Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 13 volume
  • 40 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2018 Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spațiul tiso-nistrean: materialele colocvium-ului de vară de la Saharna: 13-16 iulie 2017 / Interdisciplinary research in Iron Age sites from Tisa-Dniester area, anul 2018, seria Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie 17 ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor), AILINCĂI, Sorin-Cristian (editor), ȚÂRLEA, Alexandra (editor)
volum de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis, anul 2019 ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor)
volum de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean, anul 2022 ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor), CEMÂRTAN, Claudia (editor), BALAN, Mariana (editor)
volum de carte 2021 Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, anul 2021, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia 6 ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor), CEMÂRTAN, Claudia (editor), BALAN, Mariana (editor)
volum de carte 1998 Fortificațiile geto-dacice din spațiul extracarpatic în secolele VI-III a.Chr., anul 1998, seria Bibliotheca Thracologica 25 ZANOCI, Aurel (autor)
volum de carte 2014 Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium Saharna, July 24th-25th, 2014, anul 2014 ZANOCI, Aurel (editor), ETTEL, Peter (editor), BĂȚ, Mihail (editor)
volum de carte 2020 Relații interculturale în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, anul 2020, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia V ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor)
volum de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, anul 2019, seria Arheologie 18 ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor), ȚÂRLEA, Alexandra (editor), AILINCĂI, Sorin-Cristian (editor)
volum de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur, anul 2009 ZANOCI, Aurel (editor), ARNĂUT, Tudor (editor), BĂȚ, Mihail (editor)
volum de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, anul 1999 ARNĂUT, Tudor (editor), ZANOCI, Aurel (editor), MATVEEV, Sergiu (editor)
volum de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, I, anul 2004 NICULIȚĂ, Ion (editor), ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor)
volum de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II, anul 2004 NICULIȚĂ, Ion (editor), ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor)
volum de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, III, anul 2004 NICULIȚĂ, Ion (editor), ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor)
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă NICULIȚĂ, Ion (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Săpătuile de la Butuceni, raionul Orhei, 1993-1994 472-490 română
articol de carte 1997 Cercetări arheologice în aria nord-tracă NICULIȚĂ, Ion (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Săpăturile arheologice de la Butuceni, raionul Orhei, 1995-1996 292-339 română
articol de periodic 2022 Cercetări Arheologice: CA, XXIX, nr. 1 ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) , ASĂNDULESEI, Andrei (autor) , SOCHIRCĂ, Vitalie (autor) , TENCARIU, Felix-Adrian (autor) , NAGACEVSCHI, Tatiana (autor) Cercetări interdisciplinare în siturile arheologice din secolele IV-III a. Chr. din preajma localitătii Cogâlniceni (raionul Rezina, Republica Moldova) Studii/Studies 13-34 română (rezumat în română şi engleză)
articol de carte 2018 Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spațiul tiso-nistrean: materialele colocvium-ului de vară de la Saharna: 13-16 iulie 2017 / Interdisciplinary research in Iron Age sites from Tisa-Dniester area, seria Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie 17 ZANOCI, Aurel (autor) , STANC, Simina Margareta (autor) , NAGACEVSCHI, Tatiana (autor) , SOCHIRCĂ, Vitalie (autor) Cercetări interdisciplinare la situl din epoca fierului Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” 45-66 română
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis BĂȚ, Mihail (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , COJOCARI, Elena (autor) Tezaurul de piese de podoabă de la Mateuți: noi date și interpretări 297-322 română
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Noi date despre situl fortificat din preajma orașului Rezina 339-350 română
articol de periodic 2011 Cumidava, XXXI BĂȚ, Mihai (autor) , Dr., ZANOCI, Aurel (autor) The fortification Sahama - La Șanț 116-130 Engleză
articol de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) The Waymaker: Professor Ion Niculiță and Saharna Summer Colloquium 4-10 română - engleză
articol de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean SOCHIRCĂ, Vitalie (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , NAGACEVSCHI, Tatiana (autor) Rocks present in the Iron Age archaeological sites from Saharna microregion and their use 79-110 română - engleză
articol de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean ZANOCI, Aurel (autor) , DULGHER, Victor (autor) , CHITIC, Vladimir (autor) Păpăuți “La Goncear”: the history of an archaeological site ignored by archaeologists 111-128 română - engleză
articol de carte 2013 Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice de la Babadag (1962-2012). Actele conferinței „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations ar Babadag”, Tulcea, 20-22 septembrie 2012, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 9 ZANOCI, Aurel (autor) Fortificațiile din arealul culturilor Babadag și Cozia-Saharna 313-350 română
articol de carte 2013 Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice de la Babadag (1962-2012). Actele conferinței „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations ar Babadag”, Tulcea, 20-22 septembrie 2012, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 9 NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Siturile de pe interfluviul Saharna Mare (sfârșitul sec. XII - sec. III a.Chr.) 351-372 română
articol de carte 2021 Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia 6 ZANOCI, Aurel (autor) Colloquim-ul de vară de la Saharna la a X-a ediție 4-6 română
articol de carte 2021 Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia 6 BĂȚ, Mihail (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Despre olăritul culturii Cozia-Saharna (în baza descoperirilor din bazinul Nistrului Mijlociu) 7-30 română
articol de carte 2021 Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia 6 ZANOCI, Aurel (autor) , SERBINOV, Sergiu (autor) Unelte și ustensile din fier, descoperite în siturile din secolele IV-III a. Chr. în microzona Saharna 133-156 română
