Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 127 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2023 Așezarea medievală de la Zimnicea pe baza săpăturilor arheologice din perioada anilor 1948-1975, anul 2023 TROHANI, George (autor), PĂUNESCU, Anca (autor)
volum de periodic 2010 Cercetări Arheologice: CA, XVII, anul 2010 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (editor), POPOVICI, Dragomir (redactor șef), IACOVACHE, Daniela (tehnoredactor), JOIȚA, Cristina (tehnoredactor), MĂRGĂRIT, Andrei (copertă), TROHANI, George (redactor), PETCULESCU, Liviu (redactor), PĂUNESCU, Anca (redactor), DE SALVO, Lietta (redactor), BÂLTÂC, Adela (secretar de redacție)
volum de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, anul 2012, seria 2011-2012 POPOVICI, Dragomir (redactor șef), BÂLTÂC, Adela (secretar de redacție), JOIȚA, Cristina (tehnoredactor), MĂRGĂRIT, Dan (copertă), TROHANI, George (redactor), PETCULESCU, Liviu (redactor), PĂUNESCU, Anca (redactor), DE SALVO, Lietta (redactor)
volum de carte 2010 Comorile dacilor (catalog de expoziție), II, 14 octombrie - 1 noiembrie, anul 2010, Capodopere ale artei aurului din România din epoca bronzului până în epoca geto-dacică (sec. XVII a. Chr. - sec. IV a. Chr.) Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor), Dr., OANȚĂ-MARGHITU, Rodica (autor), ARBUNESCU, Alexandru (autor), Dr., POPESCU, Anca Diana (autor), Dr., TROHANI, George (autor), ȚÂRLEA, Alexandra (autor), AMARIE, Marius (fotograf)
articol de periodic 2005 Analele Brăilei: AnBr, 6 TROHANI, George (autor) Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi 37-53 română
articol de periodic 2005 Analele Brăilei: AnBr, 6 TROHANI, George (autor) Scurtă istorie a unei moșii - Stăncuța Sud din județul Brăila 55-66 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III TROHANI, George (autor) Prof. univ. dr. doc. Gheorghe Cantacuzino In memoriam 299-301 română
articol de periodic 2005 Cercetări arheologice în București: CAB, VI STANCU, Paraschiva (autor) , TROHANI, George (autor) Tezaurul de monede turcești din prima jumătate a secolului al XIX-lea de la Străulești-București Numismatică 361-368 română
articol de periodic 2013 Cercetări arheologice în București: CAB, IX MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , TROHANI, George (autor) , POPESCU, Raluca Iuliana (autor) Cercetările arheologice preventive efectuate pe insula Snagov, județul Ilfov, în anul 2012 Arheologie 132-166 română
articol de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I TROHANI, George (autor) , ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile de la Greci, com. Grădiștea, jud. Ilfov 77-100 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Chirnogi, jud. Ilfov, în anii 1971-1972 127-149 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I TROHANI, George (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973 151-175 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II OANCEA, Alexandru (autor) , TROHANI, George (autor) Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vânătorii Mici, județul Ilfov 19-32 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Sondajul arheologic de la Surlari 73-86 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II TROHANI, George (autor) Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca 87-134 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Micia, (Vețel, jud. Hunedoara) 105-126 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov 261-328 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III TROHANI, George (autor) Două cuțite pumnal din metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinți 331-333 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Petrișoru - "Ulmii lui Țârlea", com. Racovițeni, jud. Buzău 45-53 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV CANTACUZINO, Gheorghe (autor) , TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Cernica-Mănăstire 200-239 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV OANCEA, Alexandru (autor) , TROHANI, George (autor) Cercetări arheologice pe Valea Glavaciocului 240-252 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologie din com. Valea Argovei, jud. Călărași 59-63 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V TROHANI, George (autor) , ZORZOLIU, Traian (autor) Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt 65-71 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V TROHANI, George (autor) Pagini din scrisori, pagini arheologice. Din corespondența prof. Gheorghe Cantacuzino 235-257 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Vlădiceasca, punctul "Ochiul lui Velicu", com. Valea Argovei, jud. Călărași 31-43 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI TROHANI, George (autor) Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj 205-208 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI TROHANI, George (autor) , ZORZOLIU, Traian (autor) O necropolă din sec. al IV-lea e.n. descoperită la Drăgănești-Olt 209-223 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII POPOVICI, Dragomir (autor) , TROHANI, George (autor) Șantierul arheologic Poduri.Prohozești, "Siliște", jud. Bacău 65-79 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiștei, punctul Sărulești, jud. Călărași 85-111 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII TROHANI, George (autor) Modul de realizarea unor pumnale Akinakes. Studiu radiografic 191-198 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Vitănești, jud. Teleorman 21-26 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX BUZDUGAN, Costachi (autor) , TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Sibiciu de Sus, jud. Buzău 39-43 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX ANDREESCU, Radian-Romus (autor) , TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice din punctul "Piatra cu Lilieci" din satul Tircov, com. Pirscov, jud. Buzău 46-51 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX TROHANI, George (autor) Vases - colonnettes geto-daces 83-84 franceză
articol de periodic 1997 Cercetări Arheologice: CA, X TROHANI, George (autor) Așezarea de la Popești. Jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991. Secțiunea II. Raport preliminar 193-230 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1997 Cercetări Arheologice: CA, X TROHANI, George (autor) Emil Moscalu (1942-1993) 449-453 română
articol de periodic 2000 Cercetări Arheologice: CA, XI-II TROHANI, George (autor) Obiecte din lut ars și piatră, precum și vase ceramice descoperite în așezarea getică de la Vadu Anei, comuna Brănești, jud. Ilfov 371-405 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice: CA, XII BOROFFKA, Rodica (autor) , TROHANI, George (autor) Necropola getică de la Canlia, com. Lipnița, jud. Constanța 139-198 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice: CA, XII ȘECLĂMAN, Doina (autor) , ȘECLĂMAN, Marin (autor) , TROHANI, George (autor) Contribuții la studiul ceramicii getice din Cîmpia Română 199-227 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2006 Cercetări Arheologice: CA, XIII TROHANI, George (autor) Restitutio: Așezarea getică de la Zimnicea pe baza unor mai vechi și mai noi însemnări 213-230 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2006 Cercetări Arheologice: CA, XIII TROHANI, George (autor) Valeriu Leahu (1934-2006) 473-476 română
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice: CA, XIV-XV, seria 2007-2008 TROHANI, George (autor) O speranță arheologică întreruptă. Pagini din corespondența arheologului Emil Coliu cu inginerul Ion Teodoru între anii 1934-1939 559-576 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2010 Cercetări Arheologice: CA, XVII TROHANI, George (autor) Amfore grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI-începutul sec. IIa Chr. - Mateevici Natalia 313-314 română
articol de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George (autor) Câteva bunuri arheologice de valoare excepțională pentru cunoașterea civilizației geto-dacice recuperare recent. Expertize arheologice 159-185 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George (autor) O recentă achiziție a Muzeului Național de Istorie a României: un vas de tip Phiala 187-191 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George (autor) Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977) 233-356 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George (autor) Costachi Buzdugan (1932-2011) 305-306 română
articol de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, seria 2011-2012 TROHANI, George (autor) Alexandru Oancea (1946-2012) 307-309 română
articol de periodic 2013 Cercetări Arheologice: CA, XX TROHANI, George (autor) Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977) III. Simpozionul neolitic organizat de Institutul de Arheologie din București, în zilele de 30 noiembrie-2 decembrie 1972 253-260 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2013 Cercetări Arheologice: CA, XX TROHANI, George (autor) Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977) IV. Contribuția cercetătilor arheologice de la palatul Potlogi la cunoașterea artei epocii brâncovenești 261-365 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2015 Cercetări Arheologice: CA, XXII TROHANI, George (autor) Anniversaria: Anca Păunescu 17-18 română
