Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 publicații
  • 34 de volume
  • 13 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2009 Catalogul expoziţiei „Unirea Principatelor Române: 150 de ani”
Număr de volume:1
Muzeul Naţional de Istorie al României; Expoziţie muzeală; catalog; Unirea Principatelor; expoziţie de istorie; catalog de expoziţie COROAMĂ, Radu (redactor), NEGUȚU, Mariana (redactor), ILIE, Oana (redactor), VERZEA, Mihaela (redactor), BERINDEI, Dan (cuvânt înainte), MUȘEȚEANU, Crișan (prefață), ILIE, Cornel (redactor), NICA, George (fotograf), STAMATE, Cristi (fotograf), STAN, Mirela (fotograf), NEAGU, Mihai (fotograf)
carte 1979 Epoca Unirii
Număr de volume:1
Colecția: Biblioteca Istorică
Istorie modernă; Principatele Române Unite; Unirea Principatelor; Monografie istorică; istorie modernă românească; donaţia Aldea Constantin BERINDEI, Dan (autor)
carte Românii la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană
Număr de volume:2
Moldova; Muntenia; Ţara Românească; Unirea Principatelor Române; ţările române; Documente; Unirea Principatelor ARIMIA, Vasile (editor), BERCAN, GHEORGHE (editor), BONDOC, Gheorghe (editor), BUCUR, Tudor (editor), CIOCAN, Eugenia (editor), SIMION, Ion (editor), COSTAKE, Valentina (editor), ȘIMANDAN, Vasile (editor), CHIRTU, Ileana (editor), ȚĂNDĂREANU, Victoria (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MOISUC, Elena (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), VLAD, Constantin (editor)
carte 2009 Unirea Principatelor Române - 150 de ani: catalogul expoziţiei
Număr de volume:1
Mica unire; Expoziţie muzeală; catalog; Muzeul Naţional de Istorie a României; Unirea Principatelor; catalog de expoziţie COROAMĂ, Radu (editor), NEGUȚU, Mariana (editor), VERZEA, Mihaela (editor), NICA, George (fotograf), STAMATE, Cristi (fotograf), STAN, Mirela (fotograf), NEAGU, Mihai (fotograf)
volum de carte 1998 1848 la români, I, anul 1998, O istorie în date și mărturii Banat; Blaj; Dacia; Dinicu Golescu; Moldova; Transilvania; dezrobirea; Tudor Vladimirescu; Padeş; iobăgie; Unirea Principatelor; revolutia de la 1848; Ţara Româneacsă BODEA, CORNELIA (autor)
volum de carte 1998 1848 la români, anul 1998, Revoluția în viziunea contemporanilor Blaj; Bucovina; Moldova; Ţara Românească; Transilvania; Unirea Principatelor; revolutia de la 1848 BODEA, CORNELIA (autor)
volum de periodic 2008 AnticArt Magazin - Revistă a pieței de artă din România, noiembrie-decembrie, anul 2008 pictură religioasă (Artă); Aurel Cojan (Pictor); Nicoleta Gribincea-Liciu (Pictor); Cristian Olteanu (Pictor); Mihai Coţovanu (Pictor); Unirea Principatelor (Eveniment istoric); artişti români (personalităţi); artişti plastici români (personalităţi); pictori români (personalităţi); Muzeul Naţional de Artă al României (Muzeu); Fals artistic (subiect); falsuri în artă (subiect); colecţii de artă (colecţie); artă românească (domeniu); nud (temă în pictură); Expoziţii de artă (expoziţie); case de licitaţii (magazin); antichităţi (artefact); piaţa de artă (comerţ); galerii de artă (galerie) MIHALACHE, Dorin (editor)
