Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2016 Acta Musei Napocensis, 52-II, seria historica MUNTEANU, Claudiu (autor) , TOMA, Corina (autor) 16th-Century Coin Hoards Discovered at Armeni and Vurpăr (Sibiu County) Studies 29-43 engleză
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal , IX MUNTEANU, Claudiu (autor) Informații referitoare la două tezaure monetare medievale timpurii descoperite în Transilvania 183-186 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal , IX DUDĂU, Oltea (autor) , GEORGESCU, Adrian (autor) , LAZĂR, Mircea (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Monedele descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în piața mică din Sibiu în anul 2006 207-214 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal , IX APOSTOL, Daniel (autor) , DUDĂU, Oltea (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede din Colecția Muzeului Castel Bran 233-244 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX MUNTEANU, Claudiu (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Completarea tezaurului de vîrfuri de săgeți - semne monetare, descoprit în primul sfert al secolului XX la Jurilovca, județul Tulcea .7-40 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX MUNTEANU, Claudiu (autor) , PURECE, Silviu (autor) , SZATMARI, Carol (autor) Alte monede antice și bizantine descoperite la Capidava, județul Constanța 129-134 română
articol de periodic 2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII MUNTEANU, Claudiu (autor) Tezaurul monetar contemporan descoperit la Sibiu - Turnișor 197-202 română
articol de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Monumentele romane zidite în biserica din Dîrlos (jud. Sibiu) 113-139 română
articol de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Reprezentări de ambarcațiuni pe doua geme antice 141-144 română
articol de periodic 2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
articol de periodic 2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Several coin finds from Transylvania 113-117 engleză
articol de periodic 2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Informations regarding several coin hoards unearthed in Transylvania 91-99 engleză
articol de periodic 2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Is the Dacian fortress of Tilișca represented on the Traja's Column in scene CXI ? 63-68 engleză
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede antice, medievale și moderne intrate în colecția numismatică a Muzeului Brukenthal (I) 282-287 română
articol de periodic 2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Claudiu (autor) Other double Sestertii in the Brukenthal Museum's collection Numismatics / Numismatică 139-141 engleză
articol de periodic 2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Moneda medievală și modernă de nominal mare din colecția fostului Muzeu al Asociațiunii Astra Numismatics / Numismatică 208-238 română; engleză
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Claudiu (autor) Două medalii cu chipul lui Attila din colecția Muzeului Brukenthal Numismatică 202-205 română; engleză
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Medaliile lui Franz Joseph I și ale Elisabetei de Bavaria din colecția Muzeului Național Brukenthal Numismatică 222-246 română; engleză
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Medalii dedicate regelui Ludovic al XIV-lea din colecția Muzeului Național Brukenthal Numismatics / Numismatică 162-173 română; engleză
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII MUNTEANU, Claudiu (autor) Indici privind transportul pietrei de carieră pe căile navigabile din provinciile renane și dunărene 129-140 română
articol de periodic 2011 Pontica, XLIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Canale navigabile artificiale romane din provinciile rename și dunărene 157-182 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV MUNTEANU, Claudiu (autor) Porturi fluviale romane din provinciile renane și dunărene (secolele I- III p Chr.) 181-260 română
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI MUNTEANU, Claudiu (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede din spațiul pontic aflate în colecția numismatică a Muzeului Național Brukenthal (secolele IV a Chr.-III P. Chr.) 479-490 română
articol de periodic 2014 Pontica, XLVII, Volum dedicat memoriei arheologului Zaharia Covacef MUNTEANU, Claudiu (autor) Iconography of the Roman Raft Varia 529-540 engleză
articol de periodic 2015-2016 Pontica, XLVIII - XLXIX MUNTEANU, Claudiu (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede antice și bizantine din colecția Muzeului Național Brukenthal / Ancient and Byzantine Coins from the Brukenthal National Museum’s Collection NOMISMATA 509-526 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2017 Pontica, L MUNTEANU, Claudiu (autor) , PURECE, Silviu (autor) Două fragmente de tezaure cu drahme de Apollonia și Dyrrhachium din colecția Muzeului Național Brukenthal / Two Fragmentary Hoards with Apollonia and Dyrrhachium Drachmae from National Museum Brukenthal Collection NOMISMATA 563-572 română
articol de periodic 2018 Pontica, LI CROITORU, Andreea (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Piese din plumb aparținând unor ancore antice descoperite în Marea Neagră ARCHAEOLOGICA 211-225 română
articol de periodic 2019 Pontica, LII BUZOIANU, Livia (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Ceramică antică descoperită la Costinești, Punctul „Pescărie” / Ancient Pottery Discovered at Costinești, „Pescărie INVENTARIA ARCHAEOLOGICA 195 - 212 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2019 Pontica, LII MUNTEANU, Claudiu (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre un tezaur din colecția numismatică a Muzeului Național Brukenthal / On a Hoard from the Numismatic Collection of the National Museum Brukenthal NUMISMATICA 319 - 332 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Un fragment de monument funerar roman descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu) Istorie Veche şi Arheologie 259-264 română, franceză
articol de periodic 2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor) Considerații referitoare la un tezaur monetar probabil descoperit în județul Mureș Istorie Veche şi Arheologie 265-268 română, engleză
articol de periodic 2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă MUNTEANU, Claudiu (autor) A Roman Age Votive Offering in the Archaeological Feature C 018 from Cristian I, Sibiu County Rapoarte şi note arheologice 231-237 engleză, română
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Un plumb comercial descoperit la Capidava