articol de periodic 2015 Cercetări Arheologice: CA, XXII TROHANI, George (autor) Noi bunuri arheologice de valoare excepțională pentru cunoașterea civilizației geto-dacice recuperate recent. Expertize arheologice 103-114 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2015 Cercetări Arheologice: CA, XXII CONOVICI, Mariana (autor) , TROHANI, George (autor) Restitutio. Aducerea în țară a copiei columnei lui Traian. Un interviu cu Cornel Burtică, fost ambasador al României la Roma 279-287 română (rezumat în italiană)
articol de periodic 2017 Cercetări Arheologice: CA, XXIV TROHANI, George (autor) Anniversaria Crișan Mușețeanu 11-14 română
articol de periodic 2020 Cercetări Arheologice: CA, XXVII, In memoriam: Dragomir Popovici TROHANI, George (autor) Membri ai familiei Corbeanu și ale lor morminte din fosta biserică a Mănăstirii Cătălui / Membres de la famille Corbeano et leurs tombes de l’ancienne église du Monastère Cătălui 441-464 română (rezumat în franceză şi română)
articol de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I ȘERBĂNESCU, Done (autor) , TROHANI, George (autor) Tezaurul monetar turcesc din Netezești-Nuci, jud. Ilfov/ Le trésor monétaire turc de Netezești-Nuci, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 83-85 română
articol de periodic 1979 Cercetări Numismatice: CN, II TROHANI, George (autor) O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca / Une représentation d’Héraclès sur un anneau-sceau découvert dans l’établissement géto-dace de Vlădiceasca / An image of Heracles on a signet ring discovered in the geto-dacian settelment of Vlădiceasca. Sigililografie (Sigilographie, Sigillography) 155-159 română
articol de periodic 1979 Cercetări Numismatice: CN, II TROHANI, George (autor) MARGARITA LORD-KIPANIDZE, Kolhidskie perstni-peciati V-III vv. do n.e. Vopros v zaimootnoșenii s greceskimi Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168-169 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III STANCU, Paraschiva (autor) , TROHANI, George (autor) Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperit în comuna Dobra, jud. Dâmbovița/ Un trésor monétaire de la fin du XVIIIème siècle découvert à Dobra, dép. de Dâmbovița / A late 18th century coin hoard found in Dobra commune, Dâmbovița county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 117-120 română
articol de periodic 2008 Cercetări Numismatice: CN, XIV Dr., TROHANI, George (autor) Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 559-567 română
articol de periodic 2009 Cercetări Numismatice: CN, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) Dr., TROHANI, George (autor) Schiță genealogică: înrudirea familiilor Bolomey – Fotino / Esquisse généalogique: la paranté entre les familles Bolomey – Fotino Heraldică, Sigilografie Şi Genealogie (Heraldy, Sigillography And Genealogy) 335-344 română
articol de periodic 2010 Cercetări Numismatice: CN, XVI Dr., TROHANI, George (autor) Câteva decorații străine acordate unui român care și-a slujit țara. Discuții în jurul lor / Quelques décorations étrangères accordées à un Roumain au service de son pays. Discussions autour d‘eux Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 325-341 română
articol de periodic 2012 Cercetări Numismatice: CN, XVIII Dr., TROHANI, George (autor) Câteva date despre familiile Grozovici și Pilidi, înrudite cu colecționarul Inginer Constantin C. Orghidan – Schițe Genealogice Genealogie (Genealogy) 227-262 română
articol de periodic 2015-2016 Cercetări Numismatice: CN, XXI-XXII Dr., TROHANI, George (autor) Familia conților de Roma. Noi contribuții genealogice și iconografice / La famille des comtes de Roma. Nouvelles contributions généalogiques et iconographiques Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 171-226 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2017-2018 Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., TROHANI, George (autor) Familia Eremie. O veche familie românească originară din Săcelele Brașovului (studiu genealogic; întrepătrunderi cu alte familii) / La famille Eremie. Une vieille famille Roumaine de Săcele, Brașov (étude généalogique; apparentage avec d'autres familles) Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 142-225 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2019 Cercetări Numismatice: CN, XXV Dr., TROHANI, George (autor) Înrudirea Nacu–Sipsom–Vermeulen prin trei profesori ai Facultății de Drept din București. Pagini din scrisori / La parenté Nacu–Sipsom–Vermeulen par trois professeurs de la Faculté de Droit de Bucarest. Pages de lettres Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 253-315 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2023 Cercetări Numismatice: CN, nr. XXIX, XXIX / 2023 cercetător științific principal, OPASCHI, Cătălina (autor) , Dr., TROHANI, George (autor) O colecție de amprente sigilare din secolele XIX-XX. - A - Heraldică, Sigilografie şi Genealogie / Heraldry, Sigillography, and Genealogy 189-216 română
