Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 volume
  • 27 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1994 Arhiva genealogică, I, nr. în TOM: 1-2, anul 1994 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1994 Arhiva genealogică, I, nr. în TOM: 3-4, anul 1994 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY, Maria Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1995 Arhiva genealogică, II, nr. în TOM: 1-2, anul 1995 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1995 Arhiva genealogică, II, nr. în TOM: 3-4, anul 1995 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Arhiva genealogică, III, nr. în TOM: 1-2, anul 1996 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Arhiva genealogică, III, nr. în TOM: 3-4, anul 1996 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1997 Arhiva genealogică, IV, nr. în TOM: 1-2, anul 1997 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1997 Arhiva genealogică, IV, nr. în TOM: 3-4, anul 1997 ZOTTA, Alexandru (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1998 Arhiva genealogică, V, nr. în TOM: 1-2, anul 1998 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor sef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1998 Arhiva genealogică, V, nr. în TOM: 3-4, anul 1998 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 1999 Arhiva genealogică, VI, nr. în TOM: 1-4, anul 1999 ZOTTA, Sever (autor, redactor), GOROVEI, Ștefan (redactor șef, responsabil de număr), SZEKELY MARIA, Magdalena (secretar de redacție)
volum de periodic 2000 Arhiva genealogică, VII, nr. în TOM: 1-4, anul 2000 ZOTTA, Sever (autor, redactor), CIUBOTARU, Mircea (responsabil de număr), GOROVEI, Ștefan (redactor), SZEKELY MARIA, Magdalena (redactor), CIUBOTARU, Mircea (redactor), STURDZA, Dimitrie Mihai (redactor), UNGUREANU, Mihai-Răzvan (redactor), ZAHARIUC, Petronel (redactor), PÎNZAR, Alexandru (redactor)
volum de carte 1986 Istoria militară a poporului român, anul 1986 CANTACUZINO, Gheorghe (autor), CÂPĂȚÎNÂ, DAN (autor), CERNOVODEANU, Paul (autor), CONSTANTINESCU, Nicolae (autor), CUPȘA, Ion (autor), DIȚĂ, Alexandru (autor), DOGARU, Mircea (autor), EDROIU, mircea (autor), GONȚA, Alexandru (autor), GOROVEI, Ștefan (autor), IOSIPESCU, Sergiu (autor), KÖNIG, CAROL (autor), MAXIM, Mihai (autor), MUREȘAN, Camil (autor), REZACHEVICI, Constantin (autor), ROMANESCU, Constantin (autor), STOICESCU, Nicolae (autor), ȘIMANSCHI, Leon (autor), TUDOR, GHEORGHE (autor), MILEA, Vasile (coodonator), PASCU, Ștefan (coodonator), CEAUȘESCU, Ilie (coodonator principal), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (coodonator), ANTIP, Constantin (coodonator), MUSAT, Mircea (coodonator), TUDOR, GHEORGHE (coodonator), TUCA, Florian (coodonator), IONESCU, Mihail E. (coodonator)
volum de carte 2008 Miron Costin: revistă de cercetări și mărturii istorice, anul 2008, Ediție anastatică (1915-1916; 1919) LEFTER, Lucian-Valeriu (editor), IACOB, Anca Isabela (editor), IACOB, Lucian (editor), GOROVEI, Ștefan (cuvânt înainte)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Nicolae Stoicescu, „Unitatea românilor în evul mediu”, București, Ed. Academiei R.S.R., 1983, 182 p. RECENZII 530-534 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Mihai Rădulescu, „Civilizația armenilor”, București, Ed. Sport-Turism, 1983, 264 p. +ilustrații Sylvia Agemian, „Manuscrise miniate armene în colecții din România”, București, Ed. "Meridiane" (col. "Manuscris"), 1:982, 29 p. +XXX planșe color RECENZII 540-543 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Maria Brăescu, „Interferențe românești în opera Marthei Bibescu”, București, Ed. "Minerva", 1983, 178 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 558-559 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Ion Popescu-Sireteanu, „Limbă și cultură populară”, București, Ed . Științifică și Enciclopedică, 1983, 320 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 559-559 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII GOROVEI, Ștefan (autor) , RĂDULESCU, Mihai Sorin (autor) Strămoșii cunoscuți ai lui N. Iorga GENEALOGIE 427-443 română
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV GOROVEI, Ștefan (autor) Fragmente pentru o antropologie socială (Moldova secolului XVII) Istorie 165-177 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X GOROVEI, Ștefan (autor) Trei scrisori ale Ecaterinei N. Iorga 191-195 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X GOROVEI, Ștefan (autor) Dialog epistolar Artur Gorovei - Constantin Gane 225-236 română
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XI GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturii dorohoiene. Corespondență Artur Girovei-Dumitru Durtună (1926-1950) 272-300 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Genealogie: istorie socială, istorie familială GENEALOGIE 185-195 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Artur Gorovei – Sever Zotta: crâmpeie de dialog epistolar GENEALOGIE 196-202 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Activitatea diplomatică a marelui logofăt Ioan Tăutu 237-251 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Cu privire la data primelor monede moldovenești 567-571 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX GOROVEI, Ștefan (autor) Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X GOROVEI, Ștefan (autor) Note de istorie medievală suceveană 187-227 română
articol de periodic 1995 Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu GOROVEI, Ștefan (autor) Două scrisori ieșene din 1859 (Dimitrie Xenopol și Paul Burguet) DIN ISTORIA IAŞILOR 103-107 română
articol de periodic 2019 Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), I, Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturii genealogice pentru istoria familiei Tăutu (II) 67-76 română
articol de periodic 1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 GOROVEI, Ștefan (autor) La începuturile orașului Bacău 265-283 română
articol de periodic 2013 Carpica, XLII GOROVEI, Ștefan (autor) Mobilitatea populației reflectată în istoria unei familii: purtătorii numelui Gorovei (sec. XVI-XXI) 373-385 română
articol de periodic 1971 Cercetări istorice: CI, II GOROVEI, Ștefan (autor) Găneștii și Arbureștii. Fragmente istorice (1538-1541) III. Istorie politică şi social-economică 143-159 română
articol de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI GOROVEI, Ștefan (autor) Pe marginea unei filiații incerte: Maria Movilă - fiica lui Petru Rareș IV. Istorie 325-330 română
articol de periodic 1981 - 1982 Cercetări istorice: CI, XII GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturiile unui document. IV. Istorie 307-316 română
articol de periodic 2013 Cercetări istorice: CI, XXXII GOROVEI, Ștefan (autor) Movileștii. Considerații finale 177-194 română
articol de periodic 2017 Cercetări istorice: CI, XXXVI GOROVEI, Ștefan (autor) Testamentul unui ctitor ieșean: Paharnicul Iordache Lozonschi (1827) 203-223 română
articol de periodic 2018 Cercetări istorice: CI, XXXVII GOROVEI, Ștefan (autor) Cantemireștii: contribuții genealogice și heraldice 123-140 română
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V GOROVEI, Ștefan (autor) , SZEKELY, Maria Magdalena (autor) Les emblèmes impériaux de la princesse Marie Assanine Paleologuine A. STEPHANUS ILLE MAGNUS - CHRISTIANAE FIDEI ATHLETA 49-87 franceză
articol de periodic 2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea, Muzeul Brăilei GOROVEI, Ștefan (autor) Veacul XIV. Din nou și mereu 271-296 română