Criterii căutate

  • An de publicare: 1982

Sumarul căutării

  • 1277 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MEDELEȚ, Florin (autor) În legătură cu expediția întreprinsă de Alexandru Macedon la Dunăre în 335 î.e.n. Studii 13-22 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GLODARIU, Ioan (autor) Sistemul defensiv al statului dac și întinderea provinciei Dacia Studii 23-38 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PISO, Ioan (autor) Carrieres senatoriales (III) Studii 39-57 franceză
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor) Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II) Studii 59-74 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JAMBOR, Petre (autor) Drumuri și vămi ale sării din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu Studii 75-86 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP IOAN, Aurel (autor) Realități medievale românești în Țara Hațegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV Studii 87-92 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc (autor) Orientarea balcano-otomană și mediteraniană în comerțul clujean (prima jumătate a sec. XVII) Studii 93-104 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂIUȘAN, Radu (autor) Ioan Bălaș - viceprefectul prefecturii "Auraria Gemina" în timpul revoluției românilor transilvăneni din 1848-1849 Studii 105-119 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (II) Studii 121-134 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Aspecte ale luptei pentru emancipare națională și socială a popoarelor din Ungaria dualistă la granița sec. XIX-XX Studii 135-153 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODEA, Gheorghe (autor) Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (I) Studii 155-174 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ȘTIRBAN, Marcel (autor) Omagiu marelui om politic și diplomat român Nicolae Titulescu Studii 175-186 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (II) Studii 187-203 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Apărarea frontierei de vest a României, deziderat național. Adeziuni clujene interbelice (II) Studii 205-218 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Discuții pe marginea legăturilor cronologice și culturale între grupul Iclod și cultura Tisa Note şi discuţii 221-245 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia (autor) Descoperiri eneolitice la Gilău (III) Note şi discuţii 247-252 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CUCOȘ, Ștefan (autor) Începuturile perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei Note şi discuţii 253-260 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VASILIEV, Valentin (autor) În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania Note şi discuţii 261-269 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Despre câteva podoabe dacice dintr-un muzeu britanic Note şi discuţii 271-274 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MOGA, Vasile (autor) În legătură cu o descoperire arheologică recentă din cetatea dacică de la Căpâlna (jud. Alba) Note şi discuţii 275-278 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice în burgul roman de la Ocland (jud. Harghita) Note şi discuţii 279-285 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDEVAN, Radu (autor) Nocturunu napocensis Note şi discuţii 287-290 franceză
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETCULESCU, Liviu (autor) Obrăzare de coifuri romane din Dacia 291-300 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Constantin (autor), VLĂDESCU, Cristian (autor) Piese sculpturale romane în muzeul militar central 301-306 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru (autor), PETROVSZKI, Richard (autor), POP, Constantin (autor) Bronzuri figurative în Dacia Romană: un tip iconografic inedit 307-310 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru (autor), PETROVSUKI, Maria (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (I) (1976-1979) 311-330 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX RUPRECHTSBERGER, Erwin (autor) Eine bemerkung zur Terra Sigillata aus Apulum 331-335 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BENEA, Doina (autor) Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum 337-344 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Dorin (autor), NEMEȘ, Emil (autor) Obiecte de os descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 345-365 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VLASSA, Nicolae (autor) O gemă magică din transilvania cu o temă iconografică rară 367-374 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂLĂNESCU, Dana (autor) Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 375-385 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MATEI, Ștefan (autor) Al treilea mormînt princiar de la Apahida 387-392 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BOZU, Ovidiu (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche 393-395 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Magdalena (autor) Clătoriile calfelor de aurari mijloc de diuzare a formelor și tehnicilor de ornamentare 397-404 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Viorica (autor) Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea I) 405-410 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CERNEA, Elena (autor), PRODAN, D. (autor) O primă formă a lui Supplex Libellus 411-427 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GROZA, Liviu (autor) Participarea generalului Mihai Trapșa la lupta de la Custozza (1866) 429-440 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIPĂIANU, George (autor) Contribuții documentare la istoria presei românești din Austro-Ungaria (1867-1874) 441-453 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania 455-462 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IZSAK, Samuel (autor) Farmaciști români din Transilvania și Banat (studiu preliminar) 463-473 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GIURA, Lucian (autor), STOIA, Mircea (autor) Aspecte privind viața și activitatea lui Cornel Diaconovich (1856-1923) 475-486 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GLODARIU, Eugenia (autor) Elena Pop Hossu-Longin și mișcarea feministă din Transilvania 487-496 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX WINKLER, Iudita (autor) Drumul roman Napoca - Potaissa (II) 487-489 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETRICĂ, Paul (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Scurtă analiză topometrică a sectorului de drum roman cuprins între km 8+750 și intrarea în municipiul Turda 491-492 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JUDE MARIA, Magdalena (autor) Preocupări economice ale "Astrei" în despărțămîntul Diciosînmărtin 497-500 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX COMȘA, Daniela (autor) Consiliul Național Român din comuna Cheja, jud. Mureș 501-508 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂUN, Nicolae (autor) Aspecte socio-economice ale orașului Cluj, în contextul dezvoltării româniei în perioada 1922-1928 509-520 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS ANA, Maria (autor), BUNTA, Petru (autor) Procesele antifasciste din anii 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 521-539 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JUNGBERT, Bela (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III) 543-555 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Istvan (autor), PETICĂ, Mihai (autor) Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea I-a) 557-584 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX STOICOVICI, Eugen (autor) Analiza microscopică a unor probe de pămînt ars 585-386 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Din colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei. Donația Torma Karoly 593-605 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice - Secția pentru Transilvania și promovarea cercetării epocii dacice 607-616 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IGNA, Aurelia (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Investigări biologice în sectorul cercetării istorice (III) - Analiza părților lemnoase provenind dintr-un butoi dacic (sec. I e.n) de la Grădiștea Muncelului 617-620 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Frontonul renaștere al Bisericii Evanghelice din Bistrița 621-626 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIPĂIANU ANA, Maria (autor) O piesă vestimentară brodată din secolul al XVIII-lea 627-641 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS, Alexandru (autor) Un ceas muzical din sec. XVII-XVIII în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei 643-652 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX NEAMȚU, Undina (autor), STÎMBU, Mihaela (autor) Monumente uitate ale arhitecturii de azi 653-659 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUPEA, Ioan (autor) Bonuri și bilete de casă aflate în colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei 661-665 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS ANA, Maria (autor), MIREL, Maria (autor) Documente privitoare la situația materială a Muzeului Ardelean la începutul sec. XX 667-671 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) 673-685 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IOAN, Mircea (autor) Tipărituri apărute la Blaj în primii 25 de ani de activitate a tipografiei (1747-1771) relevate de un document de epocă 687-693 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din județele Cluj și Bistrița-Năsăud 695-708 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ATUDOREI, Vania (autor), IGNEA, Aurelia (autor) Considerații aupra aeromicroflorei expoziției de bază și a depozitelor Muzeului de Istorie al Transilvaniei 709-716 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Pam'jatnik pozdnego Tripol'ja (Opît sistematizații) - Dergacev Anisimovici Valentin 719-719 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Arstskij nekropol - Hacacatrjan S.T. 721-721 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Statornicie și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui - Coman G. 722-723 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Prahistorische Kunst in der Slowakei - Paulik Josef 723-724 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Nitriansky Hradok-Zemecek. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Mad'arovce.Kultur - Tocik Anton 724-725 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea wietenberg de la Derșida - Chidioșan N. 727-735 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂRBULESCU, Mihai (autor) Cultele orientale în Dacia romană. 1. Cultele siriene și palmiriene 747-748 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUDEA, Nicolae (autor) The southern Cemetery of Matrica - Topal Judith 749-749 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUDEA, Nicolae (autor) Civilizație romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei - Sanie Silviu 752-754 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Alina (autor) Roman Cemeteries on the territory of Pecs (Sopianae) 755-756 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Avar Cemeteries in County Baranya. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary 763-764 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Das awarenzeitliche Braberfeld von Kiskore - Garam Eva 764-765 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JAMBOR, Petre (autor) Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda - Gyurky Katalin 767-768 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX STRÎMBU, Mihaela (autor) La pulitura dei materiali lapidei da costruzione a scultura metodi industriali e di restauro - Lazzarini Lorenzo 773-775 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Moștenirea lui Vasile Pârvan 777-778 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUY MARICA, Viorica (autor) Academicianul Virgil Vătășianu la 80 de ani 779-780 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc (autor) Un solitar - O pildă. Academicianul David Prodan la 80 de ani 781-783 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Hortensia Dumitrescu (1901-1982) 785-787 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODOR, Andrei (autor) Dumitru Tudor (1980-1982) 789-791 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Gheorghe Matei (1900-1982) 793-793 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Cuprins 3-7 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-12 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), GRIGORESCU, Maria (autor) Tezaurul monetar de la Iclănzel Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Vasul decorat cu șerpi descoperit la Porolissum (terasa sanctuarelor) Istorie Veche şi Arheologie 17- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Mărgele romane de la Porolissum (I) Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen (autor) Compoziția mărgelelor de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 41- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Câteva donaria și aplici-disc cu inscripție din Dacia Istorie Veche şi Arheologie 51- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Despre câteva fragmente de diplome militare redescoperite sau mai nou descoperite Istorie Veche şi Arheologie 59- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Restituiri arheologice Istorie Veche şi Arheologie 69- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Piese figurate descoperite pe terasa lanctuarelor de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 75-80 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) În legătură cu o carte despre Porolissum. Note critice la lucrarea lui E. Tőth - Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnoti. 1943 Istorie Veche şi Arheologie 81-91 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul microscopic al obiectelor datând din epoca romană de la "Gura Cîmpului" Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 109- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen (autor) Activități metalurgice la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 113- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Economie, populație și societate în Dacia postaureliană Istorie Veche şi Arheologie 123- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) O nouă descoperire cu caracter creștin la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 155- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), LAKO, Eva (autor) Descoperirea monetară de la Zalău, sec. XII-XIII Istorie Medie 161- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor) Artă medievală de cult din Sălaj (II) Istorie Medie 163- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), LAKO, Eva (autor) Tezaurul monetar de la Romita, sec. XVII Istorie Medie 169- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Populația Sălajului la sfîrșitul secolului XVIII-lea Istorie Medie 175- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Istoricul localității Răstoci (III) Istorie Medie 201- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BATHORI, Ludovic (autor) Situația economică și evoluția satului Gîrbou și satelor învecinate la începutul secolului al XX-lea (1901-1918) Istorie modernă 233- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din Sălaj la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie modernă 245- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel (autor) Aspecte ale procesului istoric de integrare organică a județului Sălaj în structurile politico-administrative ale statului național unitar român. Linia demarcațională provizorie (ianuarie-aprilie 1919) Istorie contemporană 251- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia (autor) Frământări țărănești în vestul