Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 26 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2004 Așezarea și necropola de la Bârlad-Valea Seacă (secolele III-V), anul 2004 PALADE, Vasile (autor)
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV PALADE, Vasile (autor) Aspectul etnic al populației din așezarea și necropola de la Bârlad - Valea Seacă din secolul al IV-lea și începutul secolului al V-lea e.n. Arheologie 67-80 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI PALADE, Vasile (autor) Cercetările arheologice în așezarea autohtonă de la Bârlad - Valea Seacă (Campania 1984) Arheologie 183-203 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII PALADE, Vasile (autor) Cercetările arheologice din așezarea autohtonă de la Bârlad - Valea Seacă (campania 1985) Arheologie 99-129 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de salvare din așezarea getică de la Bursuci, comuna Epureni, județul Vaslui, din anul 1987 Arheologie 45-51 română
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI PALADE, Vasile (autor) Sondajul arheologic de salvare din așezarea datând din secolul V e.n. de la Fântânele, comuna Zorleni, județul Vaslui Arheologie 53-63 română
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI PALADE, Vasile (autor) Cercetările arheologice în așezarea de la Bârlad-Valea Seacă din anul 1986 Arheologie 65-74 română
articol de periodic 1969 Carpica, II PALADE, Vasile (autor) Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV PALADE, Vasile (autor) Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Fălciu (jud. Vaslui) 215-223 română
articol de periodic 1989 Carpica, XX PALADE, Vasile (autor) Elemente alogene în unele așezări și necropole Sântana de Mureș din zona Bîrladului 203-214 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 PALADE, Vasile (autor) Unele observații cu privire la aspectul etnic al populației din aria culturii Sântana de Mureș în lumina cercetărilor din așezările și necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară și Fălciu-Bogdănești 197-221 română
articol de periodic 1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PALADE, Vasile (autor) Eléments géto-daces dans le site Sântana de Mureș de Bârlad-Valea Seaca Les daces à l'époque romaine 223-253 franceză
articol de periodic 1979 Hierasus, II PALADE, Vasile (autor) Problema originii și a formării culturii Sîntana de Mureș în lumina cercetărilor de la Bîrlad - Valea Seacă 37-50 română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV PALADE, Vasile (autor) Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului 69- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V PALADE, Vasile (autor) Matalurgia bronzului și a fierului în așezarea Sîntana de Mureș de la Bîrlad-Valea Seacă 127- română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice ZAHARIA, N. (autor) , ZAHARIA, Emilia (autor) , PALADE, Vasile (autor) Sondajul din necropola de la începutul epocii migrațiilor de la Pietriș (r. Bârlad, reg. Iași) 591-598 română
articol de periodic 1973 Materiale și Cercetări Arheologice PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Bogdănești-Fălciu, jud. Vaslui (1967-1968) 169-190 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bârlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978. Raport preliminar 265-270 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul IV și începutul secolului V e.n. de la Bârlad-Valea Seacă 407-416 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bârlad - Valea Seacă 398-406 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 2 PALADE, Vasile (autor) Așezarea din sec. IV e.n. de la Bârlad-Valea Seacă 329-334 română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , Acta Musei Petrodavensis PALADE, Vasile (autor) Un cuptor de olar din secolul IV-lea e.n la Zorleni - Fîntînele (județul Vaslui) Note şi discuţii 339-361 română, franceză
articol de periodic 1971 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Bârlad - Casa de apă Studii şi Materiale 259-275 română, franceză
articol de periodic 1971 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 CIUCĂ, Nicoleta (autor) , COMAN, Ghenuța (autor) , PALADE, Vasile (autor) Bordeie de tip Protodridu de la Bogdănești-Fălciu Note şi discuţii 469-477 română, engleză
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis PALADE, Vasile (autor) Cercetări arheologice din anul 1981 în așezarea de la Bârlad - Valea Seacă Studii şi Materiale 185-204 română, franceză
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis PALADE, Vasile (autor) Cultura Sântana de Mureș. Concept și cronologie Note şi discuţii 517-525 română, franceză