Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 34 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII, anul 1981 MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
volum de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX, anul 1982 MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II EMANDI, Emil (autor) Cercetări istorico-geografice privind transformarea și modificarea peisajului în zona depresionară Liteni (secolele XIV-XVIII) Arheologie 177-196 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI EMANDI, Emil (autor) Un fragment de cahlă din secolul al XV-lea necunoscut în Moldova Cercetări arheologice pe teren 387-391 română
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IV EMANDI, Emil (autor) , MATEI, Mircea (autor) Observații asupra stratigrafiei Curții Domnești de la Suceava 105-118 română
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IV EMANDI, Emil (autor) Observații de geografie istorică privind ocolul orașului Suceava 119-130 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Adrian (autor) , EMANDI, Emil (autor) Cercetările arheologice de la Drăgoiești (Suceava) 197-203 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor) , MATEI, Mircea (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni - 1976 (com. Moara, jud. Suceava) 225-235 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor) , MONORANU, Octav (autor) Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor) Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc (Liteni-Moara) 553-559 română
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII EMANDI, Emil (autor) , MONORANU, Octav (autor) Aspecte ale economiei agricole medievale în așezările din așezările din Podișul Sucevei (secolele XIV-XVI) 77-119 română
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII EMANDI, Emil (autor) Unele aspecte privind prelucrarea datelor paleodemografice și reprezentarea lor în muzee 583-630 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil (autor) Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IX pînă în prima jumătate a secolului XVI) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice și antropogeografice) 199-242 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil (autor) , MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul județean Suceava în anul 1980 563-570 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil (autor) , MATEI, Mircea (autor) , MONORANU, Octav (autor) Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și Moldovei 71-242 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil (autor) , MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică, de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul Suceava în anii 1981-1982 525-538 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) Contribuții de geografie istorică la cunoașterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 471-529 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor) , MEWES, Eugen (autor) Al VII-lea Simpozion național de istorie agrară a României - manifestare de prestigiu în viața științifică suceveană 865-874 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor) Aspecte ale civilizației medievale românești în secolele XIII-XVII 875-881 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor) Activitatea de evidență, cercetare și valorificare cultural-educativă desfășurată de Muzeul Județean în anul 1983 883-892 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII EMANDI, Emil (autor) Metode și tehnici de investigare a mărimii populației și așezărilor pe baza datelor arheologice 179-192 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV CEAUȘU, Ștefan (autor) , EMANDI, Emil (autor) , PETCU, Aurelia (autor) Cîteva aspecte de geografie istorică privind repartiția resirselor agrosilvice în Bucovina (secolele XVIII-XIX) 183-197 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV CUCU, Vasile (autor) , EMANDI, Emil (autor) Cel de al IX-lea Colocviu național de geografia populației - "Satul în Carpații românești și relațiile cu zonele circumcarpatice" (Cîmpulung Moldovenesc - 26-28 septembrie 1986) 417-419 română
articol de periodic 1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV, Contribuții de morfologie urbană la cunoașterea istoriei orașului Suceava EMANDI, Emil (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Introducere .11- română
articol de periodic 1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV, Contribuții de morfologie urbană la cunoașterea istoriei orașului Suceava EMANDI, Emil (autor) Să nu dărîmi dacă nu știi să zidești - în loc de concluzii 259- română
articol de periodic 1978 Hierasus, I EMANDI, Emil (autor) Considerații geografice privind dinamica așezărilor dipărute din nordul Moldovei în avul mediu (sec. XIV-XVIII) 265- română
articol de periodic 1979 Hierasus, II EMANDI, Emil (autor) Cultura plantelor în nordul Moldovei (secolele IX-XV) în lumina cercetărilor paleobotanice 51-84 română
articol de periodic 1983 Hierasus, V EMANDI, Emil (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi și sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfărșitul secolului al XVIII-lea 163- română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil (autor) Civilizația medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ștefan cel Mare, descoperit la Suceava 235-291 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil (autor) Urbanism și demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX) 313-362 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV EMANDI, Emil (autor) Participarea lui Ștefan Răzvan la luptele din anul 1595 purtate de Mihai Viteazul contra turcilor / La participation de Ștefan Răzvan aux luttes de 1595, menées par Mihai Viteazul contre les Turcs 113-117 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V EMANDI, Emil (autor) Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei între sec. al IX-lea și prima jumătate a sec. al XIV-lea / 147-158 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor, 4 MONORANU, Octav (autor) , EMANDI, Emil (autor) Valori numismatice în colecții sucevene 74-79 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie MATEI, Mircea D (autor) , EMANDI, Emil (autor) Noi puncte arheologice pe harta județului Suceava (Bazinul Șomuzului Mare) Materiale şi cercetări arheologice 97-101 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie EMANDI, Emil (autor) Descoperiri arheologice din secolele IV-V e.n. în Bazinul Superior al Șomuzului Mare (jud. Suceava) Materiale şi cercetări arheologice 379-392 română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie MATEI, Mircea D (autor) , EMANDI, Emil (autor) O casă de orășean din secolul al XV-lea de la Suceava Studii 553-576 română