județului Sălaj între 1918-1921 Istorie contemporană 263- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), GRAD, Cornel (autor) O semnificativă inițiativă patriotică: proclamarea lui Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare al localității Crasna - Sălaj (13 VI 1935) Istorie contemporană 267- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Sistemul de apărare la frontiera de vest a țării (1937-1940) Istorie contemporană 275- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Unele date și considerații despre pierderile de ordin teritorial și economic suferite de România prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 286- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICULESCU, Gheorghe (autor), TUCA, Cornel (autor) Contribuția batalionului 7 Vînători de Munte din Zalău la luptele purtate de armata română pentru eliberarea Ardealului de Nord Istorie contemporană 301- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor) Aspecte din mișcarea revoluționară și democratică a tineretului din Sălaj în perioada 1890-1949 Istorie contemporană 307- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru (autor) Realizarea unității depline a clasei muncitoare din țara noastră (1945-1948) Istorie contemporană 321- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Suzana (autor) Date despre carte veche din Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 341- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana (autor) Cartea romînească veche în județul Sălaj (II) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 353- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICORICI, Ioan (autor) Date privind evoluția învățământului și științei de carte în comuna Meșeșenii de Jos în secolele XVII-XX Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 419- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDEA, Avram (autor) Concepția pedagogică a lui Simion Bărnuțiu în perioada activității de la Blaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 425- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Petre Dulfu. Corespondență literară inedită Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 435- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ACHIM, Valeriu (autor) Gavril Trif. Personalitate marcantă a învățămîntului românesc din Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 443- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind unele acțiuni culturale ale sălăjenilor în primul deceniu după unirea Transilvaniei cu Romania Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 451- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin (autor), GORUN, Doru (autor) Contribuții la istoria presei românești în Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 473- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cetele de flăcăi în unele localități ale județului Sălaj Etnografie 505- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1981 513- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Abrevieri bibliografice 513-524 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ANTONESCU, Iulian (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AGRIGOROAIE, Ion (autor) Activitatea diplomatică a lui Nicolae Titulescu din anii '20 reflectată în memorialistică .9-19 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Noi documente despre Nicolae Titulescu (perioada 1936-1941) 21-27 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Simion Florea Marian - comemorarea marelui etnograf și folclorist 29-38 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BLAJ, Pavel (autor) Un sigiliu inedit al orașului Suceava 39-42 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX JUCAN, Grațian (autor) Eminescu și Suceava 43-50 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Societatea "Școala Română" din Suceava (1883-1918) 51-69 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil (autor), MATEI, Mircea (autor), MONORANU, Octav (autor) Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și Moldovei 71-242 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Gavril (autor) Din istoria mineritului în Bucovina (1918-1944) 265-284 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Sevastița (autor) Aspecte din lupta clasei muncitoare din județul Suceava împotriva exploatării capitaliste în anii 1938-1940 285-292 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Iraclie Porumbescu (O prezentare monografică) 313-328 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CENUȘĂ, Mircea (autor) Ziarul "Bucovina" - tribună a unității culturale românești 329-345 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX COCUZ, Ioan (autor) Activitatea lui Valeriu Braniște și a ziarului "Patria" pentru emanciparea politică a românilor din Bucovina 343-263 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 347-365 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX FROICU, Petru (autor) Din istoria presei bucovinene : "Freamătul literar" (1933-1937) 367-375 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Contribuții la istoricul exploatării sării la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Bucovina 377-392 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX GOROVEI, Ștefan (autor) Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească veche din județul Suceava (sec. al XVII-lea) - catalog 393-312 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IACOBESCU, Mihai (autor), ZUGRAV, Ioan (autor) Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 409-417 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Din versurile lui Ciprian Porumbescu II 419-424 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BEJENARIU, Mircea (autor) Un documentar despre Eusebie Mandicevschi 425-431 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX RUSȘINDILAR, Petru (autor) Un precursor al socialismului în Bucovina - George Grigorovici 433-450 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AVĂDĂNII, Cezarina (autor), MĂRGINEANU, Maria (autor) George Tofan (1880-1920) 451-456 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CUSIAC, Dragoș (autor) File din istoria Muzeului din Rădăuți 457-468 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRCIUMARU, Marin (autor) Considerații generale asupra oscilațiilor climei în ultimii 5000 de ani 469-477 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX URSULESCU, Nicolae (autor) Aspect sau fenomen de tip Sudiți 479-486 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BOTEZATU, Dan (autor) Caracterizarea antropologică a mormintelor de incinerație din necropolatubulară de la Volovăț - județul Suceava 487-491 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IGNAT, Mircea (autor), PÎȚU, Gheorghe (autor) Un nou topor de bronz descoperit la Cașvana 493-495 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CĂRPUȘ, Leonid (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei din așezarea prefeudală de la Udești - județul Suceava 497-504 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX FOIT, Grigore (autor) Considerații pe marginea unor descoperiri monetare de la Mănăstirea Putna 505-519 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Un document contrasigilat din secolul al XVI-lea 521-524 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică, de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul Suceava în anii 1981-1982 525-538 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ȘERBAN, Constantin (autor) Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Invocație în poezia populară - Cantemir Traian 545-545 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CANTEMIR, Traian (autor) Legende istorice din Bucovina - Marian Simion Florea 547-548 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Amintiri și evocări despre E. Lovinescu - Nuță I. 549-550 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Muzica în Bucovina - Satco Emil 551-551 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX LAZĂR, Mihai (autor) Habitatul medieval rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) . Matei M., Emandi E, 553-558 română
1982 Biharea, 1982 Cuprins 4-5 română
1982 Biharea, 1982 GOȚIA, Ioan (autor) Probleme ale evoluției croiurilor. Geneza și evoluția croiului orizontal în spațiul european I. Etnografie 7-49 română
1982 Biharea, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea I. Etnografie 51-57 română
1982 Biharea, 1982 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul păstoritului din nord-vestul României I. Etnografie 59-81 română
1982 Biharea, 1982 GOINA, Florica (autor) Elemente de păstorit tradițional în Padiș I. Etnografie 83-87 română
1982 Biharea, 1982 COVACI, Veronica (autor) Din trecutul sericiculturii în Bihor I. Etnografie 89-96 română, germană
1982 Biharea, 1982 COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni tehnici folosiți în denumirile părților componente ale construcțiilor țărănești de lemn din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 97-108 română
1982 Biharea, 1982 CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații istorice privind apariția satelor cu meșteșugari specializați din Bihor I. Etnografie 109-126 română
1982 Biharea, 1982 MOZES, Tereza (autor) Considerații privind istoricului olăritului din Oradea I. Etnografie 127-155 română
1982 Biharea, 1982 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor I. Etnografie 157-197 română
1982 Biharea, 1982 SIMU, Constanța (autor) Țara Crișurilor în mărturiile călătorilor străini despre țările române I. Etnografie 199-208 română
1982 Biharea, 1982 MAROSSY, Ana (autor) Contribuții la cunoașterea medicinei populare din satul Poieni de Jos, comuna Buntești (județul Bihor) I. Etnografie 209-212 română
1982 Biharea, 1982 MAROSSY, Ana (autor) Considerații privind practica nașterii pe pămînt I. Etnografie 213-216 română
1982 Biharea, 1982 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 219-227 română
1982 Biharea, 1982 FAUR, Viorel (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea II. Valorificări etnografice din arhive 229-266 română
1982 Biharea, 1982 GUI, Iosif (autor) Sancționarea moravurilor sociale în colecția de chiuituri și strigături a lui Vasile Sala II. Valorificări etnografice din arhive 267-272 română
1982 Biharea, 1982 DUMITRESCU, Mircea (autor) Expoziția generală română din 1906. Aspecte etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 273-285 română
1982 Biharea, 1982 ZINTZ, Maria (autor) Pictori de avangardă în colecția Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 289-314 română
1982 Biharea, 1982 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Grafica lui Iosif Iser în Colecția Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 315-325 română
1982 Biharea, 1982 ROȘU, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea vieții cultural-artistice din Oradea în perioada interbelică III. Artă 327-334 română
1982 Biharea, 1982 TOCA, Mircea (autor) Arta plastică în revista "Aurora" din Oradea III. Artă 335-350 română
1982 Biharea, 1982 IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Prolegomene la un muzeu al istoriei și artei costumului urban IV. Muzeografie 353-370 română
1982 Biharea, 1982 CHIRIAC, Aurel (autor) Zona etnografică Meseș - Goia I. V. Recenzii 373-374 română
1982 Biharea, 1982 Toth Susana (1943-1982) V. Recenzii 377-378 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Noi descoperiri aparținînd culturii Coțofeni în nord-est Olteniei .9- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IOSIFARU, Mariana (autor) Descoperiri arheologice geto-dacice pe raza municipiului Rîmnicu Vălcea 27- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PURCĂRESCU, Petre (autor) Un mormînt daco-getic descoperit în municipiul Rm. Vîlcea 33- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BERCIU, Dumitru (autor) Cu prilejul centenarului nașterii lui Vasile Pîrvan (1882-1982) 37- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Stoiniceni-Rîmnicu Vîlcea 43- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV VLĂDESCU, Cristian (autor) Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan 55- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV JACOTA, Dorin (autor) Mărturii străine despre realități istorico-geograqfice din Vîlcea în sec- II-XVI 67- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae (autor) Structura habitatului citadin în rîmnicul medieval 73- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Corneliu (autor) Falsificarea unor documente privind robii mănăstirii Cozia 95- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BALAȘA, Dumitru (autor) Oameni și fapte din istoria localității Olănești 101- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BĂNICĂ, Mariana (autor) An jubiliar: Matei Basarab (350 de ani de la înscăunarea ca domn al Țării Românești) 109- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIHU, Elena (autor) Tipărituri rîmnicene în județul Mureș 115- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Veronica (autor) Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) 119- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MATEI CARMEN, Irina (autor) Stabiunea balneară Olănești într-un afiș publiciar de la jumtatea secolului al XIX-lea 127- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PURECE, Sergiu (autor) Lupta țărănimii vîlcene pentru dreptate socială în deceniul premergător Unirii Principatelor 131- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ANDRONIE, Dumitru (autor) Manifestări ale țărănimii vîlcene în anul răscoalei din 1888 143- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV STAICU, Viorica (autor) Jurnal spre folosire a Băilor Alecsadrischi din l(e)atu 1850 149- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MAMULARU, Gheorghe (autor) Un secol de istorie al stațiunii Călimănești-Căciulata 157- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV VOICULESCU, Mihail (autor) Școala vîlceană-sprijinitoare a luptei romanilor din Transilvania pentru libertate națională 163- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MANOLE, Petre (autor) Frămîntări țărănești în județul Vîlcea în anii 1908-1916 165- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Aspecte privind mișcarea muncitorească din județul Vîlcea în anii crizei economice (1929-1933) 171- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Aurel (autor) Aspecte privind naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Vîlcea (11 iunie 1948) 181- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV SOARE, Ion (autor) Toponimie și istorie în județul Vîlcea 195- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MARINOIU, Costea (autor) Loviștea-toponimie și istorie 199- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRIA, Petre (autor) Locuri și nume străvechi în Titeștii Vîlcii 207- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DECA, Eugen (autor) Centrul de ceramică din omuna Lungești, județul Vîlcea 211- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV FLOREA, Nina (autor) Croiul și ornamentația cămății femeiești din microzona Horezu-Vîlcea 217- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV GEORGESCU, Nicolae (autor) Cu privire la o ladă rudărească datată 1844 225- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IONESCU, Mariana (autor) Aspecte privind mesteșugul prelucrării părului de caără în satul Curtea, comuna Popești 231- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ENE, Laurențiu (autor) Un portret de șevalet din secolul al XVII-lea 237- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV FLOREA, Pavel (autor), IANCOVESCU, Oana (autor) Meșterul Mușat - diaconul din Opatești 241 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ENE, Ioana (autor) Un document etnografic foarte rar - tableta apotropaică din colecția Muzeului Județean Vîlcea 247- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIRCESCU, Elena (autor) Aspecte privind combaterea atacului de Merulius lacrymans la două monumente din județul Vîlcea 257- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BERBECEL, Cornelia (autor) Două monumente de artă din comuna Pietrari-Vîlcea 261- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV POPESCU, Cristian (autor) Considerații asupra realizării machetelor pentru monumente istorice 265- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV CRĂCIUNESCU, Petre (autor) În amintirea pictorului Constantin Iliescu 353- română
