi Arheologie 265-268 română, engleză
articol de periodic 2016 Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă MUNTEANU, Claudiu (autor) A Roman Age Votive Offering in the Archaeological Feature C 018 from Cristian I, Sibiu County Rapoarte şi note arheologice 231-237 engleză, română
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Un plumb comercial descoperit la Capidava