Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 42 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2018 Tezaurul de ofervru de la Mălăieștii de Jos / The Mălăieștii de Jos Silver Craftsman`s Hoard, anul 2018 SPÂNU, Daniel (autor), DIMA, Mihai (autor), FRÎNCULEASA, Alin (autor), KRAUS, Steffen (autor), PERNICKA, Ernst (autor)
articol de periodic 2008 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, III DUMITRAȘCU, Valentin (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NIȚĂ, Loredana (autor) Descoperiri aparținînd culturii Gumelnița de la Urlați (jud. Prahova) 94-111 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Rit și ritual în neo-eneoliticul de pe teritoriul României Arheologie, istorie antică şi medie 7-38 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NIȚĂ, Loredana (autor) Considerații asupra materialului litic cioplit descoperit în așezarea gumelnițeană de la Urlați (jud. Prahova) Arheologie 41-53 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie FRÎNCULEASA, Alin (autor) , MIREA, Pavel (autor) Locuirea eneolitică gumelnițeană de la mănăstirea Glavacioc, jud. Argeș Arheologie 55-74 română
articol de periodic 2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Fragmente ceramice decorate antropomorf descoperite în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos, județul Prahova Arheologie, istorie antică 31-40 română
articol de periodic 2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie ANDREESCU, Radian (autor) , DUMITRAȘCU, Valentin (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) , NICA, Tiberiu (autor) , NIȚĂ, Loredana (autor) , TORCICĂ, Ion (autor) Noi cercetări arheologice în Muntenia. Descoperirile de la Urlați (jud. Prahova) Arheologie, istorie antică 11-37 română
articol de periodic 2009 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis: BMA, XXIII BUZEA, Dan (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) , GĂRVAN, Daniel (autor) Precucuteni. Originea unei mari civilizații 110 română
articol de periodic 2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman: BMJT, 1, seria arheologie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Descoperiri arheobotanice în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) 93-97 română
articol de periodic 2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman: BMJT, 2, seria arheologie FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NEGREA, Octav (autor) Un sit din epoca neo-eneolitică în zona colinară a Munteniei - Seciu, jud. Prahova 45-67 română
articol de periodic 2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman: BMJT, 3, seria arheologie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Date preliminare privind așezarea medievală timpurie de la Belciug - jud. Prahova 193-222 română
articol de periodic 2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman: BMJT, 4, seria arheologie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Tradiții și contacte culturale în Nordul Munteniei în epoca eneolitică: despre siturile de la Mălăiești de Jos (jud. Prahova), Seciu (jud. Prahova) și Coțatcu (jud. Buzău) 133-165 română
articol de periodic 2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman: BMJT, 5, seria arheologie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Note despre un tip de vas descoperit în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) 173-188 română
articol de periodic 2006 Carpica, XXXV FRÎNCULEASA, Alin (autor) Complexe de cult descoperite în așezările precucuteni și Cucuteni (cu privire specială asupra gropilor de cult) 23-38 română
articol de periodic 2006 Carpica, XXXV FRÎNCULEASA, Alin (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) Notă asupra inventarului unui mormânt sarmatic 78-82 română
articol de periodic 2009 Danubius, XXVII FRÎNCULEASA, Alin (autor) Vasele din lut descoperite în așezarea din epoca eneolitică de la Seciu (jud. Prahova) .5-38 română
articol de periodic 2012 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 8, serie nouă FRÎNCULEASA, Alin (autor) , ANDREESCU, Radian (autor) , NEGREA, Octav (autor) , NIȚĂ, Loredana (autor) , FRÎNCULEASA, Mădălina (autor) , POPA, Elek (autor) , PREDA, bianca (autor) Cercetări arheologice în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova), campaniile 2002-2010 11-58 română
articol de periodic 2012 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 8, serie nouă FRÎNCULEASA, Alin (autor) , PREDA, bianca (autor) , NEGREA, Octav (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) , DUMITRAȘCU, Valentin (autor) , FRÎNCULEASA, Mădălina (autor) Complexe funerare de la începutul mileniului al II-lea, descoperite recent în județul Prahova 139-163 română
articol de periodic 2013 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 9, serie nouă FRÎNCULEASA, Alin (autor) , PREDA, bianca (autor) , NEGREA, Octav (autor) , SOFICARU, Andrei Dorian (autor) Cercetări arheologice în cimitirul din epoca bronzului târziu de la Câmpina (jud. Prahova) - campaniile 2011 și 2012 97-144 română
articol de periodic 2015 Materiale și Cercetări Arheologice, 11, serie nouă FRÎNCULEASA, Alin (autor) , PREDA, bianca (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) , NEGREA, Octav (autor) , NICA, Tiberiu (autor) Cultura Starcevo-Criș în Nordul Munteniei. Cercetări recente la Seciu (jud. Prahova) NEOLITIC / NÉOLITHIQUE / NEOLITHIC 101-126 română
articol de periodic 2016 Materiale și Cercetări Arheologice, 12, serie nouă POPESCU, Anca-Diana (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) Versatile artefacts: some remarks concerning a few Early Bronze Age metal blades from the Lower Danube EPOCA BRONZULUI / L'ÂGE DU BRONZE / BRONZE AGE 73-88 engleză
