Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 25 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1, anul 2019 SIMALCSIK, Angela (redactor responsabil)
volum de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2, anul 2020 SIMALCSIK, Angela (redactor responsabil), CIOBANU, Ion (secretar de redacție)
volum de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3, anul 2021 SIMALCSIK, Angela (redactor responsabil), CIOBANU, Ion (secretar de redacție)
volum de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, anul 2022 SIMALCSIK, Angela (redactor responsabil), CIOBANU, Ion (secretar de redacție)
volum de periodic 2023 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, anul 2023 SIMALCSIK, Angela (redactor responsabil), PREDA-BĂLĂNICĂ, Bianca (redactor), ȘTEFAN, Cristian Eduard (redactor), FRÎNCULEASA, Alin (redactor), TOPAL, Denis (redactor)
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XI SIMALCSIK, Robert Daniel (autor) , GROZA, Vasilica Monica (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Analiza antropologică a unor schelete descoperite în necropola birituală de la Polocin – Islaz, secolul IV d. Hr. (județul Vaslui, România). 182-216 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XII, nr. 2 BUBULICI, Valeriu (autor) , TENTIUC, Ion (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Un mormânt de incinerație al unui călăreț războinic (sec. II-I a. Chr.) descoperit lângă satul Mana (Orhei) 72-110 română
articol de periodic 2017 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIII TENTIUC, Ion (autor) , BUBULICI, Valeriu (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Gheare de urs și reprezentări de urside în contexte arheologice din prima și a doua epocă a fierului la est de Carpați 122-144 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie SIMALCSIK, Angela (autor) Deformația craniană intenționată în comunitățile sarmatice 91-107 română
articol de periodic 2019 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XV, seria Istorie veche și arheologie SIMALCSIK, Angela (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Necropola de tip Sântana de Mureș - Cerneahov de la Tigheci (campania 2017). Date paleoantropologice 238-254 română
articol de periodic 2020 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVI, seria Istorie veche și arheologie SIMALCSIK, Angela (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Necropola de tip Sântana de Mureș - Černjcahov de la Tigheci (Campania 2018). Date paleoantropologice 76-88 română
articol de carte 2018 Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spațiul tiso-nistrean: materialele colocvium-ului de vară de la Saharna: 13-16 iulie 2017 / Interdisciplinary research in Iron Age sites from Tisa-Dniester area, seria Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie 17 CIOBANU, Ion (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , BEJENARU, Luminița (autor) , PÎRNĂU, Radu Gabriel (autor) , VASILMIUC, Ionuț (autor) , AGULNICOV, Serghei (autor) Cercetări interdisciplinare privind mormintele scitice din cadrul necropolei tumulare de la Crihana Veche – La Pietricei 81-118 română
articol de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean SIMALCSIK, Angela (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) As far as my head will carry me… An interdisciplinary approach to a tumpline cranial deformation case 51-78 română - engleză
articol de carte 2021 Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia 6 SIMALCSIK, Angela (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) , CIOBANU, Ion (autor) Comunități umane din a doua epocă a fierului privite prin prisma indicatorilor ocupaționali și ai stilului de viață 87-132 română
articol de periodic 2021 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVII CEAUȘU, Silviu Constantin (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , PREOTEASA, Constantin (autor) , GAFINCU, Alexandru (autor) Cercetarea arheologică preventivă de la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Cîrligi (comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț) Arheologie 133-150 română
articol de periodic 2021 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVII CEAUȘU, Silviu Constantin (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , PREOTEASA, Constantin (autor) , GAFINCU, Alexandru (autor) The Rescue Archaeological Research at „Sfinții Trei Ierarhi” Church in Cîrligi (Ștefan cel Mare Commune, Neamț County) Arheologie 151-174 engleză
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 SIMALCSIK, Angela (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Primul caz de acondroplazie descoperit în Republica Moldova. Necropola medievală de la Costești-Gârlea, mormântul 19 Studii şi Materiale 225-244 română
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 SIMALCSIK, Angela (autor) The health status of subadults exhumed from the cemetery of the wooden church in Călugăreni (Giurgiu, Romania) Studii şi Materiale 287-318 engleză
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 SIMALCSIK, Angela (autor) Евгений Сава, Сергей Агульников, Игорь Манзура // Eugen Sava, Serghei Agulnicov, Igor Manzura, Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985 гг.) // Cercetarea tumulilor din stepa Bugeacului (1980-1985), Biblioteca „Tyragetia” XXX Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, 2019, (Tipografia „Bons Offices”), 368 p. în limba rusă (inclusiv 123 de planșe cu desene, 16 planșe cu imagini foto, cinci tabele, o diagramă și o anexă), ISBN: 978-9975-80-903-0 RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 356-365 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NEGREA, Octav (autor) , DÎSCĂ, Andrei-Cătălin (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Tumulul II de la Strejnicu (județul Prahova) – o prezentare arheologică și bio-antropologică STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 67-104 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 HONCU, Ștefan (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , ENEA, Sergiu-Constantin (autor) , BOGHIAN, Dumitru (autor) Noi informații despre necropola „dacilor liberi” de la Costești Baia, județul Iași, România STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 283-298 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 HÂNCEANU, George Dan (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Inventar funerar „redescoperit” într-o urnă din necropola dacilor liberi de la Moldoveni, fost Porcești (punctul Dealul Gabăra), județul Neamț, România STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 299-328 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 HONCU, Ștefan (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) , SIMALCSIK, Robert Daniel (autor) Mormântul medieval Cx 872 descoperit pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău, România STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 369-382 română
articol de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI FRÎNCULEASA, Alin (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , NEGREA, Octav (autor) , MUNTEANU, Roxana (autor) , DINU, Cătălin (autor) , ILIE, Ana (autor) , GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) Ritualul Iamnaia și persistențe locale în prima jumătate a mileniului al III-lea (complexe funerare cercetate în anul 2021 în nordul Munteniei) STUDII / MATERIALE / NOTE 127-166 română
articol de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI KIRICHENKO, Dmitriy Al. (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Modificarea formei capului/craniului în Caucazul de Sud și Orientul Apropiat în perioada târzie a epocii bronzului – perioada timpurie a epocii fierului. Date arheologice și antropologice STUDII / MATERIALE / NOTE 213-256 română
articol de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI HÂNCEANU, George-Dan (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Necropola din secolele II-III d. Hr. de la Porcești/Moldoveni (punctul Dealul Gabăra), județul Neamț, România. Interpretări arheologice și antropologice despre câteva morminte de incinerație STUDII / MATERIALE / NOTE 267-310 română
articol de periodic 2023 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI PREDA-BĂLĂNICĂ, Bianca (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , RENȚA, Elena (autor) O reevaluare a descoperirilor arheologice din tumulii II și III de la Ciulnița (județul Ialomița, România) STUDII / MATERIALE / NOTE 91-158 română
articol de periodic 2023 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI BERZOVAN, Alexandru (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , APARASCHIVEI, Constantin (autor) Trei morminte inedite aparținând culturii Poienești-Lucașeuca descoperite la Mihoveni-Cahla Morii (com. Șcheia, jud. Suceava, România) STUDII / MATERIALE / NOTE 167-196 română
articol de periodic 2023 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI SIMALCSIK, Angela (autor) , SIMALCSIK, Robert Daniel (autor) Primul caz de amputare din România medievală STUDII / MATERIALE / NOTE 295-326 română
articol de carte 2016 Settlements of life and death : studies from prehistory to middle ages, seria Arheologie 14 KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) The Dead Among the Living in the Hamangia Culture 27-50 engleză