Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 6 volume
  • 9 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2014 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", nr. în TOM: 2, anul 2014, SUPLIMENT. Inovație și interdisciplinaritate în cercetarea arheologică și istorică: teorii, metode, surse MIHALACHE, Andi (editor), APARASCHIVEI, Dan (editor), CLIVETI, Gheorghe (editor), SIMON, Alexandru (editor)
volum de carte 2023 Cronica Cercetărilor Arheologice: CCA - campania 2022, anul 2023, CRONICA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DIN ROMÂNIA. CAMPANIA 2022 a LVII-a. SESIUNE NAȚIONALĂ DE RAPOARTE ARHEOLOGICE 29 - 31 MAI 2023 - TÂRGOVIȘTE APARASCHIVEI, Dan (consiliul științific), CÎRSTINA, Ovidiu (consiliul științific), OPRIȘ, Carol Ioan (consiliul științific), MUNTEANU, Roxana (consiliul științific), BOUNEGRU, George (consiliul științific), APARASCHIVEI, Dan (redactor), MUNTEANU, Roxana (redactor), BOUNEGRU, George (redactor), CÎRSTINA, Ovidiu (redactor), SAVA, Victor (redactor), BĂJENARU, Constantin (redactor), MAN, Nicoleta (redactor), NEGRU, Mircea (redactor), TEODORESCU, Raluca (redactor), OPRIȘ, Carol Ioan (redactor), MĂGUREANU, Andrei (redactor), ȘERBAN, Ruxandra (dtp)
volum de carte 2024 Cronica Cercetărilor Arheologice: CCA - campania 2023, anul 2024, A LVIII-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, 29 - 31 mai 2024, Târgu Mureș APARASCHIVEI, Dan (redactor), MUNTEANU, Roxana (redactor), BOUNEGRU, George (redactor), TEODORESCU, Raluca (redactor), MAN, Nicoleta (redactor), DAMIAN, Oana (redactor), NEGRU, Mircea (redactor), HÂNCEANU, George (redactor), MĂNDESCU, Dragoș (redactor)
volum de carte 2004 Institutul de Arheologie Iași. În căutarea timpului trecut, anul 2004, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis CHIRICĂ, Vasile (autor), APARASCHIVEI, Dan (autor)
volum de carte 2010 Orașele romane de la Dunărea Inferioară (secolele I - III p. Chr.), anul 2010 APARASCHIVEI, Dan (autor)
volum de carte 2023 STUDIA ARCHAEOLOGICA ET LINGUISTICA. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Adriani Poruciuc oblata, anul 2023 APARASCHIVEI, Dan (editor), BERZOVAN, Alexandru (editor)
articol de periodic 2002 Carpica, XXXI APARASCHIVEI, Dan (autor) Duumvirat și quattuorvirat în perioada imperială a Romei 39-50 română
articol de periodic 2003 Carpica, XXXII APARASCHIVEI, Dan (autor) Aspecte ale genezei orașelor de tip roman de pe linia Dunării de Jos (secolele I-III p- Chr.) 37-53 română
articol de periodic 2019 Cercetări Arheologice: CA, XXVI APARASCHIVEI, Dan (autor) Sorin Cociș, The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC -3rd c. AD), Series Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum (S. Cociș. A. Ursuțiu eds.), vol. 16, Mega Publishing House, Cluj.Napoca, 2019 RECENZII 275-278 română
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXIV PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , APARASCHIVEI, Dan (autor) About the Early Medieval Ceramics from Oltina „Capul Dealului” (Constanța county) Histoire médiévale 283-299 română, engleză
articol de periodic 2010 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 54, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă APARASCHIVEI, Dan (autor) Being a Physician in Moesia Inferior Études 141-156 engleză, română
articol de periodic 2006 Peuce, 3-4, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă APARASCHIVEI, Dan (autor) Municipiul Troesmis. Instituții și elite 189-208 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV APARASCHIVEI, Dan (autor) , VASILACHE, Viorica (autor) Instrumentarul medical și/sau de cosmetică din Moesia Inferior 279-310 română
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 MUNTEANU, Lucian (autor) , HONCU, Ștefan (autor) , APARASCHIVEI, Dan (autor) Descoperiri monetare din necropola bisericii „Talpalari” din Iași Studii şi Materiale 273-286 română
articol de carte 2021 Studii de arheologie și istorie antică în onoarea lui Victor Henrich Baumann cu ocazia celei de a 80-a aniversări, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie APARASCHIVEI, Dan (autor) Keys and Elements of Locking Systems from Ibida (Moesia Inferior / Scythia Province) 273-293 engleză