Criterii căutate

  • An de publicare: 1982

Sumarul căutării

  • 1318 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Acta Musei Napocensis, XIX Cuprins 3-9 română, engleză, franceză, germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MEDELEȚ, Florin (autor) În legătură cu expediția întreprinsă de Alexandru Macedon la Dunăre în 335 î.e.n. Studii 13-22 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GLODARIU, Ioan (autor) Sistemul defensiv al statului dac și întinderea provinciei Dacia Studii 23-38 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PISO, Ioan (autor) Carrieres senatoriales (III) Studii 39-57 franceză
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor) Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II) Studii 59-74 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JAMBOR, Petre (autor) Drumuri și vămi ale sării din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu Studii 75-86 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP IOAN, Aurel (autor) Realități medievale românești în Țara Hațegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV Studii 87-92 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc (autor) Orientarea balcano-otomană și mediteraniană în comerțul clujean (prima jumătate a sec. XVII) Studii 93-104 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂIUȘAN, Radu (autor) Ioan Bălaș - viceprefectul prefecturii "Auraria Gemina" în timpul revoluției românilor transilvăneni din 1848-1849 Studii 105-119 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (II) Studii 121-134 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Aspecte ale luptei pentru emancipare națională și socială a popoarelor din Ungaria dualistă la granița sec. XIX-XX Studii 135-153 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODEA, Gheorghe (autor) Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (I) Studii 155-174 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ȘTIRBAN, Marcel (autor) Omagiu marelui om politic și diplomat român Nicolae Titulescu Studii 175-186 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (II) Studii 187-203 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Apărarea frontierei de vest a României, deziderat național. Adeziuni clujene interbelice (II) Studii 205-218 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Discuții pe marginea legăturilor cronologice și culturale între grupul Iclod și cultura Tisa Note şi discuţii 221-245 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia (autor) Descoperiri eneolitice la Gilău (III) Note şi discuţii 247-252 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CUCOȘ, Ștefan (autor) Începuturile perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei Note şi discuţii 253-260 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VASILIEV, Valentin (autor) În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania Note şi discuţii 261-269 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Despre câteva podoabe dacice dintr-un muzeu britanic Note şi discuţii 271-274 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MOGA, Vasile (autor) În legătură cu o descoperire arheologică recentă din cetatea dacică de la Căpâlna (jud. Alba) Note şi discuţii 275-278 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice în burgul roman de la Ocland (jud. Harghita) Note şi discuţii 279-285 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDEVAN, Radu (autor) Nocturunu napocensis Note şi discuţii 287-290 franceză
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETCULESCU, Liviu (autor) Obrăzare de coifuri romane din Dacia Note şi discuţii 291-300 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Constantin (autor), VLĂDESCU, Cristian (autor) Piese sculpturale romane în Muzeul Militar Central Note şi discuţii 301-306 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru (autor), PETROVSZKI, Richard (autor), POP, Constantin (autor) Bronzuri figurative în Dacia Romană: un tip iconografic inedit Note şi discuţii 307-310 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru (autor), PETROVSUKI, Maria (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (I) (1976-1979) Note şi discuţii 311-330 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX RUPRECHTSBERGER, Erwin (autor) Eine bemerkung zur Terra Sigillata aus Apulum Note şi discuţii 331-335 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BENEA, Doina (autor) Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum Note şi discuţii 337-344 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Dorin (autor), NEMEȘ, Emil (autor) Obiecte de os descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 345-365 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VLASSA, Nicolae (autor) O gemă magică din Transilvania cu o temă iconografică rară Note şi discuţii 367-374 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂLĂNESCU, Dana (autor) Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) Note şi discuţii 375-385 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MATEI, Ștefan (autor) Al treilea mormânt princiar de la Apahida Note şi discuţii 387-392 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BOZU, Ovidiu (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche Note şi discuţii 393-395 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Magdalena (autor) Călătoriile calfelor de aurari, mijloc de difuziune a formelor și tehnicilor de ornamentare Note şi discuţii 397-404 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Viorica (autor) Breasla tâmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea I) Note şi discuţii 405-410 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CERNEA, Elena (autor), PRODAN, D. (autor) O primă formă a lui Supplex Libellus Note şi discuţii 411-427 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GROZA, Liviu (autor) Participarea generalului Mihai Trapșa la lupta de la Custozza (1866) Note şi discuţii 429-440 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIPĂIANU, George (autor) Contribuții documentare la istoria presei românești din Austro-Ungaria (1867-1874) Note şi discuţii 441-453 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania Note şi discuţii 455-462 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IZSAK, Samuel (autor) Farmaciști români din Transilvania și Banat (studiu preliminar) Note şi discuţii 463-473 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GIURA, Lucian (autor), STOIA, Mircea (autor) Aspecte privind viața și activitatea lui Cornel Diaconovich (1856-1923) Note şi discuţii 475-486 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GLODARIU, Eugenia (autor) Elena Pop Hossu-Longin și mișcarea feministă din Transilvania Note şi discuţii 487-496 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX WINKLER, Iudita (autor) Drumul roman Napoca - Potaissa (II) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 487-489 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETRICĂ, Paul (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Scurtă analiză topometrică a sectorului de drum roman cuprins între km 8+750 și intrarea în municipiul Turda Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 491-492 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JUDE MARIA, Magdalena (autor) Preocupări economice ale "Astrei" în Despărțământul Diciosânmărtin Note şi discuţii 497-500 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX COMȘA, Daniela (autor) Consiliul Național Român din comuna Gheja, jud. Mureș Note şi discuţii 501-508 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂUN, Nicolae (autor) Aspecte socio-economice ale orașului Cluj, în contextul dezvoltării României în perioada 1922-1928 Note şi discuţii 509-520 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS ANA, Maria (autor), BUNTA, Petru (autor) Procesele antifasciste din anii 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) Note şi discuţii 521-539 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JUNGBERT, Bela (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 543-555 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Istvan (autor), PETICĂ, Mihai (autor) Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea I-a) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 557-584 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX STOICOVICI, Eugen (autor) Analiza microscopică a unor probe de pământ ars Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 585-386 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Din colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei. Donația Torma Karoly Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 593-605 