volum de periodic 1965 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", II, anul 1965 Bucovina; Nicolae Iorga; Al Doilea Război Mondial; Dacia Romană; Imperiul Bizantin; Germania Nazistă; Marea criză economică; Unirea Principatelor; istoria modernă a României; istorie medievală românească; Asociaţia lucrătorilor tipografi din România POPOVICI, Valerian (autor), BENDITER, Janeta (redactor), BERLESCU, Dumitru (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor), BOICU, Leonid (secretar științific de redacție)
volum de periodic 2009 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2009 RUSIA; Ungureni; Unirea Principatelor; Nicolae Petrescu-Comnen; Nicolae al II-lea; Iubăneasa
volum de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII, anul 1985 Moldova (Regiune); Victor Morariu (Scriitor); Virgil Tempeanu (Scriitor); Mihai Teliman (Scriitor); Tedor Balan (Istoric); Teodor Onciulescu (Istoric); Unirea Principatelor (Eveniment); Ştefan cel Mare (Domnitor al Moldovei); Vasile Lupu (Domnitor al Moldovei); ceramică medievală (Ceramică); ceramică de Baia (Ceramică); Iaşi (oraş); studii istorice (studiu); Ţara Moldovei (stat medieval); Cercetări arheologice (cercetare); Muzeul Judeţean Suceava (Muzeu); Istorie medievală (ramură a istoriei); documente medievale (document); formaţiuni prestatale româneşti (subiect); societate medievală (subiect); istoria Sucevei (subiect); societatea medievală românească (subiect); Cetatea Sucevei (cetate); Suceava (judeţ din România); Bucovina (regiun geografică); armeni (minoritate); descoperiri arheologice (descoperire) MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil Ioan (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
volum de carte 1981 Arhivele Statului din Craiova, anul 1981, 50 de ani de existență (1931-1981) Primul Război Mondial; Al Doilea Război Mondial; Fond documentar; arhivistică; Unirea Principatelor; Arhivele din Craiova; mijloc de productie agricola MĂRĂȘOIU, Gabriela (responsabil de carte)
volum de carte 1976 Christian Tell (1808 - 1884), anul 1976 Istorie modernă; general; Partidul Conservator; conservatorism; revoluţionar paşoptist; Unirea Principatelor; naţionalism; Christian Tell; Revoluţia din 1848 - 1849; om politic; istorie modernă românească IORDACHE, Anastasie (autor), VLĂDUȚ, Constantin (autor)
volum de periodic 2009 Cronos, II, ianuarie - iunie, anul 2009 Valea Bistrei; Secolul al XIX-lea; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; Unirea Principatelor; naţionalism; Vasile Lăzărescu; Dumitru Cornilescu; relaţiile româno-sârbe
volum de carte 2006 Din patrimoniul Arhivelor Naționale, anul 2006, Album de documente Alexandru Ioan Cuza; Aurel Vlaicu; Avram Iancu; George Bacovia; Ion Antonescu; Iulia Haşdeu; Pronunciamentul de la Blaj; invadarea Cehoslovaciei; Revolutia din Ungaria; Constitutia din 1923; Palatul CEC; Arhivele Naţionale ale României; Partidul Comunist al Uniunii Sovietice; istorie contemporană românească; Bogdan Petriceicu Hasdeu; istorie medievală românească; istorie modernă românească; Gheorghe Gheorghiu Dej; Regatul României; Constantin Mavrocordat; Universitatea din Bucureşti; Regele Mihai I; Unirea Principatelor; Traian Vuia; Tudor Vladimirescu; Marea Unire; Partidul Comunist Român; Regele Carol I; fond arhivistic; Mihai Eminescu; Mihai Viteazul; Nicolae Ceauşescu; Nicolae Iorga; regina Elisabeta; regina Maria CIUCA, Marcel-Dumitru (coord.)
