Pontica, XV, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan 9-13 română
articol de periodic CARAIVAN, Glicherie (autor) Evoluția zonei Mamaia în Cuaternarul tîrziu 15-32 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Aspecte privind începutul epocii neolitice în Dobrogea 33-46 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) A propos de la couche precoloniale de Mesambria 47-55 franceză
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Date privind cultivarea viței de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n- sec. I e.n) 57-79 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Îndeletniciri ale geto-dacilor din centrul centrului Cîmpiei Române 81-87 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Roata, simbol solar pe monedele histriene 89-97 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri grecești în Cîmpia Brăilei 99-124 română
articol de periodic CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Amfore antice apărute într-un mormînt tumular de la Topalu (jud. Constanța) 125-136 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Importul amforelor bthasiene la Tomis în perioada elenistică 137-151 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Colonia Ulpia Zarmizegetusa pe o inscripție din Dobrogea 153-159 română
articol de periodic PAPUC, Gheorghe (autor) Despre apeductele Tomisului 161-173 română
articol de periodic CHERA-MĂRGHINEANU, Constantin (autor) , LUNGU, Virgil (autor) Contribuții la cunoașterea unei necropole creștine a Tomisului 175-199 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Sigilii bizantine inedite de la Dorostolon 201-212 română
articol de periodic MUNTEANU, Ion (autor) , NEAGU, Marian (autor) , OPREA, Vasile (autor) O nouă figurină Cernavodă III descoperită în sud-vestul Dobrogei 215-220 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) , HARȚUCHE, Nicolae (autor) Opaițe grecești și romane din colecțiile Muzeului Brăilei 221-233 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) Vase și obiecte de bronz romane timpurii din Tomis 235-248 română
articol de periodic PETCULESCU, Liviu (autor) Despre cronologia fortificațiilor romane de la Barboși 249-253 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Cîteva fragmente sculpturale din sud-vestul Dobrogei 255-261 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) , PANAITESCU, Adrian (autor) Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obținerea de obiecte de podoabă în tehnica presării 263-266 română
articol de periodic MICU, Ioan (autor) Publius Vergilius Maro despre traci, geți și daci 269-272 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (IV) 275-292 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța în intervalul noiembrie 1980 - noiembrie 1981 293-298 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța -23-25 noiembrie 1981 299-307 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) Dumitru Tudor 309-309 română