1982 Carpica, XIV VULPE, Radu (autor) Vasile Pârvan, creator de școală științifică .7-14 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile (autor) Vasile Pârvan – teoretician al istoriei 15-22 română
1982 Carpica, XIV CANTEMIR, Traian (autor) Vasile Pârvan, literat 23-31 română
1982 Carpica, XIV MONAH, Dan (autor) Câteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucutenie 33-38 română
1982 Carpica, XIV ROMAN, Petre (autor) Constituirea noilor grupe etno-culturale de la începutul epocii bronzului 39-49 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
1982 Carpica, XIV MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi considerații privind tezaurul de la Bîrgăoani 57-63 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Necropola carpică de la Dămienești, județul Bacău 65-79 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
1982 Carpica, XIV ZAHARIA, Eugenia (autor) Cultura Dridu și problemele arheologiei și istoriei sec. VIII-XI 87-91 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Alexandru (autor) Orașul medieval Tg. Trotuș în lumina datelor istorico-arheologic 93-137 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
1982 Carpica, XIV BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) – II 159-195 română
1982 Carpica, XIV MURARIU, Ioan (autor) Câteva considerații privind activitatea comercială a unor orașe din Moldova între anii 1774 și 1832 197-201 română
1982 Carpica, XIV ZAHARIA, Dumitru (autor) Date referitoare la trecutul satelor din comuna Secuieni, județul Bacău în secolele XV-XIX 203-209 română
1982 Carpica, XIV CĂRĂMIDARU, Corneliu (autor) Aspecte ale participării Regimentului 14 Dorobanți la războiul pentru cucerirea independenței naționale 212-225 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile (autor) Manifestări ale alianței muncitorești-țărănești în timpul marei răscoale din 1907, în județul Bacău 227-233 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena (autor) Procopie Strat – combatant din primul război mondial 235-243 română
1982 Carpica, XIV SIBECHI, Gheorghe (autor) Din istoricul tipografiilor băcăuane până la 1918 245-246 română
1982 Carpica, XIV ANTOHI, Lucia (autor), FLOREA, Vasile (autor) Evoluția mișcării muncitorești din bazinul carbonifer Comănești 247-259 română
1982 Carpica, XIV IACOBESCU, Mihai (autor) Nicolae Titulescu – precursor al unei noi ordini internaționale 261-276 română
1982 Carpica, XIV SAIZU, Ion (autor) Reflectarea semnificației actului de la 23 August 1944 în presa primilor ani postinsurecționali 277-283 română
1982 Carpica, XIV POPOVICI, Georgeta (autor), ROTARU, Feodosia (autor) Monumentul istoric de la Ciolpani-Buhuși 285-295 română
1982 Carpica, XIV ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară de la Răchitoasa-Bacău 297-313 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Al V-lea Simpozion național de tracologie 315-331 română
1982 Carpica, XIV GENARU, Ovidiu (autor) Note de călătorie în Italia 333-340 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1981 341-346 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI e.n. - Tudor Dan 347-350 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Moldova în secolele XI-XIV - Spinei V. 351-356 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Alexandru (autor) Habitatul rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) - Matei Mircea, Emandi E. 357-362 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile (autor) Vasile Pârvan, filozof al istoriei - Catargiu Virgil 363-365 română
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XXX română, franceză, engleză, spaniolă
1982 Cercetări Arheologice, V Introducere V-XXX română, franceză, engleză, spaniolă
1982 Cercetări Arheologice, V Cuprins română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă
1982 Cercetări Arheologice, V GALBENU, Doina (autor), SZEKELY, Zoldan (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Ariușd, jud. Covasna 3-7 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ANTONESCU, Silvia (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău 9-22 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23-27 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BUZDUGAN, Costachi (autor) Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giurcani, jud. Vaslui 29-35 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile de la Valea Iașului, jud. Argeș 37-42 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Daia 43-51 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V OANCEA, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice de la Petrișoru-Racovițeni, jud. Buzău 53-58 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologie din com. Valea Argovei, jud. Călărași 59-63 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George (autor), ZORZOLIU, Traian (autor) Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt 65-71 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ANASTASIU, Ruxandra (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 73-76 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V FILIPESCU, Bogdan (autor) Săpăturile arheologice de la Fierbinți - Malu Roșu, jud. Ialomița 77-81 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), VATAMANU, Ion (autor) Cercetările de la Netezi, jud. Neamț 83-93 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Cercetările arheologice de la Curtea de Argeș 95-107 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V MUNTEANU, Luminița (autor) Date arheologice referitoare la Mănăstirea Partoș, jud. Timiș 109-117 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V CALOTOIU, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj 119-127 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RĂDULESCU, Venera (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129-158 română
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoprit la Piua Petrii (1979-1980) 159-166 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BOLOMEY, Alexandra (autor) Contribuție la cunoașterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călărași 169-193 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V DRĂGUȘ, Dan (autor) Aplice de bronz geto-dacice cu reprezentări animaliere 195-200 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V ISĂCESCU, Constantin (autor) Noi date privind necropola feudală timpurie de la Frătești, jud. Giurgiu 201-214 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea primului locaș al mitropoliei Moldovei: biserica Mirăuților din Suceava 215-224 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Târgoviștei 225-233 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George (autor) Pagini din scrisori, pagini arheologice. Din corespondența prof. Gheorghe Cantacuzino 235-257 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Numismatice, IV Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 2 română
1982 Cercetări Numismatice, IV GÎDEA, Suzana (autor) Cuvînt de deschidere / Discours introductif / Opening word Şedinţă plenară 7-8 română
1982 Cercetări Numismatice, IV GEORGESCU, Florian (autor) Cercetarea numismatică în slujba istoriei patriei / La recherche numismatique au service de l’histoire de la patrie / The numismatic research in service of the national history. Şedinţă plenară 9-22 română
1982 Cercetări Numismatice, IV CONDURACHI, Emil (autor) Noi perspective în cercetarea numismatică antică / Nouvelles perspectives concernant la recherche dans le domain de la numismatique antique / New perspectives in the research of ancient numismatics. Şedinţă plenară 23-28 română
1982 Cercetări Numismatice, IV ILIESCU, Octavian (autor) Participări românești la activitatea numismatică internațională / Participations roumaines à l’activité numismatique internationale / Romanian contributions to the international numismatic research. Şedinţă plenară 29-39 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BEȘLIU, C. (autor), COJOCARU, Viorel (autor), CONSTANTINESCU, M. (autor), GRECU, V. (autor), IVAȘCU, M. (autor), MARINCU, E. (autor), MATEICIUC, V. (autor), SPIRIDON, S. (autor), STANCU, Paraschiva (autor), ȘTIRBU, Constanța (autor) Determinarea compoziției unor monede medievale românești prin metode nucleare / Méthodes nucléaires utilisées pour établir la composition de l’aloi de quelques monnaies de Valachie (XIVe-XVe siècles) / Determination of the composition of some romanian medieval coins using nuclear methods. Şedinţă plenară 41-56 română
1982 Cercetări Numismatice, IV STANCU, Paraschiva (autor), ȘTIRBU, Constanța (autor) Observații asupra emisiunilor monetare al Țării Românești (1365-1418) pe baza analizelor prin metode nucleare / Quelques remarques sur les émissions monétaires de Valachie d’après les analyses par des méthodes nucléaires / Observations on Wallachian monetary types (1365-1418) on the basis of nuclear analyzes. Şedinţă plenară 57-93 română
1982 Cercetări Numismatice, IV MITREA, Bucur (autor) Date noi despre tezaurul de la Crucea de Sus-Panciu / Nouvelles données dur le trésor de Crucea de Sus-Panciu / New data about the hoard from Crucea de Sus - Panciu. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 97-107 română
1982 Cercetări Numismatice, IV PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) O monedă imperială inedită din colecția Orghidan / Une monnaie impériale inédite de la collection Orghidan / An unpublished imperial coin from the Orghidan collection. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 109-112 română
1982 Cercetări Numismatice, IV MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monede antice și bizantine descoperite la Enisala, jud. Tulcea / Monnaies antiques et byzantines découvertes à Enisala, dép. de Tulcea / Ancient and Byzantine coins found at Enisala, Tulcea county. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 113-120 română
1982 Cercetări Numismatice, IV PÂRVAN, Katiușa (autor) Un nou tezaur monetar de la Mircea cel Bătrân, descoperit la Galiciuica, jud. Dolj / Un nouveau trésor monétaire du temps du Mircea l'Ancien découvert à Galiciuica, dép. de Dolj / A new coin hoard from Mircea the Elder found at Galiciuica, Dolj county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 123-131 română
1982 Cercetări Numismatice, IV VELTER, Ana-Maria (autor) Un tezaur monetar din sec. XV-XVI, descoperit la Ghimpați, jud. Giurgiu/ Un trésor monétaire du XVe-XVIe siècle découvert à Ghimpați, dép. de Giurgiu / A coin hoard from the 15th-16th centuries, found at Ghimpați, Giurgiu county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 133-139 română
1982 Cercetări Numismatice, IV CUSTUREA, Gabriel (autor), MURAT, Actuan (autor) Un tezaur monetar otoman din sec. XVI-XVII descoperit la Tulcea / Un dépôt monétaire ottoman découvert à Tulcea (XVIe-XVIIe siècles) / A 16th-17th century Ottoman coin hoard found at Tulcea. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 141-145 română
1982 Cercetări Numismatice, IV LEAHU, Doina (autor) Medalia de aur pentru pace „Joliot Curie” - înaltă distincție conferită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România / La médaille d’or pour la paix „Joliot Curie” - haute distinction accordée au président de la République Socialiste de Roumanie / The Joliot Curie gold medal for peace - a token of high esteem awarded to comrade Nicolae Ceaușescu, President of the Socialist Republic of Romania. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 149-154 română
1982 Cercetări Numismatice, IV KONIG, Cornelia (autor) Medalii oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu cu prilejul inaugurării unor importante obiective hidro-energetice și de transport / Les médailles offertes au camarade Nicolae Ceaușescu, secrétaire général du P.C.R. et président de la R.S. Roumanie et à la camarade Elena Ceaușescu à l’occasion de l’inauguration de quelques objectifs hydro énergétiques et de transport/ Medals awarded to comrades Nicolae Ceaușescu, General Secretary of the Romanian Communist Party, President of the Socialist Republic of Romania and academician doctor engineer Elena Ceaușescu on the occasion of the inaugration of some important hydro-energetic and transport objectives. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 155-161 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BOICESCU, Simona (autor) Medalii inedite cu subiecte din domeniul medicinei aflate în colecția Muzeului Național de Istorie / Médailles inédites ayant des sujets du domaine de la médicine dans la collection du Musée National d’Histoire de la R.S. Roumanie / Unpublished medals with medical subjects found in the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 163-168 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BARNEA, Ion (autor) Sigilii bizantine inedite din colecția Muzeului Național de Istorie / Sceaux byzantins de la collection du Musée National d’Histoire / Unpublished Byzantine seals from the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 169-176 română
1982 Cercetări Numismatice, IV DOGARU, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea sigiliilor de tip iconografic din sec. al XV-lea / Contributions à la connaissance des sceaux de type iconographique (XVIe siècle) / Contributions to the knowledge of iconographic type seals from the 15th century. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 177- română
1982 Cercetări Numismatice, IV OPASCHI, Cătălina (autor) Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie / Trois sceaux concernant l’union des Principautés Roumaines trouvés dans le patrimoine du Musée National d’Histoire / Three seals commemorating the union of the Romanian Principalities from the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 183-189 română
1982 Cercetări Numismatice, IV Cuprins Cuprins 190-191 română
1982 Cercetări Numismatice, IV Sommaire Cuprins 192-193 franceză
1982 Cercetări Numismatice, IV Contents Cuprins 194-195 engleză
1982 Crisia, 1982 Cuprins 2 română
1982 Crisia, 1982 COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la relațiile dintre cultura Criș și cultura bugo-nistreană I. Studii 9-18 română
1982 Crisia, 1982 IGNAT, Doina (autor) O nouă așezare eneolitică la Suplacu de Barcău I. Studii 19-28 română
1982 Crisia, 1982 PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci I. Studii 29-60 română
1982 Crisia, 1982 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), EMODI, Ioan (autor) Grupul cultural Igrița de la sfîrșitul epocii bronzului I. Studii 61-86 română
1982 Crisia, 1982 PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții externe privitoare la istoria Daciei romane I. Studii 87-106 română
1982 Crisia, 1982 DUMITRAȘCU, Sever (autor) O locuință-atelier de lucrat piepteni (sec. VI e.n.) descoperită la Biharea I. Studii 107-121 română
1982 Crisia, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Obștea sătească din Bihor. Voievozii și cnezii ei în secolele XIII-XVII I. Studii 123-159 română
1982 Crisia, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Voievodatul Borodului în secolele XIII-XVII I. Studii 161-168 română
1982 Crisia, 1982 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 I. Studii 169-188 română
1982 Crisia, 1982 APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la cunoașterea activității militanților bihoreni pentru drepturi naționale (1911-1914) I. Studii 189-194 română