volum de carte 2004 Documente privind Mișcarea Națională a românilor din Transilvania între 1849-1918, anul 2004, 31 decembrie 1851 - 15 iulie 1859 greco-catolic; Transilvania; Unirea Principatelor; Francisc Iosif; absolutismul habsburgic RETEGAN, Simion (coordonator), SUCIU, Dumitru (redactor), LORÁND, MÁDLY (redactor), CIPĂIANU, George (colaborator), SOFRONIE, Rodica (colaborator)
volum de carte 1959 Documente privind Unirea Principatelor, anul 1959, Rapoartele consulatului Austriei din Iași (1856-1859) AUSTRIA; Iaşi; Principatele Române; Imperiul Habsburgic; consul; Unirea Principatelor; Principatele Dunărene; antiunionist BERINDEI, Dan (editor), OȚETEA, Andrei (coodonator)
volum de carte 1961 Documente privind Unirea Principatelor, anul 1961, DOCUMENTE INTERNE (1854 - 1857) Moldova; Ţara Românească; Principatele Române; Unirea Principatelor; Principatele Dunărene BERINDEI, Dan (editor), OȚETEA, Andrei (coodonator), ALEXIU, Eleonora (redactor), SELEA, Trifu (redactor), STAN, Apostol (redactor)
volum de carte 1963 Documente privind Unirea Principatelor, anul 1963, CORESPONDENȚĂ POLITICĂ (1855-1859) August Treboniu Laurian; Costache Negri; Ion Bălăceanu; Mihail Kogălniceanu; Vasile Alecsandri; Corespondenţă; Vasile Mălinescu; Principatele Dunărene; George Creţianu; Fuad-Paşa; Principatele Române; Alexandru Dimitrie Ghica; Sturdza; Unirea Principatelor; Alexandru Hurmuzachi; Constantin D. Aricescu BODEA, CORNELIA (editor), OȚETEA, Andrei (coodonator)
volum de periodic 2020 File culturale vasluiene, I, nr. în TOM: 2, iulie - decembrie, anul 2020 Moldova (Regiune); Restaurare ceramică (Restaurare); Marea Unire (Eveniment); Unirea Principatelor (Eveniment); Josephine Baker (Artist); Tradiţii (subiect); tradiţii populare româneşti (subiect); conservare textile (subiect); degradarea bunurilor culturale (subiect); degradarea monumentelor (subiect); degradarea bunurilor mobile (subiect); Elena Cuza (personalitate); Grigore Gafencu (diplomat); Alexandru Ioan Cuza (domnitor); Ştefan cel Mare (domnitor); Expoziţie muzeală (expoziţie); expoziţie de artă (expoziţie); pergament (suport); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); port popular (foclor); port popular vasluian (port); uniforma colonelului Linde (artefact) Prof. Dr., MOCANU, Ramona Maria (redactor șef), Dr., CHIRIAC, Laurențiu (redactor), CÎMPIANU, Cristina (redactor)
volum de periodic 1982 File din istoria militară a poporului român, 10, anul 1982 Dacia (stat); istorie (Istorie); Primul Război Mondial (Istorie); Marea Unire (Istorie); Al Doilea Război Mondial (Istorie); Unirea Principatelor (Istorie); istorie medievală românească (Istorie); revolutia de la 1821 (Istorie); revolutia de la 1944 (Istorie); stat feudal (Istorie); autonomie statala (Istorie); revolutia de la 1848 (Istorie); razboiul de independenta (Istorie); Burebista (conducător); Decebal (conducător); Armata română (armată a României); donaţia Aldea Constantin (donatie); doctrina militara (stiinta militara) general-maior dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de carte --- Filiala Arhivelor Statului județul Iași, anul --- Alexandru Ioan Cuza; Moldova; fond arhivistic; Principatele Române; Regulamentele Organice; Mica unire; Letopisetul Tarii Moldovei; visteria Moldovei; Arhivele Naţionale ale României - Filiala Iaşi; depozit de arhivă; Ministerul de Interne al Moldovei; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; hrisov; Unirea Principatelor; istoria modernă a României; pergament; istorie medievală românească; document istoric; divan; Stefan cel Mare; Constantin Mavrocordat; Gheorghe Asachi; arhivistică; Mitropolia Moldovei
