Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-10 română
articol de periodic DIACONESCU, Maria (autor) Locuirea eneolitică de la Vorniceni, Pod-Ibăneasa, jud. Botoșani 15-19 română
articol de periodic MELNICIUC, Aurel (autor) Unele considerații privind tipologia și distribuția așezărilor Cucuteni (faza A-B) în Cîmpia Jijiei superioare și a bașeului 20-29 română
articol de periodic CORNACI, Mihai (autor) Din emisiunile monetare ale împăratului Traian 30-33 română
articol de periodic PÎNZAR, Alexandru (autor) Originea lui Stanislav de Ielova-Rotompan. O ipoteză 34-43 română
articol de periodic MAXIM, Mihai (autor) Brăila otomană (1538-1711). Considerații generale 44-48 română
articol de periodic DEL PILAR CHOUZA-CALO, Maria (autor) Mary Magdalene: iconograpjic image and literary subject in counter-reformation SpaIn 49-53 engleză
articol de periodic BOTEZATU, Daniel (autor) Sate din ocolul Botoșanilor aflate în stăpînire particulară 54-81 română
articol de periodic PRODAN, Andrei-Liviu (autor) Sighișoara, orașul muzeu, trecut istoric și oportunități turistice (I) 82-93 română
articol de periodic VIERU, Nicoleta (autor) , VIERU, Paul (autor) Componentele cadrului natural și rolul lor în procesul de umanizare a teritoriului municipiului Botoșani 94-103 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Viața culturală a Dorohoiului. Învățământul de la Grigore Alexandru Ghica la Cuza Vodă 104-111 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (III) 112-142 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe-Florin (autor) Din viața politică a României în vremea războiului de independență. Gruparea "centru" 143-155 română
articol de periodic CARANFILOV, Bogdan (autor) Conservatorismul românesc (1862-1922) Origini, doctrină. Partid. Guvernare. Personalități 156-165 română
articol de periodic MANOLE, Gică (autor) Vocația de lider a lui Maiorescu. De la amiciție la rivalitate cu P.P. Carp 166-190 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Trei scrisori ale Ecaterinei N. Iorga 191-195 română
articol de periodic POPA, Bogdan (autor) Nicolae Iorga și "Cercetașii României" de la entuziasmul începuturilor la mizeria refugiului (1914-1918) 196-203 română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Documente inedite sau mai puțin cunoscute privind viața și activitatea profesoarei Ortansa Buzoianu 204-206 română
articol de periodic BALANOVICI, Sergiu (autor) Divizia 8 Infanterie în perioada neutralității și în campania din anul 1916 207-216 română
articol de periodic FILIPESCU, Radu (autor) Românii transnistreni în dezbaterile parlamentului României (1919-1937) 217-224 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Dialog epistolar Artur Gorovei - Constantin Gane 225-236 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Memoriile lui N. Iorga, între aide-memoire și document (I) 237-262 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Ghid pentru studiul istoriei medievale - Cammarosano Paolo 243-344 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Istoria Arabilopr - Hitti Philip 247-349 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Istoria popoarelor arabe - Hourani Albert 249-350 română
articol de periodic NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Economia României după al doilea război mondial 263-271 română
articol de periodic ARHIP, George-Lucian (autor) Cîteva fotografii referitoare la preotul Victor Mironescu (1883-1929) din satul Miorcani, fostul județ Dorohoi 272-275 română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Victime ale terorii comuniste Dr. Nicolae Merișor (1922-1984) 276-281 română
articol de periodic FLORESCU, Ana (autor) Maeștri ai artei românești-Rudolf Schweitzer-Cumpăna sau memoria unei expoziții retrospective 282-288 română
articol de periodic GOMBOȘ, Gabi (autor) Misteriosul deces al scriitorului mason Mihail Sadoveanu, un subiect "interzis" de 50 de ani 289-292 română
articol de periodic MATEI, Mihai (autor) I.D. Marin și pedagogia lui Creangă 293-296 română
articol de periodic SETNIC, Eduard (autor) Muzeul raional Botoșani. Impresii de calătorie (1960) 297-306 română
articol de periodic BUDĂI-DAMASCHIN, Violeta (autor) Propuneri de reorganizare tematică a expoziției permanente din casa memorială "Nicolae Iorga" Botoșani 307-314 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Medievalistul Leon Șimanschi (1938-2005) îndrumător la Muzeul Raional Botoșani 315-316 română
articol de periodic ARHIP, George-Lucian (autor) Sumarul anuarelor Muzeului Județean Botoșani (1978-2011) 317-338 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Nicolae Iorga. 1870-1940. Studii și documente - Bușe Constantin 339-354 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Execuția Mareșalului Antonescu - Buzatu Gh. 341-343 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Introducere în istoria relațiilor internaționale - Di Nolfo Ennio 344-345 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Ghid pentru studiul istoriei contemporane - Vidotto Vittorio 344-344 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Dicționar de termeni, personalități, evenimente istorice, elemente de cronologie - Boldișor Gh., Vasiliu A., Strungariu M. 345-345 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Mic dicționar de istorie - Pîrvulescu Petruț 345-345 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Elemente de didactică istoriei - Iutiș Gh., Cozma Elena, Asăvoaie Iuliana 345-346 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim Mihai 346-347 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Identitatea arabă. Istorie. Limbă. Cultură - Angelescu Nadia 350-351 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Brăila 1711. Noi documente otomane 351-352 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Culegere de surse istorice. Vol I - Dumitrescu D., Manea Mihai, Popescu Mirela 352-354 română
articol de periodic BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Masca - Univers antropologic - Pavel Emilia 355-359 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Gabriela Zizi Coroliuc (17.IX-1942-15.Ii-2011) muzeografm o viață și blîndă directoare 360-360 română