Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 38 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2014 Studii privind preistoria sud-estului Europei / Studies in the prehistory of southern Europe, anul 2014, seria Arheologie 10 ȘTEFAN, Cristian Eduard (editor), FLOREA, Mihai (editor), AILINCĂI, Sorin Cristian (editor), MICU, Cristian (editor)
articol de periodic 2022 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVIII, seria Istorie veche și arheologie ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Notă asupra unor cercetări de suprafață mai vechi din preajma Bucureștilor / On Note on some older surveys near Bucharest Studii şi Materiale 56-64 română
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Câteva studii de caz referitoare la identificarea așezărilor de tip tell cu ajutorul hărților vechi și al resurselor web. Limite și avantaje Landscape archaeology şi cercetări de teren / Landscape archaeology and field surveys 375-396 română, engleză
articol de carte 2013 Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice de la Babadag (1962-2012). Actele conferinței „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations ar Babadag”, Tulcea, 20-22 septembrie 2012, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 9 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Noi date referitoare la plastica de lut din așezarea eneolitică de la Radovanu–La Muscalu 45-66 română
articol de periodic 2007 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 3 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Un topor din cupru aflat în colecțiile Muzeului Național de Antichități 83-88 română
articol de periodic 2008 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 4 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) , FLOREA ȘTEFAN, Mihai (autor) Așezarea eneolitică de la Luncavița - `Cetățuie`. Considerații preliminare asupra vechilor săpături 5-28 română
articol de periodic 2008 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 4 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Trei celturi de bronz aflate în colecțiile Muzeului Național de Antichități 29-38 română
articol de periodic 2011 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 7 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Așezarea gumelnițeană de la Cunești - `Măgura Cuneștilor`. Noi considerații 25-50 română
articol de periodic 2013 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 9, serie nouă ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Laurent Carozza, Cătălin Bem, Cristian Micu, Société et envionement dans la zone du Baz Danube durant le 5eme millénaire avant notre ère RECENZII 243-244 română, franceză
articol de periodic 2015 Materiale și Cercetări Arheologice, 11, serie nouă ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) O locuință Vădastra de la Slatina, jud. Olt NEOLITIC / NÉOLITHIQUE / NEOLITHIC 127-138 română
articol de periodic 2015 Materiale și Cercetări Arheologice, 11, serie nouă ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Radu Bajenaru, Sfârșitul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpați și Dunăre, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, 340 p., 86 fig., 68 pl., 11 hărți RECENZII 291-292 română
articol de periodic 2016 Materiale și Cercetări Arheologice, 12, serie nouă DOBRESCU, Roxana (autor) , ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) , BONSALL, Clive (autor) Observations sur l’industrie en obsidienne découverte à Șoimuș – La Avicola (Ferma 2) NEOLITIC / NÉOLITIQUE / NEOLITHIC 45-56 franceză
articol de periodic 2016 Materiale și Cercetări Arheologice, 12, serie nouă ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Ana Ilie, Antropologia spațiului domestic la comunitățile Gumelnița de la nordul Dunării, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, 251 p., 20 fig., 1 anexă, 5 tab., 76 pl. RECENZII / COMPTES RENDUES / BOOK REVIEWS 285-286 română
articol de periodic 2017 Materiale și Cercetări Arheologice, 13, serie nouă ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) , DIMACHE, Mădălina (autor) , PETCU, Răzvan (autor) , PALCU, Dan (autor) The polished stone industry from Șoimuș - La Avicola (Ferma 2), Hunedoara County UNDERSTANDING STONE TOOLS (WORKSHOP, 1ST APRIL 2016, BUCHAREST) 171-190 engleză
articol de periodic 2022 Materiale și Cercetări Arheologice, 18, serie nouă ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Daniel GARVĂN, Valea Călmățuiului în neo-eneolitic, Biblioteca Musaios 17, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021, 423 de pagini, 250 de planșe, ISBN: 978-606-537-547-5 RECENZII / COMPTES RENDUS / BOOK REVIEWS 299-300 română
articol de periodic 2011 Peuce, 9, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) O locuință sălcuțeană de la Verbicioara 347-358 română
articol de periodic 2013 Peuce, 11, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Un pandantiv din nefrit de la Sălcuța, jud. Dolj 31-42 română
articol de periodic 2015-2016 Pontica, XLVIII - XLXIX ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Scurtă notă cu privire la trei locuințe eneolitice de la Glina ‐ La Nuci / Brief Note on Three Eneolithic Houses from Glina ‐ La Nuci ARCHAEOLOGICA 137-146 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2017 Pontica, L ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) , BULEI, Agata (autor) Scurtă notă asupra unor așezări de tip tell din vestul Munteniei / Brief Note on Some Tell Settlements in Western Muntenia ARCHAEOLOGICA 163-180 română