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice - Secția pentru Transilvania și promovarea cercetării epocii dacice Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 607-616 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IGNA, Aurelia (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Investigări biologice în serviciul cercetării istorice (III) - Analiza părților lemnoase provenind dintr-un butoi dacic (sec. I e.n) de la Grădiștea Muncelului Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 617-620 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Frontonul renaștere al Bisericii Evanghelice din Bistrița Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 621-626 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIPĂIANU ANA, Maria (autor) O piesă vestimentară brodată din secolul al XVIII-lea Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 627-641 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS, Alexandru (autor) Un ceas muzical din sec. XVII-XVIII în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 643-652 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX NEAMȚU, Undina (autor), STÎMBU, Mihaela (autor) Monumente uitate ale arhitecturii de azi Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 653-659 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUPEA, Ioan (autor) Bonuri și bilete de casă aflate în colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 661-665 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS ANA, Maria (autor), MIREL, Maria (autor) Documente privitoare la situația materială a Muzeului Ardelean la începutul sec. XX Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 667-671 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 673-685 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IOAN, Mircea (autor) Tipărituri apărute la Blaj în primii 25 de ani de activitate a tipografiei (1747-1771), relevate de un document de epocă Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 687-693 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din județele Cluj și Bistrița-Năsăud Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 695-708 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ATUDOREI, Vania (autor), IGNEA, Aurelia (autor) Considerații aupra aeromicroflorei expoziției de bază și a depozitelor Muzeului de Istorie al Transilvaniei Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 709-716 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Valentin Anisimovici, Pam'jatnik pozdnego Tripol'ja (Opît sistematizații), Izdatel'stvo „Stiința", Kišinev, 1980, 206 p. (= 173 p. text cu 9 tabele + 43 fig.). Preț 1 rublă și 80 copeici RECENZII 719-719 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M., 1978-79 (1980), hrsg. von Hermann Müller-Karpe, Verlag C. H. Beck, München RECENZII 719-721 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) S.T. Hacacatrjan, „Arstskij nekropol” (Das Gräberfeld von Artik), Izdatel'stvo Erevanskogo Universiteta Erevan, 1979, 403 S. mit zahlreicher Abbildungen. Preis 5, 40 Rubel RECENZII 721-721 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Ghenuță Coman, „Statornicie și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui” (Beständigkeit, Kontinuität. Das archäologische Ortsverzeichnis des Kreises Vaslui), Editura Litera, București, 1980, 394 S. mit 175 Abb. (= 76 Karten + 99 Taf.). Preis 53 Lei. RECENZII 722-723 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Josef Paulik, „Prahistorische Kunst in der Slowakei”, cu 199 fotografii pe planșe și 36 de desene in text. Preț 85 de coroane cehoslovace. RECENZII 723-724 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Anton Tocik, „Nitriansky Hrádok-Zámeček. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Mad'arovce-Kultur”, Band I. Text. Heft 1 = 287 p. cu planșe tipologice in anexă; Heft 2 = 200 p. Band II = 18 p. Text + 187 planșe + 77 planuri (Materialia Archaeologica Slovaca Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae, tomus III, redigit Bohuslav Chropovsky) Bd. I, Nitra, 1981; Bd. II, Nitra, 1978. RECENZII 724-725 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) „Bronze Age Hoards. Some Finds Old and New”. Edited by Colin Burgess and David Coombs. BAR British Series 67, Oxford, 1979, 286 p. cu numeroase figuri în text RECENZII 725-727 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) N. Chidioșan, „Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea wietenberg de la Derșida”, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 1980, 136 p., 5 figuri în text, 39 planșe RECENZII 727-735 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) l[minžan] S[uleimanović] Masimov, „Keramičeskoe proizvodstvo epohi bronzy v Južnom Turkmenistane (Po materialam raskopok poselenija Altyn depe)”, [Keramische Produktion der Bronzezeit in Südturkmenistan. (Auf Grund der Materialien aus den Ausgrabungen in der Altyn-depe-Siedlung)], Izdatel'stvo „Ylym”, Ashabad, 1976, 112 S. + 16 Textabbildungen. Preis 50 Kop. RECENZII 735-735 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Klemens Wilhelmi, „Zwei bronzezeitliche Kreisgrabenfriedhöfe bei Telgte, Kr. Warendorf”. Mit einem Beitrag von Bernd Herrmann (Bodenaltertümer Westfalens, 17. Berichte des Westfälischen Museums für Archäologie - Amt für Bodendenkmalpflege -, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, begründet von August Stieren, weitergeführt von Hans Beck, hrsg. von Bendix Trier) Verlag Aschendorff, Münster, RECENZII 736-736 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Tibor Kemenczei, „Das mittelbronzezeitliche Gräberfeld von Gelej” (Regeszeti Füzetek, Ser. II, No. 20) Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1979, 46 S., 15 Abb., 28 Taf. Preis 50,- Ft. RECENZII 736-738 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VLASSA, N. (autor) „Studii dacice” (sub redacția prof. univ. Hadrian Daicoviciu), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981 RECENZII 739-740 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDEVAN, Radu (autor) „Limes. Akten des XI. internationalen Limeskongresses” (Székesfehérvár 30.8-6.9. 1976), Herausgegeben von J. Fitz, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 766 p. RECENZII 741-744 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PISO, Ioan (autor) László Barkóczi, Sándor Soproni, „Die römischen Inschriften Ungarns. 3. Lieferung - Brigetio (Fortsetzung) und die Limesstrecke am Donauknie (RIU III), Budapest, Akadémiai Kiadó - Bonn, Rudolf Habelt Verlag, 1981. Cuprinde 292 p. de text, 250 de fotografii, 318 desene și două hărți. RECENZII 745-745 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂRBULESCU, Mihai (autor) Silviu Sanie, „Cultele orientale în Dacia romană. 1. Cultele siriene și palmiriene”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, 312 p. + XVI pl. RECENZII 747-748 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUDEA, Nicolae (autor) Topál Judith, „The Southern Cemetery of Matrica” (Százhalombatta - Dunafüred), Budapest, 1981 RECENZII 749-749 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUDEA, Nicolae (autor) Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod, Budapest, 1981 (herausgegeben von A. Mócsy). RECENZII 750-752 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUDEA, Nicolae (autor) Silviu Sanie, „Civilizație romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II l.e.n. - III e.n.)”, Iași, 1981 (264 p. incluzlnd 72 planșe ilustrate). RECENZII 752-754 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Alina (autor) Ferenc Fülep, „Roman Cemeteries on the territory of Pécs (Sopianae)”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 64 p., 50 pl., 1 plan pliant RECENZII 755-756 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Alina (autor) „Figlina”, 3, 1978 (Documents du Laboratoire de Céramologie de Lyon), Lyon RECENZII 756-759 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX WINKLER, Iudita (autor) „Histoire et numismatique en Haute-Normandie”, în seria „Cahiers des annales de Normandie”, no 12 A, recueil présenté par Nancy Gauthier, Caen, 1980, 133 pagini RECENZII 761-761 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) A. Kiss, „Avar Cemeteries in County Baranya. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. Cuprinde 174 p. text cu desene și anexe și 92 planșe alb-negru RECENZII 763-764 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Eva Garam, „Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kisköre”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. Cuprinde 106 p. text cu anexe și 42 planșe fotografii alb-negru și desene RECENZII 764-765 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JAMBOR, Petre (autor) Katalin H. Gyürky, „Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda”, în seria Fontes Archaeologici Hungariae, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 165 p. + 21 tab. + XIII Supl. RECENZII 767-768 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIPĂIANU, George (autor) Pompiliu Teodor (editor), „Enlightenment and Romanian Society”, Cluj-Napoca, Dacia Publishing House, 1980, Pp. 280, lei 27. RECENZII 769-772 engleză
