Analele Banatului: AnB, XXVII, 2019, Volum dedicat memoriei dr. Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic GEORGESCU, Andrei (autor) Remember Alexandru Szentmiklosi (1971–2019) 9-14 română
articol de periodic DOBOȘ, Adrian (autor) , CHU, Wei (autor) Between the woods and the water: the Early Upper Paleolithic from the Romanian karst Arheologie şi Istorie Veche 17-34 engleză
articol de periodic LUCA, Sabin Adrian (autor) , SAVA, Tiberiu Bogdan (autor) , ILIE, Maria (autor) , DIMA, Andreea (autor) , PASCAL, Daniela (autor) , SAVA, Gabriela (autor) , MĂNĂILESCU, Cristian (autor) , PERIANU, Florentin (autor) , TEODORESCU, Raluca (autor) , LUCA, Adrian (autor) Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă (cercetările preventive ale anului 2011) (V). Cronologia absolută a Culturii Turdaș în situl eponim acesteia 2 Radiocarbon data from the archaeological site from Turdaș-Luncă (preventive research of 2011) (V). The absolute chronology of Turdaș in the eponymous site of culture Arheologie şi Istorie Veche 35-60 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DIETRICH, Laura (autor) , DIETRICH, Oliver (autor) Ein Vergessener Hortfund aus Kronstadt (Brașov) in Rumänien. Das Burzenland (Țara Bârsei) als Hortlandschaft / A Forgotten Hoard from Brașov (Romania). Bronze Age Hoarding in the Țara Bârsei Region Arheologie şi Istorie Veche 61-68 germană (rezumat în engleză)
articol de periodic UHNÉR, Claes (autor) Protection and control: Middle Bronze Age fortified settlements in the Benta valley, Hungary Arheologie şi Istorie Veche 69-80 engleză
articol de periodic LJUSTINA, Marija (autor) Rediscovering old finds? Notes on the Bronze Age graves with amber in Western Serbia Arheologie şi Istorie Veche 81-88 engleză
articol de periodic BEJINARIU, Ioan (autor) , HENȚ, Alin (autor) Depozitul de bronzuri de la Gherla, județul Cluj / The Bronze Hoard from Gherla, Cluj County Arheologie şi Istorie Veche 89-108 română (rezumat în engleză)
articol de periodic SAVA, Victor (autor) The Late Bronze Age settlement at Șagu and the early use of the channeled pottery Arheologie şi Istorie Veche 109-146 engleză
articol de periodic GEORGESCU, Adrian (autor) Living Downtown. An Early Iron Age Settlement Discovered in the Center of Timișoara Arheologie şi Istorie Veche 146-166 engleză
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Magia ascunsă a unor amulete din Dacia preromană. În legătură cu un pandantiv-căldărușă din sudul Transilvaniei / The hidden magic of some amulets from pre-Roman Dacia. About a bucket-shaped pendant discovered in southern Transylvania Arheologie şi Istorie Veche 167-176 română (rezumat în engleză)
articol de periodic HENDRICKS, Amy (autor) , MOORMAN, Rebecca (autor) , GREENE, Nathaniel (autor) , PRUETT, Jesse (autor) , HUTTON, Jeremy (autor) Epigraphic notes on two bilingual inscriptions in the National Museum of Banat (IDR III/1 170 and 178) Arheologie şi Istorie Veche 177-198 engleză
articol de periodic PISO, Ioan (autor) Une statio de beneficiarii consularis à Teregova 2 A statio of beneficiarii consularis in Teregova Arheologie şi Istorie Veche 197-200 franceză
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) Date noi și mai vechi în legătură cu fortificația romană de la Mehadia (jud. Caraș-Severin) / New and older data about the Roman fortification from Mehadia (Caraș-Severin County) Arheologie şi Istorie Veche 201-220 română (rezumat în engleză)
articol de periodic GINDELE, Robert (autor) Așezarea din secolele IV-V d. Hr. de pe Varianta Ocolitoare Sud a municipiului Timișoara, Situl 3 / The settlement from the 4th–5th centuries AD on the South Bypass Variant of Timișoara, Site 3 Arheologie şi Istorie Veche 221-238 română (rezumat în engleză)
articol de periodic PETROVICS, Istvan (autor) Students from Temesvár/Timișoara studying at foreign universities in the Middle Ages Istorie medie, modernă şi contemporană 241-252 engleză