1982 Crisia, 1982 CORNEA, Lucia (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Școlile țărănești organizate de "Astra" bihoreană în perioada interbelică (1934-1940) I. Studii 195-204 română
1982 Crisia, 1982 DRECIN, Mihai (autor) Cincisprezece ani de activitate didactică și de cercetare științifică universitară în științele geografice la Oradea (1964-1979) I. Studii 205-229 română
1982 Crisia, 1982 MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea (II) II. Documente 231-246 română
1982 Crisia, 1982 COVACI, Veronica (autor), FAUR, Viorel (autor) Manifestări sociale bihorene în anii 1848-1849 II. Documente 247-260 română
1982 Crisia, 1982 FLEISZ, Ioan (autor) Cîteva considerații asupra asociației profesionale de ajutor reciproc a calfelor de brutari din Oradea (1810-1892) II. Documente 261-269 română
1982 Crisia, 1982 FAUR, Viorel (autor) Documente inedite despre activitatea reuniunii de cîntări "Hilaria" (25 octombrie 1907 - 14 decembrie 1918) II. Documente 271-352 română
1982 Crisia, 1982 DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări de topografie arheologică în Crișana III. Articole şi note 353-360 română
1982 Crisia, 1982 IGNAT, Doina (autor) Un aspect mai puțin cunoscut în cadrul ceramicii neolitice pictate din nord-vestul României III. Articole şi note 361-370 română
1982 Crisia, 1982 CIHO, Miron (autor) Piese de bronz egiptene antice în Muzeul Țării Crișurilor Oradea (I) III. Articole şi note 371-382 română
1982 Crisia, 1982 EMODI, Joan (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Așezarea hallstattiană de la Șuncuiuș, județul Bihor III. Articole şi note 383-392 română
1982 Crisia, 1982 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Un mormînt de luptător celt descoperit la Curtuiușeni III. Articole şi note 393-398 română
1982 Crisia, 1982 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Contribuții la circulația cărții ivitiene în Bihor III. Articole şi note 399-400 română
1982 Crisia, 1982 NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (I) III. Articole şi note 401-410 română
1982 Crisia, 1982 CĂLUȘER, Iudita (autor), STELARU, Constantin (autor) Biblioteca liceului din Beiuș între anii 1835-1845 III. Articole şi note 411-418 română
1982 Crisia, 1982 CRĂCIUN, Corneliu (autor) Preocupări în domeniul pedagogiei ale membrilor societății "Petru Maior" III. Articole şi note 419-421 română
1982 Crisia, 1982 FAUR, Viorel (autor) Contribuții istoriografice privind cercetarea unor monumente de arhitectură din Bihor, a manuscriselor și cărților existente in aceste (1903-1911) III. Articole şi note 423-428 română
1982 Crisia, 1982 MIHOC, Blaga (autor) Contribuții la cunoașterea activității parlamentarilor români în sprijinul țărănimii în timpul aplicării reformeo agrare din 1921 III. Articole şi note 429-436 română
1982 Crisia, 1982 FAUR, Viorel (autor) Preocupările reuniunii culturale "Cele Trei Crișuri" din Pradea pentru înființarea de biblioteci în vestul Țării III. Articole şi note 437-443 română
1982 Crisia, 1982 MIHOC, Blaga (autor) Din istoricul Băilor Felix și 1 Mai. Contribuții documentare privind demersurile efectuate pentru etatizarea lor (1920-1938) III. Articole şi note 445-453 română
1982 Crisia, 1982 ROȘU, Livia (autor) Restaurarea tecii și a sabiei celtice de la Curtuiușeni IV. Muzeografie 455-457 română
1982 Crisia, 1982 GORUN, Gheorghe (autor) Carte veche străină din colecția Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor. Secolul al XVI-lea IV. Muzeografie 459-469 română
1982 Crisia, 1982 STELARU, Daniel (autor) Cărți din biblioteca iluminismului Ioan Corneli existente în colecții din Oradea (Catalog) IV. Muzeografie 471-479 română
1982 Crisia, 1982 FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice pe anul 1981 a membrilor secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor IV. Muzeografie 481-485 română
1982 Crisia, 1982 GORUN, Gheorghe (autor), PINȚA, Gheorghe (autor) Activitatea muzeografică și cultural-educativă a secției de Istorie pe anul 1981 IV. Muzeografie 487-489 română
1982 Crisia, 1982 CIHO, Miron (autor) Vechi imperii ale Orientului - Moscati Sabatino V. Recenzii 491-493 română
1982 Crisia, 1982 GORUN, Gheorghe (autor) Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV - Holban M. V. Recenzii 493-494 română
1982 Crisia, 1982 GORUN, Gheorghe (autor) Companiile grecești din Transilvania și comerțul european în anii 1636-1746 - Cicanci Olga V. Recenzii 494-496 română
1982 Crisia, 1982 MIHOC, Blaga (autor) Variații pe teme clasice - Pippidi D. V. Recenzii 496-500 română
1982 Crisia, 1982 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Radu Vulpe (1899-1982) V. Recenzii 503-508 română
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Compte rendu: "Das Inventar des Dolichenusheiligtums vom Mauer an der Url'' - Rudolf Noll 005-006
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 Les Hommes de science et la paix 007-009
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 Appel des participants au Symposium international "Les hommes de science et la paix" 010-012
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PREDA, Constantin (autor) Vasile Pârvan ein Jahrhundert nach seiner Geburt 013-018
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 ZUB, Alexandru (autor) La pensee historique de Vasile Pârvan 019-026
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Vasile Pârvan le fondateur de l'ecole roumaine d'archeologie prehistorique et protohistorique 027-032
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 VULPE, Radu (autor) Vasile Pârvan historien de l'antiquite romaine 033-040
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Vasile Pârvan et le developpement des etudes epigraphique en Roumanie 041-046
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 MATEESCU, Corneliu N. (autor), VOINESCU, Ioan (autor) Representation of pregnancy on certain Neolithic clay figurines on lower and middle Danube 047-058
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 TUDOR, Ersilia (autor) Neue Angaben zur frühen Bronzezeit in Südrumänien 059-076
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 POPESCU, Eugenia (autor), VULPE, Alexandru (autor) Nouvelles decouvertes du type Ferigile 077-114
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 NEMETI, Ioan (autor) Das spathallstatzeitliche Graberfeld von Sanislău 115-144
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 BAZANT, Jan (autor) On "Export Models" in Athenian vase painting 145-152
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Au sujet de quelques opinions d'auteurs etrangers sur le neo-eneolithique de Roumanie 153-156
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Les fours de poterie decouverts à Biharea 157-166
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Notes prosopographiques (Ier série) 167-170
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 COJA, Maria (autor) Une boucle de ceinture paleochretienne en bronze à Argamum 171-174
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PREDA, Constantin (autor) Le professeur Emil Condurachi à son 70 e anniversaire 175-180
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 CHIRICA, Vasile (autor) Compte rendu: ''Le Paleolithique superieur de plein air en Perigord (industries et structures d'habitat)" 181-182
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PAUL, Iuliu (autor) Compte rendu: ''The Neolothic Settlement at Rast (South-West Oltenia, Romania)'' 182-183
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Compte rendu: ''Le chapiteau ionique grec. Essai monographique'' 183-186
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 BARNEA, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Iatrus-Krivina'' 186-188
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 SPINEI, Victor (autor) Compte rendu: ''Orașul medieval Baia în secolele XIV-XVII, Cercetările arheologice din anii 1967-1976" 188-191
1982 Drobeta, V DAVIDESCU, Mișu (autor) Un tezaur de podoabe tracice descoperit în castelul roman tîrziu .5- română
1982 Drobeta, V TUDOR, Dumitru (autor) Materiale arheologice din castrul Praetorium I - Copăceni, județul Vîlcea, descoperite de Grigore G. Tocilescu 49- română
1982 Drobeta, V DRĂGUȚ, Vasile (autor) Monumente de arhitectură: Cronică clădită a istoriei 79- română
1982 Drobeta, V GUDEA, Nicolae (autor) Despre granița de nord a provinciei Moesia I și sectorul vestic al frontierei de nord a provinciei Dacia Ripensis de la 275 la 378 e.n. 93- română
1982 Drobeta, V TĂTULEA, C. (autor), TOPORU, Octavian (autor) Noi date despre locuirea romană tîrzie de la Succidava -Celei 115- română
1982 Drobeta, V JUAN -PETROI, Constantin (autor) Ceramică ornamentală moldovenească în colecțiile Muzeului Porților de Fier 125- română
1982 Drobeta, V GROZA, Liviu (autor) Băile Herculane în perioada militar-grănicerească (1767-1872) 133- română
1982 Drobeta, V ȘORA, Gheorghe (autor) Date noi despre școala ardeleană: Nicolae Hora-Popovici (1767-1911) 137- română
1982 Drobeta, V GRIGORESCU, Olimpia (autor), SIȘU, Vasile (autor) Un document privitor la Tudor Vladimirescu în colecția de documente a Muzeului Regiunii Porțiore de Fier 143- română
1982 Drobeta, V GRIGORESCU, Olimpia (autor) Mehedințenii în lupta revoluționară a anului 1848 147- română
1982 Drobeta, V BAICU, Stelian (autor) Șantierul Naval Drobeta-Turnu Severin (12893-1914) întreprindere de importanță națională a statului modern român 153- română
1982 Drobeta, V PÎSLARU, Ștefan (autor) Din jurnalul de operații al regimentului 17 infanterie Mehedinți în campania din 1916 163- română
1982 Drobeta, V ROMAN, Ștefan (autor) Aspecte ale reformei agrare din anul 1921 în județul Dolj 169- română
1982 Drobeta, V PETRIȘOR, Vasile (autor) Acțiunile militare din august 1944 din zona Orșova - Vîrciorova - Gura Văii 175- română
1982 Drobeta, V STÎNGĂ, Ion (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică - Ostrovul Mare, Km. 876, campania 1980 183- română
1982 Drobeta, V STÎNGĂ, Ion (autor) Un topor cu brațele în cruce în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 190- română
1982 Drobeta, V CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Noi puncte din epoca bronzului pe harta arheologică a județului Mehedinți 193- română
1982 Drobeta, V BĂLĂCEANU, Maria (autor) Cîteva podoabe medievale din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 201- română
1982 Drobeta, V CIUCĂ, Vasile (autor), LUPU, Ion (autor), PĂUN, C. (autor) Un tezaur de monede feudale de la sfărșitul secolului al XVIII-lea descoperit la Goanța, Braniște, Mehedinți 207- română
1982 Drobeta, V SORA, Gheorghe (autor) Cîteva date biografice inedite despre Vasile Goldiș 211- română
1982 Drobeta, V MATEESCU, Corneliu (autor) Dinu V. Rosetti în al IX -lea deceniu de viață 221- română
1982 Drobeta, V MATEESCU, Corneliu (autor) Dimitrie C. Butculescu (1845-1916) 224- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion (autor) Însemnătatea etnologică a necvropolei daco-romane de la Locusteni - Dolj 227- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion (autor) Drobeta în veacurile I-VII e.n. 233- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe (autor), GHERGHE, Oltina (autor), GHERGHE, Petre (autor), UDRIȘTE, Elena (autor) Muzeul Gorjului - Expoziția permanentă a secției de istorie 3-31 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II COMȘA, Eugen (autor) Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe (autor) Repertoriul arheologic roman al Gorjului I. Istoria veche şi medie 45-80 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PETOLESCU, Constantin (autor) Viața romană în județul Gorj I. Istoria veche şi medie 81-85 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (autor) Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ADĂNILOAIE, N. (autor) Activitatea lui Tudor Vladimirescu pînă la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 107-111 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CIACHIR, Nicolae (autor) Revoluția română din 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu și implicațiile ei pe plan sud-est european. Materiale noi privind semnificația acestei revoluții II. A. Istoria modernă - 1821 113-118 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II JOIȚA, Virgil (autor) Comerțul județului Gorj la începutul secolului al XIX-lea (pînă la 1821) II. A. Istoria modernă - 1821 119-126 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II IORDACHE, Marin (autor) Tricolorul românesc la steagul revoluției din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu II. A. Istoria modernă - 1821 127-135 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II UDRIȘTE, Elena (autor) Însemnări cu privire la revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 137-141 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SAFTA, Constantin (autor) Frămîntări țărănești la Islaz și satele din jurul său în preajma revoluției de la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 143-148 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MISCHIE, Constantin (autor), MISCHIE, Nicolae (autor) Mărturii în unele scrieri și documente despre Tudor Vladimirescu și revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 149-167 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BARBU, Paul (autor) Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848 II. B. Istorie modernă 1848 171-183 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II DINA, Ioana (autor), GIURGIULESCU, Constantin (autor) Un document cartografic existent în colecția de istorie a Muzeului Județean Gorj II. B. Istorie modernă 1848 185-188 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MARINOIU, Vasile (autor) Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial III. Istorie contemporană 191-206 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ANDRIȚOIU, V. (autor) Din activitatea tribunalului militar german din Tîrgu-Jiu în timpul primului război mondial III. Istorie contemporană 207-215 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PĂTRĂȘCOIU, Nicolae (autor) Bătălia de la Jiu, octombrie 1916 III. Istorie contemporană 217-228 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SECELEANU, Petre (autor) Activitatea desfășurată de Patidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unității de acțiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc - 1921-1944 III. Istorie contemporană 229-252 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II FIROIU, Valeria (autor) Înfăptuirea reformei agrare din 1921 în județul Gorj și limitele ei III. Istorie contemporană 253-262 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II AVRAM, Cezar (autor) Alegerile parlamentare din anul 1927 III. Istorie contemporană 263-284 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VĂDUVA, Filimon (autor) Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local "Gorjanul" în perioada 1924-1929 III. Istorie contemporană 285-289 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II TUDORAN, Pompiliu (autor) Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice) III. Istorie contemporană 291-296 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ARDEIU, Petre (autor), AVRAM, Cezar (autor) Atitudini ostile războiului, revizionismului și ascensiunii fascismului, oglindite în publicațiile "Gorjanul" și "Revista învățătorimii gorjene" III. Istorie contemporană 297-307 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II DIACONU, Luchian (autor) Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea republicii III. Istorie contemporană 309-314 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitecturii Populare din Gorj" (II) IV. Etnografie 317-334 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CAMUI, Iulian (autor) Culele din Gorj IV. Etnografie 335-347 