1982 Acta Musei Napocensis, XIX STRÎMBU, Mihaela (autor) Lorenzo Lazzarini, „La pulitura dei materiali lapidei da costruzione a scultura - metodi industriali e di restauro”, CEDAM-Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1981. 138 p. RECENZII 773-775 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Moștenirea lui Vasile Pârvan 777-778 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUY MARICA, Viorica (autor) Academicianul Virgil Vătășianu la 80 de ani 779-780 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc (autor) Un solitar - O pildă. Academicianul David Prodan la 80 de ani 781-783 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Hortensia Dumitrescu (1901-1982) 785-787 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODOR, Andrei (autor) Dumitru Tudor (1980-1982) 789-791 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Gheorghe Matei (1900-1982) 793-793 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX Prescurtări bibliografice 795-797 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Cuprins 3-7 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-12 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), GRIGORESCU, Maria (autor) Tezaurul monetar de la Iclănzel Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Vasul decorat cu șerpi descoperit la Porolissum (terasa sanctuarelor) Istorie Veche şi Arheologie 17- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Mărgele romane de la Porolissum (I) Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen (autor) Compoziția mărgelelor de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 41- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Câteva donaria și aplici-disc cu inscripție din Dacia Istorie Veche şi Arheologie 51- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Despre câteva fragmente de diplome militare redescoperite sau mai nou descoperite Istorie Veche şi Arheologie 59- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Restituiri arheologice Istorie Veche şi Arheologie 69- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Piese figurate descoperite pe terasa lanctuarelor de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 75-80 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) În legătură cu o carte despre Porolissum. Note critice la lucrarea lui E. Tőth - Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnoti. 1943 Istorie Veche şi Arheologie 81-91 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul microscopic al obiectelor datând din epoca romană de la "Gura Cîmpului" Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 109- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen (autor) Activități metalurgice la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 113- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Economie, populație și societate în Dacia postaureliană Istorie Veche şi Arheologie 123- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) O nouă descoperire cu caracter creștin la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 155- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), LAKO, Eva (autor) Descoperirea monetară de la Zalău, sec. XII-XIII Istorie Medie 161- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor) Artă medievală de cult din Sălaj (II) Istorie Medie 163- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), LAKO, Eva (autor) Tezaurul monetar de la Romita, sec. XVII Istorie Medie 169- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Populația Sălajului la sfîrșitul secolului XVIII-lea Istorie Medie 175- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Istoricul localității Răstoci (III) Istorie Medie 201- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BATHORI, Ludovic (autor) Situația economică și evoluția satului Gîrbou și satelor învecinate la începutul secolului al XX-lea (1901-1918) Istorie modernă 233- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din Sălaj la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie modernă 245- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel (autor) Aspecte ale procesului istoric de integrare organică a județului Sălaj în structurile politico-administrative ale statului național unitar român. Linia demarcațională provizorie (ianuarie-aprilie 1919) Istorie contemporană 251- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia (autor) Frământări țărănești în vestul județului Sălaj între 1918-1921 Istorie contemporană 263- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), GRAD, Cornel (autor) O semnificativă inițiativă patriotică: proclamarea lui Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare al localității Crasna - Sălaj (13 VI 1935) Istorie contemporană 267- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Sistemul de apărare la frontiera de vest a țării (1937-1940) Istorie contemporană 275- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Unele date și considerații despre pierderile de ordin teritorial și economic suferite de România prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 286- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICULESCU, Gheorghe (autor), TUCA, Cornel (autor) Contribuția batalionului 7 Vînători de Munte din Zalău la luptele purtate de armata română pentru eliberarea Ardealului de Nord Istorie contemporană 301- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor) Aspecte din mișcarea revoluționară și democratică a tineretului din Sălaj în perioada 1890-1949 Istorie contemporană 307- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru (autor) Realizarea unității depline a clasei muncitoare din țara noastră (1945-1948) Istorie contemporană 321- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Suzana (autor) Date despre carte veche din Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 341- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana (autor) Cartea romînească veche în județul Sălaj (II) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 353- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICORICI, Ioan (autor) Date privind evoluția învățământului și științei de carte în comuna Meșeșenii de Jos în secolele XVII-XX Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 419- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDEA, Avram (autor) Concepția pedagogică a lui Simion Bărnuțiu în perioada activității de la Blaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 425- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Petre Dulfu. Corespondență literară inedită Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 435- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ACHIM, Valeriu (autor) Gavril Trif. Personalitate marcantă a învățămîntului românesc din Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 443- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind unele acțiuni culturale ale sălăjenilor în primul deceniu după unirea Transilvaniei cu Romania Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 451- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin (autor), GORUN, Doru (autor) Contribuții la istoria presei românești în Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 473- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cetele de flăcăi în unele localități ale județului Sălaj Etnografie 505- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1981 513- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Abrevieri bibliografice 513-524 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ANTONESCU, Iulian (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AGRIGOROAIE, Ion (autor) Activitatea diplomatică a lui Nicolae Titulescu din anii '20 reflectată în memorialistică .9-19 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Noi documente despre Nicolae Titulescu (perioada 1936-1941) 21-27 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Simion Florea Marian - comemorarea marelui etnograf și folclorist 29-38 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BLAJ, Pavel (autor) Un sigiliu inedit al orașului Suceava 39-42 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX JUCAN, Grațian (autor) Eminescu și Suceava 43-50 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Societatea "Școala Română" din Suceava (1883-1918) 51-69 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil (autor), MATEI, Mircea (autor), MONORANU, Octav (autor) Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și Moldovei 71-242 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Gavril (autor) Din istoria mineritului în Bucovina (1918-1944) 265-284 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Sevastița (autor) Aspecte din lupta clasei muncitoare din județul Suceava împotriva exploatării capitaliste în anii 1938-1940 285-292 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Iraclie Porumbescu (O prezentare monografică) 313-328 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CENUȘĂ, Mircea (autor) Ziarul "Bucovina" - tribună a unității culturale românești 329-345 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX COCUZ, Ioan (autor) Activitatea lui Valeriu Braniște și a ziarului "Patria" pentru emanciparea politică a românilor din Bucovina 343-263 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 347-365 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX FROICU, Petru (autor) Din istoria presei bucovinene : "Freamătul literar" (1933-1937) 367-375 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Contribuții la istoricul exploatării sării la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Bucovina 377-392 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX GOROVEI, Ștefan (autor) Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească veche din județul Suceava (sec. al XVII-lea) - catalog 393-312 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IACOBESCU, Mihai (autor), ZUGRAV, Ioan (autor) Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 409-417 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Din versurile lui Ciprian Porumbescu II 419-424 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BEJENARIU, Mircea (autor) Un documentar despre Eusebie Mandicevschi 425-431 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX RUSȘINDILAR, Petru (autor) Un precursor al socialismului în Bucovina - George Grigorovici 433-450 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AVĂDĂNII, Cezarina (autor), MĂRGINEANU, Maria (autor) George Tofan (1880-1920) 451-456 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CUSIAC, Dragoș (autor) File din istoria Muzeului din Rădăuți 457-468 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRCIUMARU, Marin (autor) Considerații generale asupra oscilațiilor climei în ultimii 5000 de ani 469-477 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX URSULESCU, Nicolae (autor) Aspect sau fenomen de tip Sudiți 479-486 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BOTEZATU, Dan (autor) Caracterizarea antropologică a mormintelor de incinerație din necropolatubulară de la Volovăț - județul Suceava 487-491 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IGNAT, Mircea (autor), PÎȚU, Gheorghe (autor) Un nou topor de bronz descoperit la Cașvana 493-495 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CĂRPUȘ, Leonid (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei din așezarea prefeudală de la Udești - județul Suceava 497-504 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX FOIT, Grigore (autor) Considerații pe marginea unor descoperiri monetare de la Mănăstirea Putna 505-519 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Un document contrasigilat din secolul al XVI-lea 521-524 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică, de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul Suceava în anii 1981-1982 525-538 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ȘERBAN, Constantin (autor) Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Invocație în poezia populară - Cantemir Traian 545-545 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CANTEMIR, Traian (autor) Legende istorice din Bucovina - Marian Simion Florea 547-548 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Amintiri și evocări despre E. Lovinescu - Nuță I. 549-550 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Muzica în Bucovina - Satco Emil 551-551 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX LAZĂR, Mihai (autor) Habitatul medieval rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) . Matei M., Emandi E, 553-558 română
1982 Biharea, 1982 Cuprins 4-5 română
1982 Biharea, 1982 GOȚIA, Ioan (autor) Probleme ale evoluției croiurilor. Geneza și evoluția croiului orizontal în spațiul european I. Etnografie 7-49 română
1982 Biharea, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea I. Etnografie 51-57 română
1982 Biharea, 1982 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul păstoritului din nord-vestul României I. Etnografie 59-81 română
1982 Biharea, 1982 GOINA, Florica (autor) Elemente de păstorit tradițional în Padiș I. Etnografie 83-87 română
1982 Biharea, 1982 COVACI, Veronica (autor) Din trecutul sericiculturii în Bihor I. Etnografie 89-96 română, germană
1982 Biharea, 1982 COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni tehnici folosiți în denumirile părților componente ale construcțiilor țărănești de lemn din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 97-108 română
1982 Biharea, 1982 CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații istorice privind apariția satelor cu meșteșugari specializați din Bihor I. Etnografie 109-126 română
1982 Biharea, 1982 MOZES, Tereza (autor) Considerații privind istoricului olăritului din Oradea I. Etnografie 127-155 română
1982 Biharea, 1982 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor I. Etnografie 157-197 română
1982 Biharea, 1982 SIMU, Constanța (autor) Țara Crișurilor în mărturiile călătorilor străini despre țările române I. Etnografie 199-208 română
1982 Biharea, 1982 MAROSSY, Ana (autor) Contribuții la cunoașterea medicinei populare din satul Poieni de Jos, comuna Buntești (județul Bihor) I. Etnografie 209-212 română
1982 Biharea, 1982 MAROSSY, Ana (autor) Considerații privind practica nașterii pe pămînt I. Etnografie 213-216 română
1982 Biharea, 1982 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 219-227 română
1982 Biharea, 1982 FAUR, Viorel (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea II. Valorificări etnografice din arhive 229-266 română
1982 Biharea, 1982 GUI, Iosif (autor) Sancționarea moravurilor sociale în colecția de chiuituri și strigături a lui Vasile Sala II. Valorificări etnografice din arhive 267-272 română
1982 Biharea, 1982 DUMITRESCU, Mircea (autor) Expoziția generală română din 1906. Aspecte etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 273-285 română
1982 Biharea, 1982 ZINTZ, Maria (autor) Pictori de avangardă în colecția Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 289-314 română
1982 Biharea, 1982 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Grafica lui Iosif Iser în Colecția Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 315-325 română
1982 Biharea, 1982 ROȘU, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea vieții cultural-artistice din Oradea în perioada interbelică III. Artă 327-334 română
1982 Biharea, 1982 TOCA, Mircea (autor) Arta plastică în revista "Aurora" din Oradea III. Artă 335-350 română
1982 Biharea, 1982 IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Prolegomene la un muzeu al istoriei și artei costumului urban IV. Muzeografie 353-370 română
1982 Biharea, 1982 CHIRIAC, Aurel (autor) Zona etnografică Meseș - Goia I. V. Recenzii 373-374 română
1982 Biharea, 1982 Toth Susana (1943-1982) V. Recenzii 377-378 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV Cuprins română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Noi descoperiri aparținând culturii Coțofeni în nord-estul Olteniei Istorie 9-26 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IOSIFARU, Mariana (autor) Descoperiri arheologice geto-dacice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea Istorie 27-32 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PURCĂRESCU, Petre (autor) Un mormânt daco-getic descoperit în municipiul Râmnicu Vâlcea Istorie 33-36 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BERCIU, Dumitru (autor) Cu prilejul centenarului nașterii lui Vasile Pârvan (1882-1982) Istorie 37-42 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Stolniceni-Râmnicu Vâlcea Istorie 43-54 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV VLĂDESCU, Cristian (autor) Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan Istorie 55-66 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV JACOTA, Dorin (autor) Mărturii străine despre realități istorico-geografice din Vâlcea în secolel II-XVI Istorie 67-72 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae (autor) Structura habitatului citadin în Râmnicul medieval Istorie 73-94 