Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar V-IX română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Paleoliticul din zona Prutului Mijlociu Arheologie 9-44 română (rezumat în franceză)
articol de periodic APOSTOL, VASILE (autor) , BUZDUGAN, Constantin (autor) , MITREA, Bucur (autor) , ROTARU, Marin (autor) Tezaurul de monede histriene de la Fedești (jud. Vaslui) Arheologie 45-55 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei din așezarea aparținând secolelor II-III e.n. de la Drăgești (jud. Vaslui) Arheologie 57-65 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Aspectul etnic al populației din așezarea și necropola de la Bârlad - Valea Seacă din secolul al IV-lea și începutul secolului al V-lea e.n. Arheologie 67-80 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Săpăturile arheologice din așezarea de la Gura Idrici, secolele VIII-IX (jud. Vaslui) Arheologie 81-97 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Contribuția cercetărilor arheologice de la est de Carpați privind problema etnogenezei românești Arheologie 99-109 română (rezumat în franceză)
articol de periodic POPESCU, Rica (autor) Catalogul cahlelor din secolul al XV-lea de la „Curțile Domenești” - Vaslui (I) Arheologie 111-134 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Începuturi de industrie la Vaslui în secolele XVII-XIX Istorie 135-141 română (rezumat în franceză)
articol de periodic NEGRUȚI, Ecaterina (autor) Informații statistice privind mobilitatea populației urbane din Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea Istorie 143-156 română (rezumat în franceză)
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) În slujba luptei pentru recunoașterea internațională a Unirii din 1918 Istorie 157-167 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) Insurecția română din august 1944 în noi documente străine Istorie 169-174 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic TODERAȘCU, Constantin (autor) Contribuția militarilor la refacerea economică, la combaterea urmărilor războiului, a secetei și a epidemiilor în zona localităților actualului județ Vaslui (1945-1947) Istorie 175-180 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Lupta forțelor democratice din fostul județ Tutova pentru victoria Blocului Partidelor Democratice în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 Istorie 181-195 română (rezumat în franceză)
articol de periodic POPESCU, Constantin (autor) Catalogul selectiv al uneltelor de pescuit din colecțiile secției de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Vaslui Etnografie - Folclor 197-215 română (rezumat în franceză)
articol de periodic RAVARU, Dan (autor) Contribuții la studiul "Vălăretului" în județul Vaslui Etnografie - Folclor 217-228 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GIGIUMAN, Ion (autor) Mori de vânt în județul Vaslui la sfârșitul secolului al XIX-lea Etnografie - Folclor 229-232 română
articol de periodic MANTU, Cornelia-Magda (autor) Descoperiri paleolitice la Oțetoaia (com. Lunca Banului, jud. Vaslui) Cercetări arheologice pe teren 233-234 română
articol de periodic BAZARCIUC, Violeta Veturia (autor) Cercetări arheologice în zona Hușilor Cercetări arheologice pe teren 235-242 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ROTARU, Marin (autor) Necropola din secolul al IV-lea de la Șuletea - Vaslui Cercetări arheologice pe teren 243-250 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Mihail Kogălniceanu - ctitorul României moderne Istoria Culturii 251-254 română
articol de periodic RĂȘCANU, Oltea (autor) Un luptător pentru progres - Ștefan Neagoe Istoria Culturii 255-262 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic CRISTEA, Viorica (autor) Contribuția dr. Florica Bagdasar la dezvoltarea învățământului românesc Istoria Culturii 263-266 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PANTEA, Cristian (autor) Restaurarea și conservarea unei cahle din secolul al XV-lea descoperită la "Curțile Domnești" din Vaslui MUZEOLOGIE 267-273 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ANICOLAESEI, Cecilia (autor) Încercare de aranjare tipodimensională a obiectelor de etnografie și artă populară în depozitul Muzeului Județean Vaslui MUZEOLOGIE 275-277 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ZUP, Ana Maria (autor) Mobilier tipizat pentru un depozit de etnografie MUZEOLOGIE 279-284 română (rezumat în franceză)
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) O monedă de la Ion Vodă în colecțiile Muzeului din Bârlad Note 285-287 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MUNTEANU, Ion (autor) Un document de epocă, Cazania lui Varlaam de la Pribești-Vaslui Note 289-298 română (rezumat în engleză)
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Evenimentele revoluționare de la 1848 din Moldova în lumina unor noi documente Note 299-302 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Căpitanul Grigore Ignat - fiu al Bârladului Note 303-306 română
articol de periodic ALDEA, Ion (autor) Acțiuni întreprinse în județele din sudul Moldovei pentru pregătirea procesului de împroprietărire a țărănimii Note 307-311 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Documente privind viața comercială a Bârladului în mijlocul secolului al XIX-lea Documente 313-322 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Muzeul de Istorie al Moldovei la a 75-a aniversare Cronică 323-325 română
articol de periodic MANCAȘ, Ioan (autor) Activitatea desfășurată de Muzeul Județean Vaslui în anul 1980 Cronică 327-332 română
articol de periodic MANCAȘ, Ioan (autor) Ghenuță Coman In memoriam 333-337 română