volum de carte 1987 Istoria militară a poporului român, anul 1987 Dimitrie Cantemir; Mihai Viteazul; Radu Şerban; Independenţa; Alexandru Lăpuşneanu; armată; Unirea Principatelor; Ioan Vodă cel Viteaz; oaste; Unirea de la 1 Decembrie 1918; război antiotoman CANTACUZINO, Gheorghe (autor), CERNOVODEANU, Paul (autor), CUPȘA, Ion (autor), DEMÉNY, L. (autor), DIȚĂ, Alexandru (autor), DOGARU, Mircea (autor), GÖLLNER, Carol (autor), IONESCU, Mihail E. (autor), IOSIPESCU, Sergiu (autor), KÖNIG, CAROL (autor), MAXIM, Mihai (autor), PIPPIDI, Andrei (autor), REZACHEVICI, Constantin (autor), ROMANESCU, Gheorghe (autor), STANISLAV, Emanoil (autor), STOICESCU, Nicolae (autor), TEODOR, Pompiliu (autor), TUDOR, GHEORGHE (autor), MILEA, Vasile (coodonator), PASCU, Ștefan (coodonator), CEAUȘESCU, Ilie (coodonator principal), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (coodonator), MUȘAT, Mircea (coodonator), ANTIP, Constantin (coodonator), TUDOR, GHEORGHE (coodonator), TUCA, Florian (coodonator), IONESCU, Mihail E. (coodonator)
volum de carte 2014 Momente din viața și activitatea lui Melchisedec Ștefănescu între anii 1856-1861, anul 2014 Moldova; Unirea Principatelor; ediţie anastatică; Melchisedec Ştefănescu PLOEȘTEANU, Veniamin Pocitan (autor), CĂLDĂRARU, Cristian-Dragoș (editor)
volum de periodic 2018 Muscelul: revista de istorie, 10, anul 2018 Alexandru Vaida Voevod (Politician); Marea Unire (Eveniment); Centenarul Marii Uniri (Eveniment); Unirea Principatelor (Eveniment); Carol al II-lea (Rege al României); Regina Maria a României (Regină a României); personalităţi argeşene (personalităţi); Alexandru Marghiloman (om politic); Primul Război Mondial (conflict militar); Alexandru Ciura (preot şi publicist) Col., BADEA, Dumitru (redactor șef), Prof., CĂLCÎI, Claudiu-Ion (redactor șef adjunct), Prof., BOBOC, Cătălin (redactor)
volum de periodic 2012 Piatra Craiului: revistă trimestrială de actualitate, cultură și tradiții, 2, nr. în TOM: 5, anul 2012 Rucăr (Comună); Unirea Principatelor (Eveniment); personalităţi rucărene (personalităţi); poezie (gen literar); proză (gen literar); obiceiuri muscelene (obicei) VOROVENCI, Adelina (redactor șef), GHIDAN, Ion (redactor șef adjunct), MOICEANU, Costel (secretar de redacție)
volum de periodic 2024 Pisanii sângeorzene. Revistă de spiritualitate, istorie și tradiție locală, XIII, ianuarie, anul 2024 Năsăud; Nicolae Ceauşescu; 24 ianuarie 1859; port popular; Unirea Principatelor; Sângeorz-Băi; căsătoria DĂRĂBAN, Alexandru (editor), DĂRĂBAN, Alexandru (redactor responsabil)
volum de periodic 2019 Prutul * Revistă de Cultură * Huși *, 2 (64), anul 2019 Cucuteni; Giurcani; Izvoare; Moldova; Ripiceni; Valea Crasnei; Gonata; Zberoaia; Gheorghe T. Kirileanu; Ştefan Bujoreanu; Nicolae Rusu; Genealogie; Documente; Unirea Principatelor; Lipovăţ; Ella Negruzzi; Miclescu CLIT, Costin (fondator), CLIT, Costin (redactor șef), LEFTER, Lucian-Valeriu (redactor)
volum de periodic 2022 Prutul * Revistă de Cultură * Huși *, 1-2 (69-70), anul 2022 Chişinău; Genealogie; Elena Lupescu; catagrafie; Neagu Djuvara; Unirea Principatelor; catană; George Felix Taşcă; Mihai L. Negruzzi; Vintilă Şiadbei; Petru Şt. Pogângeanu; pompier; orchestra; Paul Păltănea; Alexandru Papadopol-Calimah; Ştefan Holban; Grozeşti CLIT, Costin (fondator), CLIT, Costin (redactor șef), GHERGHE, Gheorghe (redactor șef adjunct), LEFTER, Lucian-Valeriu (redactor)
