Brukenthal Acta Musei: ActaMB, IV, nr. în TOM: 1, 2009, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DIACONESCU, Dragoș (autor) , DUMITRESCU-CHIOAR, Florian (autor) , EL SUSI, Georgeta (autor) , LUCA, Sabin (autor) Groapa G26/2005 de la Mircurea Sibiului - Petriș și noi întrebări privind viașa de dincolo de obiecte a unei comunități neolitice timpurii .7-20 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) , LUCA, Andrei (autor) , SUCIU, Cosmin (autor) Amuleta incizată din săpăturile arheologice de la Turdaș 21-29 română
articol de periodic PĂDUREAN, Eugen (autor) , SAVA, Victor (autor) Descoperiri ale culturii Baden și prima epocă a fierului de pe teritoriul actual al municipiului Arad 31-55 română
articol de periodic DAROCZI, Tibor-Tamas (autor) , DOBOS, Zenobia (autor) Studiul de tipologie funcțională a ceramicii de epoca bronzului de la Bixad-Vapsvara și de peisaj arheologic al siturilor apartinînd culturii Wietenberg din Sud-Estul Transilvaniei 57-92 română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Economia animalieră a comunităților La Tene din Depresiunea Șimleului (județul Sălaj) 93-120 română
articol de periodic SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la unele aspecte ale imaginarului funerar roman provincial și ale comerțului cu vin și sare în Dacia Română și în regiunile barbare învecinate 121-140 română
articol de periodic KELEMEN, Bea (autor) , ROMAN, Cristian-Constantin (autor) , TINCU, Sorin (autor) Observații asupra unor morminte medievale și moderne timpurii descoperite la Hunedoara - Str. Toamnei, Nr. 8 141-162 română
articol de periodic MĂRGINEAN, Florin (autor) Die statue des heiligen Petrus von Bulci 163-170 română
articol de periodic BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) Azilul de bătrîni din Sibiu. Paport de cercetare arheologică (2004-2008) 171-201 română
articol de periodic GRUIA ANA, Maria (autor) Tiles decorated with the knight in tournament in the kingdom of Hungary 203-221 română
articol de periodic NIȚOI, Anca (autor) Coifuri și căști medievale - secolele XIV-XVI - reflectate în pictura de panou din Sudul Transilvaniei 223-233 română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) Vase din cositor ale breslei cizmarilor aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal 235-242 română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) , FRÎNCU, Raluca (autor) Piese ale vecinătăților străzii și Porții Ocnei (Burgergasse, Burgertor) din Sibiu aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal 243-256 română
articol de periodic ALBU, Ioan (autor) Taxe de înmormîntare în Sibiul secolelor XVI-XVII 257-270 română
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) , ITTU, Gurdan-Liane (autor) Kustos Michael Csaki (1858-1927) - 35 jahre im dienste des Brukenthalmuseums 271-278 română
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Academia de Drept din Sibiu și sigiliile sale 279-285 română