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Cetatea Jdioara – sfârșit de drum (1693–1701) / The fortress at Jdioara – End of a story (1693–1701) Istorie medie, modernă şi contemporană 253-264 română (rezumat în engleză)
articol de periodic GLĂVAN, Ciprian (autor) Aspecte privitoare la sistemul de carantină din Banat în secolul al XVIII-lea / Aspects of the quarantine system in Banat in the 18th century Istorie medie, modernă şi contemporană 265-268 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARCOV, Zoran (autor) Piese de armament african din colecția Muzeului Național al Banatului (sec. XIX-XX) / African weaponry in the collection of the National Museum of Banat (19th–20th centuries) Istorie medie, modernă şi contemporană 269-290 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DEMIAN, Nicoleta (autor) „All’austriaca marina… il supremo mio vale”. O medalie deosebită din colecția Muzeului Național al Banatului din Timișoara / „All’austriaca marina... il supremo mio vale”. A special medal in the collection of the National Museum of Banat in Timișoara Istorie medie, modernă şi contemporană 291-306 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MOȚ, Teodora - Daniela (autor) Ipostaze feminine în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX / Hypostases féminines dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle Istorie medie, modernă şi contemporană 307-312 română (rezumat în franceză)
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte ale vieții politice în județul Timiș-Torontal în prima jumătate a anului 1946 / Aspects de la vie politique dans le département de Timiș-Torontal pendant la première moitié de l’année 1946 Istorie medie, modernă şi contemporană 313-329 română (rezumat în franceză)
articol de periodic FERENCZ, Iosif Vasile (autor) Explorări în microuniversul mitologic la Ardeu. Despre uriași și comori / Exploring the mythological micro-universe at Ardeu. About giants and treasures Istoria Culturii, Istoria Artei, Muzeologie, Conservare 331 - 348 română (rezumat în engleză)
articol de periodic UNGUREANU, Dan (autor) Cât din substratul lexical al limbii române e dacic? / How much of the lexical substratum of the Romanian language is Dacian? Istoria Culturii, Istoria Artei, Muzeologie, Conservare 349-362 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MIKLOSIK, Elena (autor) Probleme de atribuire ale unor lucrări din colecțiile bănățene semnate de artiști cu nume de familie Wagner / The assignment issues regarding of some works affiliated to the collections from Banat signed by artists representing the Wagner surname Istoria Culturii, Istoria Artei, Muzeologie, Conservare 363-380 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CORNEA, Marius (autor) Compartimentul de Arte Vizuale al Muzeului Național al Banatului și îmbogățirea patrimoniului în anul 2018 / The Visual Arts Department within the National Museum of Banat and the heritage enrichment during the year 2018 Istoria Culturii, Istoria Artei, Muzeologie, Conservare 381-390 română (rezumat în engleză)
articol de periodic KISS, Hedy (autor) Studiu preliminar asupra artefactelor din piele provenite din situl arheologic Piața Sfântu Gheorghe– Timișoara 2014 / Preliminary study of leather artifacts from the archaeological site Sfântu GheorgheSquare – Timișoara 2014 Istoria Culturii, Istoria Artei, Muzeologie, Conservare 391-399 română (rezumat în engleză)
articol de periodic GRUMEZA, Lavinia (autor) E. Istvánovits, V. Kulcsár, Sarmatians: History and Archaeology of a Forgotten People (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 123), Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2017 (ISBN 978-3-88467-237-2), 501 pages, 329 figures RECENZII 403-407 engleză