Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 17 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1993 România - documentele Unirii 1918 - Album. Roumanie - Documents de L’union -1918. Romania - documents of the Union -1918, anul 1993 SCURTU, Ioan (autor), POPOVICI, Silvia (autor), BRÂNCEANU, LIDIA (autor), NEGREANU, Alexandra Ioana (autor), PETCU, Roxana (traducător), SAVU, Bogdana (traducător), SCURTU, Ioan (coordonator), NEGREANU, Alexandra Ioana (redactor)
volum de carte 1994 Romania. Viața politică în documente., anul 1994, 1945 BUCUR, Tudor (editor), MOCANU, Marin Radu (editor), NEGREANU, Ioana Alexandra (editor), POPOVICI, Silvia (editor), TAMPA, Natalia (editor), BREBEANU, Doina (traducător), DUMITRESCU, Mărguța (traducător), SCURTU, Ioan (coordonator)
volum de carte 1994 Romania. Viața politică în documente., anul 1994, 1947 BUCUR, Tudor (editor), ILIESCU, Veronica (editor), POPOVICI, Silvia (editor), TAMPA, Natalia (editor), HRIȚCU, Irina (traducător), SCURTU, Ioan (coordonator)
volum de carte 1996 Romania. Viața politică în documente., anul 1996, 1946 AIOANEI, Constantin (editor), NEGREANU, Ioana Alexandra (editor), BRÂNCEANU, LIDIA (editor), BUCUR, Tudor (editor), ILIESCU, Veronica (editor), POPOVICI, Silvia (editor), TAMPA, Natalia (editor), TUNĂREANU, Nevian (editor), SCURTU, Ioan (coordonator)
volum de carte 1992 România: documente străine despre români, anul 1992 BUCUR, Teodor (editor), BURLACU, Ioana (editor), HURMUZACHE, Ștefan (editor), GEMIL, Tahsin (editor), NEAGOE, Manole (editor), POPOVICI, Silvia (editor)
volum de carte 1992 Romania: foreign sources on the Romanians, anul 1992 BUCUR, Teodor (editor), BURLACU, Ioana (editor), HURMUZACHE, Ștefan (editor), GEMIL, Tahsin (editor), NEAGOE, Manole (editor), POPOVICI, Silvia (editor)
volum de carte 1997 Românii de la sud de Dunăre. Documente, anul 1997 ADAMACHE, Adrian (editor), ALBU, Tiberiu (editor), POPOVICI, Silvia (editor), SUCIU, Ioan (editor), CHIVA, Margareta (traducător), BREZEANU, Stelian (coordonator), ZBUCHEA, Gheorghe (coordonator)
articol de periodic 1987 Revista arhivelor: RA, 49, nr. 3 POPOVICI, Silvia (autor) Manifestări ale Arhivelor Statului prilejuite de aniversarea a 110 ani de la cucerirea Independenței depline de stat a României/ Cea de-a III-a ediție a simpozionului „Cercetarea și valorificarea Patrimoniului Cultural Național și a Fondului Arhivistic Național'', Miercurea Ciuc, 18 mai 1987/ Consfătuirea cu cititorii din județul Neamț Cronica vieţii ştiinţifice 353-357 română
articol de periodic 1988 Revista arhivelor: RA, 50, nr. 3 POPOVICI, Silvia (autor) Manifestări ale Arhivelor Statului dedicate împlinirii a 140 de ani de la revoluția română de la 1848/ Simpozionul „40 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție"/ Consfătuirea redacției cu cititorii din județul Mehedinți Cronica vieţii ştiinţifice 351-354 română
articol de periodic 1988 Revista arhivelor: RA, 50, nr. 3 POPOVICI, Silvia (autor) Al X-lea simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, Baia Mare, 15-18 iunie 1988 Cronica vieţii ştiinţifice 357-358 română
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 3 POPOVICI, Silvia (autor) Manifestări cultural-educative organizate de Arhivele Statului cu prilejul celei de a 45-a aniversării a Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 / Consfătuirea specialiștilor din arhivele țărilor socialiste, Moscova, 27-28 iunie 1989 Cronica vieţii ştiinţifice 311-316 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 1 POPOVICI, Silvia (autor) Izvoare arhivistice privind actul Unirii Principatelor Editorial 7-10 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 1 MORARIU, Marin (autor) , DOGARU, Maria (autor) , DREGAN, Ioan (autor) , POPOVICI, Silvia (autor) A XXVII-a Conferință Internațională a Mesei Rotunde a Arhivelor Cronică 147-162 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 2 POPOVICI, Silvia (autor) , BERCIU, Adina (autor) , BOBULESCU, Graziela (autor) Arhivele Statului din Craiova la 60 de ani de la înființare / Manifestare omagială B.P.Hașdeu / 170 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu / Participarea Direcției Generale a Arhivelor Statului la cea de a 6-a sesiune a Centrului pentru Probleme Profesionale și Tehnice în Arhive, de la Maribor, Iugoslavia Cronica vieţii ştiinţifice 267-271 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 4 POPOVICI, Silvia (autor) Arhivele Statului din România. 160 de ani de existență Editorial 447-448 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 2 POPOVICI, Silvia (autor) 100 de ani de la mișcarea memorandistă Editorial 137-140 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 4 MOCANU, Marin Radu (autor) , POPOVICI, Silvia (autor) Bălcescu și noua lui posteritate / Expoziția universală ,,era descoperirilor" Sevilla 1992 Cronica vieţii ştiinţifice 459-466 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 POPOVICI, Silvia (autor) Corespondență inedită între Dimitre Onciul și Constantin Meissner Documente 179-183 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 4 MOCANU, Marin Radu (autor) , BRÂNCEANU, LIDIA (autor) , POPOVICI, Silvia (autor) Săptămâna arhivelor Cronica vieţii ştiinţifice 485-488 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 2 POPOVICI, Silvia (autor) Cronica vieții științifice 214-217 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august POPOVICI, Silvia (autor) Prezent ! 94–95 română
articol de periodic 1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie POPOVICI, Silvia (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Contopit cu istoria romîniei socialiste 18–20 română
articol de periodic 1971 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Silvia (autor) Vocație și profesionalism 9–10 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Silvia (autor) Cine e Cesonia? 36–36 română