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II IONESCU, Dan (autor) Trei case memoriale în județul Gorj IV. Etnografie 349-351 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Aspecte ale funcționalității și organizării gospodăriei sătești de pe Valea Motrului IV. Etnografie 359-366 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II RACOVEANU, Ionel (autor) Arme în muzeul Liceului Motru IV. Etnografie 367-371 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MOCIOI, Ion (autor) Gheorghe Magheru (1804-1880) V. Figuri gorjene 375-386 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II GARDU, Gheorghe (autor) Alexandru Ștefulescu premiat de Academia Română V. Figuri gorjene 387-391 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NEGULEASA, Dan (autor) Alexandru Ștefulescu (II) V. Figuri gorjene 393-399 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NOVAC, Vasile (autor) Goleștii și Gorjul. Muzeul Golești - Argeș V. Figuri gorjene 401-417 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II LĂCEANU, Ion (autor) Ion Popescu-Voitești V. Figuri gorjene 419-424 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VELICAN, Eugen (autor), VÎLCEANU, Vasile (autor) Un poet uitat: Sebastian Hortopan V. Figuri gorjene 425-433 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CARLUGEA, Z. (autor) Poezia lui Daniel Turcea V. Figuri gorjene 434-443 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II AMZULESCU, Alexandru (autor) Eposul eroic - mărturie specifică a vechimii, permanenței și unității, oglindire a patriotismului și vitejiei poporului roman VI. Folclor 447-453 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ALEXANDRU, Ion (autor) Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia VI. Folclor 455-462 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SANDA, Ion (autor) Tradiție și contemporaneitate în cîntecele populare din Gorj VI. Folclor 463-466 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ȘEGA, Vasile (autor) Permanență și continuitate VI. Folclor 467-472 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Adrian (autor) Unitatea națională reflectată în creația populară din Gorj VI. Folclor 473-475 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POP, Nicolae (autor) Păstoritul transhumant și implicațiile lui la cîteva jocuri populare VI. Folclor 477-480 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Sabin (autor) Sentimente de dragoste și iubire în strigătura pastorală de la poalele Parîngului VI. Folclor 481-499 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CERCELARU, Virgiliu (autor) Haiducia reflectată în textele culese de pionieri în cadrul cercului de istorie și folclor VI. Folclor 501-510 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POENARU, Liviu (autor) O baladă necunoscută despre Baba Novac VI. Folclor 511-513 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PUPĂZĂ, Grigore (autor) Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului VI. Folclor 515-529 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania VII. Documentar 533-541 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NICOLESCU, Grigore (autor) Regimentul 18 Gorj în luptele de la Muncelu din (15-29) august 1917 VII. Documentar 543-548 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CÎRSTOIU, Cornel (autor) În legătură cu înființarea "școlii naționale" în Tg.-Jiu VII. Documentar 549-553 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II GOGONEA, Vasile (autor) Aspecte filozofice ale creației brîncușiene VII. Documentar 555-558 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MISCHIE, Nicolae (autor) Istoria - disciplină cu un profund caracter formativ VII. Documentar 559-565 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind cunoașterea istoriei multimilenare a poporului român .5- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din valea superioară a Mureșului: săpăturile de la Goreni (co. Botoș) 17- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania 31- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Les rapports entre la Dacie et Rome jusqua'aux guerres de Trajan contre Decebal 41- franceză
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe (autor), HARHOIU, R. (autor), PETICĂ, Mihai (autor) Ceramica din secolele IV-V e.n. din așezarea de la Sighișoara - Dealul Viilor 51- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul pieselor de podoabă din metal prețios descoperit la Ghirbom (com. Berghin, jud. Alba) 61- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna (autor) Date privind breasla plugarilor din Tîrgu Mureș 69- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena (autor) Cartea veche românească pe Valea Nirajului, document al continuității de viață și cultură națională 91- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu (autor) Mozaicurile Sarmizegetusei și căturarii români la 1825 99- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie NIȚU, Valeriu (autor) Contribuția lui Timotei Cipariu la argumentarea intedisciplinară a etnogenezei șpi continuității popurului român 105- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea vieții politice și culturale a românilor sighișoreni în epoca modernă (1848-1914) 111- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor) Recensămîntul populației transilvănene din 1850-1851 127- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Activitatea politică a lui Iacob Bologa 145- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan (autor) Date noi privind lupta pentru egala îndreptățire a națiunii și limbii române în comitatele Alba de Jos, Dăbîca, Tîrnava, Turda și în scaunele Murel și Ciuc-Giurgeu și Cașin în anul 1861 165- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie TANCO, Teodor (autor) Organizarea Districtului românesc autonom năsăudean (1861-1976) 197- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RETEGAN, Simion (autor) Școlile sătești din zona Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 213- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile (autor) Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar (1872-1918) II 235- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PONCEA, Traian-Valentin (autor) Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în timpul dualismului austro-ungar (II) 279- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian (autor) Atitudinea mișcării socialiste și muncitorești din vechea Românie față de mișcarea muncitorească din Transilvania 299- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Mișcări țărănești în Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul anului 1918 343- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Preocupările Consiliului Dirigent în domeniul comunicațiilor 373- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Aplicarea legii de reformă agrară din 1921 celor în drept 391- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BATHORY, Ludovic (autor) Politica de achiziții pe piața de stat a cărbunelui, evoluția ărețurilor și lupta de concurență între societățile carbonifere (1919-1929) 407- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie NETEA, Vasile (autor) Începutul și dezvoltarea presei române mureșene 433- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai (autor) Reghinul între cele două războaie mondiale. Viața culturală 449- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie DIACONESCU, Aurelia (autor) Aurel Filimon (1891-1946). Activitatea sa etnografică oglindită în documente 461- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BELCIUG, Pompei (autor) Cultură populară și cultură de masă în contextul revoluției științifico-tehnice 473- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie VLĂDUȚIU, Ion (autor) Aspecte etnografice cu privire la creșterea animalelor în Carpații Orientali 499- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie NICOLA, Ioan (autor) Un vechi ritual agrar din Transilvania - Boul înstruțat 527- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, V. (autor) Catalogul colecției de catrințe și fote a Muzeului județean Mureș 585- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea relațiilor româno-germane în timpul revoluției burgheză-democratice de la 1848. O scrisoare adresată de al G. Golescu ministrului afacerilor externe al Germaniei 631- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen (autor) Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului. Ibăneștii la 1918 643 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel (autor) Virgil Madgearu și concepția sa despre caracterul economiei românești în perioada 1918-1938 655 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BOSOANCĂ, Traian (autor) Plăci comemorative în județul Mureș 665 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia (autor) Case tărgumureșene legate de mișcarea muncitorească 673 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GROZAV, Mihai (autor) Autohtonii în Dacia - Protase D. 681 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) Etnogeneza românilor - Rusu I. 685 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Continuitatea românilor - Stoicescu N. 687- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Constituirea statelor feudale românești 691- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Flora (autor) Cetăți medievale din Țara Românească (sec. XIII-XVI) - Cantacuzino Gh. 695- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Virstus Romana Rediviva - Tanco Teodor 699- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PONCEA, Traian-Valentin (autor) Politica de apărare națională a României în contextul european interbelic (1919-1939) - Zaharia Gh., Botoran V. 703- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș (1981) 707- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ISTRATE CORNELIA, Magda (autor) Așezarea paleolitică de la Mitoc - Valea lui Stan .7-14 română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 COMȘA, Eugen (autor) Cîteva considerații cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni 15- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Însemnări în legătură cu unele sincronisme 23- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile de Văleni-Piatra Neamț (1974-1975) 37- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 COMAN, Ghenuța (autor), ROTARU, Mihai (autor) Obiecte de lut ars, piatră și os de la sfîrșitul bronzului și începutul epocii fierului descoperite în județul Vaslui 57- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MITREA, Ioan (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din așezarea de la Davideni (sec. V-VII e.n.) 65- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 SPINEI, Victor (autor) Contribuții la istoria spațiului est-carpatic din secolul al XI-lea pînă la invazia mongolă din 1241 93- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 EMANDI EMIL, Ioan (autor) Topoare de fier - tip bardă cu tub de înmănușare din Europa Centrală, în perioada Evului mediu dezvoltat 163- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 NEAMȚU, Eugenia (autor), NEAMȚU, Vasile (autor) Contribuții la istoria orașului Iași 185- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 RUSU, Dumitru (autor) Cu privire la introducerea alfabetului latin în Principatele Unite 201- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MEDIAN, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Liga Culturală 207- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 SIBECHI, Gheorghe (autor) Unirea Transilvaniei cu România reflectată în presa pietreană 221- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 FLORESCU, Gheorghe (autor) Partidul Poporului în anii reconsiderărilor (ianuarie 1922-martie 1926) 229- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MINUȚ, Adolf (autor) Lupta maselor populare din județul Neamț în perioada dictaturii regale (1938-1940) 251- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MARIN, Ionel (autor) Lupta impotriva fascismului pentru apărarea independențeiși suveranității naționale preocupare centrală a Comitetului județean Neamț al Blocului Democratic 257- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 CHIRICA, Vasile (autor), TĂNĂSACHE, Mihai (autor) Cercetări arheologice în așezarea de la Dolhasca (județul Suceava) și unele considerații priind gravetianul de pe teritoriul României 267- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 HORDILĂ, Domnița (autor) Tezaurul feudal de la Cordun 279- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 POPESCU, Rica (autor) Cahle din timpul lui Ștefan cel Mare cu motive animaliere, descoperite la Curtea domnească din Vaslui 287- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ISPIR, Mihai (autor) Un monument de la începutul secolului al XVI-lea 289- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 NADLER EMIL, Nicolae (autor) Dosoftei, ctitor de carte frumoasă. Iconografie și ornamente în "Viața și petrecerea sființilor" 295- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 FLORESCU, Gheorghe (autor) Adunarea Națională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918) implicații și semnificații 301- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 PAVEL, Jean (autor) Contribuții la cunoașterea morilor cu "titirez" din sudul Moldovei 313- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 BUZILĂ, Aurel (autor) Restaurarea și conservarea unui pistol cu cremene din colecția de arme a Muzeului județean de Istorie Piatra Neamț 319- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 BUZILĂ, Aurel (autor) Cum a fost restaurată și conservată "Hora de la Frumușica" 335- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț 341- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Gostar Nicolae (1922-1978) 347- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ALEXIANU, Marius (autor) Una pagina di storia oleniese in un frammento dei "Demi" Eupolidei - Sartori Franco 355- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ALEXIANU, Marius (autor) Tragetia greacă - Rachet Guy 359- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MONAH, Dan (autor) La Gaule celtique. Des origines a 50 av. J.C. - Rachet Guy 361- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ALEXIANU, Marius (autor) Sulla autenticita delle epistole di Apollonio Tianeo - Lo Cascio Ferdinando 363- română
1982 Muzeul Național, VI GÎDEA, Suzana (autor) Muzeul Național - Cuvînt de deschidere / Discours introductif 3-6 română
1982 Muzeul Național, VI GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie - factor dinamic în aplicarea politicii P.C.R. de educare patriotică a maselor, de formare a conștiinței socialiste 7-13 română
1982 Muzeul Național, VI PASCU, Ștefan (autor) Desăvîrșirea unității național-statale și făurirea Partidului Comunist Român / Le parachèvement de l'unité nationale de l'État et la création du Parti Communiste Roumain 15-21 română
1982 Muzeul Național, VI ZAHARIA, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - continuatorul pe o treaptă superioară al rădăcinii socialiste revoluționare / Le Parti Communiste Roumain — continuateur à un échelon supérieur de la tradition socialiste révolutionnaire 23-28 română
1982 Muzeul Național, VI MUȘAT, Mircea (autor) Socialisții români în fruntea luptei pentru făurirea statului național unitar / Les socialistes roumains au premier rang de la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire 29-36 română
1982 Muzeul Național, VI ANTIP, Constantin (autor) Presa Partidului Comunist Român adresată militarilor în perioada interbelică / La presse du Parti Comuniste Roumain adressée aux militaires pendant la période d'entre les deux guerres 37-42 română
1982 Muzeul Național, VI PETREANU, Nicolae (autor) Experiența Partidului Comunist Român privind împletirea activității ilegale și legale în perioada 1924-1944 / L'expérience du Parti Communiste Roumain en ce qui concerne l'activité légale et illégale dans la période 1924— 1944 43-49 română
