Analele Banatului: AnB, XXVIII, 2020


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SUSI, Georgeta (autor) Oase de animale din așezarea neolitică târzie de la Uivar, județul Timiș. Eșantionul din S. XI / Animal bones from the late Neolithic settlement of Uivar, Timiș County. The sample from S. XI Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 11-37
articol de periodic GOGÂLTAN, Florin (autor) , FELEA, Sorin (autor) Din colecțiile Muzeului Național al Banatului din Timișoara. I. Celturi izolate/singulare din Banatul Românesc / From the Collections of the National Museum of Banat in Timișoara. I. Isolated/Singular Socketed Axes from the Romanian Banat Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 39-52
articol de periodic BRAȘOVEANU, Casandra (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) , HONCU, Ștefan (autor) Cercetări de suprafață în așezări de la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului din comuna Cozmești, jud. Iași. Rezultate preliminare / Field Surveys in Settlements belonging to the Late Bronze Age and Early Iron Age in the Cozmești Commune, Iași County. Preliminary Results. Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 53-60
articol de periodic ONIȚIU, Atalia (autor) A Bronze Handle from the Pongrácz Collection Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 61-66
articol de periodic GEORGESCU, Andrei (autor) Deliberately deformed shears from Early and Middle La Tene graves in the Carpathian Basin Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 67-73
articol de periodic HAMAT, Ana Cristina (autor) Those Men and their Shackles. A Rare Discovery from Roman Dacia Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 75-85
articol de periodic DÎSCĂ, Andrei-Cătălin (autor) Situri și descoperiri de epocă romană din împrejurimile Potaissei (IV). Date noi și clarificări privind topografia siturilor de pe teritoriul comunei Tureni / Roman Sites and Discoveries Around Potaissa. (IV). New Data and Clarifications Regarding the Topography of the sites from Tureni parish Arheologie şi Istorie Veche / Archaeology and Ancient History 87-116
articol de periodic KISS, Attila (autor) Schildbuckel und Ihre Entwicklung im Karpatenbecken des 5. Jahrhunderts / Shield bosses and their development in the Carpathian Basin of the 5th century Perioada Migraţiilor şi Ev Mediu / Migrations Period and Middle Ages 119-138
articol de periodic GÁLL, Erwin (autor) , HŐGYES, Mihály Huba (autor) , FÜLÖP, Réka (autor) Despre ce ne vorbesc hărțile? Problema lipsei necropolelor din perioada secolelor VIII‒X în Transilvania Estică și Centrală, respectiv în nordul și centrul Olteniei și Munteniei: între stadiul cercetării, contextualizare regională, statutul perifericși habitusul cultural / What do maps tell us about the lack of burial sites in Eastern and Central Transylvania, respectively in North and Central of Perioada Migraţiilor şi Ev Mediu / Migrations Period and Middle Ages 139-170
articol de periodic TĂTARU, Cristiana (autor) A Hoard of 12th Century Byzantine Coins Perioada Migraţiilor şi Ev Mediu / Migrations Period and Middle Ages 171-180
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) „Societatea de Comerț din Timișoara” (“Temeswarer Commercien-Societät”) – un experiment eșuat al mercantilismului austriac în Banatul imperial (1723-1730) /„The Commercial Society at Timișoara” („Temeswarer Commercien-Societät”) – a failed experiment of the Austrian Mercantilism in the Imperial Banat (1723-1730) Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 183-203
articol de periodic KOPECZNY, Zsuzsanna (autor) , PÁNYA, István (autor) O privire critică asupra unei descrieri inedite a Timișoarei la 1821 în jurnalul de călătorie a lui Mindszenthy Antal / A critical approach regarding an unknown description of Timișoara from 1821 within the travel diary of Mindszenthy Antal Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 205-237
articol de periodic KRČMAR, Filip (autor) Das Banat und das Risorgimento: der Sardinische Krieg 1859 und seine Auswirkungen im Banat / Banat and Risorgimento: Second Italian War of Independence and its Influence in Banat Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 239-268
articol de periodic RUFANDA, Alexandru (autor) Contribuții la istoria francmasoneriei din Banat și Arad. Artefacte și dovezi din muzeele și presa masonică britanică / Contributions to the History of Freemasonry in Banat and Arad. Artifacts and documents from museums and press of British Freemansonry Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 269-275
articol de periodic MARCOV, Zoran (autor) Reprezentări ale principilor transilvăneni pe săbii nobiliare maghiare din sec. al XIX-lea / Representations of Transylvanian princes on 19th century swords of the Hungarian nobility Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 277-289
articol de periodic MOȚ, Teodora - Daniela (autor) Contribuții feminine în prima mare conflagrație mondială / Female Contributions in the First World War Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 291-305
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind relațiile României cu Iugoslavia în timpul guvernării Iorga-Argetoianu (aprilie 1931 – mai 1932): relațiile culturale, școlare, bisericești și sportive / Aspects regarding Romania’s Relations with Yugoslavia during Iorga-Argetoianu Government (April 1931-May 1932): Cultural, School, Church and Sports Relations Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 307-315
articol de periodic M-KISS, Hedy (autor) Studiu preliminar asupra artefactelor din piele provenite din situl arheologic Piața Sfântu Gheorghe – Timișoara 2014 (II) / Preliminary study of leather artifacts from the archaeological site Sfântu Gheorghe square – Timisoara 2014 (II) Istoria Artei, Muzeologie, Conservare, Restituiri / Art History, Museology, Conservation, Restitutions 319-330
articol de periodic IAȘIN, Sașa (autor) Geneza iconostasului Catedralei ortodoxe sârbe din Timișoara / The genesis of the iconostasis of the Serbian orthodox cathedral from Timișoara. Istoria Artei, Muzeologie, Conservare, Restituiri / Art History, Museology, Conservation, Restitutions 331-342
articol de periodic CORNEA, Marius (autor) Mărturii cu valoare artistică ale culturii urbane din Banat în epoca modernă în colecțiile Muzeului Național al Banatului / Testimonials of Artistic Value about the Urban Culture in the Banat Province from the Modern Times nowadays in the Collections of the National Museum of Banat Istoria Artei, Muzeologie, Conservare, Restituiri / Art History, Museology, Conservation, Restitutions 343-356
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Jurnale de șantier și observații de teren (periegheze) (1969-1972) / Excavation diaries and field notes (periegesis) (1969-1972) Istoria Artei, Muzeologie, Conservare, Restituiri / Art History, Museology, Conservation, Restitutions 357-367
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) Vladimir P. Petrovic, Les voies et agglomérations romaines an cœur des Balkans. Le cas de la Serbie, Ausonius Editions, Bordeaux, (2019), Colecția Scripta Antiqua nr. 120, 193 p. (cu 41 figuri incluse în text și index de toponime și localități la final). RECENZII / REVIEWS 371-374
articol de periodic TĂNASE, Daniela (autor) Ioan Stanciu, Așezarea de la Lazuri-Lubi Tag (jud. Satu Mare). Aspecte ale locuirii medievale timpurii în nord-vestul României, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 (2019), 446 pagini. RECENZII / REVIEWS 375-379