Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Unirea Principatelor - operă a națiunii Române .13-19 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) , HULUBEI, Matei (autor) Contribuții ale sucevenilor la luptele din defileul Crișului Alb (septembrie 1944) 21-33 română
articol de periodic DIACON, Vasile (autor) Contribuții privind lupta insurecțională a armatei române în bazinul rîului Suha 35-46 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Motive ornamentale în ceramica smălțuită de uz casnic de la Suceava din sec. al XV-lea 47-59 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Interferențe economice, politice li culturale la Suceava pe timpul domniei lui Vasile Lupu 61-68 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Monumente de cultură armeană medievală ale Sucevei 69-77 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) S.F. Marian - elev la gimneazul din Suceava 79-94 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Considerații istorice privind tipurile de așezări ale culturilor Starcevo-Criș și ceramicii liniare din Moldova 95-100 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea valurilor de pămînt din spațiul est-carpatic - Valul din Bucovina 101-117 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Formațiuni prestatale la răsărit de Carpații Orientali 119-127 română
articol de periodic MATEI, Mircea Dumitru (autor) Particularități ale civilizației urbane românești în evul mediu 129-136 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Despre geneza orașului medieval românesc: modelul Iașilor 137-145 română
articol de periodic BĂTRÎNA, Adrian (autor) , BĂTRÎNA, Lia (autor) Elemente decorative în ceramica monumementală de la Baia (jud. Suceava) 147-172 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Rolul valorilor tehnicii rurale în cristalizarea civilizației medievale românești 173-177 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Metode și tehnici de investigare a mărimii populației și așezărilor pe baza datelor arheologice 179-192 română
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) Interferențe politico-artistice în vechea civilizație românească (1400-1700) 193-196 română
articol de periodic DUȚU, Alexandru (autor) Consțiință europeană în scrierile române din secolele XVI-XVII 197-199 română
articol de periodic EKREM MEHMET, Ali (autor) Aspecte ale civilizației medievale românești oglindite în Eflak Cografyasi (Geografia Țării Românești - secolul XVIII 201-203 română
articol de periodic CENUȘĂ, Mircea (autor) Bucovina în memoriile unui prefect al lui Avram Iancu 205-214 română
articol de periodic REZUȘ, Petru (autor) Episoade ale revoluției din anul 1848 în Rădăuți 215-218 română
articol de periodic DEMCIUC, Vasile (autor) Ideea unității naționale în activitatea societății academice studențești "Arboroasa" 219-224 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Începuturile activității parlamentare în Bucovina 225-233 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Mișcarea muncitoprească și socialistă din nodul Moldovei în noile condiții create prin făurirea statului național unitar (1918-1920) 235-246 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Dezvoltarea industriei miniere sucevene între anii 1945-1948 247-260 română
articol de periodic DAN, Ilie (autor) Ștefan cel Mare în literatura română 261-267 română
articol de periodic LEMNY, Ștefan (autor) Rolul cărții în dezvoltarea conștiinței naționale - Contribuția Moldovei 269-280 română
articol de periodic POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Scriitorul bucovinean Mihail Teliman 281-288 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Preocupări mitologice în corespondența lui Ar. Densușianu cu S. F. Marian 289-294 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Doi cărturari prieteni : Victor Morariu și Virgil Tempeanu 295-306 română
articol de periodic GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Preocupări germanistice în unele periodice bucovinene 307-318 română
articol de periodic BLAJ, Pavel (autor) Catalogul documentelor domnești din colecția Muzeului Suceava (secolul al XVIII-lea) 319-324 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Istoricii T. Balan și D. Braharu despre îmbogățirea patrimoniului arhivistic național 325-330 română
articol de periodic CEAUȘU, Mihai-Ștefan (autor) , MIRON, Vasile (autor) Scrisori de la C.C. Giurescu, M.I. Kogălniceanu, A. Oțetea, Sextil Pușcariu, Radu Rosetti, I.E. Torouțiu către Teodor Balan 331-341 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Mărturii epistolare inedite referitoare la Nicolae Labiș 343-350 română
articol de periodic JUCAN, Grațian (autor) Gavril Rotică 351-355 română
articol de periodic MIRON, Vasile (autor) Teodor Balan (1885-1972) 357-367 română
articol de periodic NEGURĂ, Ion (autor) Teodor Onciulescu - un mesager bucovinean al poporului peste hotare 369-372 română
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Valoarea istorico-educativă a exponatului tridimensional în prezentarea muzeistică a epocii zilelor noastre 373-376 română
articol de periodic MONORANU, Octav (autor) Muzeul Orașului Siret 377-392 română
articol de periodic LUCA, Gavril (autor) Noi mărturii privind vasele cu tub de scurgere 393-395 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Sondajul arheologic din așezarea de secol IV e.n. de la Podeni (jud. Suceava) 397-410 română
articol de periodic IOSEF, Ioan (autor) Asupra prezenței unor toponime de factură montană în regiunea deluroasă dintre Siret și Prut 411-418 română
articol de periodic DOMINTE, Constantin (autor) O însemnare de la Mănăstirea Sucevița, la 1867 419-422 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Cultura populară sau virtuțile permanenței - Bratu Florin 423-424 română
articol de periodic DEMCIUC, Vasile (autor) Alexandru cel Bun - Cihodaru C. 425-426 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) 1853-1883. Studii privind viața și opera compozitorului 427-429 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Istoria Universității din Iași 430-431 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Pe urmele lui Mihail Eminescu 432-433 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Ion Negură (5 ianuarie 1909-2 iulie 1985) 434-436 română
articol de periodic DEMCIUC, Vasile (autor) Nicodim Ițcuș (22 septembrie 1897-9 decembrie 1985) 437-438 română