Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1948 - moment de răscruce în istoria românilor din Bucovina 13-43 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) , MIRON, Vasile (autor) Unirea Bucovinei cu România 45-80 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Mormintele Criș de la Suceava - "Platoul Cimitirului" 81-88 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Necropola tumulară hallsatattiană de la Volăvăț - Dealul Burlei 107-140 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) Săpăturile arheologice de la Budeni - comuna Dolhasca (Suceava) 141-159 română
articol de periodic BĂTRÎNA, Lia (autor) Cercetările arheologice de la Horodnic (Suceava) 161-178 română
articol de periodic BUSUIOC, Elena (autor) Noi date arheologice asupra vechimii mănăstirii a Humorului 179-196 română
articol de periodic BĂTRÎNA, Adrian (autor) , EMANDI, Emil (autor) Cercetările arheologice de la Drăgoiești (Suceava) 197-203 română
articol de periodic CHEPTEA, Stela (autor) , NEAMȚU, Eugenia (autor) , NEAMȚU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea mijloacelor de iluminat în așezarea medievală de la Baia 205-223 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) , MATEI, Mircea Dumitru (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni - 1976 (com. Moara, jud. Suceava) 225-235 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Activitatea diplomatică a marelui logofăt Ioan Tăutu 237-251 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) , MONORANU, Octav (autor) Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
articol de periodic DÎRDALĂ, Ionel (autor) Influența insurecției polone din 1830-1831 în Bucovina - știri inedite 269-275 română
articol de periodic LAZĂR, Mihai (autor) Consecințele războiului vamal dintre România și Austro-Ungaria asupra situației economice a Bucovinei 277-287 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Revista "Viața Bucovinei" - tribună a luptei antifasciste 289-299 română
articol de periodic SABATOS MARINA, Ileana (autor) O valoroasă piesă de sculptură medievală din orașul Suceava 301-316 română
articol de periodic BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Un vechi monument de arhitectură populară bucovineană 317-324 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1820-1918) 325-341 română
articol de periodic DIMITRU, Eugen (autor) Conservatorul de teatru și muzică de la Rotopănești 343-349 română
articol de periodic BORZA, Enea (autor) Despre creația pianistică s lui Ciprian Porumbescu 351-366 română
articol de periodic MORARIU LECA, Alexandru (autor) Opereta "Crai nou" de Ciprian Porumbescu - fragment din monografia "Ciprian Porumbescu" 367-388 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Vocația literară a lui Ciprian Porumbescu 389-399 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) Reuniunea muzical-dramatică "Ciprian Porumbescu" 401-411 română
articol de periodic ANDRUCOVICI, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea metodologiei cercetării la S.Fl. Marian 413-420 română
articol de periodic NEGURĂ, Ion (autor) Sextil Pușcariu - animator și îndrumător în viața culturală a Bucovinei 421-434 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- II 435-457 română
articol de periodic BLĂNARU, Constantin (autor) Literatură suceveană în "Cîntarea României" 459-469 română
articol de periodic IONESCU, Vasile (autor) , LAZĂR, Mihai (autor) 15 ani de învățămînt superior la Suceava 471-482 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) , IACOBESCU, Mihai (autor) , MONORANU, Octav (autor) Documente ale revoluției de la 1848 în Bucovina 483-492 română
articol de periodic DÎRDALĂ, Ionel (autor) O scrisoare inedită de la Eudoxiu Hurmuzachi despre organizarea Muzeului Bucovinei 493-494 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Din versurile lui Ciprian Porumbescu 495-502 română
articol de periodic CĂRĂUȘU, Mihai (autor) , DIMITRIU, Eugen (autor) , IACOBESCU, Mihai (autor) Scrisori de la Sextil Pușcariu 503-512 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Dionisie Olinescu 513-520 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Vasile Ciurea 521-529 română
articol de periodic CUSIAC, Dragoș (autor) Samuil și Eugenia Ioneț 531-535 română
articol de periodic CATARGIU, Zenovia (autor) Observații asupra factorilor de microclimat de la Mănăstirea Voroneț 537-542 română
articol de periodic JELESNEAC, Mihail (autor) Restaurarea și conservarea unui pinten de fier din prima jumatate a secolului al XV-lea 543-548 română
articol de periodic BORDAȘIU, Cornelia (autor) , MORUZ, Tiberiu (autor) Unele probleme ale restaurării picturii murale la biserica fostei mănăstiri Umor 549-552 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc (Liteni-Moara) 553-559 română
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) , SIMICIUC, Constantin (autor) Figurine din lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava (I) 561-565 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Cu privire la data primelor monede moldovenești 567-571 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) O stemă cu pisanie descoperită la Cetatea de Scaun de la Suceava 573-576 română
articol de periodic SABATOS MARINA, Ileana (autor) Colocviul Internațional de Conservare și Respaurare a Picturii Murale, Suceava, 2-7 iulie 1977 577-579 română
articol de periodic Săpăturile arheologice efectuate de către Muzeul Suceava 581-583 română
articol de periodic SIMICIUC, Constantin (autor) Complexul Muzeistic de la Fălticeni 585-591 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Muzeul lui Toader Hrib 593-596 română
articol de periodic ROMANIUC, Georgeta (autor) Muzeul Sătesc de la Botoșana 597-599 română
articol de periodic Prieteni ai muzeului (donatori și colaboratori) 601-604 română