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I TROHANI, George (autor) O probabilă ancoră descoperită în așezarea geto-dacică de la Cătălui-Căscioarele, județul Călărași Istorie - Arheologie 51-54 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II TROHANI, George (autor) Noi cercetări arheologice de suprafață pe Valea Mostiștei Arheologie 15-36 română, franceză
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TROHANI, George (autor) Săpături arheologice pe Ghergălăul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, județul Călărași (III) Arheologie 53-61 română, franceză
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV TROHANI, George (autor) , DAMIAN, Paul (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Nouvelles recherches archéologiques à Cătălui-Căscioarele, dép. de Călărași Arheologie 233-257 franceză
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXV, FILIAS CHARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, editat de Alexandru Avram, Vasilica Lungu și Marian Neagu TROHANI, George (autor) Souvenirs de Coțofeni 27-30 franceză
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXV, FILIAS CHARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, editat de Alexandru Avram, Vasilica Lungu și Marian Neagu TROHANI, George (autor) Aperçu sur les vases conteneurs des Géto-Daces en Munténie Pont Gauche et Bas Danube: Varia Archaeologica 195-224 franceză
articol de periodic 1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă CONOVICI, Niculae (autor) , TROHANI, George (autor) , GHEORGHE, Petre (autor) , ALEXANDRESCU, Petre (autor) , GÂȚĂ, Gheorghe (autor) , ZIRRA, Vlad Vintilă (autor) La station gétique fortifiée de "Cetatea Jidovilor" (Coțofenii din Dos, dép. de Dolj ) Études 79-157 franceză
articol de carte 2007 Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the International Colloquium Brașov, 19th -21th of October 2006) TROHANI, George (autor) Zones sacrées - zones publiques chez Ies Géto-Daces 227-230 franceză
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) LUNGU, Vasilica (autor) , TROHANI, George (autor) Vases hellénistiques à décor peint de la Plaine Roumaine Arheologie, istorie, arhitectură 137-162 franceză
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) TROHANI, George (autor) Tehnici de prelucrare a ceramicii getice Arheologie, istorie, arhitectură 163-174 română
articol de periodic 1993 Istros, VII TROHANI, George (autor) Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor - Sîrbu V. 445-445 română
articol de periodic 1997 Istros, VIII TROHANI, George (autor) Dava getică de la Grădiștea (I) - Sîrbu Valeriu 309-309 română
articol de periodic 1997 Istros, VIII TROHANI, George (autor) Așezări din zona Căscioarele - Greaca - Prundu - Sîrbu V. 310-310 română
articol de periodic 2007 Istros, XIV TROHANI, George (autor) Autour de la fin des etablissements getes de la Muntenie 213-216 franceză
articol de periodic 1986 Litua - Studii și Cercetări, III TROHANI, George (autor) Contribuții la studiul importului ceramicii romane în așezările geto-dace din Cîmpia Română I. Istorie veche şi arheologie 117-124 română
articol de periodic 2017 Litua - Studii și Cercetări, XIX, In honorem profesor universitar doctor Petre Gherghe la 70 de ani TROHANI, George (autor) Amintiri cu colegul și prietenul Petre (Puiu) Gherghe I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 86-87 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) , BUZDUGAN, Constantin (autor) , ULANICI, A. (autor) , MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , DRĂGUȘ, D. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din anul 1978 ale M.I.R.S.R. în cadrul șantierului național Turnu Măgurele 413-414 română
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea TROHANI, George (autor) Cîteva date în legătură cu familia primului primar al orașului Brăila - Panait Rubinis 533-535 română
articol de periodic 2010 Mousaios, XV POPOVICI, Dragomir (autor) , TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Valea Lupului 147-158 română
