Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 39 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2010 Cercetări Arheologice: CA, XVII, anul 2010 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (editor), POPOVICI, Dragomir (redactor șef), IACOVACHE, Daniela (tehnoredactor), JOIȚA, Cristina (tehnoredactor), MĂRGĂRIT, Andrei (copertă), TROHANI, George (redactor), PETCULESCU, Liviu (redactor), PĂUNESCU, Anca (redactor), DE SALVO, Lietta (redactor), BÂLTÂC, Adela (secretar de redacție)
volum de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, anul 2012, seria 2011-2012 POPOVICI, Dragomir (redactor șef), BÂLTÂC, Adela (secretar de redacție), JOIȚA, Cristina (tehnoredactor), MĂRGĂRIT, Dan (copertă), TROHANI, George (redactor), PETCULESCU, Liviu (redactor), PĂUNESCU, Anca (redactor), DE SALVO, Lietta (redactor)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV PETCULESCU, Liviu (autor) Un fragment de diplomă militară de la Micia 131-133 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX PETCULESCU, Liviu (autor) Obrăzare de coifuri romane din Dacia Note şi discuţii 291-300 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX PETCULESCU, Liviu (autor) Prinzătoare de teacă romane din Dacia Studii 451-466 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI PETCULESCU, Liviu (autor) Cristian M. Vlădescu, „Armata romană în Dacia Inferior”, București, 1983, 199 p., 133 il., rezumate. RECENZII 831-836 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI PETCULESCU, Liviu (autor) R. J. A. Wilson, „Piazza Armerina”, Granada Publishing, Londra, 1983, 124 p. RECENZII 836-838 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PETCULESCU, Liviu (autor) Congresul Limes-ului de la Aalen. Stadiul cercetării frontierelor romane la Dunărea de Mijloc și de Jos și al echipamentului militar roman Recenzii şi cronică 1204-1212 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 35-I, In Memoriam Clarissimi Viri Constantini Daicoviciu PETCULESCU, Liviu (autor) The owner of the greave AG 711 from the Axel Guttman Collection 95-96 engleză
articol de periodic 1999 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 36-I PETCULESCU, Liviu (autor) Fragments of helmets from the Roman Fort at Jidava 189-196 engleză
articol de periodic 2000 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 37-1 PETCULESCU, Liviu (autor) Claus v. Carnap - Bornheim and Jorgen Ilkjaer, „Illerup Adal. Die Prachtausrustungen”. 5 Textband; 6 Katalog, Fundlisten und Literatur; 7 Trafelband, Jutland Archaeological Society Publications XXV: 5-7. 1996, Aarhus University Press, 1996, S 486 + S 322 + Taf. 254 277-283 engleză
articol de periodic 2015 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 52, nr. I, seria prehistory-ancient history-archaeology PETCULESCU, Liviu (autor) Clasp-buckle belts in Roman Dacia ARTICLES AND STUDIES 99-108 engleză
articol de periodic 1975 Banatica, 3 PETCULESCU, Liviu (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Coiful roman de la Berzovia II. Perioada romană şi postromană 85-89 română
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , BRĂILEANU, Maria (autor) , IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) , MARINESCU, Lucia (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) , SION, Anișoara (autor) Șantierul arheologic de la Vitănești, jud. Teleorman 127-141 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV ANASTASIU, Ruxandra (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) , TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, comuna Vețel, jud. Hunedoara 70-75 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V ANASTASIU, Ruxandra (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) , TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 73-76 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia 45-50 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII PETCULESCU, Liviu (autor) Săpăturile arheologice din castrul Micia 117-119 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII CRĂCIUN, Cristina (autor) , FILIPESCU, Bogdan (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 59-62 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1997 Cercetări Arheologice: CA, X PETCULESCU, Liviu (autor) Roman military equipment from the punic wars to the fall of Rome 441-448 engleză
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice: CA, XIV-XV, seria 2007-2008 PETCULESCU, Liviu (autor) Once again on the pyramidal spearheads of triangular cross-section in Roman Dacia 229-244 engleză (rezumat în română)
