Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 20 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2022 At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), anul 2022 BERZOVAN, Alexandru (autor)
volum de carte 2022 Cetăți traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista - Decebal, anul 2022 FLORESCU, Adrian Constantin (autor), BERZOVAN, Alexandru (editor)
volum de carte 2018 Quaestiones Praehistoricae - Studia in Honorem Professoris Vasile Chirica, anul 2018, seria Civilizația românească LAZAROVICI, Cornelia Magda (editor), BERZOVAN, Alexandru (editor)
volum de carte 2023 STUDIA ARCHAEOLOGICA ET LINGUISTICA. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Adriani Poruciuc oblata, anul 2023 APARASCHIVEI, Dan (editor), BERZOVAN, Alexandru (editor)
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 1A BERZOVAN, Alexandru (autor) Un istoric al cercetării celei de-a doua epoci a fierului pe teritoriul arădean Convergenţe 73-88 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 2B BORANGIC, Cătălin (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) Concepte despre cetatea dacică (I) Dosar DakkHabbit 82-143
articol de periodic 2016 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare BERZOVAN, Alexandru (autor) Akinakai. Pumnale, spade și săbii în spațiul est-carpatic al României (sec. VII-V Î.H.) Epoca metalelor 139-162 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie BERZOVAN, Alexandru (autor) O comoară scitică în ținuturile geților. Considerații privind tezaurul de la Stâncești 39-57 română
articol de periodic 2019 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XV, seria Istorie veche și arheologie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor) , MISCHKA, Doris (autor) , MISCHKA, Carsten (autor) , ȚURCANU, Senica (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) , KOVACS, Adela (autor) , HONCU, Ștefan (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) Un sanctuar casnic sau comunitar la Scânteia. Studiu de etnoreligie, etnoarheologie, arheologie 35-77 română
articol de periodic 2019 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XV, seria Istorie veche și arheologie BERZOVAN, Alexandru (autor) Cetăți din Epoca Fierului în zona nordică a Podișului Central Moldovenesc (sec. V-III î.Hr.) 77-102 română
articol de periodic 2021 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVII, seria Istorie veche și arheologie BERZOVAN, Alexandru (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) , MAMALAUCĂ, Mircea (autor) , HONCU, Ștefan (autor) , CRĂCIUN, Constantin (autor) Despre două posibile cetăți hallstattiene timpurii din Podișul Moldovei: Fundul Văii-Cetatea Zmeilor (com. Lipovăț) și Popeni-Valea Bujorani (com. Zorleni) 54-70 română
articol de periodic 2022 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVIII, seria Istorie veche și arheologie BERZOVAN, Alexandru (autor) Dan OLTEAN, Davele dacilor, Editura Art, Deva, 2018 RECENZII 163-170 română
articol de periodic 2020 Analele Banatului: AnB, XXVIII BRAȘOVEANU, Casandra (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) , HONCU, Ștefan (autor) Cercetări de suprafață în așezări de la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului din comuna Cozmești, jud. Iași. Rezultate preliminare / Field Surveys in Settlements belonging to the Late Bronze Age and Early Iron Age in the Cozmești Commune, Iași County. Preliminary Results. Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 53-60
articol de periodic 2016 Cercetări istorice: CI, XXXV BERZOVAN, Alexandru (autor) Observații privind funcționalitatea unor piese din tezaurul de la Stâncești, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani 49-60 română
articol de carte 2020 Relații interculturale în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia V BERZOVAN, Alexandru (autor) , BOGHIAN, Dumitru (autor) , ENEA, Sergiu-Constantin (autor) Fragmente de amfore grecești inedite, aflate în colecția Muzeului Parohial din Țibana (jud. Iași) 39-50 română - engleză
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 BERZOVAN, Alexandru (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , NECHIFOR, Alexandru (autor) O nouă cetate din epoca fierului la Bucecea / Cervicești - Pădurea Găvanului, județul Botoșani (sec. V-III î.Chr.) Studii şi Materiale 183-194 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 HONCU, Ștefan (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) , SIMALCSIK, Robert Daniel (autor) Mormântul medieval Cx 872 descoperit pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău, România STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 369-382 română
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 BERZOVAN, Alexandru (autor) Considerații preliminare privind locuințele din cadrul cetăților din epoca fierului situate între Carpați și Prut (sec. V-III î. Hr.) 45-64 română
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV BERZOVAN, Alexandru (autor) Imagini și însemnări incizate pe blocuri de piatră din cetățile dacice din Munții Șureanul
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) Considerations on "Troianul" în Țara Zarandului
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) Preliminary Considerations on the Dacian Habitation in Vărădia De Mureș "Dealul Cetate", arad County /2nd century BC - 1 st century A.D.)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) , PĂDUREAN, Eugen (autor) , ROGOZEA, Octavian (autor) Contribution to the Repertory of Late Neolithic Settlements on the Territory of Arad County
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) , PĂDUREAN, Eugen (autor) Prehistoric Vestiges on Highiș Peak in Tarandului Mountains (Municipality of Tărnova, Arad County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) On a Presumed Roman Military Expedition in the Valley of River Marios at the Turn of the First Century A.D.