1982 Muzeul Național, VI CEAUȘESCU, Ilie (autor), IONESCU, Mihail (autor) Rolul insurecției române, inițiată și organizată de P.C.R., în scurtarea duratei delei de-al doilea război mondial / Le rôle de l'insurrection roumaine organisée par l'initiative du P.C.R., dans la réduction de la durée de la seconde guerre mondiale 51- 59 română
1982 Muzeul Național, VI GAL, Ionel (autor) Fondul arhivistic național și contribuția sa la cunoașterea istoriei patriei și a Partidului Comunist Român / Le fond archivistique national et son apport à la connaissance de l'histoire de notre pays et du Parti Communiste Roumain 61-65 română
1982 Muzeul Național, VI SZEKELY, Zoltan (autor) Dacii în sud-estul Transilvaniei / The Dacians in the south-east of Transylvania 67-73 română
1982 Muzeul Național, VI RĂDULESCU, Adrian (autor) Despre românii de la Dunărea de Jos în contextul veacurilor VII-XII / À propos des Roumains du Bas Danube dans le contexte des VII —XII siècles 75-84 română
1982 Muzeul Național, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine 85-90 română
1982 Muzeul Național, VI NAGLER, Thomas (autor) Relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii din Transilvania / Les relations de Minai Viteazul avec les Saxons de Transylvanie 91-96 română
1982 Muzeul Național, VI ARHIP, Ion (autor) Ion Nădejde și mișcarea literară de la Iași în anii 1880-1900 / Ion Nădejde et le mouvement littéraire de Jassy entre 1880 et 1900 97-99 română
1982 Muzeul Național, VI DACHE, Petre (autor) Considerații privind pregătirea profesională a clasei muncitoare în deceniul al IV-lea al sec. al XX-lea /Considérations concernant la preparation professionnelle de la classe ouvrière pendant la IVe décennie du XXe siècle 101-105 română
1982 Muzeul Național, VI DEACONU, Luchian (autor) Activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pentru mobilizarea maselor țărănești la lupta antifascistă, 1934-1940 / L'activité déployée par le Parti Communiste Roumain pour la mobilisation des masses paysannes dans la lutte antifasciste, 1934—1940 107-112 română
1982 Muzeul Național, VI FĂTU, Mihai (autor) Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a mișcării de rezistență pentru eliberarea națională a României de sub dominația fascistă, 1940-1944 / 113-119 română
1982 Muzeul Național, VI VLĂDESCU, Cristian (autor) Fortificațiile romane de la Romula-Malva și problema comunității așezărilor / Les fortifications de Romula-Malva et le problème de la continuité du site 123-130 română
1982 Muzeul Național, VI MARINESCU, Floricel (autor) Observații asupra acțiunii condusă de Lusius Quietus în anul 102 e.n. / Remarques sur la campagne de l'an 102, conduite par Lusius Quietus 131-135 română
1982 Muzeul Național, VI BĂRBULESCU, Mihai (autor) Un mormînt din epoca migrațiilor în castrul de la Potaissa / Un tombeau de l'époque des migrations dans le camp de Potaissa 137-142 română
1982 Muzeul Național, VI COMȘA, Maria (autor) Contribuții arheologice privind existența unor cnezate și stabilirea unui drum comercial între Carpați și Dunăre în sec. IX-X / 143-147 română
1982 Muzeul Național, VI PANAIT, Panait (autor) Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle 149-154 română
1982 Muzeul Național, VI ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand 155-166 română
1982 Muzeul Național, VI ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu o lucrare inedită atribuită lui Dimitrie Cantemir / Sur un ouvrage inédit attribué à Dimitrie Cantemir 167-170 română
1982 Muzeul Național, VI RÎNZIȘ, Filofteia (autor) Tradiție și continuitate exprimată în sigilii personale din sec. XVII-lea (însemne și semnificații) / Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVIIe siècle (emblèmes et significations) 171-188 română
1982 Muzeul Național, VI ȘERBĂNESCU, Florin (autor) Ornamentica picturii pe lemn - element de unitate în arta țărilor române din sec. XVII-lea / L'ornementation de la peinture sur bois — élément d'unité dans l'art des pays roumains du XVIIe siècle 175-188 română
1982 Muzeul Național, VI ȘERBAN, Constantin (autor) Unitatea politică a poporului român în evul mediu reflectată în cronicile din Transilvania din sec. XVII-XVIII / L'unité politique du peuple roumain au moyen âge reflétée dans les chroniques de Transylvanie des XVIIe et XVIIIe siècles 189-194 română
1982 Muzeul Național, VI CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor), PAPOIU, Lizica (autor) O diplomă de înnobilare (sec. XVIII) în Țara Crișului Alb /One ennobling diploma (18th century) from the „Țara Grisului Alb" county" 195-199 română
1982 Muzeul Național, VI GORUN, Gheorghe (autor) Lupta maselor populare din Bihor pentru dreptate socială și libertate națională la începutul sec. al XVIII-lea / La lutte des masses populaires de Bihor pour la justice sociale et la liberté nationale au début du XVIIIe siècle 201-204 română
1982 Muzeul Național, VI BIRLTZ, Lucia (autor) Afirmarea unor idei progresiste în Principatele Române la începutul sec. al XIX-lea / L'afirmation de certaines idées progressistes dans les Principautés Roumaines au début de XIXe siècle . 207-211 română
1982 Muzeul Național, VI ADAM, Iosif (autor) Formarea pieței unitare românești și însemnătatea ei pentru progresul economic și social al României / La constitution du marché unitaire roumain et son importance pour le progrès économique et social de la Roumanie 213-218 română
1982 Muzeul Național, VI CIOBANU, Radu (autor) Evoluția ideii de independență la românii dobrogeni între revoluția condusă de Tudor Vladimirescu și războiul pentru neatîrnarea neamului (1821-1977) / 219-225 română
1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie . 227-230 română
1982 Muzeul Național, VI NEGUȚU, Mariana (autor) Mișcări țărănești în Banat între anii 1848-1854 / Soulèvements paysans en Banat entre 1848—1854 231-234 română
1982 Muzeul Național, VI GRECU, Victor (autor) Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut / 235-239 română
1982 Muzeul Național, VI APOSTOL, Cornelia (autor) Aspecte privind participarea lucrătorilor și tîrgoveților la înfăptuirea Unirii Principatelor Române / Aspects concernant la participation des ouvriers et des citadins à la réalisation de l'Union des Principautés Roumaines 241-246 română
1982 Muzeul Național, VI DRAGOMIR, Ion (autor) Mînjina - unul dintre centrele polarizatoare ale ideii de unitate națională a românilor la mijlocul sec. al XIX-lea /Mînjina, un des centres qui polarisait l'idée d'unité nationale des Roumains au milieu du XIXe siècle 247- 253 română
1982 Muzeul Național, VI PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Semicentenarul Unirii Principatelor Române în documente inedite / Documents inédits concernant le cinquantenaire de l'Union des Principautés Roumaines 255-260 română
1982 Muzeul Național, VI FAUR, Rafila (autor), FAUR, Viorel (autor) Reuniunea învățătorilor români din Leta Mare (1875), prima asociație profesională a învățătorilor români din Bihor / La réunion des instituteurs roumains de Leta Mare (1875) — première association professionnelle des instituteurs roumains de Bihor 261-265 română
1982 Muzeul Național, VI DUȚU, Aurel (autor) Inițiative parlamentare pentru modernizarea României (1885-1887) / Initiatives parlementaires pour la modernisation de la Roumanie (1885—1887) 267-271 română
1982 Muzeul Național, VI HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Idealurile de progres social-politic și mișcarea feministă românească la sfîrșitul sec. al XIX-lea/ Les ideals de progrès socio-politique et le mouvement féministe roumain â la fin du XIX-eme siècle 273-276 română
1982 Muzeul Național, VI IACOB, Gheorghe (autor) Poziția mișcării muncitorești și socialiste privind direcțiile dezvoltării României la începutul sec. al XX-lea / La position du mouvement ouvrier et socialiste vis-à-vis des directions du développement de la Roumanie au début du XXime siècle 277-281 română
1982 Muzeul Național, VI CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Poziția activă a mișcării muncitorești din România față de răscoala țăranilor din anul 1907 / La position active du mouvement ouvrier de Roumanie vis-à-vis de la révolte des paysans de 1907 283-288 română
1982 Muzeul Național, VI DUMITRESCU, Emil (autor), STĂNESCU, Adrian (autor) Aspecte ale poziției mișcării muncitorești și socialiste față de problema națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea / 289-293 română
1982 Muzeul Național, VI GRIGORIU, Paul (autor) Un secol de la apariția revistei "Contemporanul" / Un siècle depuis l'apparition de la revue „Contemporanul" 295-301 română
1982 Muzeul Național, VI CIACHIR, Nicolae (autor) Rolul României în sud-estul Europei în anii 1900-1912 / Le rôle de la Roumanie dans le sud-est de l'Europe entre 1900—1912 303-307 română
1982 Muzeul Național, VI GORNESCU, Paula (autor) Aspecte inedite privitoare la societatea "Casa Poporului" / Aspects inédits concernant la société „La maison du peuple" 309-311 română
1982 Muzeul Național, VI MURETEANU, Emilia (autor), TOMESCU, Gheorghe (autor) Greva generală a muncitorimii bucureștene, la 20 iunie 1912 / La grève générale des ouvriers buca- restois - 20 juin 1912 313-316 română
1982 Muzeul Național, VI NETEA, Vasile (autor) Octavian Goga, poetul unității naționale . La 100 de ani de la naștere / Octavian Goga, poète de l'unité nationale — 100 ans depuis sa naissance 317-322 română
1982 Muzeul Național, VI SOFRONIE, Mihai (autor) Octavian Goga și unitatea națională / Octavian Goga et l'unité nationale 323-327 română
1982 Muzeul Național, VI COTENESCU, Mihai (autor) Tradiții ale mișcării muncitorești și revoluționare în județul Ialomița pînă în anul 1920 / Traditions du mouvement ouvrier et révolutionnaire dans le département Ialomița jusqu'aux années 1920 329-333 română
1982 Muzeul Național, VI PONCEA, Traian-Valentin (autor) Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în primii ani ai dualisnului Austro-Ungar (1867-1876) / 335-339 română
1982 Muzeul Național, VI TUDORAN, Georgeta (autor) Evoluția politică, ideologică și organizatorică unitară a proletariatului din țara noastră în promovarea țelurilor majore ale poporului român (pînă la 1921) / 341-345 română
1982 Muzeul Național, VI CLEJA STOICESCU, Claudia (autor) Friederich Engels și legăturile cu socialiștii români reflectate într-o expoziție omagială la Wupperthal (R.F.G.) / 347-351 română
1982 Muzeul Național, VI NICULAE, Niculae (autor) Mișcarea socialistă din România în anul 1920 oglindită în unele documente militare / Le mouvement socialiste de Roumaine de 1920 reflété en quelques documents militaires 355-371 română
1982 Muzeul Național, VI MOCANU, Constantin (autor) Făurirea Partidului Comunist Român, considerații terminologice / La création du Parti Communiste Roumain, considerations terminologiques 363-367 română
1982 Muzeul Național, VI CLAPA, Gheorghe (autor) Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain 369-374 română
1982 Muzeul Național, VI PETRIȘOR, Vasile (autor) Permanența legăturilor dintre partidul clasei muncitoare și mișcarea sindicală /La permanence des liaisons entre le parti de la classe ouvrière et le mouvement syndical 375-379 română
1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Cercul feminin comunist - prima organizație revoluționară de femei creată de Partidul Comunist Român (1922-1924) / Le cercle feminin communiste — la première organisation révolutionnaire des femmes fondée par le Parti Communiste Roumain (1922—1924) 381-384 română
1982 Muzeul Național, VI PETRESCU, Nicolae (autor) Mărturii din primii ani de la făurirea Partidului Comunist Român despre abnegația unor militanți revoluționari / Témoignages des premières années depuis la création du Parti Communiste Roumain sur l'abnégation de certains militants révolutionnaires 385-390 română
1982 Muzeul Național, VI NIȚULESCU, Gabriela (autor) Activitatea Partidului Comunist Român în județul Dîmbovița pentru apărarea integrității și suveranității naționale / 391-394 română
1982 Muzeul Național, VI POPESCU, Stelian (autor) Din preocupările cultural-educative ale mișcării muncitorești din România în perioada interbelică / Sur les préoccupations culturelles et éducatives du mouvement ouvrier de Roumanie dans la période d'entre les deux guerres 395-399 română
1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie 401-406 română
1982 Muzeul Național, VI IONESCU, Cleopatra (autor) Acțiuni și greve muncitorești în județele Mușcel, Argeș și Teleorman în petrioada 1921-1930 / Les actions du Parti Communiste Roumain durant les années 1921—1930 dans les départements de Muscel, Argeș et Teleorman 407-410 română
1982 Muzeul Național, VI DOGARU, Mihai (autor) Aspecte privind politica Partidului Comunist Român față de intelectualitate, 1921-1938 / Aspects de la politique du Parti Communiste Roumain concernant l'intellectualité (1921—1933) 411-416 română
1982 Muzeul Național, VI GUZIEC, Margareta (autor) Preocupările forțelor revoluționare gălățene din perioada interbelică reflectate în presa locală / Préoccupations des forces révolutionnaires de Galatzi reflétées dans la presse locale, dans la période d'entre les deux grandes guerres mondiales 417-421 română
1982 Muzeul Național, VI DANDARA, Livia (autor) Considerații privind concepția Partidului Comunist Român în problema regimului acordat naționalităților conlocuitoare din România la cumpăna anilor 1938-1939 / 423-427 română
1982 Muzeul Național, VI SIMION, Elisabeta (autor) Intelectualitatea progresistă în lupta condusă de Partidul Comunist Român în anul 1939 pentru salvgardarea integrității teritoriale a țării / 429-432 română
1982 Muzeul Național, VI CIOBANU, Vasile (autor) Contribuții privind lupta țărănimii transilvănene împotriva exploatării și fascismului pentru apărarea idependenței și integrității patriei, 1938-1940 433-438 română
1982 Muzeul Național, VI DUMITRIU, Mircea (autor), ILIESCU, Constantin (autor) Lucrețiu Pătrașcanu despre rolul revoluției în istoria poporului român / Lucrețiu Pătrășcanu sur le rôle de la révolution dans l'histoire du peuple roumain 439-444 română
1982 Muzeul Național, VI BUCĂTARU, Maria (autor) Aurel Mărculescu - grafician militant în slujba ideilor progresiste, democratice și antifasciste / Aurel Mărculescu — artiste graphique militant pour des idées progressistes, démocratiques et antifascistes 445-448 română
1982 Muzeul Național, VI COVACI, Maria (autor) Partidul Comunist Român inițiatorul și organizatorul mișcării de rezistență în România (1940-1944) / La lutte du Parti Communiste Roumain en vue de l'organisation et de développement de la résistance antifasciste en Roumanie 449-455 română
1982 Muzeul Național, VI MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Forme și acțiuni ale mișcării de rezistență antifasciste românești (1941-1944) / Formes et actions du mouvement de résistance antifasciste roumaine, 1941—1944 457-461 română
1982 Muzeul Național, VI MERGHIȘESCU, Eugen (autor) Contribuții ale tineretului la opera de democratizare a țării. 23 august 1944-6 martie 1945 / Contributions de la jeunesse à l'oeuvre de démocratisation du pays, le 23 août 1944 — 6 mars 1945 463-469 română
1982 Muzeul Național, VI TRACHE, Maria (autor) Lupta forțelor democratice în perioada 23 august 1944-1945 oglindită în manifeste și afișe / La lutte des forces démocratiques pendant la période 23 août 1944—1945 reflétée dans les manifestes et les affiches 469-472 română
1982 Muzeul Național, VI LEAHU, Doina (autor) Crearea organelor locale ale puterii de stat - moment important în activitatea P.C.R. de făurire a aparatului de stat / socialist în România, 1948-1950 473-478 română