articol de periodic 2010 Mousaios, XV BĂTRÎNA, Adrian (autor) , BOLOMEY, Alexandra (autor) , BUZDUGAN, Costache (autor) , LEAHU, Vasile (autor) , POPVICI, Dragomir (autor) , TROHANI, George (autor) Valea Buzăului. Schiță a cadrului arherologic și istoric al zonei Nehoiașu - Chirlești - Pătîrlagele. Cercetări arheologice de suprafață 311-321 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I TROHANI, George (autor) O placă de centură descoperită la Chirnogi / Une plaque de ceinture découverte à Chirnogi 197 - 200 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I PĂUNESCU, Anca (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973) 289-294 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II ȘERBĂNESCU, Done (autor) , Dr., TROHANI, George (autor) Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei / Nouvelles recherches archéologiques concernant la culture matérielle des gèto-daces de la zone est-centrale de la Valachie 273-286 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III ȘERBĂNESCU, Done (autor) , TROHANI, George (autor) Așezări prefeudale și feudale timpurii descoperite pe valea Mostiștei / Sites préféodales et du debut du feodalisme découverts sur la Vallée de Mostiștea 221-234 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V NEMOIANU, Larisa (autor) , TROHANI, George (autor) Considerații privind istoria politică a geto-dacilor în secolele VI-II î.e.n. / Considérations sur l'histoire politique des Géto-Daces aux VIe—IIe siècles av. n.è. 75-80 română
articol de periodic 1994 Muzeul Național, VIII TROHANI, George (autor) Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi 23-28 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII TROHANI, George (autor) , TROHANY, Nicolae (autor) Câteva date despre familia Zossima / Quelques dates concernant la famille Zossima 97-110 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII TROHANI, George (autor) Generalul Gheorghe G. Eremie (1871-1922) în pagini de scrisori / Le General Georges G. Eremie (1871-1922). Pages de ses lettres 245-255 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV TROHANI, George (autor) Pianistul Alexandru Demetriad (1903-1983) Scurtă prezentare biografică / Le pianiste Alexandre Demetriad (1903-1983) Esquise biographique 356-365 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI ȘTIRBU, Constanța (autor) , TROHANI, George (autor) , TROHANI, Nicolae (autor) Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealofic și istoric 235-268 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII TROHANI, George (autor) Une lettre - document historique - du prince et du monseigneur Vladimir Ghika pour Pompiliu Eliade / O scrisoare - document istoric - a prințului și monseniorului Vladimir Ghyka către Pompiliu Eliade 255-267 franceză
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII TROHANI, George (autor) Restitutio un article publie par Alexandre A. Beldiman concernant sa derniere rencontre avec le roi Charles Ier 133-153 franceză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX TROHANI, George (autor) Ioannis Hurmuziadis Koumbaris, un professeur grec du XIXème siècle, de Galați - Interpretations et presentation d’un fond archivistique - 153-178 franceză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX TROHANI, George (autor) Relațiile dintre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, celelalte fiice Delavrancea și ziaristul Timoleon Pisani / Les relations entre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, les autres filles Delavrancea et le journaliste Timoleon Pisani 215-233 română
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX TROHANI, George (autor) Raporturile dintre Alexandru Marghiloman și ziaristul Timoleon Pisani pe baza unor scrisori inedite / The connections between Alexandru Marghiloman and journalist Timoleon Pisani based on unpublished letters 215-224 română
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI TROHANI, George (autor) Le compte Paul (Pavel) Keller -fragments de la vie et des preocupations d'un homme de l'Europe de l'Est du Xx-eme siecle. Pages de sa correspondance / Contele Paul (Pavel) Keller - Fragmente din viața și din preocupările 155-165 franceză