articol de carte 2014 Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium Saharna, July 24th-25th, 2014 NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Thraco-Getic fortifications in Middle Dniester region. Sites from Saharna micro-zone 21-46 engleză
articol de carte 2014 Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium Saharna, July 24th-25th, 2014 ZANOCI, Aurel (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Fortifications and open settlements of the 1st millennium BC in the micro-zone of Horodiste-Tipova 81-100 engleză
articol de carte 2008 Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c. BC - 3rd c. AD) proceedings of the 10th International Colloquium of Funerary Archaeology : Tulcea, 10th-12th of October 2008 NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Les rites et Ies rituels funéraires dans l 'espace est-Carpatique (deuxième moitié du XIIe siècle - IIIe siècle av. J-C.) 165-172 franceză
articol de periodic 2019 Litua - Studii și Cercetări, XXI, Border guards of the passes, from the fortresses and the graves: the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the 17th international colloquium of funerary archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018 ZANOCI, Aurel (autor) , ION, Niculiță (autor) , BĂȚ, Mihai (autor) On the Guard of the Eastern Border of the Getic World: Fortified Sites in the Middle Dniester Basin 313-340 engleză
articol de periodic 2013 Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012 NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Some considerations on funeral practices, rites and rituals in communities of middle Dnister Region 191-202 engleză
articol de carte 2008 Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , ARNĂUT, Tudor (autor) , NICIC, Andrei (autor) Complexe Hallstattiene timpurii din așezările din zona „Saharna” 60-105 română
articol de periodic 2020 Peuce, 18, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă ZANOCI, Aurel (autor) , KULKOVA, A. Marianna (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) , KULKOV, M. Alexander (autor) Early Iron Age Pottery from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii: Interdisciplinary Approach 67-109 română
articol de periodic 2022 Peuce, 20 BĂȚ, Mihail (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Date radiocarbon din situl aparținând primei epoci a fierului de la Saharna Mare–Dealul Mănăstirii (Republica Moldova) STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE 7-38 română
articol de periodic 2023 Peuce, 21 BĂȚ, Mihail (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , CALANCEA, Oana (autor) , PETRE, Alexandru (autor) , MĂNĂILESCU, Cristian (autor) Meandrele timpului: date radiocarbon pentru situl Saharna–Țiglău (Republica Moldova) STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE 9-40 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 ZANOCI, Aurel (autor) Rituri și ritualuri funerare în zona Nistrului Mijlociu în prima jumatate a mileniului I a.Chr. Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 273-274 română
articol de carte 2020 Relații interculturale în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia V ZANOCI, Aurel (autor) Cuvânt înainte 4-6 română - engleză
articol de carte 2020 Relații interculturale în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia V ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Interacțiuni și schimburi în microzona Saharna în contextul conexiunilor culturale din a doua epocă a fierului 51-104 română
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Structuri gospodărești din incinta fortificației hallstattiene timpurii Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii” 7-28 română
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur MATEEVICI, Natalia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Informații preliminare privind importurile amforistice grecești la cetatea getică Saharna Mare 197-204 română
articol de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani ZANOCI, Aurel (autor) Fortificațiile Hallstattiene timpurii din spațiul estcarpatic 105-120 română
articol de periodic 1997 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, I ZANOCI, Aurel (autor) La topographie des forteresses géto-daces de l'est des Carpates pendant Ies VIe-IIIe siècles av. J.-C. THE PRE-THRACIAN AND THRACO-GETO-DACIAN CIVILIZATION 611-619 franceză
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, I NICULIȚĂ, Ion (autor) , ARNĂUT, Tudor (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , SIMION, Gavrilă (autor) Stepele Bugeacului în mileniile II-I a. Chr 285-322 română
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II ZANOCI, Aurel (autor) Traco-geții din bazinul Răutului Inferior. Cetatea Mășcăuți „Dealul cel Mare" 45-81 română
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Sistemul defensiv la traco-geții din regiunea Nistrului Mijlociu 104-129 română
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II ZANOCI, Aurel (autor) , MOLDOVAN, Victor (autor) Getic citadel Sahama-,,La Șanț" 130-138 franceză
articol de periodic 1996 Thraco-Dacica, XVII, nr. 1-2 ZANOCI, Aurel (autor) Populația autohtonă și alogenă la est de Carpați în sec. III - I î. e. n. (Considerații istoriografice) Arheologie 185 română
articol de periodic 1999 Thraco-Dacica, XX, nr. 1-2 ION, Niculiță (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Les vestiges du type Saharna-Soloceni decouverts sur le promontoire de Butuceni arheologie-istorie 142 franceză
articol de periodic 1999 Thraco-Dacica, XX supplemmentum, nr. 1-2 SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , GH., Popilian (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , ZSOLT, Szekely (autor) , SULTANA, Avram (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , L., Bogataia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Anexa XVI. Activitatea filialelor 71 română
articol de periodic 2000 Thraco-Dacica, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , L., Bogataia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , GH., Popilian (autor) DIN ACTIVITATEA INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE ÎN 1999-2000 Cronică 336 română
articol de periodic 2001 Thraco-Dacica, XXII, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , LARISA, Bogataia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , GH., Popilian (autor) Din activitatea Institutului Național de Tracologie, în anul 2001 Cronică 280 română