Revista Muzeelor: RM, 2, 1973


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Rolul muzeelor de artă în ridicarea nivelului general al cunoașterii, în educația estetică și socialistă a maselor 99-101 română
articol de periodic PAPOIU, Lizica (autor) Nicolae Stoica de Hațeg, un cărturar de seamă în secolul al XVIII-lea 102-103 română
articol de periodic CELLA MANEA, Josette (autor) Cercetarea fizico-chimică în studierea operelor de artă 104-107 română
articol de periodic PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) , LEAHU, Doina (autor) , LUNGU, Iordana (autor) , POPOVICI, Dan (autor) Expoziția jubiliară „Republica la un sfert de veac" 108-113 română
articol de periodic HĂULICĂ, DAN (autor) 25 de ani de artă plastică românească 114-115 română
articol de periodic DRAGUȚ, Vasile (autor) Reîntîlnire cu pictura lui Gheorghe Petrașcu 116-120 română
articol de periodic COȘOVEANU, Dorana (autor) Portretul englez 121-123 română
articol de periodic CLEJA GÎRBEA, Claudia (autor) Piese de orfevrărie transilvăneană aflate in tezaurul domuluI din Aachen (R.F.G.) 124-129 română
articol de periodic MARINESCU, Alexandru (autor) Fauna oceanică vest-africană " o nouă expoziție temporară la muzeul de istorie naturală „gr. Antipa" 130-132 română
articol de periodic CĂTUNEANU, Ion (autor) Apariția inăriței roșcate note și comunicări (carduelis f lammea cabaret p. S. Holler) în România 133-134 română
articol de periodic BELOESCU, TEODORA (autor) Ascalaphus ottomanus germar în regiunea Porților de Fier 135-136 română
articol de periodic BUTOI, MIHAIL (autor) Noi descoperiri arheologice în orașul Slatina 137-139 română
articol de periodic ANDREI, VIRGIL (autor) Istoricul Palatului Marii Adunării Naționale 140-142 română
articol de periodic LUNGU, Iordana (autor) Ziarul patriotic „România Liberă" exponat muzeistic important pentru prezentarea mișcării de rezistență a poporului român 142-146 română
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Ideea de republică oglindită în documentele muzeului de istorie a Partidului Comunist a Mișcării Revoluționare și Democratice din România 147-152 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Prezența artei populare românești in diferite expoziții organizate in veacul al XIX-lea, oglindită in revista „Familia" 153-159 română
articol de periodic ZDERCIUC, Silvia (autor) Harta etnografică - instrument de lucru în activitate a muzeală 160-163 română
articol de periodic GRIGORESCU, Maria (autor) Considerații pe marginea unor lucrări de Paul Signac aflate in Muzeul de Artă al R. S. România 164-167 română
articol de periodic POPESCU, Stelian (autor) Pregătirea și specializarea personalului din muzee în Marea Britanie 168-169 română
articol de periodic NISTOROAIA, GHEORGHE (autor) Muzeele Lagunei del Tesoro (Cuba) 170-172 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) 100 de ani de activitate muzeală la Timișoara 173-175 română
articol de periodic SĂNDULESCU, MARCELA (autor) Expoziția jubiliară „Muzeele capitalei la a 25-a aniversare a republicii" 175-176 română
articol de periodic POPESCU, Stelian (autor) Aniversând un sfert de veac de la proclamarea Republicii 176-177 română
articol de periodic M., D. (autor) O valoroasă manifestare științifică 177-178 română
articol de periodic DUMITRESCU, Dan (autor) Sesiunea științifică a muzeului de istorie naturală „Grigore Antipa" dedicată celei de-a 25-a aniversări a republicii 178-179 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) „Trepte muzeistice prahovene" 179-179 română
articol de periodic IACOB, V (autor) Noi forme de perfecționare a cadrelor 181-183 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) Câteva date pentru o sociologie a muzeelor revista „Museum" nr. 2/1972 183-185 română
articol de periodic IACOB, Maria (autor) Catalogul colecțiilor entomologice din muzeele cehoslovace (Josef Moucha, Josef Ujcik, Ilia Okali, Juraj Varga, „Supis Entomologickychzbierok v Ceskoslovenskych Muzeach") 185-186 română
articol de periodic BORONEANȚ, Adina (autor) F. și A. Perraud, „Prehistoire et archeologie ", dictionnaire lexique, editeur l 'information archeologique, 172 pag. 186-187 română
articol de periodic CONSTANTIN, MARIA (autor) Paul Petrescu „Motive decorative celebre", București , Editura Meridiane, 1972 187-188 română
articol de periodic PAPOIU, Lizica (autor) Dimitrie Papazoglu - „Comisar pentru conservarea monumentelor antice, arheologice șI istorice" 188-188 română
articol de periodic COFAS, Eleonora (autor) Două decenii de activitate în slujba păstrării patrimoniului muzeal 189-189 română
articol de periodic Lista cu publicațiile din străinătate primite de instituțiile muzeale din țară 34 189-189 română