Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 32 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2013 Alfabetul micului arheolog, anul 2013 STOENESCU, Adelina (coordonator), MĂRGINEAN, Florin (coordonator), SAVA, Victor (coordonator), HUREZEAN, Pascu (coordonator), ANDREICA, Luminița (coordonator)
volum de carte 2023 Cronica Cercetărilor Arheologice: CCA - campania 2022, anul 2023, CRONICA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DIN ROMÂNIA. CAMPANIA 2022 a LVII-a. SESIUNE NAȚIONALĂ DE RAPOARTE ARHEOLOGICE 29 - 31 MAI 2023 - TÂRGOVIȘTE APARASCHIVEI, Dan (consiliul științific), CÎRSTINA, Ovidiu (consiliul științific), OPRIȘ, Carol Ioan (consiliul științific), MUNTEANU, Roxana (consiliul științific), BOUNEGRU, George (consiliul științific), APARASCHIVEI, Dan (redactor), MUNTEANU, Roxana (redactor), BOUNEGRU, George (redactor), CÎRSTINA, Ovidiu (redactor), SAVA, Victor (redactor), BĂJENARU, Constantin (redactor), MAN, Nicolata (redactor), NEGRU, Mircea (redactor), TEODORESCU, Raluca (redactor), OPRIȘ, Carol Ioan (redactor), MĂGUREANU, Andrei (redactor), ȘERBAN, Ruxandra (dtp)
volum de carte 2015 Ghioroc „Balastiera Vest” - o așezare neolitică din Bazinul Mureșului Inferior / Ghioroc „Balastiera Vest” - a neolithic settlement in the Lower Basin of Mureș, anul 2015 SAVA, Victor (autor), TUDORIE, Anamaria (autor), SAVU, Mihaela (autor)
volum de periodic 2011 Șagu Sit A1_1 - o așezare a epocii finale a bronzului la Mureșul de Jos/ Șagu SitA1_1 - la Late Bronze Age settlement on the Lower Mureș, anul 2011 SAVA, Victor (autor), HUREZAN, Pascu (autor), MĂRGINEAN, Florin (autor)
volum de carte 2010 Sântana Cetatea Veche - o fortificație de pământ a epocii bronzului la Mureșul de Jos / Sântana Cetatea Veche a Bronze Age eartwork on the Lower Mureș, anul 2010 GOGÂLTAN, Florin (autor), SAVA, Victor (autor)
articol de periodic 2008 Analele Banatului: AnB, XVI, seria Arheologie-Istorie SAVA, Victor (autor) Situri ale finalului epocii cuprului din Cîmpia de Vest 45-80 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2010 Analele Banatului: AnB, XVIII, seria Arheologie-Istorie ARDELEANU, Marius (autor) , SAVA, Victor (autor) Observații asupra unei achiziții a Complexului Muzeal Arad 23-31 română
articol de periodic 2019 Analele Banatului: AnB, XXVII, Volum dedicat memoriei dr. Alexandru Szentmiklosi (1971-2019) SAVA, Victor (autor) The Late Bronze Age settlement at Șagu and the early use of the channeled pottery Arheologie şi Istorie Veche 109-146 engleză
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 1 SAVA, Victor (autor) Restituiri arheologice. Un topor de cupru din colecția Dr. Kasa Antal (Dorobanți, județul Arad) 129-141 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 1 MĂRGINEAN, Florin (autor) , HUREZEAN, George (autor) , SAVA, Victor (autor) Investigații arheologice la Biserica Reformată din Iermata Neagra (jud. Arad) 137-150 română
articol de periodic 2009 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, IV, seria 1 PĂDUREAN, Eugen (autor) , SAVA, Victor (autor) Descoperiri ale culturii Baden și prima epocă a fierului de pe teritoriul actual al municipiului Arad 31-55 română
articol de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, V, seria 1 SAVA, Victor (autor) Săpătura lui Egon Dorner de la Pecica "Cărpmidăria C.A.P. Ogorul", județul Arad. Descoperirile preistorice 53-81 română
articol de periodic 2011 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VI, seria 1 SAVA, Victor (autor) Gornea-Kalakaca discoveries from Felnac Complexul Zootehnic, Arad County 83-95 engleză
articol de periodic 2004 Crisia, XXXIV GHIMEȘ, Călin (autor) , SAVA, Victor (autor) Descoperiri arheologice aparținînd culturii Coțofeni din Peștera Moanei (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) I. Studii şi articole 19-32 română
articol de periodic 2009 Crisia, XXXIX SAVA, Victor (autor) Descoperiri neolitice și de epoca bronzului la Macea "Topia" (județul Arad) I. Studii şi articole 17-40 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Crisia, XLIX SAVA, Victor (autor) Așezarea eneolitică Ghioroc “CFR Situl 1”, județul Arad 9-21 română
articol de periodic 2019 Crisia, XLIX GOGÂLTAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) Înainte de apariția mega-forturilor bronzului târziu de la Mureșul de Jos (2000/1900-1600/1500 BC) 65-95 română