volum de periodic 2011 Revista arhivelor: RA, 77, nr. în TOM: 1, anul 2011 Gheorghe Tătărescu; Moldova; regina Maria; Transilvania; Mica unire; arhivistică; Curtea regală a României; istoria gastronomiei; Cooperativa Agricolă de Producţie (C.A.P.); document diplomatic; Arhidieceza Romano-Catolică de Alba Iulia; Protopopiatul Unit al Bistrei; bibliotecă şcolară; Stefan Moldovan; Securitatea; arhivă digitală; Henri Coandă; Tara Romaneasca; Revolutia din 1848; istoria comunismului în România; Unirea Principatelor; Arhivele Naţionale ale României; prozelitism; izvor istoric; istorie contemporană românească; matrice sigilară MARIN, Șerban V. (editor-șef), PAVELESCU, Alina (secretar de redacție)
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 2, 15 ianuarie, anul 1971 evrei; iudaism; cultul mozaic; Unirea Principatelor; personalităţi evreieşti; istoria evreilor; presa evreiască; literatura ebraică; rebeliunea legionară; evreii din România; cultura evreiască; Antichităţi iudaice; Diaspora evreiască; literatura idiş
volum de periodic 1984 Revista Cultului Mozaic, XXVIII, 15 ianuarie, anul 1984 holocaust; Unirea Principatelor; Simon Wiesenthal; Hamişa-Asar biŞvat; Rosy Stern; Carol Kron
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, ianuarie, anul 1993 Transilvania; pogrom; iudaism; manuscript; Unirea Principatelor; Ziua Naţională a României; Pogromul de la Bucureşti; Yehudi Menuhin; Balfour
volum de periodic 2010 Revista de Istorie Militară: RIM, 117-1178, 1-2, anul 2010 huni; Primul Război Mondial; Al Doilea Război Mondial; diplomatie; Mica unire; Unirea Principatelor; relatii romano-polone; Bătălia de la Adrianopol; Şcoala de ofiţeri tehnici de aviaţie de la Mediaş OTU, Petre (responsabil de număr), MANOLE, Livia (corector)
volum de periodic 1959 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 1, anul 1959, seria veche Mănăstirea Probota; Teatru; Muzică; Artă plastică; costum popular; fascism; Unirea Principatelor OPRESCU, George (redactor responsabil), POPESCU, Mircea (redactor responsabil adjunct), VIANU, Tudor (redactor), JALEA, Ion (redactor), BERZA, Mihai (redactor), ALTERESCU, Simion (redactor), TUDOR, Andrei (redactor), PAVEL, Amelia (secretar științific de redacție), ȘORA, Mihail (redactor)
volum de periodic 1963 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, nr. în TOM: 1, anul 1963 Cezar Bolliac; Munţii Carpaţi; Nicolae Grigorescu; pictură; soare; Teatru; artă teatrală; pian; port popular; Unirea Principatelor; Mănăstirea Moldoviţa; dialectică; Ipolit Strâmbu OPRESCU, George (redactor responsabil), BERZA, Mihail (redactor), FLOREA, Mihai (redactor), JORA, Mihail (redactor), OȚETEA, Georgeta (redactor), PAVEL, Amelia (secretar științific de redacție), POP, MIHAIL (redactor responsabil adjunct), VĂTĂȘIANU, Virgil (redactor), VIANU, Tudor (redactor)
volum de carte 1910 Studii și documente cu privire la istoria romînilor, anul 1910, Scrisori și alte acte privitoate la Unirea Principatelor Alexandru Ioan Cuza; Moldova; Mica unire; Unirea Principatelor; Tara Romaneasca IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 2009 Unirea Principatelor Române - 150 de ani: catalogul expoziției, anul 2009 Expoziţie; Mica unire; Expoziţie muzeală; Muzeul Naţional de Istorie a României; Unirea Principatelor; istoria românilor; Istoria României; expoziţie de istorie COROAMĂ, Radu (editor), NEGUȚU, Mariana (editor), VERZEA, Mihaela (editor), NICA, George (fotograf), STAMATE, Cristi (fotograf), STAN, Mirela (fotograf), NEAGU, Mihai (fotograf)