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIII, Acta Musei Petrodavensis FRÎNCULEASA, Alin (autor) Ion Mareș, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României / The metallurgy of copper in the Romanian neo-eneolithic, Editura "Bucovina Istorică", Seria arheologie, Suceava, 2002, 482 p. + 73 pl. + 18 h. RECENZII 499-502 română
articol de periodic 2007 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIV, Acta Musei Petrodavensis FRÎNCULEASA, Alin (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) Câteva considerații asupra unor descoperiri Precucuteni din Muntenia Materiale şi cercetări arheologice 213-220 română, engleză
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NEGREA, Octav (autor) Plastica antropomorfă și zoomorfă din situl neo-eneolitic de la Seciu (jud. Prahova) 115-138 română, franceză
articol de periodic 2012 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis FRÎNCULEASA, Alin (autor) Despre o datare absolută de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) și posibilele implicații Materiale şi cercetări arheologice 185-202 română, engleză
articol de periodic 2006 Mousaios, XI ANDREESCU, Radian (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NICA, Tiberiu (autor) , PAVELEȚ, Eugen (autor) , TORCICĂ, Ion (autor) Considerații preliminare asupra așezării eneolitice de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) .9-33 română
articol de periodic 2007 Mousaios, XII FRÎNCULEASA, Alin (autor) Repere cronologice privind cultura cu ceramică liniară la Sud de Carpați 27-56 română
articol de periodic 2008 Mousaios, XIII FRÎNCULEASA, Alin (autor) Epoca eneolitică în Nordul Munteniei. O evaluare cultural-istorică .7-39 română
articol de periodic 2010 Mousaios, XV FRÎNCULEASA, Alin (autor) Noi informații privind cercetările arheologice de la Sudiți, com. Gherăseni (jud. Buzău) - descoperiri din epoca neo-eneolitică - 23-54 română
articol de periodic 2012 Mousaios, XVII ANDREESCU, Radian (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NEGREA, Octav (autor) , PREDA, bianca (autor) Plastica antropomorfă descoperită în așezarea eneolitică de la Mălăieștiii de Jos (jud. Prahova) .7-29 română
articol de periodic 2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III FRÎNCULEASA, Alin (autor) , MIREA, Pavel (autor) Asupra unei reprezentări zoomorfe descoperită în tellțul Gumelnișa de la Ciolăneștii din Deal, jud. Teleorman 37-46 română
articol de periodic 2007 Peuce, 5, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă FRÎNCULEASA, Alin (autor) Aspectul cultural Stoicani–Aldeni, repere de cronologie relativă 7-32 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV FRÎNCULEASA, Alin (autor) Reprezentări zoomorfe eneolitice în Muntenia. Studiu de caz - Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) 39-64 română
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 FRÎNCULEASA, Alin (autor) Endangered monuments: in rescue of the mutilated and anonymous burial mounds of the steppe Studii şi Materiale 41-80 engleză
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NEGREA, Octav (autor) , DÎSCĂ, Andrei-Cătălin (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Tumulul II de la Strejnicu (județul Prahova) – o prezentare arheologică și bio-antropologică STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 67-104 română
articol de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI FRÎNCULEASA, Alin (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , NEGREA, Octav (autor) , MUNTEANU, Roxana (autor) , DINU, Cătălin (autor) , ILIE, Ana (autor) , GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) Ritualul Iamnaia și persistențe locale în prima jumătate a mileniului al III-lea (complexe funerare cercetate în anul 2021 în nordul Munteniei) STUDII / MATERIALE / NOTE 127-166 română
articol de carte 2014 Studii privind preistoria sud-estului Europei / Studies in the prehistory of southern Europe, seria Arheologie 10 FRÎNCULEASA, Alin (autor) , MOLDOVEANU, Katia (autor) Notă asupra unei machete de construcție eneolitică descoperită în localitatea Jilavele (jud. Ialomița) 211-230 română
articol de carte 2014 Studii privind preistoria sud-estului Europei / Studies in the prehistory of southern Europe, seria Arheologie 10 NICOLAE, Cătălin (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) „Antichitățile Prahovei”. Considerații pe marginea unui articol inedit scris de Ioan Andrieșescu 409-428 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 FRÎNCULEASA, Alin (autor) Morminte din epoca bronzului la Sudiți (jud.Buzău) Note şi discuţii 251-264 română
articol de periodic 2016 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 PREDA, bianca (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) Un topor cu gaură transversală de înmănușare descoperit la Călugăreni (jud. Prahova) Note şi discuţii 125-138 română
articol de periodic 2019 Ziridava, XXXIII, seria Studia Archaeologica FRÎNCULEASA, Alin (autor) , PREDA-BĂLĂNICĂ, Bianca (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) , NEGREA, Octav (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) Towards a better understanding of the end of the Fourth Millennium BC in Northern Muntenia: The case of the Burial mound in Ploiești – Gara de vest 55-90
articol de periodic 2020 Ziridava, XXXIV, seria Studia Archaeologica FRÎNCULEASA, Alin (autor) Earthen burial mounds and the Coțofeni Culture south of the Carpathians. The archaeological research in Ariceștii-Rahtivani – Movila pe Răzoare 35-90
articol de periodic 2021 Ziridava, XXXV, seria Studia Archaeologica FRÎNCULEASA, Alin (autor) The Yamnaya mounds and the local cultural traditions of the first half of the 3rd millennium in Muntenia. The archaeological excavations of Moara Vlăsiei (Ilfov County) 49-106