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Corneliu (autor) Falsificarea unor documente privind robii Mănăstirii Cozia Istorie 95-100 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BALAȘA, Dumitru (autor) Oameni și fapte din istoria localității Olănești Istorie 101-108 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BĂNICĂ, Mariana (autor) An jubiliar: Matei Basarab (350 de ani de la înscăunarea ca domn al Țării Românești) Istorie 109-114 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIHU, Elena (autor) Tipărituri râmnicene în județul Mureș Istorie 115-118 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Veronica (autor) Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) Istorie 119-126 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MATEI CARMEN, Irina (autor) Stațiunea balneară Olănești într-un afiș publicitar de la jumătatea secolului al XIX-lea Istorie 127-129 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PURECE, Sergiu (autor) Lupta țărănimii vâlcene pentru dreptate socială în deceniul premergător Unirii Principatelor Istorie 131-142 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ANDRONIE, Dumitru (autor) Manifestări ale țărănimii vâlcene în anul răscoalei din 1888 Istorie 143-148 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV STAICU, Viorica (autor) Jurnal spre folosire a Băilor Alecsadrischi din l(e)atu 1850 Istorie 149-156 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MAMULARU, Gheorghe (autor) Un secol de istorie al stațiunii Călimănești-Căciulata Istorie 157-162 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV VOICULESCU, Mihail (autor) Școala vâlceană-sprijinitoare a luptei românilor din Transilvania pentru libertate națională Istorie 163-164 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MANOLE, Petre (autor) Frământări țărănești în județul Vâlcea în anii 1908-1916 Istorie 165-170 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Aspecte privind mișcarea muncitorească din județul Vâlcea în anii crizei economice (1929-1933) Istorie 171-180 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Aurel (autor) Aspecte privind naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Vâlcea (11 iunie 1948) Istorie 181-193 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV SOARE, Ion (autor) Toponimie și istorie în județul Vîlcea Toponimie şi Etnografie 195-198 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MARINOIU, Costea (autor) Loviștea-toponimie și istorie Toponimie şi Etnografie 199-206 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRIA, Petre (autor) Locuri și nume străvechi în Titeștii Vîlcii Toponimie şi Etnografie 207-210 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DECA, Eugen (autor) Centrul de ceramică din comuna Lungești, județul Vâlcea Toponimie şi Etnografie 211-216 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV FLOREA, Nina (autor) Croiul și ornamentația cămășii femeiești din microzona Horezu-Vîlcea Toponimie şi Etnografie 217-224 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV GEORGESCU, Nicolae (autor) Cu privire la o ladă rudărească datată 1844 Toponimie şi Etnografie 225-230 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IONESCU, Mariana (autor) Aspecte privind mesteșugul prelucrării părului de capră în satul Curtea, comuna Popești Toponimie şi Etnografie 231-236 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ENE, Laurențiu (autor) Un portret de șevalet din secolul al XVII-lea Artă şi Muzeografie 237-240 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV FLOREA, Pavel (autor), IANCOVESCU, Oana (autor) Meșterul Mușat - diaconul din Opățești Artă şi Muzeografie 241-246 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ENE, Ioana (autor) Un document etnografic foarte rar - tableta apotropaică din colecția Muzeului Județean Vâlcea Artă şi Muzeografie 247-252 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV CRĂCIUNESCU, Petre (autor) În amintirea pictorului Constantin Iliescu Artă şi Muzeografie 253-256 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIRCESCU, Elena (autor) Aspecte privind combaterea atacului de Merulius lacrymans la două monumente din județul Vâlcea Artă şi Muzeografie 257-260 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BERBECEL, Cornelia (autor) Două monumente de artă din comuna Pietrari-Vâlcea Artă şi Muzeografie 261-264 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV POPESCU, Cristian (autor) Considerații asupra realizării machetelor pentru monumente istorice Artă şi Muzeografie 265-270 română
1982 Carpica, XIV VULPE, Radu (autor) Vasile Pârvan, creator de școală științifică .7-14 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile (autor) Vasile Pârvan – teoretician al istoriei 15-22 română
1982 Carpica, XIV CANTEMIR, Traian (autor) Vasile Pârvan, literat 23-31 română
1982 Carpica, XIV MONAH, Dan (autor) Câteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucutenie 33-38 română
1982 Carpica, XIV ROMAN, Petre (autor) Constituirea noilor grupe etno-culturale de la începutul epocii bronzului 39-49 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
1982 Carpica, XIV MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi considerații privind tezaurul de la Bîrgăoani 57-63 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Necropola carpică de la Dămienești, județul Bacău 65-79 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
1982 Carpica, XIV ZAHARIA, Eugenia (autor) Cultura Dridu și problemele arheologiei și istoriei sec. VIII-XI 87-91 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Alexandru (autor) Orașul medieval Tg. Trotuș în lumina datelor istorico-arheologic 93-137 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
1982 Carpica, XIV BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) – II 159-195 română
1982 Carpica, XIV MURARIU, Ioan (autor) Câteva considerații privind activitatea comercială a unor orașe din Moldova între anii 1774 și 1832 197-201 română
1982 Carpica, XIV ZAHARIA, Dumitru (autor) Date referitoare la trecutul satelor din comuna Secuieni, județul Bacău în secolele XV-XIX 203-209 română
1982 Carpica, XIV CĂRĂMIDARU, Corneliu (autor) Aspecte ale participării Regimentului 14 Dorobanți la războiul pentru cucerirea independenței naționale 212-225 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile (autor) Manifestări ale alianței muncitorești-țărănești în timpul marei răscoale din 1907, în județul Bacău 227-233 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena (autor) Procopie Strat – combatant din primul război mondial 235-243 română
1982 Carpica, XIV SIBECHI, Gheorghe (autor) Din istoricul tipografiilor băcăuane până la 1918 245-246 română
1982 Carpica, XIV ANTOHI, Lucia (autor), FLOREA, Vasile (autor) Evoluția mișcării muncitorești din bazinul carbonifer Comănești 247-259 română
1982 Carpica, XIV IACOBESCU, Mihai (autor) Nicolae Titulescu – precursor al unei noi ordini internaționale 261-276 română
1982 Carpica, XIV SAIZU, Ion (autor) Reflectarea semnificației actului de la 23 August 1944 în presa primilor ani postinsurecționali 277-283 română
1982 Carpica, XIV POPOVICI, Georgeta (autor), ROTARU, Feodosia (autor) Monumentul istoric de la Ciolpani-Buhuși 285-295 română
1982 Carpica, XIV ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară de la Răchitoasa-Bacău 297-313 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Al V-lea Simpozion național de tracologie 315-331 română
1982 Carpica, XIV GENARU, Ovidiu (autor) Note de călătorie în Italia 333-340 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1981 341-346 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI e.n. - Tudor Dan 347-350 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Moldova în secolele XI-XIV - Spinei V. 351-356 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Alexandru (autor) Habitatul rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) - Matei Mircea, Emandi E. 357-362 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile (autor) Vasile Pârvan, filozof al istoriei - Catargiu Virgil 363-365 română
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XXX română, franceză, engleză, spaniolă
1982 Cercetări Arheologice, V Introducere V-XXX română, franceză, engleză, spaniolă
1982 Cercetări Arheologice, V Cuprins română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă
1982 Cercetări Arheologice, V GALBENU, Doina (autor), SZEKELY, Zoldan (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Ariușd, jud. Covasna 3-7 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ANTONESCU, Silvia (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău 9-22 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23-27 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BUZDUGAN, Costachi (autor) Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giurcani, jud. Vaslui 29-35 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile de la Valea Iașului, jud. Argeș 37-42 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Daia 43-51 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V OANCEA, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice de la Petrișoru-Racovițeni, jud. Buzău 53-58 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologie din com. Valea Argovei, jud. Călărași 59-63 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George (autor), ZORZOLIU, Traian (autor) Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt 65-71 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ANASTASIU, Ruxandra (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 73-76 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V FILIPESCU, Bogdan (autor) Săpăturile arheologice de la Fierbinți - Malu Roșu, jud. Ialomița 77-81 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), VATAMANU, Ion (autor) Cercetările de la Netezi, jud. Neamț 83-93 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Cercetările arheologice de la Curtea de Argeș 95-107 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V MUNTEANU, Luminița (autor) Date arheologice referitoare la Mănăstirea Partoș, jud. Timiș 109-117 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V CALOTOIU, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj 119-127 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RĂDULESCU, Venera (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129-158 română
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoprit la Piua Petrii (1979-1980) 159-166 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BOLOMEY, Alexandra (autor) Contribuție la cunoașterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călărași 169-193 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V DRĂGUȘ, Dan (autor) Aplice de bronz geto-dacice cu reprezentări animaliere 195-200 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ISĂCESCU, Constantin (autor) Noi date privind necropola feudală timpurie de la Frătești, jud. Giurgiu 201-214 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea primului locaș al mitropoliei Moldovei: biserica Mirăuților din Suceava 215-224 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Târgoviștei 225-233 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George (autor) Pagini din scrisori, pagini arheologice. Din corespondența prof. Gheorghe Cantacuzino 235-257 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 Vicepreședintă a Consiliului Culturii și Educației, DOBRIN, Tamara (autor) Cuvânt de deschidere 7-13 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 Prof. Dr., GEORGESCU, Florian (autor) Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural național - necesitate vitală a activității muzeistice 15-21 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 FLORESCU, Radu (autor) Conservarea-restaurarea ca etapă a cercetării bunurilor culturale 23-31 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 ANTON MANEA, C. (autor), BEȘLIU, C. (autor), COJOCARU, V. (autor), COLTOȘ, C. (autor), COTOROBAI, F. (autor), DEMERJAN, D. (autor), DRĂGUȘ, D. (autor), GRECU, V. (autor), IVAȘCU, M. (autor), MARINCU, E. (autor), NICULESCU, Gh. (autor), SFÎRLEA, Mircea (autor), SIMA, O. (autor), SONOC, S. (autor) Analiza componenței unor piese de aur din tezaurul național prin metode nucleare 33-40 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 SFÎRLEA, Mircea (autor) Considerații asupra tezaurului de la Hinova 41-43 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 ANTON MANEA, Cristina (autor) Considerații asupra Tezaurului de la Pietroasa "Cloșca cu puii de Aur" 45-46 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 PAPADOPOL, Aurel (autor) Considerații privind unele tehnologii, tehnici, execuții de modele (replici) și cu privire la specializarea personalului în domeniul restaurării și conservare pieselor muzeistice de origine organică. 47-54 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 VARTIC, Gheorghe (autor) Priorități în restaurare 55-59 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 DUMITRESCU, Dan (autor), MANOLELI, Dan (autor) Asupra formării, perfecționarii și specializării personalului din muzeele de știinte naturale din România 61-78 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 CIOMOCOS, Viorica (autor) Observații asupra unor intervenții empirice si restaurarea științifică a operelor de artă 79-81 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 TURCU-ȘECLĂMAN, Doina (autor) Sistemul de investigare complexă, sursă de informații obiective 83-85 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 Dr., CIOMĂRTAN, Dan (autor) Un nou tip de catalog pentru identificarea substanțelor si fazelor lor cristaline prin metoda difracției razelor x 87-88 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 Dr., COJOCARU, Viorel (autor) Neomogenități la suprafața obiectelor din aliaj Cu-Ag-Au 89-96 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 TORÓ, László (autor), VINITILĂ, Cristian (autor) Posibilități de utilizare a holografiei în restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural național 97-104 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 ZAGORODNII, Olga (autor) Tehnica defectuoasă a artistului și implicațiile ei în viața operei de artă 107-110 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 IOANID, Manuela (autor) Falsificarea mesajului estetic al unei opere de artă în urma aplicării unui tratament inadecvat 111-114 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 RITIVOIU, Constantin (autor) Identificarea unui tablou în urma procesului de restaurare 115-116 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 PĂTRAȘCU, Gheorghe (autor) O modalitate de valorificare a unei opere de artă de Aert Van Der Neer 117-120 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 BULIGA, IOAN (autor) Restaurarea unei lucrări aparținâd picturii spaniole din sec. al XVII-lea 121-125 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 CIOBANU, Gheorghe (autor), ISTUDOR, Ioan (autor) Disperse de caseinat de calciu folosite în conservarea picturilor murale în fresca și tempera 127-131 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 NEAGU, Ion (autor) Măiestrie tehnică în restaurarea tabloului "Portret de Bărbat" al lui Constantin Lecca 133-136
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 EFREMOV, YVONNE (autor) Folosirea voalului de nylon în restaurarea lucrărilor de artă grafică 137-141 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 CRISTEA, Ion (autor), MANEA, DOINA (autor), PÎRÂU, Elena (autor) Experimentări asupra unei metode de neutralizare a hârtiei prin electroliza 143-145
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Materiale utilizate în ornamentarea manuscriselor medievale 147-154 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 TOPOLEANU, Vasilica (autor) Materii prime și tehnici tradiționale în procesul de restaurare 157-163 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 BARABĂLATĂ, Victoria (autor) Soluții de abordare a pieselor textile ce au suferit anterior intervenții chimice de consolidare 165-167 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 MACRI, Spiridonia (autor) Studiu asupra unor coloranți textili folosiți în procesul de restaurare 169-173 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 DARVAȘ, Lancuzov Doina (autor) Biodegradarea obiectelor muzeale din lână și blană produsă de molii 175-179 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 VLAD, Ana-Maria (autor) Determinarea naturii pieilor vechi 181-184 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 ing., GEBA, Maria (autor) Investigații chimice asupra unei piei arheologice 185-188
