Hierasus, II, 1979

  • Anul publicației: 1979
  • Publicată de: Muzeul Județean Botoșani
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Hierasus


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GRAUR, Elena (autor) Hierasus - Anuarul Muzeului județean Botoșani - Cuvînt de deschidere .11-12 română
DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Considerații privind politica externă a României (1918-1940) 13-26 română
POPUȘOI, Eugenia (autor) O unealtă pentru cultivarea plantelor în așezarea neolitică de tip Starcevo-Criș de la Trestiana, jud. Vaslui 27-31 română
BAZARCIUC VIOLETA, Veturia (autor) Date noi privind cultura geto-dacică în lumina recentelor cercetări arheologice în zona Hușilor 33-36 română
PALADE, Vasile (autor) Problema originii și a formării culturii Sîntana de Mureș în lumina cercetărilor de la Bîrlad - Valea Seacă 37-50 română
EMANDI, Emil (autor) Cultura plantelor în nordul Moldovei (secolele IX-XV) în lumina cercetărilor paleobotanice 51-84 română
BRUDIU, M. (autor) Cercetări arheologice de teren la Crasnaleuca și Cotu Miculinți 85-96 română
CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Noi descoperiri arheologice pe valea Podrigei (jud. Botoșani) 97-120 română
APROTOSOAIE, Filaret (autor) Cîteva noi puncte arheologice descoperite în zona Săvenilor și în împrejurimi 121-129 română
LAZĂR, Mihai (autor) Date și sublinieri noi cu privire la sulgiu și ialoviță în Moldova în secolele XVI-XVIII 131-140 română
CERVATIUC, Ștefan (autor) Începuturile organizării pazei contra incendiilor în orașul Botoșani 141-146 română
MURARIU, Ioan (autor) Rezerva feudală și mărimea reală a clăcii pe moșia Cristinești (Ținutul Dorohoi) în anul 1933 147-158 română
URSU, Fănică (autor) Aspecte ptrivind rolul maselor populare botoșănene în timpul pregătirii și alegerilor de deputați pentru Adunările Ad-hoc 159-166 română
ABRUDAN, Petru (autor) Alexandru Ioan Cuza, făuritorul armatei române moderne 167-174 română
CRÎȘMARU, Valeriu (autor) Unele date privitoare la evoluția tîrgului Mihăileni la începutul secolului al XIX-lea 175-178 română
BEJENARU, Ionel (autor) Problema agrară în viziunea socialistului dorohoian Elefterescu Spiridon-Urzică 179-183 română
ȘOVAN, Octavian (autor) Aspecte privind solidarizarea muncitorimii botoșănene cu răscoala dinn 1907 185-190 română
MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din județul Botoșani în perioada avîntului revoluționar din anii 1918-1921 191-198 română
GIOSAN, Stela (autor) Aspecte privind lupta maselor populare pentru instaurarea organelor democratice ale administrației de stat în jostul județ Dorohoi, 23 August 1944 - martie 1945 199-207 română
ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Aspecte legate de viața spirituală la Bîrlad în primele decenii ale secolului XX 209-214 română
NAGHIU, Iosif (autor) Muzeul dec arheologie din Săveni (jud. Botoșani) 215-224 română
NAGHIU, Iosif (autor) Documente școlare din Săveni 225-234 română
CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Drăgușenii în decumente istorice. Fragmente de monografie 235-246 română
CRIȘMARU, Ortansa (autor) Locul folclorului în monografii 247-256 română
CLAPA, Gheorghe (autor) Interferențe culturale botoșănene-bîrlădene 257-266 română
COROLIUC, Gabriela (autor) Tezaurul feudal de la Stăuceni-Botoșani (sec. XV-XVI) 267-271 română
VALEA, Lucian (autor) De la Getica lui Vasile Pîrvan la "Getica" lui Lucian Blaga 272-291 română
VOICU, Maria (autor) Aspecte ale activității de conservare și valorificare a documentelor desfășurată de Muzeul Municipal din Iași în perioada 1980-1935 292-297 română
MEDIAN, Gheorghe (autor) Preocupări pentru organizarea unui muzeu "Nicolae Iorga" la Botoșaniîn perioada interbelică 298-301 română
FILIP, Corneliu (autor) Centrul vechi comercial din Botoșani: istoric, valoare arhitectonică, valorificare 302-307 română
BUNEA, Maria (autor) Aspecte etnografice privind agricultura județului Botoșani prezente în lucrarea "Agricultura română din județul Dorojoi" de Ion Ionescu de la Brad 308-313 română
OLARU, Angela (autor) Interiorul țărănesc 314-330 română
LAVRIC, Dumitru (autor) Datini și obiceiuri de iarnă din județul Botoșani. Semnificații ale jocurilor dramatice cu măști. Căiuții 330-336 română
AMURĂRIȚEI, Ecaterina (autor) Circulația cărții vechi românești din secolul al XVIII-lea pe teritoriul jud. Botoșani 336-341 română
HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Un important izvor istoric: memoriile personale 342-349 română
BUCĂTARU, Maria (autor) Petru Remus Troteanu - pictor botoșănean 350-355 română
BEJENARU, Ionel (autor) Anii de tinerețe ai unor militanți socialiști botoșăneni 356-362 română
GANCEVICI, Maria (autor) Contribuții la viața și opera lui Ludovic Daus 364-369 română
ANDRONIC, Alexandru (autor) Nicolae Iorga - Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte 370-373 română
NAGHIU, Iosif (autor) Contribuții la biografia lui George Enescu 374-379 română
NAGHIU, Iosif (autor) Din scrierile lui Matei Eminescu despre Mihai Eminescu și contemporanii săi 380-391 română
CATARGIU, Virgil (autor) Vasile Pîrvan despre evoluția socială 392-397 română
Ecaterina Amurăriței 398-399 română