Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis, XX IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Din activitatea progresistă, democrată, antifascistă a femeilor universitare în perioada interbelică, prezența activă a universiarelor clujene Studii 695-700 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Participarea femeilor din Bucovina la lupta pentru înfăptuirea și apărarea independenței și unității statului român 279-284 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Valoarea istorico-educativă a exponatului tridimensional în prezentarea muzeistică a epocii zilelor noastre 373-376 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Activitatea Organizației P.C.R. București oglindită în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 339-345 română
articol de periodic 1971 Cercetări istorice, II IONIȚĂ, Elisabeta (autor) , GRIVIȚEANU, Gh. (autor) Casa în care a fost votată constituirea Partidului Comunist Român VI. Monumente şi locuri istorice 373-378 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Metoda reconstituirii - element important de expunere muzeografică / La méthode de la reconstitution — élément important de l'exposition muséographique 139-143 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Din contribuția Mariei Rosetti în războiul pentru cucerirea independenței / Sur la contribution de Maria Rosetti dans la guerre pour la conquête de l'indépendance 421-424 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Cercul feminin comunist - prima organizație revoluționară de femei creată de Partidul Comunist Român (1922-1924) / Le cercle feminin communiste — la première organisation révolutionnaire des femmes fondée par le Parti Communiste Roumain (1922—1924) 381-384 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII Dr., IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Din contribuția "Uniunii Femeilor Române" la lupta poporului nostru pentru unitate statală și consolidarea acesteia / De la contribution de l'„Union des Femmes Roumaines" à la lutte de notre peuple pour l'unité d'Etat et sa consolidation 261-265 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, 1 IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Rolul muzeelor de istorie în activitatea școlară 43-45 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor, 2 IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Mărturii grăitoare 106-107 română
articol de periodic 1971 Revista Muzeelor, 6 IONIȚĂ, Elisabeta (autor) , IONIȚĂ, Gh. I. (autor) Casa în care a fost votată, în mai 1921, constituirea P.C. R. 534-539 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor, nr. 4 IONIȚĂ, Elisabeta (autor) , GEORGESCU, ELENA (autor) , ARIMIA, Maria (autor) , BENJAMIN, Lya (autor) , SAFTA, Constantin (autor) Expoziția „Momente din istoria U.T.C.” Muzee, colecţii, expoziţii 322-328 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor, 2 IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Ideea de republică oglindită în documentele muzeului de istorie a Partidului Comunist a Mișcării Revoluționare și Democratice din România 147-152 română
articol de periodic 1984 Revista Muzeelor, 1 IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Luminoasa personalitate: militant revoluționar, om politic, savant 11-13 română
articol de periodic 1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Istoria Devei oglindită în Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Istorie Modernă şi Contemporană 155-162 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Contribuția femeilor din Transilvania la lupta pentru cucerirea independenței de stat a României 121-124 română
articol de periodic 1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Contribuția femeilor din Transilvania la lupta pentru cucerirea independenței de stat a României Centenarul independenţei de stat a României 121-124 română, franceză
articol de periodic 1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Mărturii muzeistice privind adeziunea maselor populare la înfăptuirea marelui act al unirii naționale din 1918 721-725 română
articol de periodic 1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Mărturii muzeistice privind adeziunea maselor populare la înfăptuirea marelui act al unirii naționale din 1918 Note şi discuţii 721-725 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Rolul muzeului în aprofundarea cunoștințelor despre istoria unitară a poporului român în lumina documentelor Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 1982 Centenar muzeal devean 29-33 română, franceză
articol de periodic 1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Rolul muzeului în aprofundarea cunoștințelor despre istoria unitară a poporului român în lumina documentelor Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 1982 29-33 română