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 CHIVULESCU, Emil-Corneliu (autor), DIACONESCU, Virginia (autor) Probleme ridicate de conservarea-restaurarea obiectelor din os și corn 189-192 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 MACRI, Spiridonia (autor), STOICA, Florica (autor), ȘTEFĂNESCU, Doina (autor) Contribuții privind noi metode folosite în procesul de restaurare a unor steaguri pictate 193-197 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 COLȚOȘ, Carmen (autor), NICULESCU, Gheorghe (autor) Stabilirea sursei de materii prime a ceramicii pe baza locurilor de exploatare actuală 201-203 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 COLȚOȘ, Carmen (autor), NICULESCU, Gheorghe (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Determinarea pigmenților utilizați la decorarea ceramicii cucuteniene 205-207 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea și restaurarea ceramicii incrustate 209-211 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 KIS, Lorand Mathe (autor) Fenomenul de degradare a sticlei, generator al metodelor comparative de restaurare 213-219 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 AMANCEI, Minodora (autor) Aplicarea analizei în picături la investigarea obiectelor din metal 221-224 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 MAXIMILIAN, Radu (autor) Redescoperirea unei tehnici folosite în decorarea armelor 225-228 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 CHIVULESCU, Emil-Corneliu (autor) Tehnici de restaurare a obiectelor metalice cu degradări chimice avansate, deteriorate mecanic și cu lipsuri de material 229-232 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 BUJOR, Alexandru (autor), CONTRAȘ, Aurel (autor) Folosirea replicii și restaurării în rezolvarea problemelor puse de puștile cu cremene de la Muzeul Județean Slatina 233-235 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 MIHALEA, Angela (autor) Din istoricul preocupărilor legate de conservarea bunurilor culturale din țara noastră 239-245 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 Dr., OPREA, Florea (autor) Apariția efectului de cameră umedă în spațiile de depozitare și expunere a bunurilor de patrimoniu 247-252 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 ANDREI, MIRCEA (autor) Câteva considerații privind păstrarea și conservarea mineralelor 253-257 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 IONIȚĂ, Ion (autor) Protecția anticorozivă a obiectelor de patrimoniu din metal prin păstrarea lor în atmosfera de gaze inerte 259-262 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 ing., STĂNESCU, Ariana (autor) Ignifugarea-modalitate de conservare 263-268 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 IONIȚĂ, Ion (autor), ISTUDOR, Ion (autor) Cercetări privind tratarea antivegetativă a monumentelor din piatră și alte materiale de construcții 269-273 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 ALEXIU, Valeriu (autor), LUCA, Elena (autor) Modalități de realizare a depozitelor la Complexul Muzeal Golești 275-279 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 MARINESCU, Alexandru (autor), PUȘCAȘU, Niculae (autor) Modele în mărime naturală ale unor animale rare și de mare importanța științifică. Tehnici de realizare și expunere 281-288 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 Dr., MURARIU, Dumitru (autor) Locul si rolul mulajelor și materialelor în expozițiile de bază ale muzeelor de științe naturale 289-294 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 OLARU, Valeriu (autor), RADOSLAV, Aurelia (autor) Contribuții la activitatea economică din muzeu - execuția de replici după obiecte etnografice textile: tehnică, materiale, coloranți 295-298 română
1982 Cercetări Numismatice, IV Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 2 română
1982 Cercetări Numismatice, IV GÎDEA, Suzana (autor) Cuvînt de deschidere / Discours introductif / Opening word Şedinţă plenară 7-8 română
1982 Cercetări Numismatice, IV GEORGESCU, Florian (autor) Cercetarea numismatică în slujba istoriei patriei / La recherche numismatique au service de l’histoire de la patrie / The numismatic research in service of the national history. Şedinţă plenară 9-22 română
1982 Cercetări Numismatice, IV CONDURACHI, Emil (autor) Noi perspective în cercetarea numismatică antică / Nouvelles perspectives concernant la recherche dans le domain de la numismatique antique / New perspectives in the research of ancient numismatics. Şedinţă plenară 23-28 română
1982 Cercetări Numismatice, IV ILIESCU, Octavian (autor) Participări românești la activitatea numismatică internațională / Participations roumaines à l’activité numismatique internationale / Romanian contributions to the international numismatic research. Şedinţă plenară 29-39 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BEȘLIU, C. (autor), COJOCARU, Viorel (autor), CONSTANTINESCU, M. (autor), GRECU, V. (autor), IVAȘCU, M. (autor), MARINCU, E. (autor), MATEICIUC, V. (autor), SPIRIDON, S. (autor), STANCU, Paraschiva (autor), ȘTIRBU, Constanța (autor) Determinarea compoziției unor monede medievale românești prin metode nucleare / Méthodes nucléaires utilisées pour établir la composition de l’aloi de quelques monnaies de Valachie (XIVe-XVe siècles) / Determination of the composition of some romanian medieval coins using nuclear methods. Şedinţă plenară 41-56 română
1982 Cercetări Numismatice, IV STANCU, Paraschiva (autor), ȘTIRBU, Constanța (autor) Observații asupra emisiunilor monetare al Țării Românești (1365-1418) pe baza analizelor prin metode nucleare / Quelques remarques sur les émissions monétaires de Valachie d’après les analyses par des méthodes nucléaires / Observations on Wallachian monetary types (1365-1418) on the basis of nuclear analyzes. Şedinţă plenară 57-93 română
1982 Cercetări Numismatice, IV MITREA, Bucur (autor) Date noi despre tezaurul de la Crucea de Sus-Panciu / Nouvelles données dur le trésor de Crucea de Sus-Panciu / New data about the hoard from Crucea de Sus - Panciu. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 97-107 română
1982 Cercetări Numismatice, IV PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) O monedă imperială inedită din colecția Orghidan / Une monnaie impériale inédite de la collection Orghidan / An unpublished imperial coin from the Orghidan collection. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 109-112 română
1982 Cercetări Numismatice, IV MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monede antice și bizantine descoperite la Enisala, jud. Tulcea / Monnaies antiques et byzantines découvertes à Enisala, dép. de Tulcea / Ancient and Byzantine coins found at Enisala, Tulcea county. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 113-120 română
1982 Cercetări Numismatice, IV PÂRVAN, Katiușa (autor) Un nou tezaur monetar de la Mircea cel Bătrân, descoperit la Galiciuica, jud. Dolj / Un nouveau trésor monétaire du temps du Mircea l'Ancien découvert à Galiciuica, dép. de Dolj / A new coin hoard from Mircea the Elder found at Galiciuica, Dolj county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 123-131 română
1982 Cercetări Numismatice, IV VELTER, Ana-Maria (autor) Un tezaur monetar din sec. XV-XVI, descoperit la Ghimpați, jud. Giurgiu/ Un trésor monétaire du XVe-XVIe siècle découvert à Ghimpați, dép. de Giurgiu / A coin hoard from the 15th-16th centuries, found at Ghimpați, Giurgiu county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 133-139 română
1982 Cercetări Numismatice, IV CUSTUREA, Gabriel (autor), MURAT, Actuan (autor) Un tezaur monetar otoman din sec. XVI-XVII descoperit la Tulcea / Un dépôt monétaire ottoman découvert à Tulcea (XVIe-XVIIe siècles) / A 16th-17th century Ottoman coin hoard found at Tulcea. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 141-145 română
1982 Cercetări Numismatice, IV LEAHU, Doina (autor) Medalia de aur pentru pace „Joliot Curie” - înaltă distincție conferită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România / La médaille d’or pour la paix „Joliot Curie” - haute distinction accordée au président de la République Socialiste de Roumanie / The Joliot Curie gold medal for peace - a token of high esteem awarded to comrade Nicolae Ceaușescu, President of the Socialist Republic of Romania. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 149-154 română
1982 Cercetări Numismatice, IV KONIG, Cornelia (autor) Medalii oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu cu prilejul inaugurării unor importante obiective hidro-energetice și de transport / Les médailles offertes au camarade Nicolae Ceaușescu, secrétaire général du P.C.R. et président de la R.S. Roumanie et à la camarade Elena Ceaușescu à l’occasion de l’inauguration de quelques objectifs hydro énergétiques et de transport/ Medals awarded to comrades Nicolae Ceaușescu, General Secretary of the Romanian Communist Party, President of the Socialist Republic of Romania and academician doctor engineer Elena Ceaușescu on the occasion of the inaugration of some important hydro-energetic and transport objectives. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 155-161 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BOICESCU, Simona (autor) Medalii inedite cu subiecte din domeniul medicinei aflate în colecția Muzeului Național de Istorie / Médailles inédites ayant des sujets du domaine de la médicine dans la collection du Musée National d’Histoire de la R.S. Roumanie / Unpublished medals with medical subjects found in the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 163-168 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BARNEA, Ion (autor) Sigilii bizantine inedite din colecția Muzeului Național de Istorie / Sceaux byzantins de la collection du Musée National d’Histoire / Unpublished Byzantine seals from the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 169-176 română
