Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 3
articol de carte IGNAT, Mircea (autor) Un aspect particulier du Hallstatt recent a l'est des Carpates 5-12 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Des enterrements de l'epiques d'Herodote dans la necropole getique d'Enisala 13-28 franceză
articol de carte SÎRBU, Valeriu (autor) The Ceremony Helmets - Masterpieces of the Getae's Toreutics and Figurative Art 29-44 engleză
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) Traco-geții din bazinul Răutului Inferior. Cetatea Mășcăuți „Dealul cel Mare" 45-81 română
articol de carte MUNTEANU, Octavian (autor) Les elements du systeme défensif de Cosăuți 82-103 franceză
articol de carte NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Sistemul defensiv la traco-geții din regiunea Nistrului Mijlociu 104-129 română
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) , MOLDOVAN, Victor (autor) Getic citadel Sahama-,,La Șanț" 130-138 franceză
articol de carte VYLKOVA, V. (autor) Гетская керамика с поселений на Нижнем Днепре 139-164 rusă
articol de carte MĂNDESCU, Dragoș (autor) The human visage type beads (gesichtsperlen) in Romania 164-176 engleză
articol de carte BOUZEK, Jan (autor) , DOMARADZKA, Lidia (autor) , TANEVA, V. (autor) lnterrelations between Thracians and Greeks in inner Thrace during the Classical period 177-189 engleză
articol de carte NICULIȚĂ, Ion (autor) , FIDELSCHI, Serghei (autor) Чобручи – многослойное поселение на Днестре 190-216 rusă
articol de carte KIȘLIARUK, V. (autor) Природная среда как фактор развития земледелия и скотоводства в Нижнем во второй половине I тыс. до н.э. 217-240 rusă
articol de carte ŻYROMSKI, M. (autor) Some important features of towns development in Thrace 241-245 engleză
articol de carte HATŁAS, J. (autor) Thrakisches Erhe in Ostthrakien 246-262 germană
articol de carte BANARU, Valeriu (autor) Echter Handel oder einfacher Warentausch? Überlegungen zu den Austausch- und Distributionsformen griechischer Importe im nordwestlichen Pontos-Hinterland 263-289 germană
articol de carte MATEEVICI, Natalia (autor) Difuzarea amforelor thasiene în spațiul de nord-vest al Pontului Euxin în sec. IV - mijlocul sec. III a. Chr 290-312 română
articol de carte SAMOJLOVA, Tatiana (autor) К вопросу о положении Тиры в позднеэллинистический период и о взаимоотошенияx c oкружающими варварами 313-322 rusă
articol de carte BELOTCACI, A. (autor) Spațiul sacru și obiectele cu semnificație magică de la așezarea getică Hansca "Toloacă" 323-331 română
articol de carte TROHANI, George (autor) Aspects concernant des rituels de fondation chez les geto-daces 332-337 franceză
articol de carte BULATOVIC, Aleksander (autor) Монеты фракийских царей из собрания Одесского археогического музея 338-342 rusă
articol de carte MUNTEANU, Octavian (autor) Cultura Poienești-Lucașeuca: două aspecte în baza așezării de la Orheiul Vechi 343-365 română
articol de carte TEODOR, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea spațiului de locuit în așezările geto-dacice 366-372 română
articol de carte POHNENKO, I. A. (autor) Этапы внедрения даков в Верхнее Потисье 373-378 rusă
articol de carte COSTEA, Florea (autor) Die dakischen Festungen aus dem Alt-Engtal von Racoși im trako-dakischen Abwehrsystem 379-395 germană
articol de carte KOTIGOROȘCO, Viaceslav (autor) Население Верхнего Потисья рубежа нашей зры 396-417 rusă
articol de carte POP, Horea (autor) West and North West of Dacia shortly before the Roman conquest 418-460 engleză
articol de carte POTLOG, Vladimir (autor) Geto-dacii în viziunea lui Dimitrie Cantemir 461-464 română
articol de carte Abrevieri 465 română