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Noi descoperiri de tip Vădastra la Romula (Reșca, jud. Olt), România Studii şi Materiale 19-42 română
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Monica Șandor-Chicideanu, Mihai Constantinescu, Necropola din epoca bronzului de la Plosca/The Bronze Age Necropolis from Plosca RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 322-324 română
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Despre un tip de figurină antropomorfă din aria culturii Vinča Studii şi Materiale 19-30 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Așezarea de epoca bronzului de la Bălăceanca, județul Ilfov, România. Unele considerații privind cronologia absolută a culturii Tei STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 119-140 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Stanislav Țerna, Mariana Vasilache, Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean, Bibliotheca „Tyragetia” XXX, Chișinău, 2019 (Tipografia „Bons Offices”), 263 de pagini (inclusiv 63 de planșe). ISBN: 978-9975-80-903-0, ISBN 978-9975-87-562-2 RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 388-391 română
articol de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Early metallurgy north of Danube: A necklace from a Boian – Vidra grave discovered at Glina–La Nuci STUDII / MATERIALE / NOTE 23-38 engleză
articol de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei, Frumusețea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe, cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021. Яна Яковишина, Оксана Куценяк // Yana Yakovyshyna, Oksana Kutseniak, Трипільська антропоморфна пластика у фондах Львівського історичного музею // The Trypillian anthropomorphic plastic art in the collection of Lviv Historical Museum, Lviv, 2021. RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 425-428 română
articol de carte 2016 Settlements of life and death : studies from prehistory to middle ages, seria Arheologie 14 KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) The Dead Among the Living in the Hamangia Culture 27-50 engleză
articol de carte 2014 Studii privind preistoria sud-estului Europei / Studies in the prehistory of southern Europe, seria Arheologie 10 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Așezări sălcuțene din stânga Oltului Inferior 167-210 română
articol de carte 2014 Studii privind preistoria sud-estului Europei / Studies in the prehistory of southern Europe, seria Arheologie 10 MIHAIL, Florian (autor) , ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Obiecte din piatră și materii dure animale descoperite în tell-ul de la Baia, jud. Tulcea 261-296 română
articol de carte 2014 Studii privind preistoria sud-estului Europei / Studies in the prehistory of southern Europe, seria Arheologie 10 DIETRICH, Laura (autor) , DIETRICH, Oliver (autor) , ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Așezările Coțofeni de la Rotbav, Transilvania de sud-est 297-334 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Observații privind relațiile de schimb în cultura Gumelnița Studii 5-22 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 NIȚĂ, Loredana (autor) , ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Considerații privind materialul litic din așezarea de la Cunești-„Măgura Cuneștilor” (jud.Călărași) Studii 195-207 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Svend Hansen (Hrsg.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen Symposium in Berlin vom 26.-27. Februar 2007, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 14, Bonn, 2010. RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI 343-345 germană
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Aspectul Brătești: filiație gumelnițeană sau grup intrusiv? Studii 5-17 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Alin Frînculeasa, Seciu - Județul Prahova. Un sit din epoca neo-eneolitică în nordul Munteniei, Ed. Oscar Print, București, 2011 Recenzii şi note bibliografice 373-374 română
articol de periodic 2014 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Sorin-Cristian Ailincăi, Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, județul Tulcea, Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie 8, Editura Istros, 2013 Recenzii şi note bibliografice 186-187 română
articol de periodic 2014 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) , PLANTOS, Cristinel (autor) Un topor de tip Pădureni de la Brătila - Lacul Belci, jud. Bacău Mici descoperiri 347-354 română
articol de periodic 2015 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) , PETCU, Radu (autor) , PETCU, Răzvan (autor) Vase cu picioare de la Șoimuș - La Avicola (Ferma 2), jud. Hunedoara Studii 183-209 română
articol de periodic 2020 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos. Componente și relații culturale, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 Recenzii şi note bibliografice 171-173 română