articol de periodic 2017 Cercetări Arheologice: CA, XXIV ȚENTEA, Ovidiu (autor) , POPA, Alexandru (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) Un nou fort roman la Cumidava-Râșnov 143-150 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II PETCULESCU, Liviu (autor) Contribuții la coifurile ornamentale și garniturile de armură romane din Dacia Arheologie 153-162 română, franceză
articol de periodic 1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PETCULESCU, Liviu (autor) JOCHEN GARBSCH, Römische Paraderüstungen, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Bd. 30, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1978, 100 p., 1 c., 48 pl. Comptes-Rendus 391-392 franceză
articol de periodic 1983 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 27, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PETCULESCU, Liviu (autor) VALERIE A. MAXFIELD, The Military Decorations or the Roman Army, London, Batsford, 1981, pp. 304, 16 plates, 17 text figures. Comptes rendus 215-217 engleză
articol de periodic 1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PETCULESCU, Liviu (autor) M.C. BISHOP (ed.), The Production and Distribution of Roman Military Equipment. Proceedings of the Second Roman Military Equipment Research Seminar, Oxford, B.A.R. - S275, 1985, pp. XII + 377. Comptes rendus 194-196 engleză
articol de periodic 1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PETCULESCU, Liviu (autor) The Limes Congress at Aalen and the State of Roman Frontier Studies (Studien zu den Militärgrenzen Roms III. Vorträge des 13. Limes-kongress. Aalen, 1983. Forsch. u. Ber. z . Vor.- und Frühgeschichte in Baden -Württemberg, 20, Stuttgart, 1986, S. 816) Notes et discussions 151-161 engleză
articol de periodic 1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PETCULESCU, Liviu (autor) J. C. COULSTON (ed.), Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers. Proceedings of the Fourth Roman Military Equipment Conference, Oxford, BAR S 394, 1988, pp. XI + 341. Comptes rendus 311-313 engleză
articol de periodic 1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PETCULESCU, Liviu (autor) Miniature Spearhead Fittings of Military Equipment in Roman Dacia Études 181-196 engleză
articol de carte 2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României PETCULESCU, Liviu (autor) Armamentul roman în Dacia la începutul secolului II d. Chr. 441-458 română
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) PETCULESCU, Liviu (autor) , NICU, Mircea (autor) Echipamentul militar roman din cetatea dacică de la Poiana (jud. Galați) Arheologie, istorie, arhitectură 203-220 română
articol de periodic 2017 Litua - Studii și Cercetări, XIX, In honorem profesor universitar doctor Petre Gherghe la 70 de ani PETCULESCU, Liviu (autor) Puiu Gherghe - vechi coleg și prieten de nădejde I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 84-85 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I PĂUNESCU, Anca (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973) 289-294 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I PETCULESCU, Liviu (autor) Studien uber romisch-pannonische Waffenfunde - Helme, Schilde, Dolche 323-326 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V PETCULESCU, Liviu (autor) Castrul de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane / Le camp de Micia (com. de Vețel, dép. de Hunedoara) dans le système de la fortification de la Dacie romaine 109-114 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII PETCULESCU, Liviu (autor) Centiroane de tip "Vtere Felix" din Dacia / Ceinturons de type „Vtere Felix" de Dacie 69-73 română
articol de periodic 1982 Pontica, XV PETCULESCU, Liviu (autor) Despre cronologia fortificațiilor romane de la Barboși 249-253 română
articol de periodic 1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II PETCULESCU, Liviu (autor) Închizătoare de balteus din Dacia 55-62 română
articol de periodic 1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III PETCULESCU, Liviu (autor) Noi descoperiri epigrafice în castrul Micia 84-89 română
articol de carte 2004 The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity : The Acta of the 16 th lnternational Congress of Antique Bronzes : Bucharest, May 26th-31st 2003 PETCULESCU, Liviu (autor) Bronze shield fittings in Roman Dacia 371-378 engleză
articol de periodic 1998 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, II PETCULESCU, Liviu (autor) Roman Military Equipment in Dacia in the First Century A.D The Thracian Mediations to Central Europe and West Balkan Regions 261-288 engleză