Cercetări istorice: CI, XXXVI, 2017


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VĂLEANU, Mădălin Cornel (autor) Evoluția habitatului uman în spațiul carpato-nistrean din Paleoliticul Superior și până în Neolitic 11-32 română
articol de periodic ENEA, Sergiu Constantin (autor) Din nou despre simboluri. Scurte considerații despre pintaderele din Neoliticul României 33-45 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Un vas eneolitic de tip kernos descoperit la Răucești, județul Neamț 47-53 română
articol de periodic BODI, George (autor) , VASILIU, Ana Lavinia (autor) , OANCEA, Andrei Victor (autor) , OLARU, Mihaela (autor) Investigație metodologică asupra posibilității caracterizării porozității ceramice cu ajutorul analizei automate a imaginilor digitale 55-80 română
articol de periodic BRAȘOVEANU, Casandra (autor) , VORNICU, Diana-Măriuca (autor) , TENCARIU, Felix-Adrian (autor) Notă asupra materialelor din perioada Hallstattului Timpuriu descoperite recent în situl Isaiia - Balta Popii 81-94 română
articol de periodic IAȚCU, Ioan (autor) , MARIN, Tamilia-Elena (autor) New Discoveries on the Middle Prut River: A Rare Type of Sinopean Amphora 95-104 engleză
articol de periodic HRIBAN, Cătălin (autor) The Adversary and its Weapon. The Late Medieval Depictions of the Anti-Christian 105-153 engleză
articol de periodic APĂVĂLOAEI, Bobi (autor) Încercări de sistematizare a orașului Iași în perioada domniilor fanariote 155-188 română
articol de periodic EPURE, Violeta-Anca (autor) Justiția în Principatele Române în viziunea călătorilor și consulilor francezi din perioada prepașoptistă 189-202 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Testamentul unui ctitor ieșean: Paharnicul Iordache Lozonschi (1827) 203-223 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) Colecția de portrete a familiei Callimachi (secolele XVIII-XIX) 225-261 română
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) Mihail vodă Sturdza și proiectul celei dintâi decorații românești: Semnul Distencției a Neprihănitei Slujbe 263-296 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Restituiri privitoare la istoricul arheologiei nemțene. In memoriam prof. Dr. Ioan Mitrea (1937-2017) 297-309 română
articol de periodic MUNTEANU, Brîndușa Marcelina (autor) Victor Condurache – personalitate a muzeografiei românești / Victor Condurache 311-317 română
articol de periodic ION, Narcis Dorin (autor) Din viața familiei Rosetti. Convorbiri cu Elisaveta (Safta) Varlam 321-346 română
articol de periodic ARNĂUT, Tudor (autor) Spații sacre și practici funerare din mileniul I a. Chr. În arealul carpato-balcanic, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetare Științifică „Științele Umanistice”, Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie”, Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, Chișinău, 2014, 564 p. (Tamilia-Elena MARIN) I. Recenzii şi note de lectură 347-351 română
articol de periodic FLOAREȘ, Dan (autor) Petru Șchiopul și epoca sa, Editura Vasiliana ’98, Iași, 2017, 255 p. I. Recenzii şi note de lectură 352-357 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) , ICHIM, Aurica (autor) Iași – Capitala României, 1916-1918. Iassy – Capital City of Romania, București, 2017, 311 p. I. Recenzii şi note de lectură 357-358 română
articol de periodic AGRIGOROAIE, Ion (autor) Opinie publică și stare de spirit în vremea Războiului de Întregire și a Marii Uniri, ediția a II-a revizuită, Editura Fundației Academice AXIS, Iași, 2016, 324 p. I. Recenzii şi note de lectură 358-360 română
articol de periodic HÂNCU, Ion (autor) Scara vieții, ediție îngrijită de prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică, Chișinău, 2016, 300 p. I. Recenzii şi note de lectură 360-361 română
articol de periodic POPOVICI, Rodica (autor) Paraschiva-Victoria Batariuc (13 ianuarie 1948-17 iunie 2016) II. Obituaria 363-373 română