Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 27 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Miron Costin: revistă de cercetări și mărturii istorice, anul 2008, Ediție anastatică (1915-1916; 1919) LEFTER, Lucian-Valeriu (editor), IACOB, Anca Isabela (editor), IACOB, Lucian (editor), GOROVEI, Ștefan (cuvânt înainte)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Nicolae Stoicescu, „Unitatea românilor în evul mediu”, București, Ed. Academiei R.S.R., 1983, 182 p. RECENZII 530-534 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Mihai Rădulescu, „Civilizația armenilor”, București, Ed. Sport-Turism, 1983, 264 p. +ilustrații Sylvia Agemian, „Manuscrise miniate armene în colecții din România”, București, Ed. "Meridiane" (col. "Manuscris"), 1:982, 29 p. +XXX planșe color RECENZII 540-543 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Maria Brăescu, „Interferențe românești în opera Marthei Bibescu”, București, Ed. "Minerva", 1983, 178 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 558-559 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Ion Popescu-Sireteanu, „Limbă și cultură populară”, București, Ed . Științifică și Enciclopedică, 1983, 320 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 559-559 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII GOROVEI, Ștefan (autor) , RĂDULESCU, Mihai Sorin (autor) Strămoșii cunoscuți ai lui N. Iorga GENEALOGIE 427-443 română
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV GOROVEI, Ștefan (autor) Fragmente pentru o antropologie socială (Moldova secolului XVII) Istorie 165-177 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X GOROVEI, Ștefan (autor) Trei scrisori ale Ecaterinei N. Iorga 191-195 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X GOROVEI, Ștefan (autor) Dialog epistolar Artur Gorovei - Constantin Gane 225-236 română
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XI GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturii dorohoiene. Corespondență Artur Girovei-Dumitru Durtună (1926-1950) 272-300 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Genealogie: istorie socială, istorie familială GENEALOGIE 185-195 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Artur Gorovei – Sever Zotta: crâmpeie de dialog epistolar GENEALOGIE 196-202 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Activitatea diplomatică a marelui logofăt Ioan Tăutu 237-251 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Cu privire la data primelor monede moldovenești 567-571 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX GOROVEI, Ștefan (autor) Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X GOROVEI, Ștefan (autor) Note de istorie medievală suceveană 187-227 română
articol de periodic 1995 Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu GOROVEI, Ștefan (autor) Două scrisori ieșene din 1859 (Dimitrie Xenopol și Paul Burguet) DIN ISTORIA IAŞILOR 103-107 română
articol de periodic 2019 Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), I, Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturii genealogice pentru istoria familiei Tăutu (II) 67-76 română
articol de periodic 1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 GOROVEI, Ștefan (autor) La începuturile orașului Bacău 265-283 română
articol de periodic 2013 Carpica, XLII GOROVEI, Ștefan (autor) Mobilitatea populației reflectată în istoria unei familii: purtătorii numelui Gorovei (sec. XVI-XXI) 373-385 română
articol de periodic 1971 Cercetări istorice: CI, II GOROVEI, Ștefan (autor) Găneștii și Arbureștii. Fragmente istorice (1538-1541) III. Istorie politică şi social-economică 143-159 română
articol de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI GOROVEI, Ștefan (autor) Pe marginea unei filiații incerte: Maria Movilă - fiica lui Petru Rareș IV. Istorie 325-330 română
articol de periodic 1981 - 1982 Cercetări istorice: CI, XII GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturiile unui document. IV. Istorie 307-316 română
articol de periodic 2013 Cercetări istorice: CI, XXXII GOROVEI, Ștefan (autor) Movileștii. Considerații finale 177-194 română
articol de periodic 2017 Cercetări istorice: CI, XXXVI GOROVEI, Ștefan (autor) Testamentul unui ctitor ieșean: Paharnicul Iordache Lozonschi (1827) 203-223 română
articol de periodic 2018 Cercetări istorice: CI, XXXVII GOROVEI, Ștefan (autor) Cantemireștii: contribuții genealogice și heraldice 123-140 română
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V GOROVEI, Ștefan (autor) , SZEKELY, Maria Magdalena (autor) Les emblèmes impériaux de la princesse Marie Assanine Paleologuine A. STEPHANUS ILLE MAGNUS - CHRISTIANAE FIDEI ATHLETA 49-87 franceză
articol de periodic 2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea, Muzeul Brăilei GOROVEI, Ștefan (autor) Veacul XIV. Din nou și mereu 271-296 română