Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - stegar al intereselor naționalefundamentale ale poporului român, apărător al independenței și suveranității țării 37-44 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Omagiu președintelui .11-17 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 2 PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) , LEAHU, Doina (autor) , LUNGU, Iordana (autor) , POPOVICI, Dan (autor) Expoziția jubiliară „Republica la un sfert de veac" 108-113 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor: RM, 7 PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Piatra Neamț 2050 de ani. Sesiuni ştiinţifice ale muzeelor 13-14 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor: RM, 4 PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Congresul de făurire a Partidului Comunist Român 9-14 română
articol de periodic 1984 Revista Muzeelor: RM, 1 PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Societatea socialistă multilateral dezvoltată în concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și prezentarea ei în muzeele de istorie 3-10 română
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis DON, Ioan (autor) , PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Reflectarea în paginile ziarului "Zori Noi" a luptei maselor populare din județul Hunedoara pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției populare(1944-1947) Studii şi articole 187-194 română, franceză
articol de periodic 1977 Ziridava, VII DON, Ioan (autor) , PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Mișcarea muncitorească din România și lupta pentru făurirea satului național unitar roman