1982 Muzeul Național, VI LUNGU, Iordana (autor) Partidul Comunist Român - centrul vital și conștiința întregii națiuni / Le Parti Communiste Roumain — centre vital et conscience de toute la nation 479-483 română
1982 Muzeul Național, VI IOȚA, Vasile (autor) Importanța criteriului național pentru înțelegerea istoriei și a tendințelor majore din epoca contemporană / L'importance du critère national pour la comprehension de l'histoire et des tendances majeures de l'époque contemporaine 485-489 română
1982 Muzeul Național, VI OPASCHI, Victor (autor) Concepția Partidului Comunist cu privire la locul și rolul națiunii în epoca contemporană / The conception of the Romanian Communist Party regarding the place and the role of the nation in the contemporary epoch 491-493 română
1982 Muzeul Național, VI PETREANU, Elisabeta (autor) Coordonate definitorii ale activității internaționale a P.C.R./ Coordonnées caractéristiques de l'activité internationale du Parti Communiste Roumain 495-500 română
1982 Muzeul Național, VI ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Mărturii ale stimei și prețuirii de care se bucură în întreaga lume politica Partidului Comunist Român de solidaritate și colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste, care luptă pentru libertate, independență și progres social / 501-506 română
1982 Muzeul Național, VI Notă/Note 507 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie TRĂISTARU, Elisabeta (autor) Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la rolul istoriei în educația patriotică a tinerei generații 7 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NICA, Marin (autor) Locuirea preistorică de la Sucidava Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului 15- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie GHERGHE, Petre (autor) O nouă așezare Coțofeni descoperită la Vîrț, județul Gorj 39- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Contribuții la cunoașterea tipologiei, evoluției și răspîndirii brăzdarelor romane în Dacia (depozitul de fiare plug de la Ghidici-Dolj) 47- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚĂ, Toma (autor), POPILIAN, G. (autor) Necropola daco-romană de la Leu 87- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MITREA, Bucur (autor) Un tezaur monetar de la Aurelian descoperit în Oltenia 97- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaur monetar de la Murunglav-Olt (sec. XVI-XVII) 107- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie FLORESCU, Aurelia (autor) Cartea românească din secolul al XVII-lea în județul Dolj 113- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie DEACONU, Luchian (autor) Făurirea statului național unitar român - preocupare centrală a presei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX 121- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie GHERGHE, Otilia (autor) Mișcări țărănești în județul Gorj la sfîrșitul secolului XIX-lea 131- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NEDELCEA, Tudor (autor) Contribuția revistei "Arhivele Olteniei" la păstrareași valorificarea materialului documentar 137- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie VOICULESCU, Marin (autor) Nicolae Titulescu - gînditor politic 141- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie ISAC, Victor (autor) Nicolae Titulescu, precursor al umanismului contemporan 153- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie POPILIAN, Mihail (autor) Pacea prin drept în concepția lui Nicolae Titulescu 159- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie POPIȘTEANU, Cristian (autor) Buna vecitătate - idee forță în acțiunea politică a lui Nicolae Titulescu 171- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚU, Georgeta (autor) Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene 177- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie ENACHE, Ștefan (autor) Arhitectura populară din sudul Olteniei (I) 191- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie BERINDEI, Marcel (autor), DUICU, Sebastian (autor) Stiluri și variante de decorare exterioară a edificiilor craiovene la sfîrșitul secolului XIX-lea, începutul secolului XX 205- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie TĂTULEA, Viorica (autor) Gorneți - un centru mehedințean de confecționare a mobilierului țărănesc 213 română
1982 Pontica, XV IRIMIA, Mihai (autor) Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan .9-13 română
1982 Pontica, XV CARAIVAN, Glicherie (autor) Evoluția zonei Mamaia în Cuaternarul tîrziu 15-32 română
1982 Pontica, XV HAȘOTTI, Puiu (autor) Aspecte privind începutul epocii neolitice în Dobrogea 33-46 română
1982 Pontica, XV ALEXANDRESCU, Petre (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) A propos de la couche precoloniale de Mesambria 47-55 franceză
1982 Pontica, XV COMȘA, Maria (autor) Date privind cultivarea viței de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n- sec. I e.n) 57-79 română
1982 Pontica, XV TURCU, Mioara (autor) Îndeletniciri ale geto-dacilor din centrul centrului Cîmpiei Române 81-87 română
1982 Pontica, XV MITREA, Bucur (autor) Roata, simbol solar pe monedele histriene 89-97 română
1982 Pontica, XV SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri grecești în Cîmpia Brăilei 99-124 română
1982 Pontica, XV CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Amfore antice apărute într-un mormînt tumular de la Topalu (jud. Constanța) 125-136 română
1982 Pontica, XV BUZOIANU, Livia (autor) Importul amforelor bthasiene la Tomis în perioada elenistică 137-151 română
1982 Pontica, XV BĂRBULESCU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Colonia Ulpia Zarmizegetusa pe o inscripție din Dobrogea 153-159 română
1982 Pontica, XV PAPUC, Gheorghe (autor) Despre apeductele Tomisului 161-173 română
1982 Pontica, XV CHERA-MĂRGHINEANU, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Contribuții la cunoașterea unei necropole creștine a Tomisului 175-199 română
1982 Pontica, XV BARNEA, Ion (autor) Sigilii bizantine inedite de la Dorostolon 201-212 română
1982 Pontica, XV MUNTEANU, Ion (autor), NEAGU, Marian (autor), OPREA, Vasile (autor) O nouă figurină Cernavodă III descoperită în sud-vestul Dobrogei 215-220 română
1982 Pontica, XV BOUNEGRU, Octavian (autor), HARȚUCHE, Nicolae (autor) Opaițe grecești și romane din colecțiile Muzeului Brăilei 221-233 română
1982 Pontica, XV BUCOVALĂ, Mihai (autor) Vase și obiecte de bronz romane timpurii din Tomis 235-248 română
1982 Pontica, XV PETCULESCU, Liviu (autor) Despre cronologia fortificațiilor romane de la Barboși 249-253 română
1982 Pontica, XV MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Cîteva fragmente sculpturale din sud-vestul Dobrogei 255-261 română
1982 Pontica, XV DIACONU, Petre (autor), PANAITESCU, Adrian (autor) Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obținerea de obiecte de podoabă în tehnica presării 263-266 română
1982 Pontica, XV MICU, Ioan (autor) Publius Vergilius Maro despre traci, geți și daci 269-272 română
1982 Pontica, XV CUSTUREA, Gabriel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (IV) 275-292 română
1982 Pontica, XV RĂDULESCU, Adrian (autor) Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța în intervalul noiembrie 1980 - noiembrie 1981 293-298 română
1982 Pontica, XV CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța -23-25 noiembrie 1981 299-307 română
1982 Pontica, XV BUCOVALĂ, Mihai (autor) Dumitru Tudor 309-309 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III Potaissa 1875 .5-6 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ȘIPOȘ, Eugen (autor) Turda pe coordonatele socialismului .6-9 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BĂRBULESCU, Mihai (autor) Lecția lui Vasile Pîrvan - La centenarul nașterii sale - .9-13 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BĂRBULESCU, Mihai (autor), CĂTINAȘ, Ana (autor), HOPÎRTEAN, Ana (autor), LUCA, Claudia (autor) Cercetările arheologice în castrul de la Potaissa (1977-1982) 13-20 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III URSUȚ, Dorin (autor) Ramificarea drumului roman imperial spre castrul de la Potaissa. Cercetări topometrice 20-22 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BENEA, Doina (autor) Atelierele ceramice de la Tibiscum (Contribuții la istoria atelierelor de ceramică din sud-vestul Daciei) 22-41 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III CĂTINAȘ, Ana (autor) Ceramica ștampilată de la Potaissa (I) 41-51 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ALICU, Dorin (autor), SOROCEANU, Alina (autor) Ceramica cu glazură plombiferă de la Ulpia Traiana Sarmisezetusa 52-65 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ISAC, Dan (autor) Terra sigillata de la Gilău 65-79 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III WINKLER, Iudita (autor) Date noi despre CIL III, 1627, dea dintîi atestare epigrafică a Potaissei 80-84 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III PETCULESCU, Liviu (autor) Noi descoperiri epigrafice în castrul Micia 84-89 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III LIPOVAN, Ion (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum (II) 89-106 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III DAICOVICIU, Hadrian (autor) O stelă funerară de la Alburnus Maior 106-111 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III HOPÎRTEAN, Ana (autor), LUCA, Claudia (autor) Un monument funerar roman descoperit la Turda (Potaissa) 111-113 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ȚEPOSU MARINESCU, Lucia (autor) O statuetă de bronz din castrul roman de la Micia 113-116 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III POP, Constantin (autor) Vertumnus - protectorul plantelor. O statuetă romană din Potaissa 116-118 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III VLASSA, Nicolae (autor) A fost citit oare textul discului de la Phaistosi 118-127 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Situația prezentă și de perspectivă privind conservarea și restaurarea monumentelor (I) [opinii, observații și propuneri de la Rafila Iacob, Ilie Bădițescu, Hadrian Daicoviciu, Gavrilă Simion, Aurel Teodorescu, Liana Bilciurescu, Cristian Brăcăcescu, Miha 3-12 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 CĂLINESCU, Cristian (autor) Consolidarea, conservarea și valorificarea complexului arheologic Sarmizegetusa-Grădiștea Muncelului. O acțiune în plină desfășurare Conservare - restaurare 13-30 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Parța, un monument preistoric Studii şi Comunicări 31-39 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) A avut pronaosul Coziei un nivel superior ? Studii şi Comunicări 40-43 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 CORVĂTESCU, Adrian (autor) Casa Brăiloiu din Vădeni. Cercetări de arhitectură Studii şi Comunicări 44-48 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 KERTESZ-BÁDRUS, Andrei (autor) Pictura murală a unor monumente din Sibiu Studii şi Comunicări 49-50 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 OPREA, Petre (autor) Grupurile statuare de la casele banului Dimitrie Ghica Studii şi Comunicări 51-52 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 MEDELEANU, Horia (autor) Aradul în secolul al XVIII-lea, pe baza conscripției străzilor din anul 1783 Studii şi Comunicări 53-58 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 BERINDEI, Marcel (autor), DUICU, Sorin Sebastian (autor) Două reședințe rurale din Dolj (conacul Brăilorilor, sat Negoești; conacul Stan Jianu, sat Preajba) – contribuție la studiul evoluției arhitecturii în secolul al XVIII-lea Studii şi Comunicări 59-61 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 PĂNOIU, Andrei (autor) Din opera de sistematizare rurală și de organizare a teritoriului în secolul al XIX-lea Studii şi Comunicări 62-69 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Propunere de integrare în circuitul public a două monumente din Arad (teatrul vechi și casa de pe str. Cozia nr. 5) Studii şi Comunicări 70-73 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 NEAMȚU, Undina (autor), STRÎMBU, Mihaela (autor) Piața Libertății din Cluj-Napoca - studiu de culoare Studii şi Comunicări 74-74 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 ȘENDREA, Eugen (autor) Obiective istorice din municipiul Bacău intrate în evidența Oficiului județean pentru patrimonial cultural național Studii şi Comunicări 75-75 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 URSU, Viorica (autor) Valorificarea muzeală a unui monument istoric băimărean Studii şi Comunicări 76-77 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Casa Lateș Eugenia, un monument de arhitectură populară cîmpulungeană. Propuneri pentru o conservare și valorificare in situ Studii şi Comunicări 78-79 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 DERER, Petre (autor) Rezervațiile orășenești, muzee ale construcției urbane Opinii 80-83 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 JINGA, Carmen (autor) Propuneri pentru realizarea unui model de cercetare urbanistică Opinii 84-85 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice și ocrotirea patrimoniului cultural în județul Mureș Evocări 86-88 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 PATRULIUS, Radu (autor) Evocare. George Matei Cantacuzino Evocări 89-93 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Cu privire la colocviul consacrat monumentelor de arhitectură Cronici 94-95 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 R., E. (autor) „Valori ale patrimoniului cultural național“, sesiune de comunicări, Craiova, 1981 Cronici 96-96 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 1 Pe marginea acțiunii de repertoriere a picturilor murale medievale din România Cronici 96-96 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Situația prezentă și de perspectivă privind conservarea și restaurarea monumentelor (II) [opinii, observații și sugestii de la Petre Popa, Vasile Drăguț, Adrian Rădulescu, Eugen Iordăchescu, Thurman Zoltan, Maria Bucătaru, Gabriel Lambescu] Conservare - restaurare 3-10 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 BALȘ, Ștefan (autor) Casa domnească de la Putna. Istoricul proiectului de restaurare Conservare - restaurare 11-14 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Complexul de lucrări de cercetare, consolidare și ridicare a monumentului Ostrov. Schitul Ostrov: valoare istorică și arhitectonică Conservare - restaurare 15-16 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 TEODORESCU, Aurel (autor) Monumentul de pe insula Ostrov. Cercetări de arhitectură Conservare - restaurare 17-20 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 SĂFTOIU, Eleodor (autor) Probleme de structuri impuse de lucrările de ridicare a monumentului Ostrov Conservare - restaurare 21-23 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 MOHANU, Dan (autor) Pictura murală a Bisericii domnești din Curtea de Argeș în lumina noilor cercetări efectuate în turla naosului Conservare - restaurare 23-31 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 ISTUDOR, Ioan (autor) Cercetări de laborator efectuate asupra picturii murale din turla Bisericii domnești de la Curtea de Argeș Conservare - restaurare 32-33 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 FABINI, Hermann (autor) Păstrarea optimă a patrimoniului de monumente de piatră Conservare - restaurare 34-38 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 BRĂCĂCESCU, Cristian (autor), TALOȘ, Cornel (autor) Unele aspecte privind evidența, conservarea, restaurarea și îmbogățirea patrimoniului arhitectural bucureștean Conservare - restaurare 39-40 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 BERCIU, Dumitru (autor) Centenarul nașterii lui Vasile Pârvan (1882 – 1982) Evocări 41-43 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 BALTAG, Gheorghe (autor) Locuințe, ateliere și instalații de foc din secolele IV-VIII în așezarea de la Sighișoara – Dealul Viilor Studii şi Comunicări 44-50 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 STOICESCU, Nicolae (autor) Cultura și arta în vremea domniei lui Matei Basarab Studii şi Comunicări 51-60 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 BRĂCĂCESCU, Cristian (autor) O lucrare mai puțin cunoscută a arhitectului Horia Creangă (casa de pe str. Caimatei nr. 8, București) Studii şi Comunicări 61-62 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 NIEDERMAIER, Paul (autor) Cu privire la planul de parcelare al centrului istoric clujean Studii şi Comunicări 63-63 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 CHIRIȚĂ, Victor (autor) Documente privind activitatea Comisiunii Monumentelor Istorice deținute de Filiala Arhivelor Statului Dolj Studii şi Comunicări 64-64 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 HARET, Radu (autor) Virginia Haret-Andreescu - Prima arhitectă din lume Studii şi Comunicări 65-66 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 CHERCIU, Ion (autor) Arhitectura tradițională din Țara Vrancei - Casa țărănească Studii şi Comunicări 67-73 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Monumentul lui Horea din Albac (astăzi la Olănești). 