articol de periodic 2014 Marmatia, 11 SAVA, Victor (autor) Descoperirile Bodrogkeresztúr de la Sânpetru German, județul Arad / The Bodrogkeresztúr Discoveries from Sânpetru German, Arad County Arheologie 17-44
articol de periodic 2019 Patrimonium Banaticum: PB, IX CIREAP, Ioan Cristian (autor) , PREDA, Daniel (autor) , SAVA, Victor (autor) Așezarea aparținând Epocii Bronzului de la Neudorf – Vest, județul Arad Patrimoniu arheologic 35-54 română
articol de periodic 2010 Sargetia. Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă SAVA, Victor (autor) Descoperiri arheologice pe Valea Sighiștelului (județul Bihor) Studii, articole, comunicări, note 23-37 română, engleză
articol de periodic 2011 Sargetia. Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă SAVA, Victor (autor) Topoare de cupru din colecția Complexului Muzeal Arad Studii, articole, comunicări 17-52 română, engleză
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV HÜGEL, Peter (autor) , HUREZEAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) Cercetarea arheologică în zona arădeană (scurt istoric)
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica HÜGEL, Peter (autor) , HUREZEAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) One and a Half Century of Archaeology on the Lower Mureș
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) War and wareiour during the Late Bronze Age within the Lower Mureș Valley
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica HUREZAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) Late Bronze Age Metal Artifacts discovered in Șagu Site A1-1. Arad - Timișoara highway (km 0+19.900 - 0+20.620)
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , MERCEA, Lucian (autor) , SAVA, Victor (autor) Sîntana "Cetatea Veche". Metal and power
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica MATEI, Dan (autor) , SAVA, Victor (autor) Prehistoric and Second-fourth-century discoveries on the present-day teritory of Aradu Nou district, in the City of Arad
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica ANDREICA, Luminița (autor) , GOGÎLTAN, Florin (autor) , POP, Xenia (autor) , SAVA, Victor (autor) Aut of ordinary or common burial practice? A Funerary Discovery from the Baden Settlent at Sîntana "Cetatea Veche)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica BOUNEGRU, George (autor) , SAVA, Victor (autor) , SZABO, Casaba (autor) Mithras rediscovered. Notes on CIMRM 1938
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) Bodrogkeresztur and Baden Discoveries from Sînpetru German, Arad County
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) An Older Bronze Age Funerary Discovery from Zimandu Nou (arad County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) The Archaeological Site of Felnic "Complexul Zootehnic" (Arad County). Discussions on the Late Bronze Age Settlement and Cemetery
articol de periodic 2017 Ziridava, XXXI, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , URSUȚIU, Adrian (autor) The Eneolithic Cemetery in Pecica “Est” (Arad County) 55-58
articol de periodic 2017 Ziridava, XXXI, seria Studia Archaeologica MĂRGINEAN, Florin (autor) , CSÓK, Zsolt (autor) , LÁSZLÓ, Keve (autor) , SAVA, Victor (autor) Unveiling History. Archaeological Excavations in the Fortress of Ineu (Arad County) 241-278
articol de periodic 2018 Ziridava, XXXII, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) , GRUMEZA, Lavinia (autor) The Archaeological Site in Zădăreni, Arad County. History of Research and the Bronze Age Discoveries 41-76
articol de periodic 2019 Ziridava, XXXIII, seria Studia Archaeologica MIHAIL, Florian (autor) , SAVA, Victor (autor) The Lithic Material Discovered in the Eneolithic Cemetery from Pecica-Est, in Western Romania 9-42
articol de periodic 2021 Ziridava, XXXV, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) Florin Drașovean, Wolfram Schier (editors), in collaboration with Alex Bayliss, helmut Becker, Barbara Dammers, Bisserka Gaydarska, Christoph Menzler, Silviane Scharl, Stefan Suhrbier, Petru Urdea, Alasdait Whittle, Uivar “Gomilă”. A Prehistoric Settlement in the Romanian Banat Vol. I. Site, Architecture, Stratigraphy and Dating. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 32. Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. Leidorf 2020, (ISBN 978-3-8646-687-7), 585 pages 419-420