Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, 2019, seria Arheologie 18


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 3 română
articol de carte NICULIȚĂ, Ion (autor) Structurile arheologice din epoca fierului pe agenda Colloquim-ului de vară de la Saharna 4-6 română
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Structuri gospodărești din incinta fortificației hallstattiene timpurii Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii” 7-28 română
articol de carte FIDELSKI, Serghei (autor) Household pits of the first half of the 1st millennium BC on the Chobruchi settlement in Lower Dniester region 29-44 engleză
articol de carte BERZOVAN, Alexandru (autor) Considerații preliminare privind locuințele din cadrul cetăților din epoca fierului situate între Carpați și Prut (sec. V-III î. Hr.) 45-64 română
articol de carte RUSTOIU, Aurel (autor) , FERENCZ IOSIF, Vasile (autor) Ateliere meșteșugărești în estul Bazinului Carpatic în sec. IV-III a. Chr. Arheologia producției manufacturiere 65-86 română
articol de carte URSU NANIU, Rodica (autor) Problema atribuirii funcționale a unor structuri arheologice din incinta fortificată de la Stolniceni, raionul Hîncești 87-104 română
articol de carte SÎRBU, Valeriu (autor) Structuri de locuire și gospodărești, ateliere și gropi de cult în așezarea geto-dacică (sec. II-I a. Chr.) de la Grădiștea, jud. Brăila 105-136 română
articol de carte IARMULSCHI, Vasile (autor) , MUNTEANU, Octavian (autor) Cu privire la spațiul de locuit în cadrul culturii Poienești-Lucașeuca 137-156 română
articol de carte POP, Horea (autor) Despre o locuință dacică mai neobișnuită de la Șimleu Silvaniei, Sălaj-România 157-177 română