230 de ani de la edificare Studii şi Comunicări 74-76 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Morile, pivele și ferăstraiele din Oltenia în secolul al XIX-lea Studii şi Comunicări 77-81 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 DRĂGĂNOIU, Mihaela (autor), MIHALCU, Mihail (autor) Prepararea și utilizarea cinabrului în ″cărțile″ de pictură românești (erminii) și în practica pictorilor medievali români Studii şi Comunicări 82-86 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Sesiunea științifică “Continuitate multimilenară“, Cluj-Napoca, 1982 Cronici, recenzii, informaţii 87-87 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 DERER, Peter (autor) Expoziția “Tradiții de construcție urbană” Cronici, recenzii, informaţii 87-89 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 VOICULESCU, Sanda (autor) Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei Cronici, recenzii, informaţii 90-90 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 SEBESTYÉN, Gh. (autor) Nou despre vechi (Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoșani, editată de Muzeul de Istorie al R.S.România, 1981) Cronici, recenzii, informaţii 91-91 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 STOICA, Georgeta (autor) Expoziția “Arhitectura vernaculară din România“, Zürich, 1982 Cronici, recenzii, informaţii 91-91 română
1982 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIII, nr. 2 GUBOGLU, Mihail (autor) Pe marginea volumului “Monumentele arhitectonice otomane din România și Ungaria”, de Ekrem Hakki Ayverdi, Y. Mimar Aydin Yuksel Cronici, recenzii, informaţii 92-93 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IGNAT, Doina (autor) Tipologia uneltelor din piatră șlefuită din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (J. Bihor) 13-33 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Neța (autor) Un vas-biberon eneolitic descoperit la Ciumești 35-38 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BATER, Tiberiu (autor) Considerații privind apariția și dezvoltarea fibulelor în Transilvania 39-43 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos (autor) Descoperiri de la începutul Hallstatt-ului în zona Careiului 45-58 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind civilizația dacică din Nord-Vestul României 59-68 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe (autor) Descoperiri dacice din sec. III. Î.e.n.-I e.n. în județul Satu Mare 69-81 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Despre unele practici rituale la dacii din epoca preromană 83-92 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 WINKLER, Judita (autor) Considerații asupra pătrunderii emisiunilor illyriene în Nord-Vestul Dacciei 93-118 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 SZEKELY, Zsolt (autor) Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt 119-121 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe (autor) Ceramica ștampilată din secolele III-IV e.n. descoperită în nord-vestul României 123-135 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe (autor) Două piese de metal din sec. VIII-IX descoperite în localitatea Lazuri, jud. Satu Mare 137-142 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BADER, Tiberiu (autor) Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (Partea I-a) 143-165 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos (autor) Descoperiri arheologice din hotarul orașului Carei (jud. Satu Mare) 167-182 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 OSZOCZKI, K. (autor) Sigilii folosite de autoritățile administrative comitatetense și orașele de pe teritoriul fostului comitat Satu Mare (sec. XIV-XVIII) 183-201 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 TEODOR, Pompiliu (autor) O scrisoare polemică controversată din vremea supplex-ului 203-209 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din județul Satu Mare 211-222 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 RADOSAV, Doru (autor) Manuscrise românești din sec al XVIII-lea în părțile sătmărene 223-227 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BĂRNUȚIU, Elena (autor) Răspîndirea carților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare 229-234 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CHINDRIȘ, Ioan (autor) Un Supplex Libellus Românesc inedit - 1783 235-264 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 VETIȘANU, Vasile (autor) George Filip de Cauaș în luptele naționale ale românilor 265-272 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 FAUR, Viorel (autor) Presa românească din Crișana (1848-1919). Contribuția acesteia la formarea conștiinței nașionale și la consolidarea unității noastre culturale 273-309 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională română din părțile vestice, în contextul luptei naționale românești pentru autonomie (1860-1972) 311-323 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BACÎRU, Livia (autor) Ioane Marcu, o personalitate multilaterală a vieții culturale sătmărene din secolului trecut 325-332 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BULGAR, Gheorghe (autor) Amintirea lui Vasile Lucaciu - continuator al școlii ardelene - 333-344 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 RADU, Măriuca (autor) Asociațiunea pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor români, meseriași din Brașov - sodali rimâni pe drumuri europene 345-355 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 VETIȘANU, Vasile (autor) Viața istorică și cultura neamului românescc în opera lui Aloise L. Tăutu 357-368 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CIUBOTA, Viorel (autor) Documente privind mișcarea cultural-națională românească din Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 369-379 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ANTONESCU, Nae (autor) Revista Transilvania (1918-1946) 381-392 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IACOȘ, Ion (autor) Partidul Comunist Român - continuator direct al mișcării muncitorești și socialiste din România, a partidului politic al clasei mjuncitoare, creat în 1893 393-417 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DULGĂU, Bujor (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Satu Mare 419-427 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DULGĂU, Bujor (autor), MARINESCU, Sergiu (autor) Aspecte privind reforma agrară din 1945 în județul Satu Mare 429-435 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CORNEANU, Ioan (autor) Organizația județeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946) 437-452 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IURAȘCIUC, Ivan (autor) Meșteșugul sticlăritului la Poiana Codrului (județul Satu Mare) 453-458 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CUCUIET, Lucian (autor) Practici tradiționale ale prelucrării cînepii: fiertul și lăutul torturilor în Țara Oașului 459-469 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CHELCEA, Ion (autor) Dregătoriile în organizarea tradițională a cetelor de feciori din țara noastră 471-489 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DĂNCUȘ, Mihai (autor) Prezența instalațiilor tehnice în satul contemporan și modurile de dezintegrare sau de integrare în viața modernă (investigație întreprinsă în localitatea Negrești - Oaș în anul 1972) 491-517 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BURA, Laszlo (autor) Szatmar videki nepi gyermekjatekok 519-530 maghiară
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ERDOS, Iudita (autor) Elemente de arhitectură interioară din secolul al XVIII-lea în județul Satu Mare 531-542 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 SZILAGYI, Adalbert (autor) O lucrare a lui N. Grigorescu în colecțiile muzeului județean Satu Mare 543-544 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ALMASI, Tibor (autor) Alexandru Ujhazy, viața și opera 545-555 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BENEDEK, Zoltan (autor) Hidrogeologia apelor termale din zona județului Satu Mare 557-563 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Ana (autor), IERCOȘAN, Neța (autor) Cutremure de pămînt în județul Satu Mare pînă la 1900 565-576 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEAGREAN, Gavril (autor) Contribuții micologice I. Județul Satu-Mare 577-595 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 KARACSONYI, Carol (autor) Cercetări asupra asociației Peucedano-festucetum pseudovinae în stațiunile din Nord-Vestul României 597-608 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 GERGELY, I. (autor), RAȚIU, O. (autor) Flora "Țării Oașului" (jud. Satu Mare) 609-655 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Neța (autor) Două topoare de luptă din piatra șlefuită descoperite în județul Satu Mare 657-660 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 RADU, Maximilian (autor) Respaurarea unei atrme turcești din secolul al XVII-lea 661-664 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 POP, Maria (autor), POP, Nicolae (autor) Casa memorială Dr. Vasile Lucaciu (Contribuții la istoricul comunei Apa) 665-676 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe (autor), LAZIN, Marilena (autor) Moneda antică în vestul și nord-vestul României - Sașianu A. 677-680 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NICOARĂ, Toader (autor) Constituirea statelor feudale românești 681-683 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NICOARĂ, Simona (autor) Geneza revoluției române de la 1848 - Platon Gh. 685-687 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ALMASI, Tibor (autor) Șase decenii de artă plastică militantă - Toca M. 689-690 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CRĂCIUN, Cornel (autor) Pictura germană între gotic și renaștere - Guy Marica V. 691693 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta (autor) Tehnici de ornamentare a ceramicii populare din județul Caraș-Severin .9-17 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GODEA, Ioan (autor) Das topferrad. Vergleichende anschauung 19-53 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPESCU, Adriana (autor), POPESCU, Viorel (autor) Aspecte legate de practicarea cojocăritului în Slatina Timiș și Armeniș (jud. Caraș-Severin) 55-62 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GRIGORESCU, Elena (autor) Țesutul "cu oglinda" la Ohaba - Forgaci (jud. Timiș) 63-68 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie SASU, Aurel (autor) Sumanele din zona etnografică Ineu-Beliu (județul Arad) 69-75 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Tradiție istorică și creativitate etno-culturală în costumul popular bănățean - Premise de analiză interdisciplinară 77-82 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru (autor) Relația dintre etnografie și etnomuzicologie 83-87 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie PISTOLEA, Vasile (autor) Cîteva considerații asupra cîntecului lui Mantu 89-93 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie PISTOLEA, Vasile (autor) O variantă folclorică a cîntecului lui Vasile Lucaciu 95-96 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie PĂDURARU, Silvia (autor) Din istoria muzeografiei etnografice românești. Tematica expozițională 97-109 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana (autor) Plastica antropomorfă din așezarea neolitică de la Caransebeș - Balta Sarată 113-120 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MUNTEANU, Ioan (autor) Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Depozitul de bronzuri de la Fizeș (jud. Caraș-Severin) 137-153 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii Basarabi în Sudul Banatului 155-171 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum 173-184 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), PETROVSZKY, Maria (autor), PETROVSZKY, Richard (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1980-1981) 185-207 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul "Locurile Lungi" - Gornea (județul Caraș-Severin) 209-212 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Descoperiri arheologice mai vechi și mai recente prefeudale și feufal-timpurii din Banat 213-225 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie WALLNER-BĂRBULESCU, Luminița (autor) Contribuții privind istoriografia românească din Banat la mijlocul secolului al XIX-lea (descrierea Lugojului la anul 1862 - manuscris de Ștefan Moldovan) 227-237 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu (autor) Aspecxte privind instruirea soldaților grăniceri 239-250 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Memorandul comitatului Severin din anul 1874 251-254 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie COCÎRȚEU, Maria (autor) Rolul comunității de avere în dezvoltarea orașului Caransebeș 255-261 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile (autor) Reforma agrară din 1921 și comunitatea de avere din Caransebeș 263-278 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GIOSU, Mircea (autor) Unitatea culturală a tuturor românilor oglindită în ziarul #Drapelul" din Lugoj (1901-1919) 279-286 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPA, Ion (autor) Aspecte din viața și lupta tineretului din Caraș-Severin (1922-1928) 287-291 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuția clasei muncitoare din orașul Caransebeș la redresarea economiei naționale în perioada 23 August 1944 - 30 Decembrie 1947 293-297 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DUMITRESCU, Mircea (autor) Din tradiția muzeografiei românești. Un proiect de organizare a Muzeului Național din București 301-312 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Rezervațiile arheologice și rolul lor în educația patriotică a maselor 313-317 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea ceramicii încrustate 319-322 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin 323-329 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Zona etnografică Beiuș - Godea I. 331-333 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea Wietenberg de la Derșida - Chidioșan Nicolae 333-336 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) Studii Dacice - Daicoviciu H. 336-342 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) Așezări dacice și daco-romane la Slimnic. Contribuții la continuitatea dacilor în Dacia romană - Glodariu I. 342-344 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru (autor) Cultele orientale în Dacia Romană. I. Cultele siriene și palmiriene - Sanie S. 344-345