1982 Cercetări Numismatice, IV DOGARU, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea sigiliilor de tip iconografic din sec. al XV-lea / Contributions à la connaissance des sceaux de type iconographique (XVIe siècle) / Contributions to the knowledge of iconographic type seals from the 15th century. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 177- română
1982 Cercetări Numismatice, IV OPASCHI, Cătălina (autor) Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie / Trois sceaux concernant l’union des Principautés Roumaines trouvés dans le patrimoine du Musée National d’Histoire / Three seals commemorating the union of the Romanian Principalities from the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 183-189 română
1982 Cercetări Numismatice, IV Cuprins Cuprins 190-191 română
1982 Cercetări Numismatice, IV Sommaire Cuprins 192-193 franceză
1982 Cercetări Numismatice, IV Contents Cuprins 194-195 engleză
1982 Crisia, XII Cuprins 5-7 română
1982 Crisia, XII COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la relațiile dintre cultura Criș și cultura bugo-nistreană I. Studii 9-18 română
1982 Crisia, XII IGNAT, Doina (autor) O nouă așezare eneolitică la Suplacu de Barcău I. Studii 19-28 română
1982 Crisia, XII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci I. Studii 29-60 română
1982 Crisia, XII CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), EMODI, Ioan (autor) Grupul cultural Igrița de la sfîrșitul epocii bronzului I. Studii 61-86 română
1982 Crisia, XII PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții externe privitoare la istoria Daciei romane I. Studii 87-106 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) O locuință-atelier de lucrat piepteni (sec. VI e.n.) descoperită la Biharea I. Studii 107-121 română
1982 Crisia, XII BORCEA, Liviu (autor) Obștea sătească din Bihor. Voievozii și cnezii ei în secolele XIII-XVII I. Studii 123-159 română
1982 Crisia, XII BORCEA, Liviu (autor) Voievodatul Borodului în secolele XIII-XVII I. Studii 161-168 română
1982 Crisia, XII COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 I. Studii 169-188 română
1982 Crisia, XII APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la cunoașterea activității militanților bihoreni pentru drepturi naționale (1911-1914) I. Studii 189-194 română
1982 Crisia, XII CORNEA, Lucia (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Școlile țărănești organizate de "Astra" bihoreană în perioada interbelică (1934-1940) I. Studii 195-204 română
1982 Crisia, XII DRECIN, Mihai (autor) Cincisprezece ani de activitate didactică și de cercetare științifică universitară în științele geografice la Oradea (1964-1979) I. Studii 205-229 română
1982 Crisia, XII MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea (II) II. Documente 231-246 română
1982 Crisia, XII COVACI, Veronica (autor), FAUR, Viorel (autor) Manifestări sociale bihorene în anii 1848-1849 II. Documente 247-260 română
1982 Crisia, XII FLEISZ, Ioan (autor) Cîteva considerații asupra asociației profesionale de ajutor reciproc a calfelor de brutari din Oradea (1810-1892) II. Documente 261-269 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel (autor) Documente inedite despre activitatea reuniunii de cîntări "Hilaria" (25 octombrie 1907 - 14 decembrie 1918) II. Documente 271-352 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări de topografie arheologică în Crișana III. Articole şi note 353-360 română
1982 Crisia, XII IGNAT, Doina (autor) Un aspect mai puțin cunoscut în cadrul ceramicii neolitice pictate din nord-vestul României III. Articole şi note 361-370 română
1982 Crisia, XII CIHO, Miron (autor) Piese de bronz egiptene antice în Muzeul Țării Crișurilor Oradea (I) III. Articole şi note 371-382 română
1982 Crisia, XII EMODI, Joan (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Așezarea hallstattiană de la Șuncuiuș, județul Bihor III. Articole şi note 383-392 română
1982 Crisia, XII CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Un mormînt de luptător celt descoperit la Curtuiușeni III. Articole şi note 393-398 română
1982 Crisia, XII MĂLINAȘ, Constantin (autor) Contribuții la circulația cărții ivitiene în Bihor III. Articole şi note 399-400 română
1982 Crisia, XII NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (I) III. Articole şi note 401-410 română
1982 Crisia, XII CĂLUȘER, Iudita (autor), STELARU, Constantin (autor) Biblioteca liceului din Beiuș între anii 1835-1845 III. Articole şi note 411-418 română
1982 Crisia, XII CRĂCIUN, Corneliu (autor) Preocupări în domeniul pedagogiei ale membrilor societății "Petru Maior" III. Articole şi note 419-421 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel (autor) Contribuții istoriografice privind cercetarea unor monumente de arhitectură din Bihor, a manuscriselor și cărților existente in aceste (1903-1911) III. Articole şi note 423-428 română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga (autor) Contribuții la cunoașterea activității parlamentarilor români în sprijinul țărănimii în timpul aplicării reformeo agrare din 1921 III. Articole şi note 429-436 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel (autor) Preocupările reuniunii culturale "Cele Trei Crișuri" din Pradea pentru înființarea de biblioteci în vestul Țării III. Articole şi note 437-443 română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga (autor) Din istoricul Băilor Felix și 1 Mai. Contribuții documentare privind demersurile efectuate pentru etatizarea lor (1920-1938) III. Articole şi note 445-453 română
1982 Crisia, XII ROȘU, Livia (autor) Restaurarea tecii și a sabiei celtice de la Curtuiușeni IV. Muzeografie 455-457 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe (autor) Cartea veche străină din colecția Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor. Secolul al XVI-lea IV. Muzeografie 459-469 română
1982 Crisia, XII STELARU, Daniel (autor) Cărți din biblioteca iluminismului Ioan Corneli existente în colecții din Oradea (Catalog) IV. Muzeografie 471-479 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice pe anul 1981 a membrilor secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor IV. Muzeografie 481-485 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe (autor), PINȚA, Gheorghe (autor) Activitatea muzeografică și cultural-educativă a secției de Istorie pe anul 1981 IV. Muzeografie 487-489 română
1982 Crisia, XII CIHO, Miron (autor) Vechi imperii ale Orientului - Moscati Sabatino V. Recenzii 491-493 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe (autor) Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV - Holban M. V. Recenzii 493-494 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe (autor) Companiile grecești din Transilvania și comerțul european în anii 1636-1746 - Cicanci Olga V. Recenzii 494-496 română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga (autor) Variații pe teme clasice - Pippidi D. V. Recenzii 496-500 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Arhivele Olteniei V. Recenzii 500-502 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Radu Vulpe (1899-1982) V. Recenzii 503-508 română
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Compte rendu: "Das Inventar des Dolichenusheiligtums vom Mauer an der Url'' - Rudolf Noll 005-006
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 Les Hommes de science et la paix 007-009
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 Appel des participants au Symposium international "Les hommes de science et la paix" 010-012
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PREDA, Constantin (autor) Vasile Pârvan ein Jahrhundert nach seiner Geburt 013-018
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 ZUB, Alexandru (autor) La pensee historique de Vasile Pârvan 019-026
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Vasile Pârvan le fondateur de l'ecole roumaine d'archeologie prehistorique et protohistorique 027-032
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 VULPE, Radu (autor) Vasile Pârvan historien de l'antiquite romaine 033-040
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Vasile Pârvan et le developpement des etudes epigraphique en Roumanie 041-046
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 MATEESCU, Corneliu N. (