articol de periodic 2011 Muzeul Național, XXIII TROHANI, George (autor) Înființarea legiunii române din Italia în timpul primului război mondial. Noi documente fotografice 83-94 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV TROHANI, George (autor) Nicolae Filipescu și relațiile sale cu ziaristul Timoleon Pisanui. Pagini din scrisori / Nicolae Filipesco et ses relations avec le journaliste Timoleon Pisani. Pages de lettres 135-182 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV TROHANI, George (autor) Mavromati-Gorsky-Brulez o familie de militari și oameni de cultură din secolele XIX-XX / Mavromati – Gorsky – Brulez a family of officers and intellectuals from the 19th and 20th centuries 83-104 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI TROHANI, George (autor) Ilie Ighel-Deleanu (1870-1938) și al său dicționar de rime. O carte rară / Ilie Ighel-Deleano (1870-1938) et son dictionnaire de rimes. Un livre rare 115- română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII TROHANI, George (autor) Două scrisori trimise de Maria și Ion Heliade Rădulescu lui Grigore Zossima, la Brussa, în 1852 și 1853 / Deux lettres envoyées par Maria 75-84 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII TROHANI, George (autor) Ștefan Mihăileanu – Timoleon Pisani – Simion Pauker. Trei gazetari de diverse nuanțe și origini. Relațiile dintre ei / Ștefan Mihăileanu – Timoleon Pisani – Simion Pauker 113-128 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII TROHANI, George (autor) Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) în câteva scrisori inedite / Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) in some yet unpublished letters 101-110 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX istoric, TROHANI, George (autor) Octavian Goga în Primul Război Mondial pe baza unor documente din Arhiva Timoleon Pisani 105-118 română
articol de periodic 2018 Muzeul Național, XXX istoric, TROHANI, George (autor) A.D. Xenopol în câteva scrisori și mărturii inedite 55-68 română
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI istoric, TROHANI, George (autor) Câteva „bilete de vaccin” din secolele XIX-XX 139-153 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național Dr., TROHANI, George (autor) Episoade medicale pe vreme de război. 1940–1943. Cadre medicale și răniți. Spitalul Z.O. 406 în Transnistria / Episodes de la vie medicale en temps de guerre. 1940–1943. Cadres sanitaires et blessés. L’hopital Z.O. 406 dans la Transnistrie 215-249 română
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 MEDINCEANU-BOROFKA, Rodica (autor) , TROHANI, George (autor) La nécropole gète des IV-e-IIIe siécles av.j.-C. de Canlia (dép. De Constanța) d'apres les enseignements de Emil Moscalu Résumés de travaux présentés au IIIe Colloque International d'Archéologie Funéraire 230-231 franceză
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 SÎRBU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Sacrifices et inhumations rituelles d'hommes et d'animaux dans/ sous les demeures dans le monde thrace (Hallstatt et La Tenè) Résumés de travaux présentés au IIIe Colloque International d'Archéologie Funéraire 245-246 franceză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 TROHANI, George (autor) Nouvelles interprétations concernant la nécropole Gète de Zimnicea 187-198 engleză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 TROHANI, George (autor) Nouvelles interprétations concernant la nécropole gète de Zimnicea Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 268-269 franceză
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor: RM, 7 TROHANI, George (autor) Pitești 2050 de ani. Sesiuni ştiinţifice ale muzeelor 14-15 română
articol de periodic 2000 Revista Muzeelor: RM, nr. 1-3 TROHANI, George (autor) Expoziția „Europa în timpul lui Ulysse” Muzeul în reconstrucţie 158-160 română
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis TROHANI, George (autor) Așezări geto-dacice apărate natural și fortificate din Muntenia Studii şi articole 65-75 română, franceză
articol de periodic 2003 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis TROHANI, George (autor) Un eventual „depozit de obiecte din fier” descoperit în zona Sarmizegetusa Istorie Veche şi Arheologie 143-158 română, franceză
articol de periodic 2005 Situri Arheologice , II, seria I TROHANI, George (autor) Locuirea getică din partea de Nord a Popinei Bordușani (com. Bordușani, jud. Ialomița) 210 română
articol de periodic 2005 Situri Arheologice , II, seria II TROHANI, George (autor) Locuirea getică din partea de Nord a Popinei Bordușani (com. Bordușani, jud. Ialomița) 185 română
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur TROHANI, George (autor) Decorul ceramicii geto-dacice din Muntenia în secolele II a. Chr. - I p. Chr. 233-244 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 ȘERBĂNESCU, Done (autor) , TROHANI, George (autor) Obiecte din cupru și bronz descoperite în județul Ilfov Materiale şi cercetări arheologice 529-539 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor)