Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2009 Analele Banatului: AnB, XVII, seria Arheologie-Istorie DIETRICH, Oliver (autor) Ein kleiner bronzedepotfund aus der siedlung von Rotbav, "la Pîrîuț" sowie einige gedanken zum auftreten zyprischer schleifennadeln in der Noua-Kultur 97-107 germană (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Analele Banatului: AnB, XXVII, Volum dedicat memoriei dr. Alexandru Szentmiklosi (1971-2019) DIETRICH, Laura (autor) , DIETRICH, Oliver (autor) Ein Vergessener Hortfund aus Kronstadt (Brașov) in Rumänien. Das Burzenland (Țara Bârsei) als Hortlandschaft / A Forgotten Hoard from Brașov (Romania). Bronze Age Hoarding in the Țara Bârsei Region Arheologie şi Istorie Veche 61-68 germană (rezumat în engleză)
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 1 DIETRICH, Oliver (autor) Eine sichel mit breitem querwulst aus Rotbav, "La Pîrîuț". Einige gedanken zum gwebrauch frzher bronzesicheln in der Wietenberg-Kultur 49-64 germană
articol de periodic 2007 Cumidava, XXIX DIETRICH, Oliver (autor) , DIETRICH, Laura (autor) Observații privind descoperirile cu caracter funerar din epoca bronzului de la Rotbav, Jud. Brașov 34-45 Română
articol de periodic 2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă DIETRICH, Oliver (autor) VALERIU LEAHU, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei, Probleme ale epocii bronzului în Muntenia, Bibliotheca Thracologica XXXVIII, București, 2003, 254 S., 88 Taf. Comptes rendus 225-233 germană
articol de carte 2013 Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice de la Babadag (1962-2012). Actele conferinței „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations ar Babadag”, Tulcea, 20-22 septembrie 2012, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 9 DIETRICH, Oliver (autor) Cele mai timpurii celturi din Europa de Sud-Est. Pe urmele unei inovații tehnice a epocii bronzului 169-184 română
articol de periodic 2010 Marisia, XXX, seria arheologie DIETRICH, Oliver (autor) Eine knochenpfeife der Noua-kultur aus Totbav - La Părăuț? 41-44 germană
articol de periodic 2011 Marisia, XXXI, seria arheologie DIETRICH, Oliver (autor) Zentralierte produktionsstrukturen? Uberlegungen zur raumlichen beziehung von bronzezeitlichen gussformen und fertigrodukten in Sudosteuropa am beispiel der rumanischen tullenbeile 77-91 germană
articol de periodic 2007 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 3 DIETRICH, Laura (autor) , DIETRICH, Oliver (autor) Alte und neue Bronzefunde aus Rotbav, `La Pârâuț` 89-102 germană
articol de periodic 2009 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 5, serie nouă DIETRICH, Oliver (autor) Töteme Miniaturen von Beinschienen? Gedanken zu zwei Tonobjekten der Gârla Mare-Kultur 91-96 germană
articol de periodic 2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. I, The Gava Culture in the Tisa Plain and Transylvania. Symposium Satu Mare 17-18 June, seria Arheologie DIETRICH, Oliver (autor) Travelling or not? Tracing Individual Mobility Patterns of Late Bronze Age Metalworkers in the Carpathian Basin 211-229 engleză
articol de periodic 2013 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIX, nr. I, Peregrinări Arheologice între Estul și Vestul Europei , seria Arheologie DIETRICH, Oliver (autor) A small bronze hoard from “Kronstadt-Galgenberg“. A contribution to the understanding of cultural landscapes in Middle Bronze Age southeastern Transylvania 167-179 engleză
articol de carte 2014 Studii privind preistoria sud-estului Europei / Studies in the prehistory of southern Europe, seria Arheologie 10 DIETRICH, Laura (autor) , DIETRICH, Oliver (autor) , ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Așezările Coțofeni de la Rotbav, Transilvania de sud-est 297-334 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-4, ianuarie-decembrie DIETRICH, Laura (autor) , DIETRICH, Oliver (autor) Locuirea celtică din Transilvania, Banat și Crișana (Stadiul actual al cercetării) Studii 9-56 română