Pontica, XLV, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SZMONIEWSKI, Bartolomiej (autor) , VOINEA, Valentina (autor) Coabitări și simbioze culturale în eneoliticul din Dobrogea, studiu de caz: Cheile Drobrogei 9-25 română
articol de periodic POPOVA, Magarita (autor) Possibilities for establishing local groups based on graphite decoration on ceramics within the Gumelnitsa - Karanovo VI culture (results from a study on the ceramics fron Vinitsa, Shumen District) 27-38 engleză
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) Reprezentări zoomorfe eneolitice în Muntenia. Studiu de caz - Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) 39-64 română
articol de periodic COJOCARU, Victor (autor) De la relațiile externe ale orașelor pontice la realitățile externe ale apoikiilor nord-pontice 65-76 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Histria 1990-2010 77-89 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Alexandru în breaviatorii latini tîrzii 91-118 română
articol de periodic COJOCARU, Victor (autor) Antonia Tryphaina 119-133 română
articol de periodic BARBOȘ ANDREEA, Raluca (autor) , NEDU, Decebal (autor) Otrăviri în dinastia iulio-claudiană. Zvonuri, tradiție literară și interpretări istorice 135-160 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Prapaganda and imperial cult 171-179 engleză
articol de periodic MUNTEANU, Claudiu (autor) Porturi fluviale romane din provinciile renane și dunărene (secolele I- III p Chr.) 181-260 română
articol de periodic ACRUDOAE, Ionuț (autor) Ala I Gallorum et Pannoniorum: mobilitate și prosopografie 261-277 română
articol de periodic APARASCHIVEI, Dan (autor) , VASILACHE, Viorica (autor) Instrumentarul medical și/sau de cosmetică din Moesia Inferior 279-310 română
articol de periodic BĂDESCU, Alexandru (autor) Oriental amphorae type LRA 1 and LRA 2 discovered at Histria /the basilica extramuros sector) 311-328 engleză
articol de periodic CURSARU-HERLEA SIMONA, Maria (autor) Ceramica smălțuită din secolele X-XI de la Capidava 329-343 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Clothing accesories ornaments found in Dobrudja 345-360 engleză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra denumirilor și organizării stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolele X-XII 361-377 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Le port fluvial Kilia au milieu du XIV-siecle 379-391 franceză
articol de periodic GEORGIEVA, Petya (autor) A newly discovered necropolis in the southern part of the West Black Sea Coast - issues of cultural interpretation 395-403 engleză
articol de periodic LAZĂR, Cătălin (autor) Necropola de la Cernavodă: între mit și realitate 405-436 română
articol de periodic ALEXANDRU, Nicolae (autor) , CONSTANTIN, Robert (autor) , IONESCU, Mihai (autor) Callatis - stratigrafie, topografie și urbanism 437-464 română
articol de periodic IORGUȘ, Corina (autor) , RADU, Laurențiu (autor) Callatis. Cercetări de salvare în necropola romano-bizantină 465-475 română
articol de periodic RADU, Laurențiu (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Un cuptor pentru ars ceramica descoperit la Noviodunum 477-488 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Notes epigraphiques (II) 489-502 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) Trois fragments inedits d'une architave tomitaine - ISM II 44 503-512 franceză
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Les derniers legats de la province Moesia Inferior 513-517 franceză
articol de periodic CĂȚOI, Mihai Ovidiu (autor) La veleur de l'information fournie par Macaire Magnes pour les cgristianisme au Bas Danube au Carrefour des IX-V- siecles 521-538 franceză
articol de periodic MADGEARU, Alexandru (autor) Data pătimirii sfinților Epictet și Astion de la Halmyris 539-548 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) Cîteva gînduri despre botezul primilor creștini de pe pămîntul românesc 549-576 română
articol de periodic ISVORANU, Theodor (autor) Monede grecești de la Tomis, în colecția Institutului de Arheologie "Vasile Pîrvan" 579-602 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) Imitațiile după tetradrahmele macedonene de tip Filip II în lumina tezaurului de la Rasa (IGCH 460) 603-616 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Monede bizantine recent descoperite în Dobrogea (sec. VI-VII) 617-636 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (X). Secolele IX-XIII 637-656 română
articol de periodic COJOCARU, Victor (autor) Culture et mobilite dans le Pont-Euxin. Approche regionale de la vie culturelle des cites grecques 659-675 română
articol de periodic BODOLICĂ, Vitalie (autor) Anticnyio mir i Arheologija 689-688 română
articol de periodic HAȘOTTI, Georgeta (autor) Intrări de carte străină în biblioteca M.I.N.A.C. (2012) 703-709 română