Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X, 1983


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Omagiu președintelui .11-17 română
articol de periodic GIURESCU, Dinu (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte 19-20 română
articol de periodic IONESCU, Vasile (autor) 90 de ani de la crearea primului partid politic al clasei muncitoare 21-32 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția mișcării muncitorești și socialiste din Bucovina la desăvîrșirea unității statului național român 33-49 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) Conștința originii etnice românești în familia Porumbescu 51-61 română
articol de periodic CIONCA, Nina (autor) O disertație a lui Ciprian Porumbescu - "Muzica antică a romanilor" 63-67 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Colecțiunea de cîntece sociale a lui Ciprian Porumbescu 71-102 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Ciprian Porumbescu inedit 103-104 română
articol de periodic MEDAN, Virgil (autor) Originea folclorică a Baladei lui Ciprian Porumbescu 105-108 română
articol de periodic CENUȘĂ, Mircea (autor) Mircea Porumbescu și Brașovului 109-116 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Un album îndoliat 117-126 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Contribuții la răspîndirea operei lui Ciprian Porumbescu 127-146 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Iraclie Porumbescu (O prezentare monografică) II 147-170 română
articol de periodic AVRAM, Mircea (autor) Cîteva scrisori ale lui Iraclie Porumbescu în colecțiile Bicliotecii "Astra" din Sibiu 171-174 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) , DIMITRIU, Eugen (autor) Colecția de proverbe și zicători a lui Iraclie Porumbescu 175-185 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Note de istorie medievală suceveană 187-227 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Rolul Sucevei în desfășurarea unor evenimente internaționale între anii 1385 și 1387 229-234 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Asediul Sucevei din 1653 235-244 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Ceramica ornamentală din secolul al XV-lea descoperită la Curtea Domnească din Suceava 245-260 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției și poziției cronologice a culturii Starcevo-Criș pe teritoriul Moldovei 261-382 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Vestigiile geto-dacice de la Zvoriștea și semnificația lor 383-418 română
articol de periodic POPESCU, Cristian (autor) Ban - repere cultural-politice pentru istoria unui cuvînt 419-429 română
articol de periodic BĂTRÎNA, Adrian (autor) , BĂTRÎNA, Lia (autor) Date istorice și arheologice despre biserica catolică din Baia 431-454 română
articol de periodic LAZĂR, Mihai (autor) Gorștina (desetina) de porci în Moldova în secolele XV-XVIII 455-470 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) Contribuții de geografie istorică la cunoașterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 471-529 română
articol de periodic NEGURĂ, Ion (autor) Industria, meseriile și sistemul financiar-bancar în Bucovina sub stăpănirea habsburgică 531-551 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Preocupări de istorie națională în Bucovina: Revoluția de la 1848 reflectată în gazeta "Bucovina" (1848-1850) 553-570 română
articol de periodic CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Aspecte privind situația proprietății funciare în zona Rădăuților la jumătatea secolului XIX-lea 571-578 română
articol de periodic MIRON, Vasile (autor) Contribuția județului Suceava la cucerirea independenței de stat a României 579-598 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Viața politică românească în Bucovina (1900-1914) 599-635 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Aspecte ale luptei greviste a muncitorilor mineri din Bucovina în perioada interbelică (III) 637-649 română
articol de periodic TOMA, Alexandru (autor) Conceptul de societate socialistă multilaterală dezvoltată 651-658 română
articol de periodic BRAICU, Doina (autor) Circulația unei carți românești din secolul al XVII-lea, pe meleaguri bucovinene și transilvane 659-662 română
articol de periodic MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava (prima jumătate a secolului al XVIII-lea) - catalog 663-708 română
articol de periodic DAN, Ilie (autor) Sextil Pușcariu și literatura română veche 709-724 română
articol de periodic POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Însemnări despre poezia lui Teodor Robescu 725-730 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Coordonatele prozei lui Vasile Țîgănescu 731-738 română
articol de periodic HRIȚCU, Dumitru (autor) O corespondență a lui Eftimie Murgu cu Neofit Scriban 739-751 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Documente inedite privind legăturile culturale și politice dintre românii din Bucovina și Romania, la sfîrșitul secolului al XIX-lea 753-761 română
articol de periodic SIBECHI, Gheorghe (autor) Mihail Cuciuran (1819-1844) - Contribuții biografice 763-768 română
articol de periodic GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Un bucovinean de altădată: Emanuil Grigorovitză 769-778 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) , FROICU, Petru (autor) Petru Liviu Marian - La centenarul nașterii scriitorului 779-799 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Sculptorul Ioan Gheorghiță 801-809 română
articol de periodic CATARGIU, Zenovia (autor) Investigații metalografice asupra unor piese medievale rezultate din cercetările arheologice efectuate în județul Suceava 811-816 română
articol de periodic JELESNEAC, Mihail (autor) Date noi asupra formei inițiale a ripidei de la Putna evidențiate în cursul procesului de restaurare 817-826 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Noi determinări de semințe carbonizate și impresiuni de semințe descoperite în straturile arheologice din Moldova 827-834 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Un mormînt din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului descoperit la Suceava 835-840 română
articol de periodic ȘADUESCHI, Paul (autor) , ȘOVAN, Octavian-Liviu (autor) Necropola de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Mihălășeni, județul Botoșani 841-846 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Etnogeneza romanilor în opera lui Vasile Pîrvan 847-851 română
articol de periodic CEREDAREC, Nicolae (autor) Exploatarea minelor de cupru de la Fundu-Moldovei în timpul stăpînirii austrice 853-856 română
articol de periodic BUCEVSCHI, Ștefan (autor) Bucovina într-un album omagial al congregației mechithariste din Viena 857-863 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) , MEWES, Eugen (autor) Al VII-lea Simpozion național de istorie agrară a României - manifestare de prestigiu în viața științifică suceveană 865-874 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Aspecte ale civilizației medievale românești în secolele XIII-XVII 875-881 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Activitatea de evidență, cercetare și valorificare cultural-educativă desfășurată de Muzeul Județean în anul 1983 883-892 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Neoliticul din România - Comșa Eugen 893-895 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est- carpatic în secolele II-IV - On Ioniță 896-897 română
articol de periodic JUCAN, Grațian (autor) Jocuri populare bucovinene 898-898 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Studii de literatură 899-900 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Proiecții în timp. Amintirile unui cineast. 901-902 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Cartea de piatră - Camilar E. 903-904 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Valori bibliofile din patrimoniul cultural-național - cercetare și valorificare I 905-906 română