Crisia, XXXIV, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) , FAZECAȘ, Gruia (autor) Săpăturile de salvare de la Oradea "Metro" I. Studii şi articole 7-18 română
articol de periodic GHIMEȘ, Călin (autor) , SAVA, Victor (autor) Descoperiri arheologice aparținînd culturii Coțofeni din Peștera Moanei (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) I. Studii şi articole 19-32 română
articol de periodic EMODI, Janos (autor) Descoperiri de la sfîrșitul epocii bronzului din Bihor (Corrigenda) I. Studii şi articole 33-34 română
articol de periodic FAZECAȘ, Gruia (autor) , MARTA, Doru (autor) O colecție arheologică inedită - donația "Zakaras Ștefan" din Valea lui Mihai I. Studii şi articole 35-45 română
articol de periodic BULZAN, Sorin (autor) , GHEMIȘ, Călin (autor) Cercetări arheologice în așezarea dacică de la Hodoș "Malomdomb" (Dîmbul Morii), jud. Bihor I. Studii şi articole 47-71 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Creștinismul apostolic și răspîndirea lui I. Studii şi articole 73-76 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Un mormînt din necropola satului medieval Rădvani I. Studii şi articole 77-85 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) , MARTA, Doru (autor) Cuptoare medievale de ars ceramică descoperite în Oradea - Piața Unirii I. Studii şi articole 87-102 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Identificarea unei traduceri din opera lui Samuil Micu I. Studii şi articole 103-118 română
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Istoriografia iluministă despre impactul reformei asupra românilor din Transilvania I. Studii şi articole 119-131 română
articol de periodic EMODI, Janos (autor) Istoria cărămizii în Bihor I. Studii şi articole 133-149 română
articol de periodic MILIAN, Radu (autor) Contribuții documentare la cunoașterea luptei pentru dezvoltarea învățămîntului românesc (prima jumătate a sec. XIX) I. Studii şi articole 151-154 română
articol de periodic POP, Alexandru (autor) Vechi vase farmaceutice orădene în colecția de istorie a farmaciei a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei I. Studii şi articole 155-169 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) În legătură cu cel mai vechi anuar al gimnaziului din Beiuș I. Studii şi articole 171-178 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) Biblioteca liceului român unit de fete din Beiuș (1896-1948) I. Studii şi articole 179-193 română
articol de periodic MĂLINAȘ, Constantin (autor) Medalia ca document de bibliotecă (I) I. Studii şi articole 195-236 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Din istoricul fotografiei turistice în Bihor I. Studii şi articole 237-252 română
articol de periodic ZAINEA, Ion (autor) Contribuția județului Bihor la Plata datoriei de război a României în anul întîi al aplicării convenției de armistițiu cu Națiunile Unite (12XI 1944-12XI 1945) I. Studii şi articole 253-262 română
articol de periodic FAUR, Antonio (autor) Contribuții documentare la cunoașterea realităților maramureșene (august-decembrie 1945) I. Studii şi articole 263-275 română
articol de periodic CRĂCIUN, Corneliu (autor) Aspecte din activitatea politică a biroului județean Bihor al P.C.R. în campania electorală a anului 1946 I. Studii şi articole 277-312 română
articol de periodic ȚĂRĂU, Augustin (autor) Procesul de desființare a Partidului Național Țărănesc în contextul escaladării "războiului rece" - studiu de caz: județele din nord-vestul României - I. Studii şi articole 313-338 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Preocupări de istorie a Transilvaniei în istoriografia occidentală 1965-1989 I. Studii şi articole 339-368 română
articol de periodic HOCHHAUSER, Ronald (autor) Un veac de lumină II. Recenzii 369-372 română
articol de periodic CRĂCIUN, Corneliu (autor) Colectivizare, rezistență și represiune în vestul României II. Recenzii 373-375 română
articol de periodic CRĂCIUN, Corneliu (autor) 30 de zile în "Siberia". Căutînd arhivele Bucovinei - Iacobescu Mihai II. Recenzii 376-378 română
articol de periodic CRĂCIUN, Corneliu (autor) Cucerirea Constantinopolului- de Villehardouin Geoffroy II. Recenzii 379-381 română
articol de periodic CRĂCIUN, Corneliu (autor) Iosif Roman (1829-1908) o personalitate bihoreană mai puțin cunoscută - Neamțu Gelu, Faur Viorel II. Recenzii 382-384 română