volum de literatură gri 2009 Unirea Principatelor și Bucureștii (catalog de expoziție), anul 2009 pictură (Artă Plastică); Sculptură (Artă Plastică); Artă decorativă (Artă); Unirea Principatelor (Eveniment istoric); Bucureşti (oraş); Secolul al XIX-lea (perioadă de timp); Vasile Alecsandri (om politic); Mihail Kogălniceano (om politic); Istorie modernă (ramură a istoriei); istoria românilor (ramură a istoriei); Elena Cuza (personalitate); Alexandru Ioan Cuza (domnitor); gravură (artefact); Carte veche (artefact); litografie (artefact); costum de epocă (artefact); fotogravură (artefact); arme albe (artefact); costum militar (artefact); Bust (tip de reprezentare); Portret (tip de reprezentare) ZĂNESCU, Ionel (autor), ANTONESCU, Rodica (autor), MARCU, Elena (autor), RAFAILĂ, Mihaela (autor)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I SAVU, Ovidiu (autor) Cărturarii brașoveni și Unirea Principatelor de la 1859 Studii şi cercetări istorice 298-301 română
articol de periodic 2001 Angustia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Problema minorităților în deceniul patru al secolului XX 193-198 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă Recenzii și prezentări 448-457 română
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă Documente 130 de ani de la unirea Moldovei cu Muntenia 5-25 română, franceză
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă DOGARU, Maria (autor) Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire 130 de ani de la unirea Moldovei cu Muntenia 26-32 română
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă BUCUR, Teodor (autor) Un nou document privind înțelegerea de la Osborne 130 de ani de la unirea Moldovei cu Muntenia 32-34 română
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă DIMA, Elena (autor) Biblioteca documentară a Comisiei centrale de la Focșani 130 de ani de la unirea Moldovei cu Muntenia 41-44 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă POPOVICI, Silvia (autor) Izvoare arhivistice privind actul Unirii Principatelor Editorial 7-10 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MORARIU, Marin (autor) , DOGARU, Maria (autor) , DREGAN, Ioan (autor) , POPOVICI, Silvia (autor) A XXVII-a Conferință Internațională a Mesei Rotunde a Arhivelor Cronică 147-162 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă STAN, Valeriu (autor) Un document despre activitatea lui Mihail Kogălniceanu ca antreprenor de poște Documente 172-173 română
articol de periodic 2011 Revista arhivelor: RA, 77, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare cu stema țării individualizând Unirea Principalelor Române Archive studies 65-78 română
articol de periodic 1986 Studii și Articole de Istorie: SAI, 53-54 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Aspecte mai puțin cunoscute ale unității culturale românești, în perioada 1859-1877 Studii şi articole 51-59 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica NICULĂESCU, Mihai (autor) Mișcări și frământări țărănești în județul Dâmbovița în ajunul războiului pentru independența României Istorie 175-186 română